Nájdené rozsudky pre výraz: úmrtie povinného v priebehu exekučného konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 13

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

12 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak sa v exekučnom konaní jedná o vymoženie výživného, ide o osobnú povinnosť povinného a neprechádza v zmysle § 470 Zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník (ďalej len OZ) na dedičov. Ak by aj v zmysle § 470 OZ došlo k prechodu dlhov poručiteľa na jeho dedičov, nie je možné pokračovať v exekúcii voči dedičom, ktorí dedičstvo odmietli, nakoľko dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ani štát nemôže byť v tomto prípade účastníkom exekučného konania, nakoľko nie je ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prievidza 15Er/414/2006 3806201402 11.07.2012 JUDr. Alexandra Šutovská ECLI:SK:OSPD:2012:3806201402.2 Uznesenie Okresný súd Prievidza v exekučnej veci oprávneného: E. V., nar. XX.X.XXXX, G. XXX/X, H. R., proti povinnému: G. E., nar. X.X.XXXX, zomrel dňa XX.X.XXXX, naposledy bytom L. 6, N. H., dedičia: 1./ A. E., nar. X.X.XXXX, O. G. XXX/X, N. H., 2./ C. E., nar. XX
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 11CoE/12/2011 3806202696 02. 11. 2011 JUDr. Viera Hrnčárová ECLI:SK:KSTN:2011:3806202696.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v exekučnej veci oprávneného: G. S. T. R., so sídlom v R., A. X, IČO: 00 735 817 , proti povinnému: neb. T. Z., nar. XX.XX.XXXX, zomr. 31.07.2008, naposledy bytom S., R. XXX/XX, o vymoženie 16,16 € s prísl., na odvolanie súdnej exekúto
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 13CoE/19/2011 3806214689 02. 11. 2011 JUDr. Eva Vašková ECLI:SK:KSTN:2011:3806214689.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v exekučnej veci oprávneného: F. F. F., a.s., X. XXXX/XX, XXX XX Y., IČO: XX XXX XXX, zast. JUDr. Ing. L. Y., PhD., advokát, so sídlom N. XX, P.O.E. XXX, XXX XX E., proti povinnému: C. R., nar. XX.XX.XXXX, zomr. 12.08.2008, naposledy bytom
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 20CoE/269/2013 1107210937 13. 08. 2014 JUDr. Elena Kúšová ECLI:SK:KSBA:2014:1107210937.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v exekučnej veci oprávneného: Mestská časť Bratislava - Staré mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, IČO: 00 603 147, proti povinnému: J. E., D. XX, XXX XX L. (B.. G. XX.XX.XXXX), vedenej súdnym exekútorom Mgr. Ing. Štefan
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 18CoE/481/2013 1207224612 27. 11. 2013 JUDr. Boris Tóth ECLI:SK:KSBA:2013:1207224612.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v exekučnej veci oprávneného: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, Bratislava, IČO: 00 492 736, zastúpeného: JUDr. Marián Chovanec, advokát, Trnavská cesta 60, Bratislava, proti povinnému: E. P., nar. XX.XX.XX
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 9CoE/205/2014 4108218770 26. 02. 2015 Mgr. Ingrid Vallová ECLI:SK:KSNR:2015:4108218770.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre, v exekučnej veci oprávneného: Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky so sídlom Bratislava, Pribinova 2, IČO: 00 151 866, proti povinnému: D. P., nar. XX. XX. XXXX, zomr. XX. XX. XXXX, naposledy bytom R., P. XXX/XX, o
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 13CoE/31/2011 3806210509 08.11.2011 JUDr. Eva Vašková ECLI:SK:KSTN:2011:3806210509.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v exekučnej veci oprávneného: X. H., O. H. F. S., so sídlom v S., U. X, IČO: XX XXX XXX proti povinným: N. P., nar. XX.XX.XXXX, zomr. 31.07.2008 o vymoženie istiny 16,60 Eur (500,- Sk), na odvolanie súdneho exekútora proti uzneseniu Okresnéh
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 11CoE/731/2016 2205202420 26. 03. 2018 Mgr. Katarína Arnouldová ECLI:SK:KSTT:2018:2205202420.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu: Mgr. Katarína Arnouldová a sudcov JUDr. Silvia Hýbelová a Mgr. Fedor Benka, v exekučnej veci v prospech oprávneného: Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23CoE/22/2019 2206200402 23. 12. 2019 JUDr. Daša Kontríková ECLI:SK:KSTT:2019:2206200402.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Daša Kontríková a sudkýň: JUDr. Terézia Mecelová a JUDr. Ľubica Bundzelová, v exekučnej veci oprávnenej: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35 724 803, zastúp
MENU