Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
813595
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 48280
USSR: 30515
NSČR: 104520
NSSČR: 56135
USČR: 68941
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 399888
Krajské súdy (ČR): 29913
Posledná aktualizácia
19.10.2017 03:27

Nájdené rozsudky pre výraz: trestný čin ohovárania


Približný počet výsledkov: 29 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: trestný čin ohovárania
  • trestny nájdené 360263 krát v 36702 dokumentoch
  • cin nájdené 88573 krát v 20192 dokumentoch
  • ohovaranie nájdené 392 krát v 200 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 17 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 59 dokumentov


Právna veta: V danej veci došlo k uzavretiu tzv. inominátnej zmluvy podľa § 51 Občianskeho zákonníka, táto zmluva - Dohoda o pripojení sa a o odbere elektrickej energie uzavretá medzi účastníkmi nie je v rozpore ani so zákonom o majetku obcí, ani s ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Úryvok z textu:
... fyzická osoba aj odberateľom. Zmluvu podpísal po tom, čo mu bol doručený rozsudok, ktorým bol uznaný za vinného z úmyselného trestného činu ohovárania, a ďalej neplatnosť zmluvy videl v tom, že na takýto právny úkon neudelilo súhlas obecné zastupiteľstvo obce, ani nemalo o ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Uverejnené v bulletine 8/2014
Právna veta: Podľa ust. § 92 ods. 4 OSP za súhlasu účastníkov môže súd pripustiť, aby navrhovateľ alebo odporca z konania vystúpil a aby na jeho miesto vstúpil niekto iný. Ak má byť takto zamenený navrhovateľ, treba, aby s tým súhlasil i ten, kto má na jeho miesto vstúpiť. Zámena účastníkov je teda v zásade možná a to ako na strane navrhovateľa tak aj na strane odporcu. Podľa ust. § 216 ods. 1 OSP ustanovenia § 92 ods. 1 až 4, § 97 a § 98 pre odvolacie konanie neplatia. Je totiž vylúčené použitie týchto ustanovení v odvolacom konaní. V odvolacom konaní je vylúčené pripustenie účastníka do konania, zámena ú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vyvodzuje svoje nároky. Uviedol, že bol obvinený a obžalovaný z ohovárania bez preukázania naplnenia skutkovej podstaty trestného činu ohovárania. Obžaloba jeho procesné uplatnenie a pokiaľ uplatňuje náhradu za zhoršený zdravotný stav manželky nebola preukázaná príčinná ... prijatia tejto žiadosti. Z návrhu bolo zistené, že podľa navrhovateľa bol krivo obvinený exekútorom Jurinom pre trestný čin ohovárania na základe ktorého bolo vznesené obvinenie. V rámci trestného konania bola na neho uvalená úteková väzba ...
Súvisiace predpisy:
161/2015 - Civilný mimosporový poriadok
162/2015 - Správny súdny poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
160/2015 - Civilný sporový poriadok
Právna veta: Konfrontácia je teda podľa právnej teórie taký úkon, ku ktorému možno fakultatívne pristúpiť len za existencie najmenej dvoch výpovedí, ktoré si svojim obsahom odporujú a zároveň ide o výpovede najmenej dvoch rôznych osôb. Esenciálnou podmienkou vykonania konfrontácie je to, že osoby ktoré sa majú nariadenej konfrontácie zúčastniť, boli predtým vypočuté v rovnakom procesnom postavení, v akom majú byť účastní aj pri konfrontácii a zároveň predchádzajúci výsluch týchto osôb bol vykonaný v súlade so zákonom. Ak bol však výsluch, ktorý predchádza nariadenej konfrontácii a ktorého rozpory sa na nej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v priamom rade, jeho súrodenec, osvojiteľ, osvojene, manžel a druh. Podľa § 211 ods. 1 Tr. por. trestné stíhanie pre trestný čin ohovárania podľa § 373 a poškodzovania cudzích práv podľa § 375 proti tomu, kto je vo vzťahu k poškodenému osobou, voči ...
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
... bol v návrhovej komisii, do ktorej bol zvolený jednohlasne členmi volebnej komisie Združenia. Ďalej bolo vznesené obvinenie V. S. pre trestný čin ohovárania podľa § 206 ods. 1, 2 trestného zákona, pretože v relácii V. uviedol, že navrhovateľ mu vyrúbal celú dolinu ... /XXXX bol oslobodený, lebo nebolo preukázané, že skutky sa stali. Taktiež bolo začaté trestné stíhanie voči X. J. pre trestný čin ohovárania podľa § 206 ods.1, 2 trestného zákona, pretože v relácii V. uviedol, že ho oslovil navrhovateľ, aby vstúpil ...
Súvisiace predpisy:
300/2005, 308/2000, 73/1998, 87/1950, 655/2004
... naviac preukázané, že obžalovaný v minulosti opakovane úmyselne rozširoval nepravdivé údaje o iných osobách (sudca, prokurátor, advokát), čím spáchal pokračovací trestný čin „Ohováranie“ podľa § 206 zákona č. 140/1961 Zb. Z lustrácie v evidencii priestupkov (č.l. 132) mal súd preukázané, že ...
Súvisiace predpisy:
300/2005
... voči poškodenému. Taktiež značnou mierou mohla byť ohrozená vážnosť poškodeného u spoluobčanov. Po právnej stránke bolo konanie obžalovaného kvalifikované ako trestný čin ohovárania podľa § 206 ods.1 Tr.zák. č. 140/1961 Zb. úč. do 31.12.2005, nakoľko obžalovaný o ... nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, najmä poškodiť ho v zamestnaní, tým spáchal trestný čin ohovárania podľa § 206 ods. 1/ Trestného zákona č. 140/1961 Zb. účinného do 31.12.2005. Za to sa ...
Súvisiace predpisy:
300/2005
... . 2006 oslobodený, lebo „nebolo dokázané, že sa stali skutky, pre ktoré bol stíhaný" (číslo listu 230 spisu). Trestne stíhaný (pre trestný čin ohovárania, krivého obvinenia, krivej výpovede) mal byť následne aj V. K., ale konanie malo byť zastavené. Z reportáže je tiež zrejmé ...
Súvisiace predpisy:
308/2000, 40/1964, 229/1991, 73/1998, 83/1990
... bolo rozhodnutie NBÚ výborom potvrdené. Inšpekcia MV SR na základe ich dopytu oznámila, že navrhovateľ podal trestné oznámenie vo veci trestného činu ohovárania, ktoré bolo odmietnuté. Keďže navrhovateľ nemal bezpečnostnú previerku bol s ním vykonaný pohovor a rozkazom riaditeľa KR PZ bol odvolaný ...
Súvisiace predpisy:
514/2003, 1/2008, 1/2009, 3/2008, 9/2007, 7/2007, 10/2007, 99/1963, 5/2007, 2/2010, 40/1964, 2/2007, 8/2009, 3/2010, 7/2008, 9/2009, 11/2008, 4/2010, 11/2007, 11/2009, 5/2009, 6/2007, 73/1998, 655/2004, 8/2007, 12/2007, 4/2007, 3/2007, 4/2009, 10/2009, 215/2004, 6/2009, 12/2009, 7/2009, 3/2009, 5/2008
... , chcela tým len docieliť, aby súd na neho pozeral ako na nezodpovedného človeka. Na svoju exmanželku podal trestné oznámenie pre trestný čin ohovárania. Žiadal súd, aby dobre zvážil či mu spôsobí existenčné problémy, ktoré má tesne pred aj po rozvode. Vyjadroval sa v ...
Súvisiace predpisy:
36/2005
... v konečnom dôsledku môžu týkať každého občana, sudcu nevynímajúc. Podľa medializovaných správ bolo vznesené obvinenie voči H. Y. za trestný čin ohovárania, to znamená, že sa mohol dopustiť takéhoto trestného činu aj v inom konaní, a preto navrhol, aby súd ... p. H. Y. nepochybne vedel. Domnieva občana, sudcu nevynímajúc. Podľa medializovaných správ bolo vznesené obvinenie voči H. Y. za trestný čin ohovárania, to znamená, že sa mohol dopustiť takéhoto trestného činu aj v inom konaní, a preto navrhol, aby súd ...
Súvisiace predpisy:
514/2003, 300/2005, 40/1964, 87/1950, 38/2004, 89/2004
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.