Nájdené rozsudky pre výraz: skončenie pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 52

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
5 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zákonník práce (zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov) zabezpečuje ochranu zamestnancov proti svojvoľnému prepúšťaniu v zamestnaní, a to tak, aby skončenie pracovného pomeru z podnetu zamestnávateľa podliehalo prísne ustanoveným pravidlám. Táto ochrana však neznamená nemožnosť skončiť pracovný pomer so zamestnancom v súlade so zásadami stanovenými v Zákonníku práce na takýto postup. 9. Výpoveď z pracovného pomeru má predpísané formálne a obsahové náležitosti. Z hľadiska formálnych náležitostí musí byť výpoveď z pracovného pomeru písomná a doručená. Z hľadiska obsahového ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 11CoPr/13/2016 5415204196 31. 01. 2017 JUDr. Eva Malíková ECLI:SK:KSZA:2017:5415204196.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Malíkovej a členov senátu JUDr. Jany Kotrčovej a JUDr. Romana Tichého, v právnej veci žalobkyne: K. O., nar. XX.XX.XXXX, bytom V. C., A. XXXX/XX
Právna veta: 17. Na zdôraznenie správnosti napadnutého rozsudku odvolací súd uvádza, že v ustanovení § 74 Zákonníka práce sa vymedzuje povinný postup zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa. Zamestnávateľ je povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru. Ide o hmotnoprávnu podmienku platnosti uvedených právnych úkonov zo strany zamestnávateľa. Ak zamestnávateľ túto povinnosť nesplní, následkom bude neplatnosť výpovede a okamžitého skončenia pracovného pomeru ( ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 3CoPr/9/2016 1515220725 28. 09. 2017 JUDr. Roman Bolebruch ECLI:SK:KSBA:2017:1515220725.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Bolebrucha a sudcov JUDr. Alexandry Hanusovej a JUDr. Ing. Maria Dubaňa v právnej veci žalobcu: Mgr. M. G., W. X, N., zastúpeného advokátom JUDr. Rastislav
Právna veta: Pretože členovia štatutárnych orgánov, nevykazujú všetky potrebné charakteristiky pracovného pomeru, ich vzťah napr. k príslušnej obchodnej spoločnosti, resp. družstvu nemá byť pracovno-právnym vzťahom, ale vzťahom založeným predovšetkým zmluvou o ustanovení do funkcie. Vykonávanie funkcie člena štatutárneho orgánu nie je výkonom závislej práce v podriadenosti zamestnávateľovi, ako to vyplýva nielen zo všeobecnej charakteristiky pracovného pomeru zakotveného v Zákonní-ku práce, ale aj z právnej charakteristiky pracovného záväzku zamestnanca podľa zákonníka práce. Nemožno však vylúčiť, aby medz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 8Co/7/2012 1210223912 19.06.2012 JUDr. Ľuboš Sádovský ECLI:SK:KSBA:2012:1210223912.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľuboša Sádovského a členov senátu JUDr. Moniky Holickej a JUDr. Jany Vlčkovej v právnej veci navrhovateľa: A.. S. L., Š. F. X. X., I. K. XX, J., zastúpeného advokátkou
Právna veta: Súd uvádza, že v prípade neplatnosti skončenia pracovného pomeru ide o relatívnu neplatnosť právneho úkonu, ktorej sa môže dovolávať len ten z účastníkov, ktorý je dôvodom neplatnosti postihnutý. Ide o výnimku zo zásady absolútnej neplatnosti právnych úkonov, z ktorej vychádza Zákonník práce. 2-mesačná lehota na uplatnenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru má prekluzívny, t.j. prepadný charakter. To znamená, že ak žalobca, ktorý sa mohol dovolať neplatnosti tej-to výpovede žalobu nepodá, skončil sa pracovný pomer podľa jednostranného zrušovacieho prejavu, aj keď to bol neplatný právny úk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 5CoPr/6/2013 8511201821 06.02.2014 JUDr. Gabriela Világiová ECLI:SK:KSPO:2014:8511201821.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Világiovej a členiek senátu JUDr. Jany Burešovej a JUDr. Zlaty Simkovej v právnej veci žalobcu Y. S., nar. X.X.XXXX, bytom Y. č. XX, právne zast. JUDr. Sta
Právna veta: 16. Podľa § 54 ZP dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne. Dohoda strán sporu o zmene niektorej z podstatných náležitostí pracovnej zmluvy síce má byť realizovaná v písomnej forme, avšak je potrebné mať na zreteli ust. § 17 ods. 2 ZP, vychádzajúc z ktorého nedostatok písomnej formy takejto dohody nemá za následok neplatnosť právneho úkonu, ktorého obsahom by bola dohoda účastníkov pracovnoprávneho vzťahu o zmene obsahu pracovnej zmluvy. V takom prípa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4CoPr/2/2017 1614207480 18. 04. 2018 JUDr. Valéria Kleinová ECLI:SK:KSBA:2018:1614207480.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Valérie Kleinovej a sudcov Mgr. Ingrid Degmovej Pospíšilovej a JUDr. Michaely Frimmelovej v právnej veci žalobkyne: C.. S.. W. E., L.. XX.XX.XXXX, J. E. XX,
Právna veta: 13. Pri výpovedi pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce musia byť splnené všetky zákonné predpoklady vymedzujúce tento výpovedný dôvod (t. j. zmena úloh zamestnávateľa, jeho technického vybavenia alebo iná organizačná zmena ako príčina nadbytočnosti zamestnanca pre zamestnávateľa, nemožnosť zamestnávateľa zamestnávať zamestnanca inou prácou, a to ani po predchádzajúcej príprave, alebo skutočnosť, že zamestnanec túto zmenu odmieta), ako aj ostatné hmotno-právne predpoklady platnej výpovede podľa Zákonníka práce. Medzi organizačnou zmenou a nadbytočnosťou musí byť pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 10CoPr/9/2018 1215213084 31. 01. 2019 JUDr. Ayše Pružinec - Erenová ECLI:SK:KSBA:2019:1215213084.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ayše Pružinec Erenovej a členov senátu JUDr. Ľuboša Sádovského a JUDr. Romana Majerského v právnej veci žalobcu: X.. X. I., X.., F., Z.. XX. XX. XXXX
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 17Cpr/1/2012 5112215714 19.11.2012 JUDr. Anna Majeriková ECLI:SK:OSZA:2012:5112215714.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žilina v konaní pred samosudkyňou JUDr. Annou Majerikovou v právnej veci navrhovateľa: N.. P. T., nar. X.X.XXXX, trvale bytom G. XXXX, K., občan SR, proti odporcovi: U., s.r.o., so sídlom M. R. P. XX, Z., N.: XX XXX XXX, o
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 25C/26/2011 1111205043 10.04.2013 Mgr. Patricia Skotnická ECLI:SK:OSBA1:2013:1111205043.7 Uznesenie Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa V.. Ľ. V., bývajúceho v O., Y. XX, zastúpeného Mgr. Štefanom Sándorom, advokátom, so sídlom v Bratislave, Mickiewiczova 6, proti odporcovi Slovenskej národnej galérii, IČO: 164 712, so sídlom v Bratisl
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 5Co/409/2010 21. 12. 2010 JUDr. Miroslav Jamrich ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Miroslava Jamricha a členov senátu JUDr. Gabriely Veselovej a JUDr. Dagmar Cabadajovej, v právnej veci navrhovateľky: I. P., rod. M., nar. XX.X.XXXX,. trvale bytom Č. - U H., H. XXXX/XX,. zast
MENU