Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1079414
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63682
USSR: 34759
NSČR: 121671
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421605
Krajské súdy (ČR): 41623
Posledná aktualizácia
23.01.2020 05:27

Nájdené rozsudky pre výraz: súdny poplatok za vznesenú námietku zaujatosti


Približný počet výsledkov: 64 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: súdny poplatok za vznesenú námietku zaujatosti
  • sudny nájdené 2933865 krát v 421600 dokumentoch
  • poplatok nájdené 1163821 krát v 178122 dokumentoch
  • za nájdené 4721625 krát v 399266 dokumentoch
  • vzneseny nájdené 39699 krát v 20138 dokumentoch
  • namietka nájdené 421660 krát v 80018 dokumentoch
  • zaujatost nájdené 20835 krát v 6332 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 433 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 165 dokumentov


Právna veta: Vecné oslobodenie súdneho konania od súdneho poplatku vo veciach uvedených v § 4 ods. 1 Zákona o súdnych poplatkoch sa nevzťahuje na súdny poplatok za vznesenú námietku zaujatosti podľa položky č. 17a Sadzobníka súdnych poplatkov, ale len na súdny poplatok za návrh, odvolanie, dovolanie, návrh na obnovu konania, výkon rozhodnutia a exekúciu (§ 4 ods. 1 a 4 Zákona o súdnych poplatkoch) a od povinnosti zaplatiť tento poplatok, možno účastníka konania oslobodiť len postupom podľa § 138 O.s.p. Vyplýva to z toho, že procesný postup, ktorý je iniciovaný podaním námietky zaujatosti, je osobitne uprav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 2Co/8/2015 6912213920 20.08.2015 JUDr. Alena Antalová ECLI:SK:KSBB:2015:6912213920.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci žalobcu: POHOTOVOSŤ s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, zast. advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 36 .
Právna veta: Od poplatku je oslobodené súdne konanie vo veciach náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej veci alebo jeho nesprávnym úradným postupom. Táto skutočnosť neznamená, že navrhovateľ je zároveň oslobodený aj od súdnych poplatkov vyrubovaných za úkony súdu. Vyplýva to aj z ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o súdnych poplatkoch, podľa ktorého ustanovenia sa oslobodenie podľa odsekov 1 a 2 vzťahuje aj na konanie o odvolaní, dovolaní, obnove konanie a výkone rozhodnutia alebo exekúcii. Skutočnosť, že konanie (o náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom alebo nezákonným ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 14Co/1047/2015 6912213188 11. 01. 2016 JUDr. Peter Priehoda ECLI:SK:KSBB:2016:6912213188.1 Rozhodnutie Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v právnej veci navrhovateľa: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, zast. Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 36 864 421, proti .
Právna veta: Vecné oslobodenie súdneho konania od súdneho poplatku vo veciach uvedených v § 4 ods. 1 Zákona o súdnych poplatkoch sa nevzťahuje na súdny poplatok za vznesenú námietku zaujatosti podľa položky č. 17a Sadzobníka súdnych poplatkov, ale len na súdny poplatok za návrh, odvolanie, dovolanie, návrh na obnovu konania, výkon rozhodnutia a exekúciu (§ 4 ods. 1 a 4 Zákona o súdnych poplatkoch) a od povinnosti zaplatiť tento poplatok, možno účastníka konania oslobodiť len postupom podľa § 138 O.s.p. Vyplýva to z toho, že procesný postup, ktorý je iniciovaný podaním námietky zaujatosti, je osobitne uprav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 2Co/334/2015 6912213478 11. 02. 2016 JUDr. Alena Antalová ECLI:SK:KSBB:2016:6912213478.3 Rozhodnutie Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci žalobcu: POHOTOVOSŤ s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, zast. advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 36 864 421 proti .
Právna veta: Z pohľadu Ústavného súdu spôsob argumentácie navrhovateľa v podanom návrhu je vznesenou námietkou zaujatosti a za takúto námietku je daná povinnosť zaplatiť súdny poplatok. K tvrdeniu, že konanie je vecne oslobodené od súdnych poplatkov, a preto sa vzťahuje aj na súdny poplatok za vznesené námietky zaujatosti podľa položky 17a Sadzobníka súdnych poplatkov postačí dodať: Ústavný súd vo svojom rozhodnutí II. ÚS 124/2011-13 uviedol: „Od povinnosti zaplatiť poplatok za vznesenie námietky zaujatosti podľa položky č. 17a Sadzobníka súdnych poplatkov možno oslobodiť účastníka iba postupom podľa ust. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... K tvrdeniu, že konanie je vecne oslobodené od súdnych poplatkov, a preto sa vzťahuje aj na súdny poplatok za vznesené námietky zaujatosti podľa položky 17a Sadzobníka súdnych poplatkov postačí dodať: V odvolaní navrhovateľ tvrdí, že nepodal námietku zaujatosti ... K tvrdeniu, že konanie je vecne oslobodené od súdnych poplatkov, a preto sa vzťahuje aj na súdny poplatok za vznesené námietky zaujatosti podľa položky 17a Sadzobníka súdnych poplatkov postačí dodať: Ústavný súd vo svojom rozhodnutí II. ÚS 124/2011 .
Právna veta: Podľa ust. § 4 ods. 1 písm. k) zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov od poplatku je oslobodené súdne konanie vo veciach náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom. Táto skutočnosť však neznamená, že navrhovateľ je zároveň oslobodený aj od súdnych poplatkov vyrubovaných za úkony súdu. Skutočnosť, že konanie (o náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom alebo nezákonným rozhodnutím (je alebo bolo) od súdnych poplatkov vecne oslobodené, nemá vplyv na zákonnú povinnosť navrhovateľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... úradným postupom alebo nezákonným rozhodnutím (je alebo bolo) od súdnych poplatkov vecne oslobodené, nemá vplyv na zákonnú povinnosť navrhovateľa zaplatiť súdny poplatok za vznesenú námietku zaujatosti. S takýmto právnym názorom sa stotožnil aj Ústavný súd Slovenskej republiky v uznesení II. ÚS 124/2011-13 zo dňa .
... úradným postupom alebo nezákonným rozhodnutím (je alebo bolo) od súdnych poplatkov vecne oslobodené, nemá vplyv na zákonnú povinnosť navrhovateľa zaplatiť súdny poplatok za vznesenú námietku zaujatosti. S takýmto právnym názorom sa stotožnil aj Ústavný súd Slovenskej republiky v uznesení II. ÚS 124/2011-13 zo dňa .
... -14 zo dňa 16. 11. 2012, takto rozhodol: Uznesenie okresného súdu potvrdzuje. odôvodnenie: Napadnutým uznesením okresný súd uložil žalobcovi zaplatiť súdny poplatok za vznesenú námietku zaujatosti v sume 66 € v lehote do 10 dní. Proti uzneseniu odvolanie podal navrhovateľ. Žiadal, aby uznesenie okresného súdu bolo zrušené .
... -16 zo dňa 19. 11. 2012, takto rozhodol: Uznesenie okresného súdu potvrdzuje. odôvodnenie: Napadnutým uznesením okresný súd uložil navrhovateľovi zaplatiť súdny poplatok za vznesenú námietku zaujatosti v sume 66 € v lehote do troch dní. Proti uzneseniu odvolanie podal navrhovateľ. Žiadal, aby uznesenie okresného súdu bolo zrušené .
... rozhodol, na zisteniach ktorých sa nič nezmenilo ani v priebehu odvolacieho konania. stupňa, aby žalobkyňa zaplatila súdny poplatok za vznesenú námietku zaujatosti, táto oznámila podaním zo dňa 27. 07. 2012 na tlačive súdu, ktorým bola vyzvaná na zaplatenie ... ďalej zistil, že po vznesenej námietke zaujatosti žalobkyňou a na výzvu súdu prvého stupňa, aby žalobkyňa zaplatila súdny poplatok za vznesenú námietku zaujatosti, táto oznámila podaním zo dňa 27. 07. 2012 na tlačive súdu, ktorým bola vyzvaná na .
... Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že uznesením zo dňa 5. 10. 2011 Okresný súd Prešov uložil navrhovateľovi zaplatiť súdny poplatok za vznesenú námietku zaujatosti vo výške 66 Eur podľa položky 17 písm. a) Sadzobníka súdnych poplatkov, vzhľadom na to, že podaním ... rozhodnutia o hmotnej núdzi. Uznesením č. k. 29C 345/2008-374 súd prvého stupňa uložil navrhovateľovi zaplatiť súdny poplatok za vznesenú námietku zaujatosti vo výške 66 Eur podľa položky 17 písm. a) Sadzobníka súdnych poplatkov, vzhľadom na to, že .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.