Nájdené rozsudky pre výraz: schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 100

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak následne po odchode žalobcov v 1. a 2. rade zo zhromaždenia, vyvolaného nevhodným správaním a verbálnymi útokmi zo strany žalovaných, žalovaní pokračovali v zhromaždení, na ktorom následne prijali uznesenia, ktorých určenia neplatnosti sa žalobcovia domáhajú, je zrejmé, že išlo o konanie v rozpore s dobrými mravmi, ktoré nemôže požívať právnu ochranu. Je to zrejmé z ustanovenia § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byť v rozpore ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 7Co/20/2019 8717202142 30. 05. 2019 JUDr. Branislav Breza ECLI:SK:KSPO:2019:8717202142.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Branislava Brezu a sudcov JUDr. Martina Fiľakovského a JUDr. Anny Kovaľovej v právnej veci žalobcov: 1./ P.. E. N., nar. XX.XX.XXXX, bytom O. Č.. XXX/XX, F. - O., 2./ P.
Právna veta: V zmysle §14 zákona vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a na schôdzi vlastníkov hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o všetkých veciach, ktoré sa týkajú správy domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku. Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo v zákonom stanovenej prekluzívnej lehote obrátiť sa na súd, aby vo veci rozhodol. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa zákonom stanovená uznášaniaschopná väčšina nedosiahne, rozhoduje n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 9Co/301/2019 7615221416 22. 01. 2020 JUDr. Gizela Majerčák ECLI:SK:KSKE:2020:7615221416.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Gizely Majerčák a členiek senátu JUDr. Táne Veščičikovej a JUDr. Dany Popovičovej v spore žalobkyne: M. K., N. K. K. XX, X., nar. XX.XX.XXXX, zastúpenej advokátom JUDr. M
Právna veta: Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení účinnom ku dňu uskutočnenia schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, v ktorom navrhovatelia bývajú, aj v aktuálnom znení pripúšťa správu domu dvojakým spôsobom: zriadením spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo na základe zmluvy o výkone správy uzavretej s inou právnickou alebo fyzickou osobou (správca). Zmluva o spoločenstve aj zmluva o výkone správy pokiaľ je odsúhlasená zákonom predpokladanou väčšinou vlastníkov bytov a nebytových priestorov je záväzná pre všetkých vlastníkov bytov a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 17Co/644/2014 6413209084 09.09.2015 JUDr. Zita Nagypálová ECLI:SK:KSBB:2015:6413209084.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zity Nagypálovej a sudcov Mgr. Dušana Ďuriana a JUDr. Renáty Deákovej v právnej veci navrhovateľov: 1/ M. B., nar. XX. Y. XXXX, b
Právna veta: Vecná či už aktívna alebo pasívna legitimácia je stav plynúci z hmotného práva, podľa ktorého účastník je subjektom práv či povinností, ktoré sú predmetom konania. Nedostatok aktívnej, resp. pasívnej legitimácie účastníkov je vždy dôvodom pre zamietnutie žaloby, pričom súd v tomto smere nie je viazaný poučovacou povinnosťou stanovenou v § 5 O.s.p.. Poučovacia povinnosť súdu je obmedzená len na poučenie účastníkov o ich procesných právach a povinnostiach (procesných úkonoch, ktoré môžu vykonať a ich dôsledkoch a procesnom postupe). Nemožno však z nej vyvodiť povinnosť súdu poučiť žalobcu o tom, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 2Co/99/2014 8713209162 20.04.2015 JUDr. Mariana Muránska ECLI:SK:KSPO:2015:8713209162.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Mariany Muránskej a sudcov JUDr. Jozefa Angeloviča a JUDr. Daniely Babinovej v právnej veci žalobkyne X. Z., nar. X.X.XXXX, bytom V., L. W. XXXX/X, zastúpenej F. Z., b
Právna veta: Súd konštatuje, že správny poriadok v tejto súvislosti ukladá povinnosť nepríslušnému správnemu orgánu, ktorý prijal podanie, postúpiť podanie príslušnému správnemu orgánu. Nepríslušný správny orgán, ktorý prijal podanie, posudzuje príslušnosť správneho orgánu na rozhodnutie podľa ustanovení správneho poriadku platný pre jednotlivé štádia konania. Do úvahy berie nielen § 5 a § 7 Správneho poriadku ale napr. § 54 ods. 1 (podanie odvolania). Žalovaný mal teda postúpiť podanie úradným listom, v ktorom uvedie dôvod pre ktorý postupuje podanie a odvolá sa na ust. § 20 Správneho poriadku, na z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 3S/85/2011 1011200883 24.07.2012 JUDr. Viera Šebestová ECLI:SK:KSBA:2012:1011200883.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Šebestovej a členov senátu JUDr. Dáši Filovej a JUDr. Anny Peťovskej, PhD. v právnej veci žalobcu: AG-EXPERT, s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava, IČO: 35 73
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6Co/227/2012 7211224900 27.11.2012 JUDr. Viktória Midová ECLI:SK:KSKE:2012:7211224900.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viktórie Midovej a sudcov JUDr. Alexandra Husivargu a Mgr. Dany Ferkovej v právnej veci žalobcov: 1. C. A., D. C. J., K. Č.. XX, 2. E. A., D. v J., K. Č.. XX, zastúp
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 17Co/40/2019 8112240961 16. 01. 2020 JUDr. Jana Burešová ECLI:SK:KSPO:2020:8112240961.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Burešovej a členov senátu JUDr. Moniky Juskovej a Mgr. Miloša Koleka, v spore žalobcu Virtuálny správca budov, s.r.o., Jarkova 31, 080 01 Prešov, IČO: 44 256 890,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava V 14C/413/2009 1509222790 25.11.2010 Mgr. Viera Milatová, PhD. ECLI:SK:OSBA5:2010:1509222790.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava V v Bratislave samosudkyňou Mgr. Vierou Milatovou, PhD. v právnej veci navrhovateľa: T..B. Y., bytom K., M. XX, zast.: JUDr. Andreou Cisárovou, advokátkou, sídlo: Kominárska 2, Bratislava proti odporco
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6Co/209/2018 1517209854 02. 12. 2020 JUDr. Martin Murgaš ECLI:SK:KSBA:2020:1517209854.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Murgaša a členov senátu JUDr. Zuzany Kučerovej a Mgr. Jany Janics Bajánkovej v právnej veci žalobcov: X/ Y. N., H.. XX. X. XXXX, C. C.P., Z. X, X/ C. A., H.
MENU