Nájdené rozsudky pre výraz: skupina zabezpečených veriteľov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 26

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Dôvody, pre ktoré súd môže vysloviť neúčinnosť plánu, sú taxatívne vymedzená v ust. § 157 ods. 1 ZKR. Prvým do úvahy prichádzajúcim dôvodom je rozdielne uspokojovanie veriteľov zaradených do rovnakej skupiny, a to buď čo do výšky alebo spôsobu uspokojovania pohľadávky. Ďalej sa navrhovateľ môže domáhať určenia neúčinnosti plánu, ak predkladateľ nezaradil jeho pohľadávku do skupiny ako požiadal (§ 145 ZKR), ak sa tým navrhovateľ dostal do horšieho postavenia ako v prípade vyhlásenia konkurzu. Posledným do úvahy prichádzajúcim dôvodom určenia neúčinnosti plánu je nezaradenie zistenej zabezpečene ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prešov 3Cbi/18/2011 8111224755 06.07.2012 JUDr. Daniela Baranová ECLI:SK:OSPO:2012:8111224755.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Prešov samosudkyňou JUDr. Danielou Baranovou v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Prešov, so sídlom Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov proti odporcovi: Pavol Sameľ - Samex, s miestom podnikania 094 1
Právna veta: Exekučný poriadok vo svojom ustanovení § 50 ods. 1 presne vymedzuje, akými skutočnosťami je možné námietky proti exekúcii odôvodniť. K iným dôvodom teda súd pri svojom rozhodovaní nemôže prihliadnuť. Navyše, tieto dôvody môžu spočívať iba v skutočnostiach, ktoré nastali po vydaní rozhodnutia, ktoré je podkladom toho ktorého exekučného konania a zároveň pred začatím exekučného konania. Musí ísť o skutočnosti, ktoré spočívajú v zániku nároku, ktoré bránia jeho vymáha-teľnosti, resp. pre ktoré je exekúcia neprípustná. Výnimku z tohto ustanovenia predstavuje situácia, keď sa vyskytnú také skutočno ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice II 38Er/2407/2011 7111219071 26.09.2012 JUDr. Peter Pastula ECLI:SK:OSKE2:2012:7111219071.2 Uznesenie Okresný súd Košice II v exekučnej veci oprávneného: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33/969, 110 00 Praha, Česká republika, IČO: 45 317 054, konajúca prostredníctvom Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej banky, Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava, IČO
Právna veta: Veritelia namietali, že boli podstatným spôsobom porušené ustanovenia Zákona č. 7/2005 Z. z. ako aj postupy pri príprave reštrukturalizačného plánu. K výhradám a námietkam veriteľov súd poukazuje na tú skutočnosť, že Zákon o konkurze a reštrukturalizácii v ustanovení § 145 priznáva každému veriteľovi právo požiadať predkladateľa plánu o vysvetlenie ustanovení plánu a jeho opravu, príp. o zaradenie svojej pohľadávky do inej skupiny. K takýmto kvalifikovaným žiadostiam je predkladateľ plánu povinný sa vyjadriť v rozprave na schvaľovacej schôdzi, vysvetliť ich a na každú kvalifikovanú žiadosť ver ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Banská Bystrica 2R/4/2011 6111212525 07.02.2012 Mgr. Zuzana Antalová ECLI:SK:OSBB:2012:6111212525.4 Uznesenie Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci povolenej reštrukturalizácie na majetok navrhovateľa dlžníka VKÚ, akciová spoločnosť, so sídlom 976 03 Harmanec 13, IČO: 36 047 911, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4CoKR/55/2012 2112203642 21. 01. 2014 JUDr. Eugen Palášthy ECLI:SK:KSBA:2014:2112203642.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu: JUDr. Eugena Palášthyho a členov senátu: JUDr. Heleny Kosorinovej a JUDr. Ľubice Břouškovej, v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: Euro LOGOS, s.r.o., Senecká cesta 2, 931 01 Šamo
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 25CoKR/1/2013 6111221839 15.04.2013 doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD. ECLI:SK:KSBB:2013:6111221839.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v právnej veci navrhovateľa Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zastúpený CLS Čavojská & Partners, s.r.o., Zochova 6/8, 811 08 Bratislava, IČO: 26 854 9
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4CoKR/18/2014 4113221375 12. 05. 2014 JUDr. Eugen Palášthy ECLI:SK:KSBA:2014:4113221375.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Eugena Palášthyho a členov senátu JUDr. Heleny Kosorínovej a JUDr. Ľubice Břouškovej v právnej veci povolenej reštrukturalizácie na majetok dlžníka: ASTRUM Laus, s.r.o., P.O. Hviezdoslava 5
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 3CoE/86/2013 7211229209 27. 11. 2013 JUDr. Jarmila Sopková Maximová ECLI:SK:KSKE:2013:7211229209.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33/969, Praha, Česká Republika, IČO 45 317 054, konajúca prostredníctvom Komerční banky, a.s., pobočka zahraničnej banky, Hodžovo námestie 1A, Bratislava, IČO: 47 2
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 14S/67/2018 2018200244 24. 10. 2019 JUDr. Pavol Laczo ECLI:SK:KSTT:2019:2018200244.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, ako súd správny, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Lacza a sudcov JUDr. Ľubomíra Bundzela a JUDr. Anity Filovej, v právnej veci žalobcu: STAKOS SLOVAKIA, a. s., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 20S/98/2018 2018200245 09. 10. 2019 Mgr. Monika Kadlicová ECLI:SK:KSTT:2019:2018200245.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Moniky Kadlicovej a sudcov JUDr. Róberta Foltána a JUDr. Ľubomíra Bundzela v právnej veci žalobcu: STAKOS SLOVAKIA, a. s., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 36
MENU