SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1226056
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65946
USSR: 37251
NSČR: 126777
NSSČR: 69034
USČR: 80994
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 428638
Krajské súdy (ČR): 47813
Posledná aktualizácia
27.11.2020 03:25

Nájdené rozsudky pre výraz: striedavá starostlivosť


Približný počet výsledkov: 2418 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: striedavá starostlivosť
  • striedavy nájdené 49478 krát v 7418 dokumentoch
  • starostlivost nájdené 602284 krát v 82951 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 47 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 87 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument
Odborné články 5 dokumentov


Právna veta: Z ust. § 76 ods. 1 písm. b) O.s.p. vyplýva, že predbežným opatrením môže súd uložiť účastníkovi, aby odovzdal dieťa do starostlivosti druhého rodiča alebo starostlivosti toho, koho označí súd; alebo do striedavej osobnej starostlivosti. Starostlivosť, ktorá je predmetom tohto predbežného opatrenia, je inštitútom procesného práva a jeho úprava potvrdzuje provizórnosť ako pojmový znak predbežných opatrení. Preto odovzdanie dieťaťa do starostlivosti druhého rodiča, ktorú určí súd, je v skutočnosti faktickým opatrením, ktorá neurčuje otázku budúcej osobnej starostlivosti. A. o takejto starostlivos ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 4CoP/7/2015 3714212240 30.01.2015 JUDr. Oľga Lichnerová ECLI:SK:KSTN:2015:3714212240.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne vo veci starostlivosti o maloletého A. t.č. bytom u matky, zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica, dieťa rodičov M. E., bytom D. R., E. XXXX/XXX-XX, zastúpenej JUDr. C. E., .
Právna veta: Zastupovanie dieťaťa navonok je právo konať za dieťa s právnymi účinkami, ktoré je odrazom práva rodičov o dieťati rozhodovať. Zásadne v bežných veciach môže rozhodovať každý z rodičov samostatne a v iných, než v bežných veciach (ktoré zákon v § 35 nazýva podstatné veci) sú rodičia povinní sa dohodnúť. Pokiaľ sa nedohodnú, rozhodne na návrh jedného z nich súd. Správa majetku dieťaťa predstavuje právo rodiča obhospodarovať majetok dieťaťa v súlade s jeho záujmami. Aj toto právo patrí rodičom, pokiaľ sú známi, žijú a nebolo im súdom zasiahnuté do spôsobilosti na právne úkony, ani do výkonu ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 8CoP/351/2016 7815206744 28. 04. 2017 JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI:SK:KSKE:2017:7815206744.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Marianny Hraboveckej a členiek senátu JUDr. Diany Solčányovej a JUDr. Ludviky Bodnárovej vo veci starostlivosti súdu o maloletého J. I. nar. XX.X.XXXX zastúpeného .
Právna veta: V prípade rozhodovania o výživnom v prípade zverenia maloletých detí do striedavej osobnej starostlivosti, súd prihliada na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti každého rodiča a na odôvodnené potreby maloletého dieťaťa, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinných rodičov.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 7CoP/21/2015 5814205738 15.04.2015 Mgr. Mária Kašíková ECLI:SK:KSZA:2015:5814205738.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd Žilina, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Kataríny Beniačovej a členov senátu Mgr. Márie Kašíkovej a Mgr. Františka Dulačku, v právnej veci navrhovateľky: Mgr. R. Q., rod. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom V., K. .
Právna veta: Ak by sa v čase po rozhodnutí o výkone rodičovských práv a povinností alebo dohode rodičov o výkone rodičovských práv a povinností zmenili pomery, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie alebo dohodu o výkone rodičovských práv a povinností. Zmena pomerov môže zahŕňať tak zmenu pomerov na strane niektorého z rodičov, ako aj zmenu pomerov na strane dieťaťa, najmä jeho potrieb. Jedná sa len o zmenu podstatnú a závažnú, nie zmenu krátkodobého charakteru, o podstatnú zmenu v tých skutočnostiach, ktoré tvorili skutkový základ rozhodnutia o výkone rodičovských práv a povinností alebo rozhodnutia sú ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3CoP/6/2015 8113216319 08.04.2015 JUDr. Eva Šofranková ECLI:SK:KSPO:2015:8113216319.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šofrankovej a členov senátu JUDr. Anny Ilčinovej a Mgr. Miloša Koleka v právnej veci starostlivosti súdu o mal. S. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom I. XX, K., zastúpený v konaní .
Právna veta: Inštitút tzv. striedavej osobnej starostlivosti bol zavedený do rodinného práva novelou zákona o rodine č. 217/2010 Z. z.. Ide o spôsob osobnej starostlivosti o dieťa, ktorý zohľadňuje právo obidvoch rodičov na výchovu dieťaťa po ich rozchode, zabezpečuje dieťaťu primeraný kontakt s obidvoma rodičmi. Podstata striedavej osobnej starostlivosti spočíva v tom, že dieťa sa zverí do starostlivosti striedavo jednému a druhému rodičovi na presne určené časové obdobie opakovane. Znenie § 24 ods. 2 zákona o rodine stanovuje, že ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú staros ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15CoP/36/2014 6711212683 16.07.2014 JUDr. Jaroslav Mikulaj ECLI:SK:KSBB:2014:6711212683.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jaroslava Mikulaja a sudcov JUDr. Jaroslava Gallu a JUDr. Klaudie Koskovej, vo veci starostlivosti o maloleté dieťa Q. O., nar. XX. XX. XXXX, bytom u matky, zast. .
Právna veta: Striedavá starostlivosť znamená, že dieťa žije striedavo s každým z rodičov v určitom pravidelnom časovom intervale. Striedavá starostlivosť kladie na rodičov vysoké ľudské osobnostné požiadavky, ak ju však rodičia vedia kultivovane zvládnuť, potom výrazne zvyšuje predpoklad, že láskyplný a produktívny vzťah dieťaťa k obom rodičom zostane zachovaný. Prvoradou a základnou otázkou ktorú si súd musí v dokazovaní stabilizovať je dôvod, ktorý každého z rodičov vedie k jeho postoju k otázke striedavej starostlivosti, pričom hmotnoprávnymi podmienkami pre nariadenie striedavej starostlivosti kumulatí ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trebišov 6P/306/2012 7912217426 29.04.2013 JUDr. Helena Kuzmová ECLI:SK:OSTV:2013:7912217426.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trebišov rozhodol sudkyňou JUDr. Helenou Kuzmovou v opatrovanskej veci maloletých detí: X. G. D., O.. XX.XX.XXXX R. G. R. D., O.. XX.X.XXXX, bývajúcich u matky a zastúpených kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny .
Právna veta: Podľa § 24 ods. 2 Zákona o rodine ak sú obaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať, a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa, a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 5Co/294/2013 3811214142 18.12.2013 JUDr. Erika Zajacová ECLI:SK:KSTN:2013:3811214142.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Zajacovej a členiek JUDr. Emílie Zimovej a JUDr. Márie Vrtochovej v právnej veci navrhovateľky F. A., t.č. bytom X., O. XXXX/XX, zastúpenej P.. D. F. - P., advokátkou v X., .
Právna veta: Súdna úprava stretávania sa s dieťaťom zaručuje oprávnenej osobe právo vidieť dieťa, právo na prístup k dieťaťu, právo určiť miesto a spôsob trávenia času počas stretávania, právo výlučné výchovne na dieťa počas tohto času pôsobiť a právo na náhradu za čas stretávania, ktorý sa nerealizoval z dôvodu, ktorý nespočívali v osobe oprávneného. Základným pravidlom, z ktorého je potrebné vychádzať je, že každý z rodičov má zásadne právo stráviť s dieťaťom polovicu jeho voľného času. Toto pravidlo sa uplatňuje len vtedy, ak sa rodičia nedohodnú na styku inak a ak oprávnený rodič má záujem na styku s d ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozvode rodičov T.. C.G. U., nar. XX.XX.XXXX a Ľ. U., nar. XX.XX.XXXX sa zveruje do striedavej starostlivosti obidvom rodičom. Osobnú starostlivosť o maloletú sú rodičia povinní zabezpečovať: matka od piatka 15.30 hod. nepárneho kalendárneho týždňa do ... kalendárneho týždňa a otec od piatka 15.30 hod. párneho kalendárneho týždňa do piatka 15.30 hod. nepárneho kalendárneho týždňa. Striedavú starostlivosť bude matka zabezpečovať v P. na adrese T. C. XXXX/X a otec na adrese F.. W.. Z. X/X .
Právna veta: Rodičovské práva a povinnosti druhého rodiča (ktorému dieťa nie je zverené do osobnej starostlivosti) zostávajú v nezmenenom rozsahu zachované. Priestor na realizáciu týchto rodičovských práv a povinností a na výchovné pôsobenie na dieťa má rodič práve v čase styku s dieťaťom. Právu styku rodiča s dieťaťom korešponduje právo dieťaťa poznať svojich rodičov a právo na ich starostlivosť, ako aj právo dieťaťa na zachovanie jeho rodinných zväzkov v súlade so zákonom a s vylúčením nezákonných zásahov podľa čl. 7 a 8 Dohovoru o právach dieťaťa. Pri úprave styku je zásadne potrebné vychádzať z toho, ž ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... posúdenia, nakoľko posúdenie, ktorému z rodičov má byť dieťa zverené do osobnej starostlivosti, či sú splnené podmienky na striedavú starostlivosť alebo v akej frekvencii a v akom rozsahu je potrebné upraviť styk rodiča s dieťaťom, prípadne či existujú okolnosti ... 7 a 8, ktorými uložil znalkyni uviesť, ktorému z rodičov má byť dieťa zverené, resp. či znalkyňa odporúča striedavú starostlivosť a v prípade, ak odporúča zveriť dieťa do starostlivosti jedného z rodičov, v akej frekvencii odporúča styk upraviť a .
Právna veta: Podľa § 37 ods. 2 písm. d) Zákona o rodine, ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd môže rozhodnúť o uložení týchto výchovných opatrení: uloží maloletému dieťaťu a jeho rodičom povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu. Výchova detí a starostlivosť o ich vývoj, ich ochrana by mala byť stredobodom neustáleho záujmu celej spoločnosti. Maloleté dieťa pre svoje slabšie právne postavenie potrebuje osobitnú ochranu a starostlivosť. Táto ochrana mu je poskytovaná predovšetkým v prostredí rodiny. Práve rodinné prostredie, v ktorom dieťa vyrastá, významn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Matka si uvedomuje, že za súčasnej situácie zverenie detí do jej osobnej starostlivosti, či prípadne do striedavej starostlivosti rodičov je nereálne. I z tohto dôvodu rodičia uzatvorili dohodu, podľa ktorej sa deti zverujú do osobnej ... bolo nariadené neodkladné opatrenie, ktorým boli maloleté deti zverené do striedavej starostlivosti oboch rodičov, táto sa nerealizuje. Z vyjadrenia matky detí zistil, že sa rodičia pokúsili striedavú starostlivosť realizovať, ale matka nebola s deťmi schopná dohodnúť sa o .
Právna veta: Obaja rodičia majú rovnaké rodičovské práva a povinnosti, ktoré im vznikli zo zákona narodením dieťaťa a preto obaja majú aj rovnaké právo podieľať sa na výchove dieťaťa, pokiaľ na ich strane neexistuje okolnosť, ktorá ich zo starostlivosti o dieťa vylučuje v tom smere, že ohrozuje stabilitu výchovného prostredia, prípadne je v priamom rozpore so záujmom dieťaťa. Z ust. § 24 ods. 2 Zákona o rodine vyplýva, že hmotnoprávnymi podmienkami pre nariadenie striedavej starostlivosti, ktoré musia byť splnené kumulatívne sú, že obidvaja rodičia sú spôsobilí dieťa vychovávať, obidvaja majú o osobnú star ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rodičia usporiadaním svojich bytových podmienok a pracovných povinností majú vytvoriť také podmienky, aby eventuálna striedavá starostlivosť dieťa čo najmenej zaťažovala. Zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti nemôže spočívať na hypotetických podmienkach ... , čo jednoznačne nie je v záujme maloletého dieťaťa. Samotný nesúhlas jedného z rodičov so striedavou starostlivosťou, prípadne neschopnosť rodičov spolu komunikovať ohľadne podstatných vecí týkajúcich sa maloletého dieťaťa nie sú okolnosťami .
Právna veta: Podstatnou požiadavkou pri rozhodovaní o návrhu zveriť dieťa do osobnej starostlivosti oboch rodičov je relevancia hľadiska (ne)schopnosti toho ktorého rodiča dohodnúť sa na výchove dieťaťa s druhým rodičom. Striedavá starostlivosť kladie na rodičov vysoké ľudské a osobnostné požiadavky, a ak ju rodičia dokážu kultivovane zvládnuť, výrazne sa zvyšuje predpoklad, že láskyplný a produktívny vzťah dieťaťa k obom rodičom zostane zachovaný aj po zrušení spoločnej domácnosti, pričom zachovanie takéhoto vzťahu je prvoradým záujmom dieťaťa, ktorý môže byť potlačený len inými vážnejšími záujmami dieťať ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... znaleckého dokazovania znalcom z odboru psychológia, odvetvie klinická psychológia detí ) a konštatoval, že striedavá starostlivosť kladie na obidvoch rodičov maloletého dieťaťa určité požiadavky týkajúce sa ich výchovnej spôsobilosti. Podstatnou požiadavkou ... súvislosti s rozdielnymi návrhmi účastníkov v tomto smere ( navrhovateľ žiadal o zverenie maloletej do striedavej starostlivosti oboch rodičov, odporkyňa žiadala o zverenie maloletej do jej osobnej starostlivosti ) vykonal rozsiahle dokazovanie .
Právna veta: Novela Zákona o rodine, vykonaná zákonom č. 217/2010 Z. z., zaviedla do rodinného práva inštitút tzv. striedavej osobnej starostlivosti (§ 24 Zákona o rodine). V súvislosti s týmto novým inštitútom bol do § 62 Zákona o rodine vložený nový odsek 6, podľa ktorého, ak je mal. dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti rodičov, súd pri určení výživného prihliadne na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti každého rodiča, alebo súd môže rozhodnúť aj tak, že počas trvania striedavej osobnej starostlivosti rodičov výživné neurčuje. Neurčenie výživného by podľa odôvodnenia tejto právnej úpravy ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... starostlivosti oboch rodičov, hoci otec so striedavou starostlivosťou nesúhlasil, pretože pre súd je prvoradý predovšetkým záujem maloletých detí, ktoré žiadali túto striedavú starostlivosť. Intervaly striedania striedavej starostlivosti súd určil v modeli doporučenom kolíznym opatrovníkom ... rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov mal. detí, súd upraví výkon ich výživné pri striedavej starostlivosti by nemalo byť upravené. Odporca a kolízny opatrovník sa k podanému odvolaniu písomne nevyjadrili. .
Právna veta: Účelom predbežného opatrenia v konaní o výchove maloletého dieťaťa je dočasná úprava pomerov budúcich účastníkov konania, resp. ochrana potenciálneho výkonu rozhodnutia, ktorý by mohol v budúcnosti byť ohrozený. Osobitosť inštitútu spočíva v skutočnosti, že ide o súdnu úpravu, avšak pred vydaním rozhodnutia vo veci samej. Toto opatrenie má mať výnimočný charakter, v prípade rozhodnutí o výchove maloletých detí má svojim spôsobom smerovať k ich „prežitiu“. Z tohto hľadiska právna úprava zodpovedá Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý zaraďuje právo na prežitie medzi právami dieťaťa na popredné mies ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... .p., ktorým je možné uložiť rodičovi povinnosť odovzdať dieťa do starostlivosti druhého rodiča, alebo toho, koho označí súd, alebo do striedavej starostlivosti, by bol dôvodne účinný iba v prípade, že ak je dieťa zverené do osobnej starostlivosti jedného z rodičov a druhý .
Právna veta: Pri nariadení predbežného opatrenia prevláda požiadavka rýchlosti nad požiadavkou úplnosti skutkových zistení. V dôsledku toho sa tu nezisťujú všetky tie skutočnosti, ktoré má súd zistené pred vydaním konečného rozhodnutia vo veci samej, a skutočnosti, z ktorých sa vyvodzuje dôvodnosť nároku na nariadenie predbežného opatrenia, nemusia byť preukázané dôkazmi. Zákon z tohto dôvodu ani nepredpokladá, že by pri rozhodovaní o predbežnom opatrení mal súd dokazovanie vykonávať. Keďže sa procesné predpoklady pre nariadenie predbežného opatrenia iba osvedčujú, a to z pravidla listinami, nie je súd pre ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 14CoP/78/2011-124 zo dňa 13. 12. 2011, kedy opätovne bol zamietnutý návrh otca na zverenie maloletého do striedavej starostlivosti rodičov. Následne Krajský súd v Banskej Bystrici nariadenie predbežného opatrenia. Z obsahu spisu je zrejmé, že maloletý pochádza z ... . 14CoP/78/2011-124 zo dňa 13. 12. 2011, kedy opätovne bol zamietnutý návrh otca na zverenie maloletého do striedavej starostlivosti rodičov. Následne Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením č. k. 16NcC/21/2012 zo dňa 16. 05. 2012 rozhodol .
Právna veta: Podľa § 43 odsek 1 Zákona o rodine, maloleté dieťa, ktoré je schopné s ohľadom na svoj vek a rozumovú vyspelosť vyjadriť samostatne svoj názor, má právo vyjadrovať ho slobodne vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. V konaniach, v ktorých sa rozhoduje o veciach týkajúcich sa maloletého dieťaťa, má maloleté dieťa právo byť vypočuté. Názoru maloletého dieťaťa musí byť venovaná náležitá pozornosť zodpovedajúca jeho veku a rozumovej vyspelosti. Podľa článku 3 Dohovoru o právach dieťaťa, záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí, nech už uskutočňovanej v ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... podľa platnej judikatúry už v čase vydania tohto rozhodnutia, neboli splnené hmotno-právne podmienky na striedavú starostlivosť. Výkon striedavej starostlivosti preukázal, že striedavá starostlivosť dieťa poškodzuje, slúži v jeho neprospech, o čom sa pozitívne vyjadrilo aj maloleté dieťa ... prípade sa maloleté dieťa vo veku 15 rokov naozaj konkrétne vyjadrilo, že mu striedavá starostlivosť nevyhovuje a od určenia striedavej starostlivosti má problémy v podstate tie, na ktoré poukázali v návrhu a považujú tieto .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.