Nájdené rozsudky pre výraz: súdne rozhodnutie Najvyššieho súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 42

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
10 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov stanovil pre dokazovanie nároku na odpočítanie dane z pridanej hodnoty prísnejšie podmienky ako pri iných druhoch daní a tieto podmienky sú uvedené v ust. § 49 ods. 1, 2 písm. a/, ako i v ust. § 51 ods. 1, písm. a/ vyššie citovaného zákona. Jedná sa o hmotno-právne podmienky a na ich bezpodmienečné splnenie sa viaže nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty. Vzhľadom na ľahkú zneužiteľnosť tohto nároku zákonodarca požaduje, aby platiteľ tejto dane, ktorý si podľa daňového priznania uplatňuje nárok na odpočítanie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 11S/259/2015 4015201183 01. 03. 2017 JUDr. Darina Vargová ECLI:SK:KSNR:2017:4015201183.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dariny Vargovej a členiek senátu JUDr. Marty Molnárovej a JUDr. Evy Šiškovej, v právnej veci žalobcu: S.F.H., s.r.o., Gúgska 13, Nové Zámky, IČO: 36 526 002, zastúpeného
Právna veta: Jednou zo základných povinnosti nájomcu je povinnosť platiť nájomné. Ust. § 673 Obč. zák. však obsahuje kogentnú právnu úpravu, ktorá ustanovuje, kedy je nájomca počas trvania nájomného vzťahu od tejto povinnosti oslobodený. Vtedy túto povinnosť nájomca nemá, a to bez zreteľa na to, či bol nájom určený dohodou alebo vyplýva z právnej úpravy. Predpokladom pre aplikáciu § 683 Obč. zák. však je, že nájomca nemôže vôbec vec užívať dohodnutým spôsobom alebo ak sa spôsob užívania nedohodol primerane povahe a určeniu veci a vec vykazuje vady, ktoré sám nespôsobil. V prípade, že nájomca nemôže vôbec v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 9Co/452/2016 7214211820 30. 11. 2017 JUDr. Táňa Veščičiková ECLI:SK:KSKE:2017:7214211820.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Táne Veščičikovej a sudkýň JUDr. Viery Bodnárovej a JUDr. Dany Popovičovej, v spore žalobcu Východoslovenské múzeum v Košiciach, Hviezdoslavova č. 3, Košice,IČO:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 24S/9/2019 6019200025 14. 05. 2020 Mgr. Ivana Datlová ECLI:SK:KSBB:2020:6019200025.6 Rozhodnutie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Ivany Datlovej a členiek senátu JUDr. Jany Novotnej a JUDr. Aleny Antalovej v právnej veci žalobcu: S. T., nar. XX. V. XXXX, bytom R. X, XXX XX E., prechodne by
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 6Co/4/2021 5616204288 31. 03. 2021 JUDr. Jana Urbanová ECLI:SK:KSZA:2021:5616204288.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Urbanovej a členov senátu JUDr. Martiny Mochnáčovej a Mgr. Andreja Kekelyho, v právnej veci žalobcu: D. U., nar. XX.XX.XXXX, bytom XXXXX E., K.. XX, Spol
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 1Co/284/2018 7112223314 18. 12. 2019 JUDr. Adriana Murínová ECLI:SK:KSKE:2019:7112223314.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Adriany Murínovej a členov senátu JUDr. Petra Tutka a JUDr. Jána Slebodníka v spore žalobcu: Y. Č., U.. XX.X.XXXX, R. V.L. XXX, zastúpeného JUDr. Jurajom Kusom, a
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23CoP/71/2018 2518201908 23. 10. 2018 JUDr. Iveta Jankovičová ECLI:SK:KSTT:2018:2518201908.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Iveta Jankovičová a sudkýň: JUDr. Daša Kontríková a JUDr. Ľubica Bundzelová, vo veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa: U. U., nar. XX.XX.XXXX, zast. opatrovníkom: Úrad práce, sociálnych
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4Co/209/2017 1315219921 31. 05. 2019 JUDr. Michaela Frimmelová ECLI:SK:KSBA:2019:1315219921.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Michaely Frimmelovej a sudcov Mgr. Ingrid Degmovej Pospíšilovej a JUDr. Valérie Kleinovej v právnej veci žalobcu: Mgr. U. T., nar. XX.X.XXXX, bytom W. XX, O., zastúpený: AK - JUDr.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 15Cb/4/2010 5010200304 17. 09. 2014 Mgr. Zuzana Štolcová ECLI:SK:KSZA:2014:5010200304.7 Uznesenie Krajský súd v Žiline v právnej veci odporkyne v 2/ rade (navrhovateľka obnovy konania): E. L., nar. XX.XX.XXXX, bytom X. XX, D-XXXXX, H., SRN, proti navrhovateľovi (odporcovi v konaní o návrhu na obnovu konania): IPESOFT spol. s r.o., so sídlom Bytčická 2, 010 0
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 14CoE/35/2014 6905211358 11. 04. 2014 JUDr. Peter Priehoda ECLI:SK:KSBB:2014:6905211358.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v exekučnej veci oprávneného: POHOTOVOSŤ, s r.o., so sídlom 811 09 Bratislava, Pribinova 25, IČO 35 807 598, zastúpený splnomocneným advokátom JUDr. Martinom Máčajom, so sídlom Advokátska kancelária XXX XX H., C. XX, pro
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6Co/287/2015 7214230133 17. 05. 2016 JUDr. Viktória Midová ECLI:SK:KSKE:2016:7214230133.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu Československá obchodná banka, a.s., so sídlom v Bratislave, Michalská 18, IČO: 36 854 140, zastúpený Mgr. Miroslavom Vilímom, advokátom, so sídlom v Bratislave, Michalská 9 proti žalovaným: 1/ K. E., R. H. L., E.
MENU