Nájdené rozsudky pre výraz: služobná zmluva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 113

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

24 dokumentov
6 dokumentov
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 7. Odvolací súd sa nestotožnil s námietkou žalobcu v podanom odvolaní, že súd prvej inštancie vec nesprávne právne posúdil, keď vychádzal zo záveru, že odborník, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby je špecifickou, resp. osobitnou kategóriou štátneho zamestnanca, na ktorého sa nevzťahujú všetky ustanovenia zákona o štátnej službe, nakoľko prvoinštančný súd celkom jasne a zrozumiteľne deklaroval svoj právny názor, že štátnozamestnanecký pomer žalobcu skončil podľa ust. § 52 ods. 1 písm. i) zákona o štátnej službe uplynutím dočasnej štátnej služby, t. j. zo zákona. 8. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 10CoPr/5/2018 1316217406 19. 07. 2018 JUDr. Ayše Pružinec - Erenová ECLI:SK:KSBA:2018:1316217406.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ayše Pružinec Erenovej a členov senátu JUDr. Blanky Podmajerskej a JUDr. Romana Majerského v právnej veci žalobcu: H.. H. K., X.. XX.XX.XXXX, L. E. F
Právna veta: Ponuku vhodnej práce ako hmotnoprávnu podmienku výpovede je nutné posudzovať tak, že môže ísť aj o prácu prípadne na kratší pracovný čas a môže ísť o akúkoľvek prácu, na ktorú žalobkyňa spĺňa zdravotné predpoklady. Iba jej nesplnenie, teda nesplnenie ponukovej povinnosti by znamenalo neplatnú výpoveď. Pritom táto ponuka vhodného zamestnania musí byť realizovaná predtým, než bude daná výpoveď. Ak by bola ponuka vhodného zamestnania daná až po uplatnení výpovede, vtedy by výpoveď bola neplatná. Pritom na platnosť výpovede je nutné, aby takáto ponuka bola odmietnutá. (...) Správne súd prvej inšta ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 19CoPr/2/2020 8614202281 30. 06. 2020 JUDr. Zlata Simková ECLI:SK:KSPO:2020:8614202281.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zlaty Simkovej a členov senátu JUDr. Gabriely Világiovej a JUDr. Karol Krochta v spore žalobkyne: P.. U. X., I. XX/X, X., občan X., zastúpená JUDr. Karolom Glinským,
Právna veta: V § 32 od. l písm. g/ zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe odvolaním z funkcie vedúceho zamestnanca (z akéhokoľvek dôvodu uvedeného v § 37) môže dôjsť aj k zmene štátnozamestnaneckého pomeru. Znamená to, že tu je priestor na dohodu medzi zamestnávateľom a zamestnancom aj na ponuku inej možnosti ďalšieho zamestnávania. Znenie § 47 písm. d/ citovaného zákona hovorí o možnosti dať výpoveď zamestnancovi, ak nesúhlasí so zaradením na vykonávanie štátnej služby na štátnozamestnanecké miesto v tom istom odbore a na tú istú funkciu a ak sa nedohodnú inak, nie však o možnosti dať výpoveď, ak takét ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 4CoPr/3/2014 7112233681 22.01.2015 JUDr. Ľuboš Kunay ECLI:SK:KSKE:2015:7112233681.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľuboša Kunaya a sudkýň JUDr. Anny Slovinskej a JUDr. Gizely Majerčákovej v právnej veci žalobkyne Ing. P. G., A.. X. X. XXXX, bývajúcej v T. F. M., S. č. XX, zastúpenej JUDr
Právna veta: 30. Pri výklade pojmu dobrovoľník a dobrovoľnícka činnosť súd vychádzal z dôvodovej správy k zákonu č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o dobrovoľníctve) ako i z jeho jednotlivých ustanovení. Hlavnou ambíciou tohto zákona bolo predovšetkým stransparentniť dobrovoľníctvo ako všeobecne uznávanú činnosť vykonávanú fyzickými osobami vo verejnoprospešnom záujme, pričom boli vymedzené oblasti dobrovoľníctva najmä v oblasti sociálnych vecí, zdravotníctva, starostlivosti o chorých a starých ľudí, či vzdelávania, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 11S/10/2019 4019200192 29. 04. 2020 JUDr. Darina Vargová ECLI:SK:KSNR:2020:4019200192.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dariny Vargovej a členiek senátu JUDr. Marty Molnárovej a JUDr. Evy Šiškovej, v právnej veci žalobcu: PP Nitra - Sever, s.r.o., Mostná 29, Nitra, IČO: 43 892 019, zastúp
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 8CoPr/3/2019 1316217412 11. 06. 2019 JUDr. Jana Vlčková ECLI:SK:KSBA:2019:1316217412.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Vlčkovej a členov senátu JUDr. Ondreja Krajča a JUDr. Moniky Holickej v spore žalobkyne: K.. O.. O. J., D. Š. XX, D., zastúpenej: Mgr. Slavomír Slávik, advo
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6Co/363/2017 1313218870 29. 01. 2020 JUDr. Zuzana Kučerová ECLI:SK:KSBA:2020:1313218870.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Kučerovej a členov senátu JUDr. Martina Murgaša a Mgr. Jany Janics Bajánkovej v právnej veci žalobcu: U.. P. S., A.. XX.X.XXXX, W. G. J.. XX, W. proti
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 8CoPr/5/2019 1316217408 11. 06. 2019 JUDr. Ondrej Krajčo ECLI:SK:KSBA:2019:1316217408.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ondreja Krajča a členiek senátu JUDr. Jany Vlčkovej a JUDr. Moniky Holickej v spore žalobkyne: W.. R. J., L.. XX.XX.XXXX, J. T. XX, J., zastúpenej advokátom: Mgr. S
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 7CoPr/5/2015 1113224169 25. 08. 2016 JUDr. Blanka Podmajerská ECLI:SK:KSBA:2016:1113224169.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Blanky Podmajerskej a členov senátu JUDr. Blanky Malichovej a Mgr. Adely Unčovskej, v právnej veci žalobkyne: O. B., nar. XX.X.XXXX, trvale bytom A. Č.. XX, XXX XX G., štátna občiank
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2CoPr/3/2018 1316217711 14. 10. 2020 JUDr. Michaela Králová ECLI:SK:KSBA:2020:1316217711.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Michaely Královej a členov senátu: JUDr. NadeždyWallnerovej a JUDr. Ivany Jahnovej v právnej veci žalobkyne: L.. O. G., D. W. XX.XX.XXXX, N.: Ú. XXXX/X, W.
MENU