SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1228302
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65523
USSR: 36267
NSČR: 126189
NSSČR: 68273
USČR: 80707
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427298
Krajské súdy (ČR): 46858
Posledná aktualizácia
23.09.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: splatnosť výživného


Približný počet výsledkov: 394 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: splatnosť výživného
  • splatnost nájdené 243389 krát v 57077 dokumentoch
  • vyzivny nájdené 475625 krát v 55783 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 6 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 3 dokumenty
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: Predbežné opatrenie je procesný inštitút slúžiaci na okamžitú, avšak dočasnú úpravu pomerov účastníkov do rozhodnutia vo veci samej. V konaní starostlivosti o maloleté deti je preto nariadenie predbežného opatrenia namieste najmä, ak výživa dieťaťa je vážne ohrozená (§ 76 ods. 1 písm. a/ O.s.p.), a ak si vyžaduje záujem dieťaťa jeho odovzdanie do starostlivosti druhého rodiča, alebo do starostlivosti toho, koho označí súd, alebo do striedavej osobnej starostlivosti (§ 76 ods. 1 písm. b/ O.s.p.). Starostlivosť treba opäť chápať ako procesný nástroj, pričom jeho úprava potvrdzuje provizórnosť ak ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 11CoP/155/2013 1413201393 03.04.2013 JUDr. Katarína Štrignerová ECLI:SK:KSBA:2013:1413201393.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave, vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti A.:, A., nar. XX.XX.XXXX a J., nar. XX.XX.XXXX, zastúpené kkolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, so sídlom Bratislava, Vazovova 7/A, deti rodičov: F.. Q. A., bytom Ľ. X, .
Právna veta: V súvislosti s rozhodovaním o predbežných opatreniach v konaní starostlivosti o maloleté deti treba uviesť, že zmyslom právnej úpravy formou predbežného opatrenia v uvedených konaniach je ochrana práv detí v prípade konkrétneho ohrozenia, kedy možno nariadiť odovzdať dieťa do starostlivosti druhého rodiča alebo inej osoby, alebo do striedavej starostlivosti (§ 76 ods. 1 písm. b/ O.s.p.), prípadne určiť výživné v nevyhnutnej miere, ak je výživa dieťaťa vážne ohrozená (§ 76 ods. 1 písm. a/ O.s.p.). Ďalej treba uviesť, že inštitút predbežného opatrenia v uvedených konaniach má slúžiť k ochrane pr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 11CoP/222/2013 1413203434 31.05.2013 JUDr. Bianka Gelačíková ECLI:SK:KSBA:2013:1413203434.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave, vo veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa: F. X. X., I.. XX.XX.XXXX, zastúpené kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, Vazovova 7/A, Bratislava, bytom u matky, dieťa rodičov: matka - E. X., bytom Z., X. .
Právna veta: Účelom výživného je uhradzovanie nielen priebežne sa vyskytujúcich bežných potrieb maloletého dieťaťa, ale aj všetkých potrieb prospešných pre jeho všestranný vývoj. Tomu je prispôsobená aj splatnosť výživného vo forme pravidelných plnení v jednotlivých obdobiach. V zmysle ust. § 76 ods. 1 Zákona o rodine sa výživné platí vždy, teda v sumách, ktoré sú zročné vždy mesiac dopredu. Stanovenie dátumu k prvému dňu toho ktorého mesiaca vopred je v súlade s ust. § 76 ods. Zákona o rodine s tým, že stanovenie príslušného dňa v mesiaci je vždy vecou súdu. Zákonná úprava vyplývajúca zo Zákona o rodine ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 4CoP/25/2013 8311210528 09.10.2013 JUDr. Gabriela Klenková ECLI:SK:KSPO:2013:8311210528.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z JUDr. Gabriely Klenkovej, PhD., predsedníčky senátu a sudkýň JUDr. Evy Šofrankovej a JUDr. Viery Kandrikovej, v právnej veci starostlivosti súdu o mal. H. J., nar. XX. XX. XXXX, trvale bytom G. XX, P., .
Právna veta: Výživné sa podľa § 76 ods. 1 Zákona o rodine platí v pravidelných opakujúcich sa sumách, ktoré sú zročné vždy na mesiac dopredu. Zákon o rodine v § 76 ods. 2 výslovne vylučuje započítavanie vzájomných pohľadávok, ak ide o výživné na maloleté deti. Z tohto dôvodu nemohol odvolací súd prijať námietku matky, že nedoplatí výživné na maloletého N. v zmysle rozhodnutia súdu, kým otec nedoplatí dlžné výživné na maloletú N. a C., ktoré sú zverené do jej osobnej starostlivosti.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 17CoP/7/2016 6315200461 10. 02. 2016 JUDr. Zita Nagypálová ECLI:SK:KSBB:2016:6315200461.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zity Nagypálovej a členov senátu Mgr. Dušana Ďuriana a JUDr. Renáty Deákovej vo veci starostlivosti o maloletého N. I., narodený XX. XX. XXXX, .
Právna veta: Podľa § 75 ods. 1 Zákona o rodine pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie. Podľa § 77 ods. 1 Zákona o rodine právo na výživné sa nepremlčuje. Možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho konania. Výživné pre maloleté dieťa možno prizna ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7CoP/233/2016 7615217981 26. 01. 2017 JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI:SK:KSKE:2017:7615217981.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Frederiky Zozuľákovej a členov senátu JUDr. Agnesy Hricovej a JUDr. Imricha Volkaia vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti R. S. nar. XX.X.XXXX a C. S.Č. nar. X.XX. .
Právna veta: Výživné pre dieťa slúži nielen na uspokojovanie všetkých odôvodnených potrieb (jedlo ošatenie obuv atď.), ale aj ďalších odôvodnených potrieb dôležitých pre výchovu a vývoj dieťaťa, pričom výživné má slúžiť aj na uspokojovanie potrieb, ktoré sa vyskytujú nepravidelne za dlhšie obdobie alebo ktoré sú úplne náhodné a aj s týmto odôvodneným potrebám musí súd prihliadnuť. Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. To znamená, že rodič sa tejto svojej povinnosti nemôže zbaviť, prípadne ju obmedziť zmluvou alebo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 21CoP/30/2014 8814200209 18.12.2014 JUDr. Antónia Kandravá ECLI:SK:KSPO:2014:8814200209.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Antónie Kandravej a členov senátu JUDr. Petra Straku a JUDr. Michala Boroňa v právnej veci navrhovateľa : P. O., nar. XX.XX.XXXX, bytom P. XXX, t.č. W. XXXX/XX, XXX XX F. X, C. .
Právna veta: V konaní o zvýšenie výživného je potrebné porovnať pomery, z ktorých vychádzalo predchádzajúce súdne rozhodnutie o výživnom s pomermi v čase rozhodovania o návrhu na zmenu výživného. Aj pri rozhodovaní o výživnom v dôsledku zmeny pomerov sa použijú zásady, ktoré sú rozhodujúce pre určenie výživného. V danom prípade ide o § 62 ods. 1, 2, 4, 5 a § 75 ods. 1 Zákona o rodine, z ktorých okrem iného vyplýva, že pri rozhodovaní o rozsahu výživného je potrebné vychádzať z toho, aká peňažná suma je potrebná na úhradu odôvodnených potrieb dieťaťa, pričom medzi tieto potreby patria výživa vo vlastnom zmy ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , ako súd prvého stupňa určil počiatok zvýšenej vyživovacej povinnosti otca od podania návrhu a odlišne ako súd prvého stupňa určil splatnosť výživného už od 1. dňa v mesiaci, aby mala matka už čase vzniku výdavkov, t.j. napríklad v 2. deň v .
Právna veta: Z ustanovenia § 75 ods. 1 Zákona o rodine vyplýva, že: Pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie. Z tohto ustanovenia teda možno vyvodiť, že pri určovaní výšky výživného je potrebné predovšetkým brať ohľad na potreby oprávneného, teda maloletého die ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zaviazal prispievať mesačným výživným 90 Eur a to počnúc dňom 17. 07. 2013 (deň podania návrhu na začatie konania) so splatnosťou výživného vždy do 15. dňa v tom-ktorom mesiaci vopred k rukám matky dieťaťa. V spojitosti s takto určeným výživným vznikol .
Právna veta: Pri rozhodovaní o zmene výživného je nevyhnutné previesť porovnanie okolností dôležitých pre určovanie výživného tak v dobe skoršieho ako i nového rozhodovania a to na základe spoľahlivých a úplných výsledkov dokazovania. Je pritom potrebné prihliadnuť ku všetkým okolnostiam, ktoré by mohli odôvodniť zmenu výživného, ak sa závažnejším spôsobom prejavia v pomeroch účastníkov v porovnaní s ich pomermi v čase vyhlásenia predchádzajúceho rozsudku. Zmena pomerov pritom môže byť odôvodnená buď subjektívne okolnosťami na strane povinného, resp. oprávneného, alebo objektívne napríklad vývojom životnýc ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tohto rozhodnutia. Zvýšenie výživného súdu určil v súlade s návrhom, teda od prvého dňa mesiaca, kedy bol návrh podaný /do splatnosti výživného pred 15-tym dňom v mesiaci, podaný bol 07.11.2014/, kedy nepochybne sú dané dôvody na jeho zvýšenie /nástup .
Právna veta: Ust. § 75 ods. 1 nemožno vykladať len tak, že ak sa rodič vzdá nejakého predchádzajúceho výhodnejšieho zamestnania, súd prihliadne na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného, ale správne to vyložil aj prvoinštančný súd, že ak otec dieťaťa, ktorý má stredoškolské vzdelanie a jeho zdravotný stav mu umožňuje pracovať na plný úväzok, vykonáva prácu v rozsahu dvoch hodín, možno to ponímať ako skutočnosť, že sa vzdal výhodnejšieho zamestnania, v ktorom by dosahoval príjem porovnateľný s inými osobami, ktoré sú v jeho veku, nie sú zdravotne obmedzené a pracujú v odbore, pre ktorý absolvoval ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... CMP. 2. Proti tomuto rozsudku, v zákonom stanovenej lehote, podal odvolanie otec maloletého dieťaťa, pričom napádal výroky upravujúce výšku a splatnosť výživného. Podľa jeho názoru súd nesprávne vyhodnotil skutkové okolnosti a dospel k nesprávnemu záveru o skutkovom a právnom stave veci, rozhodnutie .
Právna veta: Odvolací súd v tomto smere uvádza, že vyživovacie povinnosti majú prednosť pred inými povinnosťami, ktorá skutočnosť sa zohľadňuje aj pri vykonávaní zrážok, pretože prednostne treba zabezpečiť výživu maloletých detí. Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom je ich zákonná povinnosť a v zmysle tohto ustanovenia má plnenie tejto povinnosti prednosť pred uspokojovaním vlastných potrieb rodiča. To znamená, že až potom, ako rodič zabezpečí výživu svojho dieťaťa, má právo využiť svoje zostatkové finančné prostriedky na uspokojenie vlastných potrieb. Pri určovaní vyživovacej povinnosti súdom ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... s maloletou rozhodol v súlade s návrhom otca. 6. Okresný súd dňa 02. 02. 2017 vydal dopĺňací rozsudok, ktorým určil splatnosť výživného pre maloletú na 20. deň kalendárneho mesiaca, čím došlo ku zmene rozsudku Okresného súdu Žilina zo dňa 22. mája 2014 ... , 37 P/119/2013 v časti dátumu splatnosti výživného. Poukázal na § 225 ods. 1 CSP. 7. Proti rozsudku sa odvolal navrhovateľ (otec), a to proti IV. Výroku, ktorým .
Právna veta: S ukončením stredoškolského štúdia sú spojené notoricky známe výdavky na stužkovú slávnosť, výdavky súvisiace s prípravou na maturitu, ale predovšetkým výdavky na prijímacie pohovory na vysoké školy. Po ukončení strednej školy navrhovateľ ďalej pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu, s čím pochopiteľne vzrástli jeho odôvodnené potreby vo všetkých oblastiach života. So začiatkom vysokoškolského štúdia sú spojené jednorazové zvýšené výdaje súvisiace so zápisom na vysokú školu, učebnými pomôckami, ako aj ďalšie novovznikajúce pravidelné náklady na cestovné a stravné. Navrhovateľ má tiež výdavky spoje ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... .2016, a preto mu v tejto časti vo výroku II. vyhovel, a vo zvyšku návrh navrhovateľa vo výroku III. zamietol. Splatnosť výživného súd ponechal rovnakú ako v predchádzajúcom rozhodnutí, t.j. do 15-teho dňa každého mesiaca vopred, keď navrhovateľ na splatnosti .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.