SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1158912
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64390
USSR: 35554
NSČR: 123883
NSSČR: 66880
USČR: 79814
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424452
Krajské súdy (ČR): 43641
Posledná aktualizácia
01.06.2020 22:26

Nájdené rozsudky pre výraz: trest domáceho väzenia


Približný počet výsledkov: 54 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: trest domáceho väzenia
  • trest nájdené 396746 krát v 50320 dokumentoch
  • domaci nájdené 9644 krát v 5066 dokumentoch
  • vazenie nájdené 1050 krát v 482 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 16 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 1 dokument
Súdny dvor Európskej únie 3 dokumenty


Právna veta: Obžalovaný je povinný počas výkonu tohto trestu viesť riadny život, najmä plniť uložené povinnosti. V zmysle § 53 ods. 3 Tr. zákona po dobu výkonu tohto trestu bude môcť obžalovaný opustiť svoje obydlie len z naliehavého dôvodu, na nevyhnutne potrebný čas a len po predchádzajúcom súhlase probačného a mediačného úradníka, ktorý zároveň bude kontrolovať aj výkon uloženého trestu domáceho väzenia. Obžalovaný bude musieť počas doby výkonu trestu domáceho väzenia spôsobom svojho života preukázať, že výkon trestu odňatia slobody na jeho nápravu a ochranu spoločnosti nie je nevyhnutný. V prípad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Zvolen 5T/128/2011 6711010707 17.10.2012 JUDr. Mariana Philadelphyová ECLI:SK:OSZV:2012:6711010707.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Samosudca Okresného súdu Zvolen JUDr. Mariana Philadelphyová na hlavnom pojednávaní konanom dňa 17.10.2012 vo Zvolene, v trestnej veci obžalovaného O. Z., stíhaného pre prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1 Tr. zákona, takto .
Právna veta: V prípade podmienečného trestu odňatia slobody s probačným dohľadom je základnou metódou prevýchova a pozitívne ovplyvňovanie páchateľa trestného činu, ktorá je založená za účelnej kombinácii prvkov kontroly, pomoci a poradenstva. Ide o dlhodobú prácu s odsúdeným, v rámci ktorej je odsúdený povinný byť v kontakte s probačným a mediačným úradníkom, spolupracovať pri vytváraní a realizácii probačného programu v skúšobnej dobe a podrobiť sa kontrole dodržiavania podmienok uložených súdom. Na druhej strane, trest domáceho väzenia je trestom, ktorý spočíva v tom, že odsúdený po dobu výkon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 3To/132/2019 6119010661 28. 11. 2019 JUDr. Ľubomír Bušík, PhD. ECLI:SK:KSBB:2019:6119010661.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubomíra Bušíka, PhD. a sudcov Mgr. Jána Bednára a JUDr. Mária Šuleja, v trestnej veci obžalovaného Y. L. za pokračovací zločin vydierania podľa § 189 ods. 1, .
Právna veta: Zákon č.190/2003 Z.z. ustanovujepodmienky, za splnenia ktorých príslušný policajný útvar vydá žiadateľovi zbrojný preukaz (§ 16 zákonač.190/2003 Z.z.), vrátane podmienky bezúhonnosti (§ 19 ods.1 zákona č.190/2003 Z.z.). Zákonom ustanovené podmienky musia byť splnené pri vydaní zbrojného preukazu a musia byť naplnené počas celej doby jeho platnosti. Tak, ako sa môže zmeniť spĺňanie podmienky spôsobilosti na právne úkony, zdravotnej a psychickej spôsobilosti, môže sa zmeniť i spĺňanie podmienky bezúhonnosti. Osoba, ktorá v čase vydania zbrojného preukazu bola pre účely zákona bezúhonná, môže ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Trestného zákona za spáchané trestné činy môže súd uložiť páchateľovi, ktorý je fyzickou osobou, len a) trest odňatia slobody, b) trest domáceho väzenia, c) trest povinnej práce, d) peňažný trest, e) trest prepadnutia majetku f) trest prepadnutia veci, g) trest zákazu činnosti, h .
Právna veta: Predovšetkým z pohľadu naplnenia sledovaného účelu trestu platí určité „obmedzenie“ (ustálená súdna prax), podľa ktorého by k ukladaniu krátkodobých trestov odňatia slobody nepodmienečne malo dochádzať len veľmi výnimočne. V takýchto prípadoch má súd dôslednejšie skúmať, či neprichádza do úvahy uloženie alternatívneho trestu nespojeného s obmedzením osobnej slobody. To platí o to viac, ak má byť obžalovanému uložený krátkodobý nepodmienečný trest odňatia slobody, pričom tento doposiaľ nebol vo výkone trestu odňatia slobody.

Úryvok z textu:
... neprimerane prísny, keď súd mohol vzhľadom na charakter trestnej činnosti a osobu obžalovanému tomuto uložiť iný druh trestu, a to trest domáceho väzenia. Obhajca navrhol rozsudok súdu prvého stupňa zrušiť podľa § 321 ods. 1 písm. e/ Tr.por. s tým, aby odvolací .
... aj vzhľadom na to, že obžalovaný je momentálne nezamestnaný, a tiež s poukazom na ostatné okolnosti prípadu, uložil súd obžalovanému trest domáceho väzenia na dobu 10 mesiacov s tým, že mu súčasne uložil povinnosť počas pracovných dní s výnimkou doby od 10,00 ... , § 37 písm. m/ Trestného zákona, § 38 ods. 4 Trestného zákona a § 53 ods. 1 Trestného zákona k trestu domáceho väzenia v trvaní 10 /desiatich/ mesiacov. Podľa § 53 ods. 2 Trestného zákona sa obžalovanému ukladá povinnosť počas pracovných dní s .
... podrobiť sa kontrole probačného a mediačného úradníka. Podľa § 53 ods. 3 Tr. zákona po dobu výkonu trestu domáceho väzenia môže odsúdený opustiť svoje obydlie len po predchádzajúcom súhlase probačného a mediačného úradníka alebo orgánu, ktorý spravuje technickú ... doterajší spôsob života a dospel k tomu názoru, že na prevýchovu a nápravu obžalovaného E. V. bude postačujúci trest domáceho väzenia v trvaní 6 mesiacov. Súd pri určovaní druhu a výmere trestu bral do úvahy poľahčujúce i priťažujúce okolnosti .
... . 1 Tr. zák. mu uložiť okrem trestu zákazu činnosti alternatívne buď trest odňatia slobody s podmienečným odkladom jeho výkonu alebo trest domáceho väzenia. Prokurátorka krajskej prokuratúry na verejnom zasadnutí krajského súdu poukázala na správny a zákonný rozsudok súdu prvého stupňa, ktorý pri ukladaní .
... uznaný vinným z prečinu krádeže podľa § 212 ods. 2, písm. e/ Tr. zák. a za čo mu bol uložený trest domáceho väzenia na 5 mesiacov. Súd mu uložil súhrnný trest odňatia slobody v trvaní 10 mesiacov s podmienečným odkladom na 18 mesiacov ... uznaný vinným z prečinu krádeže podľa § 212 ods. 2, písm. e/ Tr. zák. a za čo mu bol uložený trest domáceho väzenia na 5 mesiacov. Súd mu uložil súhrnný trest odňatia slobody v trvaní 10 mesiacov s podmienečným odkladom na 18 mesiacov .
... 37 písm. m) Trestného zákona, § 38 ods. 2 Trestného zákona, s použitím § 53 ods. 1 Trestného zákona na trest domáceho väzenia vo výmere 10 /desať/ mesiacov. Podľa § 53 ods. 2 Trestného zákona súd ukladá obvinenej povinnosť viesť riadny život a ... 37 písm. m) Trestného zákona, § 38 ods. 2 Trestného zákona, s použitím § 53 ods. 1 Trestného zákona na trest domáceho väzenia vo výmere 10 /desať/ mesiacov. Podľa § 53 ods. 2 Trestného zákona súd ukladá obvinenej povinnosť viesť riadny život a .
... to sa odsudzuje Podľa § 212 ods. 3 Tr. zák. v spojení s § 53 ods. 1 Tr. zák. k trestu domáceho väzenia v trvaní 3 / troch / mesiacov. Podľa § 53 ods. 2 Tr. zák. je obžalovaná p o v i n n .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.