Nájdené rozsudky pre výraz: uloženie povinnosti uzavrieť zmluvu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 74

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

25 dokumentov
29 dokumentov
2 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pokiaľ žalobca odkazoval na rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 22Cdo/2358/2010 a judikát R 75/2010, odvolací súd poznamenáva, že podľa týchto rozhodnutí v prípade, ak niektorý zo spoluvlastníkov dá najavo, že právo z porušenia predkupného práva uplatniť nechce, prirastie predkupné právo ostatným spoluvlastníkom, pričom nie je potrebné uzavrieť výslovnú dohodu; postačí, keď spoluvlastník dá zreteľne (aj konkludentne) najavo, že predkupné právo uplatniť nechce. Uvedené rozhodnutia však nereflektujú na situáciu, aká nastala v predmetnom spore, keď okrem žalobcu vôbec nedošlo k prejavu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 12Co/80/2019 4116210765 25. 02. 2020 JUDr. Soňa Zmeková ECLI:SK:KSNR:2020:4116210765.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Zmekovej a sudkýň JUDr. Renáty Pátrovičovej a JUDr. Denisy Šaligovej v spore žalobcu: W.. G. X., nar. XX.XX.XXXX, bytom I. X, XXX XX J., zastúpeného Mgr. Ivetou Vajdo
Právna veta: Súd prvej inštancie vec prejednal a rozhodol v neprítomnosti žalobcu podľa § 101 ods. 2 O.s.p. z dôvodu, že svoju neúčasť neospravedlnil. Z citovaného ustanovenia zákona vyplýva, že súd mohol uskutočniť pojednávanie v neprítomnosti účastníka konania iba vtedy, ak účastník konania bol na pojednávanie riadne predvolaný, nepožiadal o odročenie pojednávania alebo dôvod, pre ktorý požiadal o odročenie pojednávania, nebol dôležitý. Súd mohol vo veci pojednávať a na pojednávaní vec rozhodnúť v neprítomnosti účastníka konania len za splnenia uvedených predpokladov. Právo účastníka, aby jeho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 10Co/213/2016 1213205460 21. 02. 2018 JUDr. Mária Hajdínová ECLI:SK:KSBA:2018:1213205460.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Hajdínovej a členov senátu JUDr. Silvie Walterovej a JUDr. Evy Mészárosovej v právnej veci žalobcu: Rozhlas a televízia Slovenska, IČO: 47 232 480, Bra
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13Co/26/2012 6910210662 28.02.2012 Štefan Huljak ECLI:SK:KSBB:2012:6910210662.2 Uznesenie Krajský súd Banská Bystrica ako súd odvolací v právnej veci žalobkyne: Ing. J. S., narodená XX. XX. XXXX, bytom O. D., X. XXX/XX, zastúpená splnomocneným advokátom: JUDr. Pavel Balogh, Advokátska kancelária 979 01 Rimavská Sobota, Hviezdoslavova 3, proti žalova
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 25Co/31/2021 2621200357 29. 06. 2021 JUDr. Ľubica Spálová ECLI:SK:KSTT:2021:2621200357.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Ľubica Spálová a sudcov: JUDr. Anton Jaček a JUDr. Peter Duman, v sporovej veci žalobcu: S. N., nar. XX.XX.XXXX, zastúpeného advokátskou kanceláriou: ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA HUBOCKÁ & PARTNERS s.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 14Co/387/2016 1215227572 13. 03. 2018 JUDr. Darina Kuchtová ECLI:SK:KSBA:2018:1215227572.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dariny Kuchtovej a členiek senátu JUDr. Kataríny Javorčíkovej a JUDr. Branislava Krála v právnej veci žalobcu: XL group a. s., so sídlom Štúrova 12, Bratisla
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 10Co/25/2013 2107214372 23. 04. 2014 Mgr. Dušan Čimo ECLI:SK:KSTT:2014:2107214372.5 Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci žalobkyne: V. L., nar. X. H. XXXX, trvale bytom P., B. XX, prechodne X., P. XX, zast. advokátom: JUDr. Andrej Huorka, Bratislava, Gelnická 8, proti žalovanej: Obec Šúrovce, Šúrovce, Nová 5, zast. advokátkou: PhDr. JUDr. Jaroslava
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4Co/367/2011 1210220291 24.10.2012 JUDr. Valéria Kleinová ECLI:SK:KSBA:2012:1210220291.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Valérie Kleinovej a členiek senátu JUDr. Alexandry Hanusovej a JUDr. Dariny Kuchtovej, v právnej veci navrhovateľky: K. B.Á., nar. XX.XX.XXXX, bytom F. XX, Š.,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 8Co/85/2012 1311214834 31.05.2012 JUDr. Ľuboš Sádovský ECLI:SK:KSBA:2012:1311214834.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: X. N., D. T. X, J., proti odporcovi: N. A. C. I. S., I. I. N. XX, I. S., X.: XX XXX XXX, o neúplnom návrhu, na odvolanie navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava III zo dňa 14. decembra 2011 č
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 3Cob/77/2016 1213230627 11. 10. 2017 Mgr. Štefan Zelenák ECLI:SK:KSBA:2017:1213230627.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Štefana Zelenáka a členiek senátu JUDr. Eleny Ondrišovej a JUDr. Miroslavy Janečkovej, v právnej veci žalobcu Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, Brati
MENU