SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1161244
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64396
USSR: 35589
NSČR: 123958
NSSČR: 66948
USČR: 79866
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424493
Krajské súdy (ČR): 43655
Posledná aktualizácia
04.06.2020 06:26

Nájdené rozsudky pre výraz: spory o právomoc


Približný počet výsledkov: 42 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: spory o právomoc
  • spora nájdené 268389 krát v 66834 dokumentoch
  • o nájdené 12681146 krát v 422453 dokumentoch
  • pravomoc nájdené 123653 krát v 58204 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 110 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 14 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 5 dokumentov


Právna veta: Obvodný lesný úrad ďalej je príslušný rozhodovať o zaradení poľovného revíru do kvalitatívnych tried v príslušnej poľovnej oblasti alebo poľovnej lokalite a určuje normované kmeňové stavy zveri podliehajúcej poľovníckemu plánovaniu, vo veciach poľovníctva eviduje zmluvy a vedie ich registre, Z uvedenej právnej úpravy možno konštatovať, že obvodný lesný úrad ako orgán štátnej správy na úseku poľovníctva je príslušný rozhodovať v prvom stupni o právach a povinnostiach a o nárokoch vo veciach uznania, zániku alebo zmene hraníc poľovného revíru, samostatnej a uznanej zvernice, samostatnej a ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Hlavná 19, Prešov, o nároku žalobcov na náhradu škody a o návrhu Obvodného lesného úradu v Prešove na rozhodnutie v spore o právomoc medzi súdom a orgánom štátnej správy podľa § 8a Občianskeho súdneho poriadku, takto rozhodol: Na prejednanie a rozhodnutie o nároku ... rozhodnutie je daná právomoc súdu. odôvodnenie: Obvodný lesný úrad v Prešove podal na Najvyšší súd Slovenskej republiky návrh na rozhodnutie sporu o právomoc medzi súdom a úradom podľa § 8a O.s.p. vo veci účastníkov konania žalobcov K. L. a K. .
... súde v Rožňave pod sp. zn. 8C/104/2011, o návrhu navrhovateľa na rozhodnutie podľa § 8a OSP v spore o právomoc medzi súdom a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, takto rozhodol: Najvyšší súd Slovenskej republiky konanie zastavuje. Žiaden z ... obnovu bol zamietnutý/, pričom však sám správny orgán je pasívny a konanie v spore o právomoc medzi ním a Podľa § 8a OSP Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhoduje spory o právomoc medzi súdmi a orgánmi štátnej správy. Podľa názoru súdu však v predmetnej .
... z nich danú vec prejedná a rozhodne. Kompetenčný konflikt medzi súdom a orgánom štátnej správy predstavuje klasickú eventualitu sporu o právomoc, keď buď orgány ochrany práva tvrdia, že majú právomoc danú vec prejednať a rozhodnúť (tzv. pozitívny kompetenčný ... o kompetenčnom spore z ustanovenia § 8a OSP nevyplýva. medzi súdom a orgánom štátnej správy predstavuje klasickú eventualitu sporu o právomoc, keď buď orgány ochrany práva tvrdia, že majú právomoc danú vec prejednať a rozhodnúť (tzv. pozitívny .
... starostlivosťou, Grösslingova č. 5, Bratislava. Najvyšší súd tak rozhodol o žiadosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ako o spore o právomoc medzi týmto úradom a Okresným súdom v Prešove. V odôvodnení tohto rozhodnutia sa okrem iného jednoznačne uvádza, že bolo povinnosťou .
... , Púchov, o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu odporcu č. Výst.2011/02813-001 AL1 B3 zo dňa 16. septembra 2011, v spore o právomoc medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Krajským súdom v Trenčíne, takto rozhodol: Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 8a Občianskeho .
... úrazovú rentu. Napriek uvedenému právoplatnému rozsudku súdu odporkyňa nevyužijúc svoje právo dané ust. § 8a OSP (Najvyšší súd SR rozhoduje spory o právomoc medzi súdmi a orgánmi štátnej správy) vychádzajúc z dikcie ust. § 293o ods. 6 zsp (sociálna poisťovňa nepreberá výplatu plnení .
... zaplatenie poplatku z omeškania poistného na zdravotné poistenie je daná právomoc Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, teda rozhodol v spore o právomoc medzi týmto úradom a Okresným súdom Prešov. Výrok o trovách konania odôvodnil s poukazom na ust. § 146 ods. 1 .
... v danom prípade je orgán verejnej správy Ministerstvo zdravotníctva SR a odporcom Krajský súd v Žiline. V rozhodnutí sporu o právomoc sa prejavujú konštitutívne prvky úvahy najvyššieho súdu, ktorému bola zverená táto právomoc. Správne trestanie nie je pôvodnou ... nejde o prenesený výkon štátnej správy. Podľa § 8a O.s.p. Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhoduje spory o právomoc medzi súdmi a orgánmi štátnej správy. rozhodnutie Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky. Nestotožnil sa s rozhodnutím súdu o .
... ale podanie krajského súdu posúdil podľa § 8a OSP, podľa ktorého Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhoduje spory o právomoc medzi súdmi a orgánmi štátnej správy. Ako vyplýva z obsahu pripojeného spisového materiálu predmetom správneho rozhodnutia napadnutého ... nemal akceptovať ani vec predkladať najvyššiemu súdu, ale mal ju správnemu orgánu vrátiť za účelom vyvolania sporu o právomoc. Vychádzajúc zo zásady procesnej ekonómie však najvyšší súd nepovažoval za hospodárne vracať vec bez vybavenia späť .
... vyslovený v uznesení Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6Rks 1/2010 z 21.4.2010, ktorým tento súd v spore o právomoc medzi okresným súdom a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou rozhodol, že na rozhodnutie o nároku žalobcu (ktorý nie je ... v uznesení Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6Rks 1/2010 z 21.4.2010, ktorým tento súd v spore o právomoc medzi okresným súdom a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou rozhodol, že na rozhodnutie o nároku žalobcu (ktorý nie je .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.