Nájdené rozsudky pre výraz: škoda spôsobená prevádzkou dopravných prostriedkov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 35

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov, ktorá je upravená v ustanoveniach § 427 až 431 OZ je osobitným druhom občiansko-právnej zodpovednosti za škodu, ktorá spočíva na princípe objektívnej zodpovednosti. Na vznik tejto zodpovednosti sa teda nevyžaduje zavinené konanie. Ustanovenie § 427 ods. 1 OZ upravuje zodpovednosť fyzických a právnických osôb vykonávajúcich dopravu, ktoré zodpovedajú za škodu objektívne. Rovnako v zmysle § 427 ods. 2 OZ zodpovedá aj iný prevádzkovateľ motorového vozidla. Spolu s prevádzkovateľom motorového vozidla zodpovedá ten, kto porušil svo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 9Co/177/2012 2110223353 30.04.2013 JUDr. Eva Barcajová ECLI:SK:KSTT:2013:2110223353.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci žalobcu: U. I., narodený XX.XX.XXXX, bytom W. X, XXX XX Q. B., zastúpený advokátom Mgr. Petrom Odehnalom, Trnava, Hlavná 42, proti žalovanému v 1. rade: L. Z., narodený XX.XX.XXXX, bytom B. P. XX, XXX XX A., v 2. rade: Kooperatí
Právna veta: Podľa rozhodnutia NS SR sp.zn. 4 Cdo 139/2011 vychádzajúc z ustanovenia § 13 ods. 3 O.z. pre určenie výšky náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch súdom neustanovuje zákon žiadne medze. Uvedené zákonné ustanovenie však zakotvuje taxatívne dve kritériá: závažnosť vzniknutej ujmy (čím závažnejšia je čo do svojej intenzity i svojho trvania, tým vyššia by mala byť aj čiastka peňažného zadosťučinenia) a ďalej veľmi široko chápané okolnosti, za ktorých k neoprávnenému zásahu do osobnosti fyzickej osoby došlo (pričom vždy musia byť zistené okolnosti nielen na strane pôvodcu zásahu, ale aj na strane pos ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 10Co/149/2018 2116213148 30. 04. 2019 JUDr. Gabriela Brišková ECLI:SK:KSTT:2019:2116213148.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Briškovej a členov senátu Mgr. Jozefa Mačeja a JUDr. Ľubice Bundzelovej v právnej veci žalobkýň: 1. U. J., nar. XX. Y. XXXX, bytom O., Y. J. XXXX/XX, 2. G
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava II 53Er/2568/2011 1211230185 01.10.2012 JUDr. Gabriela Sobolovská ECLI:SK:OSBA2:2012:1211230185.2 Uznesenie Okresný súd Bratislava II v exekučnej veci oprávneného: Wustenrot poisťovňa, a.s., IČO: 313834408, Karadžičova 17, Bratislava proti povinnému: Slovenská správa ciest, IČO: 00003328, Miletičova 19, Bratislava o vymoženie uloženej povinnosti zaplatiť
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13Co/72/2012 6411202417 24.04.2012 JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI:SK:KSBB:2012:6411202417.1 Rozhodnutie Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ferdinanda Zimmermanna a sudcov JUDr. Márie Rišiaňovej a Štefana Huljaka, v právnej veci žalobkyne: J.. K. H., nar. XX. XX. XXXX, bytom N. XXX, proti žalova
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 3Co/269/2011 1207224039 26.09.2013 JUDr. Mária Šramková ECLI:SK:KSBA:2013:1207224039.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márii Šramkovej a členov senátu JUDr. Beáty Jurgošovej a JUDr. Romana Bolebrucha, v právnej veci navrhovateľa: Donau Tankschiffahrtsgesellschaft m.b.H., so sídlo
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 8C/151/2004 21.01.2008 JUDr. Judita Knociková ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trenčín samosudkyňou JUDr. Juditou Knocikovou v právnej veci navrhovateľa K. P., a.s., ul. Š. X,. XXX. XX. B., IČO: XX. XXX. XXX,. adresa pre doručovanie: A. Ž., U. č. X,. XXX. XX. Ž. proti odporcovi S. K. P., T. C. XX,. XXX. XX. B. XX,. IČO: XX. XXX. XXX,. zast.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žiar n/H 9C/80/2012 6412212088 28.05.2013 JUDr. Igor Valent ECLI:SK:OSZH:2013:6412212088.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žiar nad Hronom pred sudcom JUDr. Igorom Valentom v právnej veci navrhovateľa N. E., nar. XX.XX.XXXX, bytom S. E. P. Č.. XXX/XX, zastúpená JUDr. Petrom Markom, advokátom AK so sídlom Svätého Cyrila a Metoda 4648 Topolčany proti
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 21Co/118/2013 8611206849 20. 03. 2014 JUDr. Antónia Kandravá ECLI:SK:KSPO:2014:8611206849.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcu Slovenská kancelária poisťovateľov, Trnavská cesta 82, 826 58 Bratislava 29, IČO: 360 622 35, zastúpená Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700, proti žalované
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23Co/209/2012 2610204084 20.05.2013 JUDr. Andrea Dudášová ECLI:SK:KSTT:2013:2610204084.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Andrea Dudášová a členov senátu: JUDr. Iveta Jankovičová a JUDr. Lea Stovičková, v právnej veci navrhovateľa: F. V., nar. XX.XX.XXXX, V. O. XX, zastúpený advokátom: J
MENU