SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1161227
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64396
USSR: 35589
NSČR: 123958
NSSČR: 66948
USČR: 79866
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424493
Krajské súdy (ČR): 43655
Posledná aktualizácia
04.06.2020 06:26

Nájdené rozsudky pre výraz: štát zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl


Približný počet výsledkov: 100 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: štát zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl
  • stat nájdené 413638 krát v 109957 dokumentoch
  • zodpovedny nájdené 28660 krát v 14533 dokumentoch
  • za nájdené 4804162 krát v 402126 dokumentoch
  • posudenie nájdené 423121 krát v 210067 dokumentoch
  • ziadost nájdené 493516 krát v 106759 dokumentoch
  • o nájdené 12681146 krát v 422453 dokumentoch
  • azyl nájdené 52544 krát v 1745 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 16 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 21 dokumentov


Právna veta: Za účelom zabezpečenia prípravy alebo prevozu cudzinca podľa dublinského nariadenia je potrebné, aby žalovaný zaujal stanovisko jednak k tomu, či je krajina zodpovedná za účastníka konania v zmysle Dublinského nariadenia III ochotná a schopná cudzinca prijať, pretože od postoja tejto krajiny závisí samotný účel zaistenia, nakoľko jeho reálnosť (realizovateľnosť) je vždy nevyhnutnou podmienkou zákonnosti zaistenia a taktiež je povinnosťou žalovaného skúmať aj podmienky, do akých má byť zaistená osoba vrátená a či takýmto vrátením (odovzdaním) osoby nedôjde k porušeniu princípu non-refoule ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... cudzincov. Naopak, žalovaný je v konaní povinný zistiť skutočnosti relevantné z pohľadu určenia členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl, respektíve za účelom zistenia skutočností relevantných pre určenie krajiny, do ktorej má byť cudzinec ... na uplatňovanie Nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 ustanovujúceho kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ .
Právna veta: Navrhovateľ je počas konania o udelenie azylu oprávnený sa zdržiavať na území Slovenskej republiky /§ 22 ods. 1 z.č. 480/2002 Z.z., o azyle, v znení nesk. predpisov/. Právna domnienka, že „existuje riziko úteku“, musí byť dostatočne preukázaná, vzhľadom na konkrétne okolnosti, ktoré uvedeného cudzinca by viedli k úteku. Podľa ust. § 88 ods. 12 zákona o pobyte cudzincov policajný útvar nie je oprávnený zaistiť štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 1 písm. a/, b/ a e/, ktorý bezodkladne po neoprávnenom prekročení vonkajšej hranice požiada o udelenie azylu na území Slovenskej republiky ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prípravy prevozu podľa Dublinského nariadenia pre existenciu rizika úteku. Tento systém je uplatniteľný iba v prípadoch, kedy je potrebné určiť štát zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov. Postup určovania členského štátu zodpovedného podľa tohto nariadenia sa začne .
Právna veta: S poukazom na najlepší záujem dieťaťa (zakotvený v článku 3 odsek 1 Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý zaručuje dieťaťu právo na posúdenie jeho alebo jej najlepších záujmov a ich prvoradé zohľadnenie pri akýchkoľvek krokoch alebo rozhodnutiach, ktoré sa ho týkajú, tak vo verejnej, ako aj v súkromnej sfére), postupovať obozretne pri umiestňovaní detí spolu s rodičom v útvare policajného zaistenia a pri úvahe o ich umiestnení by nemal opomenúť, že najlepší záujem dieťaťa, ktorý je vyjadrením hodnôt, na ktorých je postavený systém ochrany práv dieťaťa nie je možné účinne dosiahnuť bez reflek ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... SR a Dublinského strediska v spolupráci so zariadením pre cudzincov v procese prípravy a výkonu prevozu žalobu na územie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl. Odôvodniť v akom štádiu je dublinské konanie žalobcu, či bolo prijatie žalobcu akceptované iným členským štátom, či je doba zaistenia .
... sa zdržiaval na území Rakúskej republiky a ktorú neopustil, pričom bolo zistené, že Rakúska republika ako štát zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl podľa čl.16 Nariadenia Rady /ES/ č.343/2003 nevykonala opatrenia na vycestovanie štátneho príslušníka tretej ... sa zdržiaval na území Rakúskej republiky a ktorú neopustil, pričom bolo zistené, že Rakúska republika ako štát zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl podľa čl.16 Nariadenia Rady /ES/ č.343/2003 nevykonala opatrenia na vycestovanie štátneho príslušníka .
... . Kapitoly I, Článku 1 Dublinského nariadenia toto nariadenie ustanovuje kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu, zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov. Podľa Kapitoly II, Článku 3 ... 16 ods. 1 písm. e/ ). Ako to je zrejmé z obsahu tohto ustanovenia: "Členský štát zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl podľa tohto nariadenia je povinný prijať naspäť podľa podmienok stanovených v Článku 20 štátneho príslušníka tretej krajiny, .
... 343/2003 zo dňa 18.2.2003, ktoré ustanovuje kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl, podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov /dublinské nariadenie/ sa odovzdanie navrhovateľa ... 343/2003 zo dňa 18.2.2003, ktoré ustanovuje kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl, podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov /dublinské nariadenie/ sa odovzdanie .
... . 2003, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie Nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 ustanovujúceho kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov. Praktické opatrenia pre prevozy 1. Prevozy do zodpovedného členského štátu .
... určuje povinnosť Rakúska prijať späť navrhovateľa, nakoľko boli splnené predpoklady k takémuto postupu (určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl), zamietnutie (prvej) žiadosti o azyl. Súd naviac poznamenáva, že Kapitola V Dublinského nariadenia ... ust. Čl. 1 Dublinského nariadenia toto nariadenie ustanovuje kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu, zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov. Podľa ust. Čl. 3 .
... . Podľa článku 1 Dublinského nariadenia Toto nariadenie ustanovuje kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov. Podľa článku 18 Dublinského ... č. 343/2003 zo dňa 18.02. 2003 ustanovujúce kritéria a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte príslušníkom tretej krajiny (ďalej len Dublinské nariadenie) a Nariadenie komisie ES .
... ): Túto námietku súd považuje za nedôvodnú. Predmetom konania podľa Dublinského nariadenia je určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov (Článok 1). S poukazom ... azylu. Podľa Článku 1 Dublinského nariadenia toto nariadenie ustanovuje kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov. Podľa ust. Článku 3 .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.