Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1094792
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63961
USSR: 34978
NSČR: 122299
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422435
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
25.02.2020 04:27

Nájdené rozsudky pre výraz: spoluvlastníci majú predkúpne právo


Približný počet výsledkov: 9 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: spoluvlastníci majú predkúpne právo
  • spoluvlastnik nájdené 41178 krát v 7579 dokumentoch
  • maj nájdené 234625 krát v 109988 dokumentoch
  • predkupne nájdené 5730 krát v 627 dokumentoch
  • pravo nájdené 1170578 krát v 298293 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 3 dokumenty
Ústavný súd Slovenskej republiky 2 dokumenty


Právna veta: Pri prevode podielov odporkyne na odporcov nedošlo k ponuke pre ostatných spoluvlastníkov na predaj prevádzaných spoluvlastníckych podielov. V danom prípade sa jedná o obmedzenie zmluvnej voľnosti spoluvlastníka, ktorý svoj spoluvlastnícky podiel môže bez ďalšieho previesť iba na blízke osoby. V tomto prípade ostatní spoluvlastníci nemajú predkupné právo na prevádzaný spoluvlastnícky podiel. V prípade, ktorý bol aj predmetom tohto konania, kedy spoluvlastník mieni svoj podiel previesť na iné, než blízke osoby, musí svoj podiel ponúknuť ostatným spoluvlastníkom. Nakoľko sa jedná o nehnuteľnosť, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prešov 10C/102/2011 8111212344 29.06.2012 JUDr. Martin Baran ECLI:SK:OSPO:2012:8111212344.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Prešov sudcom JUDr. Martinom Baranom v právnej veci navrhovateľov: 1/ D.. U. P., nar. XX.XX.XXXX, bytom X., K.D. XX, 2/ F. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom J. XX, 3/ P. P., nar. XX.XX.XXXX, bytom Bodovce 29, zastúpených AK - TARABČÁK s.r.o., .
Právna veta: Podľa § 140 Občianskeho zákonníka, ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkúpne právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe /§ 116, § 117/. Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov. Podľa § 40a Občianskeho zákonníka, ak ide o dôvod neplatnosti právneho úkonu podľa ust. § 49a, § 140 ..., považuje sa právny úkon za platný, pokiaľ sa ten, kto je takým úkonom dotknutý neplatnosti právneho úkonu nedovolá. Neplatnosti sa nemôže dovolávať ten, kto ju sám spôsobil. To isté platí, ak právny úkon nebol urobe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prievidza 12C/70/2008 3808204682 26.09.2011 JUDr. Róbert Matulák ECLI:SK:OSPD:2011:3808204682.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd P. sudcom JUDr. Róbertom U. v právnej veci navrhovateľky L.. U. L., nar. X.X.XXXX, bytom P., Š. XX/XX proti D.: X/ C.. Š. Š., O.. XX.XX.XXXX, bytom Y. O. Ž., L.. T.. Z. XXXX/XX, 2/ R. M., nar. XX.X.XXXX, bytom O. K., F.. B.. X. XXXX/J .
Právna veta: 10. V zmysle § 140 Obč. zák. výnimka z predkupného práva pri prevode spoluvlastníckeho podielu, t.j. aj výnimka z povinnosti prevádzajúceho spoluvlastníka ponúknuť svoj spoluvlastnícky podiel najskôr ostatným spoluvlastníkom, vychádza z preferencie blízkych (prioritne rodinných) vzťahov pred vzťahmi vlastníckymi, resp. pred ochranou vecného práva - práva spoluvlastníka. Pokiaľ dochádza k prevodu spoluvlastníckeho podielu na blízke osoby, nedisponujú ostatní spoluvlastníci nielen oprávnením prednostne sa o dotknutý spoluvlastnícky podiel uchádzať, ale ani oprávnením relevantne spochybniť z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 10Co/39/2019 5817204619 28. 02. 2019 JUDr. Róbert Urban ECLI:SK:KSZA:2019:5817204619.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Róberta Urbana a sudcov JUDr. Amálie Paulerovej a JUDr. Erika Vargu, v právnej veci žalobcov 1/ Z. R., nar. XX.X.XXXX, bytom V., X. XXX/XX, 2/ Ing. Q. R., nar. XX.XX. .
... . až 7. rade. Bolo porušené predkupné právo navrhovateľov ako spoluvlastníkov nehnuteľnosti. Podľa § 140 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. spoluvlastníci majú predkúpne právo a navrhovatelia sa domáhali vyslovenia neplatnosti s poukazom na § 40a veta prvá Občianskeho zákonníka. Súd návrhu vyhovel a následne .
... spoluvlastnícky podiel ostatným spoluvlastníkom na odkúpenie v zmysle ustanovení § 140, § 606 a § 605 OZ, ktorí ako zostávajúci spoluvlastníci majú predkupné právo k jej podielu. Takúto ponuku uskutočnila v júni a opakovane v septembri 2010, ktorú adresovala ostatným spoluvlastníkom predmetnej nehnuteľnosti, avšak .
... 132 ods. 1 Obč. zákonníka vlastníctvo možno nadobudnúť iba kúpnou zmluvou. Poukázala na ust. § 140 Obč. zákonníka podľa ktorého spoluvlastníci majú predkupné právo a z tohto dôvodu považuje kúpnu zmluvu za neplatný právny úkon, keďže predávajúca Mária Porvazníková rod. Šalapová odpredala aj podiely .
... podmienok ustanovených v tomto zákone. V zmysle ust. § l40 Obč. zákonníka, spoluvlastníci môžu prevádzať spoluvlastnícky podiel, avšak spoluvlastníci majú predkupné právo, iba že nejde prevod na blízku osobu atď. Opätovne poukázali nato , že ako žalobcovia l a 2, ... dozvedela, že žalovaný 3 predal podiel v urbariáte žalovaným 1 a 2. Podľa Stanov urbariátu ako podieloví spoluvlastníci majú predkupné právo a je všeobecne známe, že les je súčasťou urbariátu a nie je súčasťou pozemkov, ktoré boli predmetom kúpnej .
... záujem osvedčiť si vlastnícke právo k tejto parcele, avšak k dohode nedošlo. Domáha sa relatívnej neplatnosti uvedenej kúpnej zmluvy, keďže spoluvlastníci majú predkupné právo, a preto odporkyňa v 2. rade mala povinnosť ponúknuť odpredaj svojho spoluvlastníckeho podielu navrhovateľom v 1. a 2. rade. Odporkyňa .
... právo ostatných podielových spoluvlastníkov, preto sú pasívne legitimovaní. Súd pri rozhodovaní vychádzal z toho, že ak sa prevádza spoluvlastnícky podiel, spoluvlastníci majú predkupné právo, iba že by išlo o prevod blízkej osobe. Ak sa spoluvlastníci nedohodnú inak, majú právo podiel vykúpiť pomerne podľa veľkosti .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.