SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1187542
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64714
USSR: 35935
NSČR: 124655
NSSČR: 67450
USČR: 80174
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425562
Krajské súdy (ČR): 43764
Posledná aktualizácia
10.07.2020 06:25

Nájdené rozsudky pre výraz: subjektívna premlčacia lehota


Približný počet výsledkov: 465 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: subjektívna premlčacia lehota
  • subjektivny nájdené 36796 krát v 17372 dokumentoch
  • premlcacia nájdené 33191 krát v 9229 dokumentoch
  • lehota nájdené 1101761 krát v 282980 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 28 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 17 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: V prípade vzniku bezdôvodného obohatenia z neplatného právneho úkonu je potrebné rozlišovať, či ide o absolútnu alebo relatívnu neplatnosť právneho úkonu. V prípade absolútne neplatného právneho úkonu bezdôvodné obohatenie je získané z tohto úkonu, vzniká od samého vzniku právneho úkonu. Objektívna premlčacia doba začne teda plynúť už od vzniku takéhoto právneho úkonu. Subjektívna premlčacia doba začne plynúť odvtedy, keď sa oprávnený dozvie, že bezdôvodné obohatenie bolo získané a kto ho získal. Tieto okolnosti sa oprávnený zvyčajne dozvie už v čase vzniku absolútne neplatného právneho úkonu. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 11Co/191/2013 2308203881 09.04.2014 Mgr. Fedor Benka ECLI:SK:KSTT:2014:2308203881.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Fedora Benku a sudkýň JUDr. Silvie Hýbelovej a Mgr. Renáty Gavalcovej v právnej veci žalobcu: Partners Slovakia, s. r. o., so sídlom Obchodná 42, Bratislava, IČO: 31 341 314, zastúpený .
Právna veta: Subjektívna premlčacia doba nemôže začať plynúť skôr než objektívna premlčacia doba. O tom, že došlo k získaniu bezdôvodného obohatenia a kto ho získal, sa totiž oprávnený nemôže dozvedieť skôr, než bezdôvodné obohatenie vôbec vzniklo. Preto ani subjektívna doba nemôže začať plynúť skôr, než vznikne právo na vydanie bezdôvodného obohatenia, ktorého sa týka. O tom, že došlo k získaniu bezdôvodného obohatenia a kto ho získal, sa oprávnený dozvie vtedy, keď pozná skutkové okolnosti, z ktorých možno usudzovať na získanie bezdôvodného obohatenia na jeho úkor, a to aspoň v takej výške (objektí ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 6Co/233/2017 5716203042 28. 02. 2018 JUDr. Yvetta Dzugasová ECLI:SK:KSZA:2018:5716203042.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Yvetty Dzugasovej a členov JUDr. Jany Urbanovej a Mgr. Anny Mihálikovej, v právnej veci žalobcu: V. W., nar. XX.XX.XXXX, bytom W. XXX, XXX XX W., zastúpený .
Právna veta: Podľa § 106 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka právo na náhradu škody sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá. Najneskoršie sa právo na náhradu škody premlčí za tri roky a ak ide o škodu spôsobenú úmyselne, za desať rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla: to neplatí, ak ide o škodu na zdraví. Ak odo dňa, keď sa poškodený dozvedel o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá, do uplatnenia práva na náhradu škody, uplynie čas uvedený v ustanovení § 106 ods. 1 Občianskeho zákonníka a škodca namieta premlčanie, právo sa premlčal ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 5Co/109/2017 8816205575 15. 02. 2018 JUDr. Gabriela Világiová ECLI:SK:KSPO:2018:8816205575.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Gabriely Világiovej a členov senátu JUDr. Zlaty Simkovej a JUDr. Karola Krochtu, v právnej veci žalobcu: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 .
Právna veta: Nie je možné stotožniť sa so záverom o začiatku plynutia dvojročnej subjektívnej premlčacej doby (§ 107 ods. 1 Občianskeho zákonníka) odo dňa, kedy došlo k splateniu istiny poskytnutého úveru. Čo sa týka práva na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia, toto podlieha premlčaniu. Pri premlčaní práva na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia je ustanovená kombinovaná premlčacia doba, a to subjektívna (§ 107 ods. 1 Občianskeho zákonníka), a objektívna (§ 107 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Začiatok subjektívnej i objektívnej premlčacej doby je stanovený odlišne na sebe nezávisle a ich p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 25Co/8/2018 8117207442 17. 05. 2018 JUDr. Marek Koščo ECLI:SK:KSPO:2018:8117207442.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mareka Košča a členov senátu JUDr. Milana Majerníka a JUDr. Viery Zoľákovej, v právnej veci žalobkyne: T. Y., W.. X.XX.XXXX, F. M. Š. XX, XXX XX T., právne zastúpená Advokátska .
Právna veta: Ako vyplýva z početných rozhodnutí Krajského súdu v Prešove, pre začiatok plynutia subjektívnej doby je rozhodujúce poznanie skutkových okolností, no okolnosti nie zo zmluvy, ale okolnosti z porušenia práva, v danom prípade z bezdôvodného obohatenia (okolnosť, že došlo k porušeniu zákona, o výške bezdôvodného obohatenia a príčinnej súvislosti medzi prvými dvoma okolnosťami). Zdá sa teda, že nepostačujú pochybnosti, ale dozvedenie sa o skutkových okolnostiach bezdôvodného obohatenia.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3Co/138/2018 8116203490 07. 02. 2019 JUDr. Eva Šofranková ECLI:SK:KSPO:2019:8116203490.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šofrankovej a členov senátu JUDr. Antónie Kandravej a JUDr. Elišky Wagshalovej v spore žalobkyne: T. H., A.. XX. XX. XXX, W. A. H. XXX/X, F. A. Q., Š. E. X., v konaní .
Právna veta: Podľa § 449 ods. 1 Občianskeho zákonníka, pri škode na zdraví sa uhradzujú aj účelné náklady spojené s liečením. Podľa § 449 ods. 3 Občianskeho zákonníka, náklady liečenia a náklady pohrebu sa uhrádzajú tomu, kto ich vynaložil. Z dikcie citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že ide samostatné právo poškodeného na náhradu účelných nákladov spojených s liečením. Aj keď poškodený občan dostáva väčšinu liečebných úkonov v prípade potreby z prostriedkov príslušnej poisťovne bezplatne (hoci na to prispieva platením poistného), môžu mu okrem toho vzniknúť rôzne náklady spojené s liečením, ktoré ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dôchodok od 15.12.2004 v sume 5.324,- Sk) dozvedela jeho doručením dňa 27.03.2005 a dvojročná subjektívna premlčacia lehota jej márne uplynula najneskôr dňa 27.03.2007, keďže o zárobku dosahovanom pred dopravnou nehodou priznal navrhovateľke náklady v sume ... dôchodok od 15.12.2004 v sume 5.324,- Sk) dozvedela jeho doručením dňa 27.03.2005 a dvojročná subjektívna premlčacia lehota jej márne uplynula najneskôr dňa 27.03.2007, keďže o zárobku dosahovanom pred dopravnou nehodou (poškodením) a po dopravnej .
Právna veta: Sprostredkovateľská zmluva podľa Občianskeho zákonníka je neformálnou zmluvou. Uzaviera sa medzi sprostredkovateľom a záujemcom o sprostredkovanie zmluvy. Jej pojmové znaky vyplývajú jednak zo základných práv a povinností účastníkov upravených v § 774, jednak z ďalších práv a povinností upravených v § 775 a 776, ktoré sú tiež charakteristické pre obsah tejto zmluvy. Podľa tejto zmluvy sa sprostredkovateľ zaväzuje obstarať záujemcovi za odmenu uzavretie zmluvy a záujemca sa zaväzuje poskytnúť sprostredkovateľovi odmenu vtedy, keď bol výsledok dosiahnutý pričinením sprostredkovateľa. Charakteris ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zániku tejto poistnej zmluvy, pretože sám týmito materiálmi disponoval, preto plynutie subjektívnej premlčacej lehoty nastalo dňa 23. 9. 2008 a subjektívna premlčacia lehota vo vzťahu k tejto zmluve uplynula 22. 9. 2010. Poukázala na to, že pokiaľ sa týka bezdôvodného obohatenia získaného plnením .
Právna veta: Je nesporné, že bezdôvodné obohatenie je upravené iba v Občianskom zákonníku v ustanovení § 454 a nasl. Občianskeho zákonníka a toto bezdôvodné obohatenie nie je upravené v Obchodnom zákonníku ako právnom predpise „lex specialis“ vo vzťahu k Občianskemu zákonníku ako „lex generalis“. Znamená to, že aj pre bezdôvodné obohatenie, ktoré vzniklo pri jednotlivých zmluvných typoch upravených v Obchodnom zákonníku medzi podnikateľmi sa bude riadiť ustanoveniami Občianskeho zákonníka, keďže nie je upravené v Obchodnom zákonníku. Nie všetko, čo sa týka bezdôvodného obohatenia sa však bude riadiť ustano ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Sk, ktorú nevydal žalobcovi. Žalobca v konaní tvrdí, že na vydanie tohto bezdôvodného obohatenia je subjektívna premlčacia lehota dva roky a objektívna premlčacia lehota desať rokov a že subjektívna premlčacia lehota začala plynúť potom ako bol žalobcovi doručený dňa XX.X.XXXX rozsudok Krajského súdu v .
Právna veta: Zákonník práce, ani občiansky zákonník právne nevymedzuje pojem bolestné, ani pojem sťaženie spoločenského uplatnenia a ani to, v akom rozsahu sa náhrada za tieto ujmy na zdraví odškodňuje. Tieto otázky sa posudzujú z lekárskeho hľadiska a do 31.07.2004 boli upravené vyhláškou č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia, ktorú treba na daný prípad aplikovať (§ 11 ods. 1 zákona č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za SSU). Náhrada za bolesť a náhrada za SSU sú dve relatívne samostatné zložky náhrady na zdraví, i keď sú vo vyhláške upravené spoločne, pri ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nezávisle a ich plynutie a skončenie je tiež vzájomne nezávislé. Subjektívna premlčacia lehota pritom môže plynúť iba v rámci objektívnej premlčacej lehoty, ktorú nemožno prekročiť. Subjektívna premlčacia lehota je dvojročná a pre začatie jej plynutia je významný subjektívny ... uvedených dôvodov začala plynúť na uplatnenie jeho časti nároku, ktorú odvodzoval z lekárskeho posudku z roku 1983 subjektívna premlčacia lehota najneskôr 31.12.1983 a uplynula 31.12.1985. Navrhovateľ si túto časť nároku uplatnil 06. .
Právna veta: Súdna prax a rovnako aj právna teória pod premlčaním rozumie márne uplynutie doby ustanovenej zákonom na vykonanie práva. Znamená to výrazné oslabenie subjektívneho práva účastníka, keďže premlčaním síce jeho nárok nezaniká, nemôže byť však súdom priznaný, ak povinný pred súdom čelí uplatnenému právu námietkou premlčania. Nárok oprávneného účastníka trvá aj naďalej, stáva sa však prostredníctvom súdu nevymáhateľným. Účelom právnej úpravy inštitútu premlčania v občianskoprávnych vzťahoch je, aby oprávnený subjekt (veriteľ) pod hrozbou sankcie premlčania uplatnil (vykonal) svoje právo v ustanove ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ktorého žalobkyňa nespochybnila. Odvolací súd sa stotožňuje so záverom súdu prvého stupňa, že najneskôr doručením tohto listu začala plynúť žalobkyni subjektívna premlčacia lehota na uplatnenie jej práva na náhradu škody v zmysle ust. § 15 ods. 1 zák. č. 381/2001 Z.z .
Právna veta: Účelom právnej úpravy ustanovenia § 451 a následne Občianskeho zákonníka je zabrániť vzniku bezdôvodného obohatenia na úkor iného. Ak však už bezdôvodné obohatenie vzniklo, právna úprava zabezpečuje povinnosť jeho vydania. Povinným na vydanie bezdôvodného obohatenia je ten, kto sa bezdôvodne obohatil. Oprávneným subjektom je ten v prospech ktorého sa vydanie takéhoto obohatenia má uskutočniť, teda na úkor koho bezdôvodné obohatenie vzniklo. Získané bezdôvodné obohatenie môže spočívať buď vo veciach, alebo výkonoch, ako aj v tom, že majetok zodpovednostného subjektu sa nezmenšil, hoci k takémut ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... desaťročnej v prípade úmyselného bezdôvodného obohatenia, je rozhodujúci okamih, keď k získaniu bezdôvodného obohatenia skutočne došlo. Subjektívna premlčacia lehota plynie v rámci objektívnej premlčacej lehoty (§107 ods. 2 Občianskeho zákonníka), keďže právo na vydanie bezdôvodného ... nároku a preto sa súd musel touto námietkou v súlade s ust. § 100 Občianskeho zákonníka zaoberať Subjektívna premlčacia lehota - dvoch rokov, plynie v rámci objektívnej premlčacej lehoty (§107 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Pre .
Právna veta: V zmysle ust. § 813 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak poistený má proti inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou, prechádza jeho právo na poistiteľa, a to do výšky plnenia, ktoré mu poistiteľ poskytol. V danom prípade ide o úpravu prechodu práva poisteného proti inému na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou. Ide o zákonný prechod práva na poisťovňu, tzv. subrogačný postih, ktorý je obmedzený výškou sumy (poistného plnenia), ktorú vyplatil poisťovateľ poistenému. Tento postihový nárok poisťovateľa má charakter nároku na náhradu škody sui generis, ktorý ako taký nie je ná ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 154,32 eur. Až vyplatením poistného plnenia došlo k prechodu práva na náhradu škody a začala plynúť dvojročná subjektívna premlčacia lehota. Táto odvolacia námietka je však nedôvodná. Zo skutkových okolností vymedzených v žalobe, ako aj zo samotného ... 2010 vyplatil poistenému. Až vyplatením poistného plnenia došlo k prechodu práva na náhradu škody a začala plynúť dvojročná subjektívna premlčacia lehota. Rovnako relevantné je, kedy sa poškodený dozvie o tom, kto za vzniknutú škodu zodpovedá. V žalovanej .
Právna veta: K zníženiu nároku v dôsledku jeho spoluzavinenia odvolací súd dodáva: Podľa § 8 ods. 1 zák. č. 8/2003 Z. z. osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť. Podľa § 137 ods. 2 zák. č. 8/2003 Z. z. porušenie povinností ustanovených týmto zákonom sa považuje za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Ustanovenie § 415 OZ zakotvuje všeobecnú preventívnu povinnosť počínať si tak, aby sa nikomu neškodilo. Táto povinnosť je vyjadrená slovami, že každý je pov ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Premlčacia lehota začala plynúť v júni 2011, resp. najneskôr 28.7.2011, žaloba bola podaná 15.1.2014, 2-ročná subjektívna premlčacia lehota uplynula najneskôr 28.7.2013. Súd vzal do úvahy spočívanie premlčacej lehoty od 22.7.2011, v trestnom konaní bol ... . Premlčacia lehota začala plynúť v júni 2011, resp. najneskôr 28.7.2011, žaloba bola podaná 15.1.2014, 2-ročná subjektívna premlčacia lehota uplynula najneskôr 28.7.2013. Ak súd vzal do úvahy spočívanie premlčacej lehoty od 22.7.2011, v trestnom konaní .
Právna veta: Súd zdôrazňuje, že lehota na podanie repliky bola žalobcovi predĺžená, pričom moment začatia plynutia lehoty sa nezmenil (išlo stále o tú istú lehotu). Pokiaľ žalobca mal za to, že predĺženie pôvodnej lehoty sa počíta od doručenia oznámenia súdu o predĺžení lehoty do jeho elektronickej schránky a od tohto momentu počítal predĺženie lehoty, tento záver je nesprávny. Správny súd totiž neurčil žalobcovi novú lehotu na podanie repliky, ktorej začiatok by sa počítal od doručenia oznámenia tejto lehoty žalobcovi, ale len predĺžil pôvodnú lehotu. Iným výkladom by došlo k neoprávnenému zvýhodnen ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Karkó. Senáty, ktoré prejednávali dané veci, sa nezaoberali riadne vznesenými námietkami premlčania, pretože uplynula zákonná subjektívna premlčacia lehota podľa § 58 ods. 2 zákona o advokácii na podanie návrhu na začatie disciplinárnych konaní. Pritom deň ... SAK. Do dnešného dňa Mgr. Karkó nepodal riadne návrhy na začatie disciplinárnych konaní, takže mu uplynula subjektívna premlčacia lehota. Ďalej namietal, že v odôvodnení napadnutých rozhodnutí sa uvádzajú nové skutočnosti, ktoré Mgr. Karkó neuvádzal v .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.