SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1114178
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64070
USSR: 35185
NSČR: 122664
NSSČR: 66258
USČR: 79658
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423277
Krajské súdy (ČR): 43523
Posledná aktualizácia
01.04.2020 22:27

Nájdené rozsudky pre výraz: sprostredkovanie zamestnania


Približný počet výsledkov: 124 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: sprostredkovanie zamestnania
  • sprostredkovanie nájdené 14223 krát v 3236 dokumentoch
  • zamestnanie nájdené 115347 krát v 42449 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 31 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 6 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 11 dokumentov


Právna veta: Pri hľadaní vhodného zamestnania nie je zodpovedný výlučne úrad, ale predpokladá sa určitá aktivita nezamestnaného. Ak úradník úradu práce pracovne pochybil a neplnil povinnosti stanovené zákonom o službách zamestnanosti, či zákonom o zamestnanosti, a neponúkal vhodné pracovné miesta pre žalobcu, takéto konanie nie je možné subsumovať pod diskriminačné konanie, ak takýto neodborný postup robil tento úradník úradu aj vo vzťahu k ostatným uchádzačom o zamestnanie.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 12Co/1/2012 8404112516 03.04.2012 JUDr. Roman Tóth ECLI:SK:KSPO:2012:8404112516.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Tótha a členov senátu JUDr. Petra Šama a JUDr. Jozefa Škraba, v právnej veci žalobcu: JUDr. Y. V., nar. X.X.XXXX, bytom M., S. XXX/XX, proti žalovanému: Úrad práce, sociálnych vecí a .
Právna veta: Podľa súčasnej zaužívanej súdnej praxe (viď napr. R 35/1975) zmluva, ktorá svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza, alebo sa prieči záujmom spoločnosti (od 1.1.1992 sa používa iba pojem „dobré mravy“) je od počiatku absolútne neplatná; nie je rozhodné, či účastníci o dôvode jej neplatnosti vedeli. V skutkovej vete § 39 Občianskeho zákonníka je vyjadrená neplatnosť právneho úkonu pre jeho nedovolenosť, ktorá nastáva v prípadoch, že právny úkon odporuje zákonu, alebo ho obchádza, alebo sa prieči dobrým mravom. Musí sa jednať o obsah alebo účel vykonaného právneho úkon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 7Co/354/2012 5810204532 13.02.2013 Mgr. František Dulačka ECLI:SK:KSZA:2013:5810204532.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Františka Dulačku a členov senátu JUDr. Evy Malíkovej a Mgr. Kataríny Beniačovej, v právnej veci navrhovateľa: Marek Úradník - Ascon, s miestom podnikania Na Sihoti .
Právna veta: Z ustanovenia § 25 ods. 5 zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. vyplýva, že zákon stanovuje ako predpoklad platnosti dohody o sprostredkovaní zamestnania za úhradu v zahraničí, okrem toho, že táto musí obsahovať vymedzené základné náležitosti definované v tomto ustanovení pod písm. a) až f), písomnú formu. Nedostatok tejto písomnej formy má za následok neplatnosť tejto dohody. V prípade ak dôjde plneniu na základe takejto dohody, sa toto plnenie považuje v zmysle OZ za bezdôvodné obohatenie. Takto získané obohatenie, je žalovaný povinný vydať žalobcovi. Keďže na podklade tejto (pre nedostatok formy) n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Dolný Kubín 5C/14/2012 5412200842 02.07.2012 JUDr. Peter Bebej ECLI:SK:OSDK:2012:5412200842.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Dolný Kubín samosudcom JUDr. Petrom Bebejom v právnej veci žalobcu: ARIOS personálne služby, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Nové Záhrady I 13/A, IČO: 36741621, zastúpeného spoločnosťou ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA ONDRUŠEK & PARTNERS s. r. .
Právna veta: Dohoda o sprostredkovaní zamestnania za úhradu musí obsahovať náležitosti uvedené v zákone o službách zamestnanosti (§ 25 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti) a nad ich rámec môže obsahovať aj ďalšie, ak sa na nich zmluvné strany dohodnú.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7S/52/2011 7011200481 20.03.2013 JUDr. Tamara Sklenárová ECLI:SK:KSKE:2013:7011200481.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Tamary Sklenárovej a členov senátu JUDr. Judity Jurákovej a JUDr. Juraja Tymka, v právnej veci žalobkyne Ing. Anny Vaškovej SÁRIO CONSULTING, Michalovce, ul. 9. Mája 3418/17, .
Právna veta: Z citovaného zákonného ustanovenia § 25 vyplýva, že sprostredkovateľ za sprostredkovanie zamestnania má nárok jednak na úhradu za sprostredkovanie zamestnania (§ 25 ods. 2) a jednak nárok na poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania (§ 25 ods. 3). Jedná sa o samostatné na sebe nezávislé nároky. Rozdiel medzi týmito nárokmi je v tom, že povinnosť platiť ich sprostredkovateľovi majú rozdielne subjekty. Kým úhradu za sprostredkovanie zamestnania má uhradiť sprostredkovateľovi subjekt (právnická alebo fyzická osoba) pre ktorý zamestnanca sprostredkúva, poplatok za služby s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 1Co/67/2011 7808208634 08.02.2012 JUDr. Peter Tutko ECLI:SK:KSKE:2012:7808208634.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobkyne X. Q., bytom v M. M., X.G. Č.. XX, proti žalovanej E. D. so sídlom v R., R. Č.. X, o zaplatenie 1.405,26 euro s prísl., o odvolaní žalovanej proti rozsudku Okresného súdu Rožňava zo dňa 9.12.2010 č.k. 5C/121/2008-274 takto .
Právna veta: Pôvodná dikcia ustanovenia § 22 ods. 7 písm. o/ zákona o službách zamestnanosti povolenie na zamestnanie nevyžadovala u cudzinca, ktorý je spoločník obchodnej spoločnosti alebo štatutárny orgán obchodnej spoločnosti, alebo člen štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, ktorý plní úlohy pre obchodnú spoločnosť vykonávaním činností na území Slovenskej republiky, alebo ktorý je člen družstva alebo člen štatutárneho orgánu družstva, alebo iného orgánu družstva, ktorý vykonáva činnosť pre družstvo na území Slovenskej republiky. Žalobkyňa uzavrela pracovnú zmluvu v čase, keď zákon o službách z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a nemá s ňou založený právny vzťah podľa osobitného predpisu. Na účely tohto zákona sa za nelegálne zamestnávanie považuje aj sprostredkovanie zamestnania spôsobom, ktorý nie je v súlade s osobitným predpisom. Vzhľadom na uvedené krajský súd konštatoval , že žalobkyňa nepatrí do okruhu .
Právna veta: Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že pre uzavretie zmluvy o pôžičke sa nevyžaduje písomná forma, keďže táto zmluva môže byť uzavretá i ústne alebo konkludentným spôsobom. Podstatnou náležitosťou obsahu tejto dohody je okrem označenia zmluvných strán predovšetkým určenie predmetu pôžičky; z obsahu zmluvy musí vyplývať i povinnosť dlžníka vrátiť veci rovnakého druhu (peňazí). Keďže táto zmluva je reálnou zmluvou (kontraktom), k jej uzavretiu zákon vyžaduje i skutočné odovzdanie predmetu pôžičky veriteľom dlžníkovi. Dokiaľ k odovzdaniu peňazí nedôjde, medzi zmluvnými stranami právny vzť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , aby mu poslala 100 eur. Nemala dôvod, aby si požičiavala peniaze od cudzieho človeka. Žalobca ďalej uviedol, že odmenu za sprostredkovanie zamestnania v zahraničí platia klienti väčšinou z prvej výplaty, peniaze dopredu neberie. Suma 200 eur bola požičaná na ubytovanie, stravu, cestovanie .
Právna veta: Otázku vzdialenosti ponúkaného zamestnania od miesta bydliska uchádzača o zamestnanie správny orgán neposudzuje iba v právnom režime ustanovenia § 36 ods. 4 písm. a) zákona o službách zamestnanosti, t.j. iba vtedy, ak nutnosť dochádzania koliduje s potrebou zabezpečenia sprevádzania maloletého dieťaťa do a zo školského zariadenia v mieste bydliska. Ak rodinné pomery uchádzača o zamestnanie nevedú v procese subsumpcie k aplikácii právnej normy vyjadrenej ustanovením § 36 ods. 4 písm. a) zákona o službách zamestnanosti, t.j. ak uchádzač o zamestnanie nemá dieťa, pri ktorom je potrebné zabezpečiť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zručnosti alebo druh doteraz vykonávanej práce. 16. Podľa § 15 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti vhodné zamestnanie na účely sprostredkovania zamestnania podľa tohto zákona je zamestnanie, v ktorom týždenný pracovný čas nie je kratší ako polovica z ustanoveného týždenného pracovného času .
Právna veta: Zákon o službách zamestnanosti v ustanovení § 64a zákona jednoznačne stanovuje, čo možno považovať za výrobok, pretože ustanovenie § 64a Zákona o službách zamestnanosti vychádza z pojmu výrobok (nie tovar), možno uviesť, že sa bude v tomto smere jednať o výrobky (resp. služby), ktoré sú priamo vyrobené chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom, prípadne občanom so zdravotným postihnutím , ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť alebo zamestnávateľom, ktorého zamestnanci, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím , sa podieľali priamo na danej výrobe výrobkov alebo na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným podľa osobitného predpisu, e) fyzická osoba, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa § 25, f) fyzická osoba, ktorá vykonáva dočasné zamestnávanie podľa § 29, g) fyzická osoba, ktorá vykonáva .
Právna veta: Rozhodnutím Úradu, práce sociálnych vecí a rodiny bol žalobca v zmysle § 36 ods. 1 písm. o) zákona o službách zamestnanosti vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu preukázania mimosúdnej dohody o sporných nárokoch uzavretej medzi žalobcom a jeho zamestnávateľom dňa 07.09.2010, ktorou boli upravené sporné nároky vyplývajúce zo súdneho sporu vedeného na OS vo veci neplatnosti skončenia pracovného pomeru. Keďže za obdobie do 01.09. 2010 neexistoval žiadosťou v zmysle § 38 ods. 1 zák. č. 5/2004 Z.z. preukázaný dôvod na vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie, resp. uzavretím ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie na základe toho, že písomnou žiadosťou doručenou dňa 05.05. 2010 požiadal o sprostredkovanie zamestnania a prvostupňovým rozhodnutím bol dňom 04.05. 2010 zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Prvostupňové rozhodnutie o vyradení z evidencie .
Právna veta: Kritériá pre určenie výšky výživného ustanovuje § 75 ods. 1 Zákona o rodine. V zmysle uvedeného ustanovenia pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu. Rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že konkrétna výška výživného je ovplyvňovaná faktormi jednak na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... potreby svoje, ako aj svojho maloletého dieťaťa. Z výpovede samotného otca vyplynulo, že aktívne si nehľadá zamestnanie a nepožiadal o sprostredkovanie zamestnania ani príslušné štátne inštitúcie, keďže sa nezaevidoval ani na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý mu mohol pri .
Kľúčové slová: nesprávny úradný postup orgánov verejnej moci

Právna veta: Hmotnoprávnym základom pre uplatnenie práva žalobcu na náhradu škody je ust. § 9 zák. č. 514/2003 Z.z. v znení platnom do 31.12.2012 o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, podľa ktorého štát zodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom. Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom má povahu objektívnej zodpovednosti, ktorej sa nemožno zbaviť a ktorá je založená na súčasnom (kumulatívnom) splnení troch podmienok, ktorými je nesprávny úradný postup, vznik škody a príčinná súvislosť medzi nesprávnym úradným postupom a vznikom škody. Prvotnou ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vhodného zamestnania. V priebehu realizácie IAP žalobca potvrdzoval svojim podpisom sledovanie voľných pracovných miest za účelom sprostredkovania zamestnania a výkon evidenčnej činnosti a informačných a poradenských služieb, ktoré pre neho úrad po celý čas ... vhodného zamestnania. V priebehu realizácie IAP žalobca potvrdil svojim podpisom sledovanie voľných pracovných miest za účelom sprostredkovania zamestnania a výkon evidenčnej činnosti a informačných a poradenských služieb, ktoré pre neho úrad po celý čas .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.