Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1097220
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63995
USSR: 35035
NSČR: 122321
NSSČR: 65040
USČR: 78686
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422614
Krajské súdy (ČR): 41862
Posledná aktualizácia
29.02.2020 04:19

Nájdené rozsudky pre výraz: úprava styku maloletého dieťaťa s blízkymi osobami


Približný počet výsledkov: 10 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: úprava styku maloletého dieťaťa s blízkymi osobami
  • uprava nájdené 394818 krát v 103822 dokumentoch
  • styk nájdené 119801 krát v 26145 dokumentoch
  • malolety nájdené 1510887 krát v 98308 dokumentoch
  • dieta nájdené 1002804 krát v 66712 dokumentoch
  • s nájdené 8955293 krát v 420669 dokumentoch
  • blizky nájdené 21322 krát v 9996 dokumentoch
  • osoba nájdené 998167 krát v 204253 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 1 dokument
Ústavný súd Slovenskej republiky 1 dokument


Právna veta: Z ust. § 36 ods. 2 Zákona o rodine vyplýva, že ak manželstvo, z ktorého pochádzajú maloleté deti, zaniklo smrťou, a ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, a ak to vyžadujú pomery v rodine, môže súd na návrh upraviť styk maloletého dieťaťa s blízkymi osobami zomrelého manžela, pričom sa primerane použije ust. § 25. Podmienky pre úpravu styku maloletého dieťaťa s blízkymi osobami zomrelého manžela, ktoré musia byť kumulatívne splnené, sú zánik manželstva, z ktorého pochádzajú maloleté deti, smrťou, návrh na začatie konania o úpravu styku, záujem maloletého dieťaťa a pomery v rodine vyžad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 19CoP/112/2011 3711206957 19.01.2012 JUDr. Beáta Čupková ECLI:SK:KSTN:2012:3711206957.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Beáty Čupkovej a sudkýň JUDr. Viery Škultétyovej a JUDr. Aleny Záhumenskej vo veci starostlivosti súdu o maloletú M. O., nar. XX.XX.XXXX, bytom P. V., E. XXXX/XXX, zastúpenú v konaní .
Právna veta: Dieťa má právo nielen na zachovanie vzťahov so svojimi rodičmi, ale aj právo na zachovanie totožnosti a rodinných záväzkov v súlade so zákonom. Keďže § 25 ods. 5 druhá veta odkazuje na primerané použitie odsekov 1 až 4, styk dieťaťa s týmito blízkymi osobami môže byť aj predmetom dohody medzi rodičmi podľa § 25 ods. 1 Zákona o rodine. Starí rodičia sú prirodzene blízkymi osobami dieťaťa, súd môže upraviť styk dieťaťa so starými rodičmi len za splnenia oboch podmienok súčasne, t.j. takáto úprava súdnym rozhodnutím musí byť v záujme dieťaťa a zároveň to musia vyžadovať pomery v rodine. Aktuálna ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24CoP/65/2017 2116205685 31. 05. 2017 JUDr. Magdaléna Krajčovičová ECLI:SK:KSTT:2017:2116205685.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Magdaléna Krajčovičová a sudkýň: JUDr. Andrea Dudášová a JUDr. Ľuboslava Vanková, vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti: L. N. T., nar. XX.XX.XXXX a Y. T., nar. .
Právna veta: Z ust. § 36 ods. 2 Zákona o rodine vyplýva, že ak manželstvo, z ktorého pochádzajú maloleté deti zaniklo smrťou alebo vyhlásením jedného z manželov za mŕtveho a ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžaduje pomery v rodine, môže súd na návrh upraviť styk maloletého dieťaťa s blízkymi osobami zomrelého manžela, alebo manžela, ktorý bol vyhlásený za mŕtveho. Podľa § 25 ods. 3 Zákona o rodine, ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd obmedzí styk maloletého dieťaťa s rodičom alebo ho zakáže. Z pozitívneho záväzku štátu na poli ústavnej garancie a ochrany rodičovstva a r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 17CoP/59/2013 3812205953 19.06.2013 JUDr. Emília Zimová ECLI:SK:KSTN:2013:3812205953.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Zajacovej a sudkýň JUDr. Emílie Zimovej a JUDr. Gabriely Janákovej vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti B., J., nar. XX.XX.XXXX a E., XX.XX.XXXX, obaja bytom ako .
Právna veta: Podľa ust. § 25 ods. 5 Zákona o rodine, ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami. 6) Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa použijú primerane. V odseku 5 ust. § 25 Zákona o rodine zákonodarca v súlade s čl. III. Dohovoru o právach dieťaťa zakotvil možnosť úpravy styku maloletého dieťaťa s blízkymi osobami, ktorými sú aj jeho starí rodičia. Právna úprava tak akceptuje, že dieťa môže mať ku svojim starým rodičom kladný citový vzťah, prerušenie ktorého po rozchode rodičov by mohlo narušiť jeho duševný a citový rozv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... podaní zo dňa 15. 06. 2012, doplnenom písomným podaním odvolala a v odvolaní uviedla, že pri úprave styku maloletého dieťaťa s blízkymi osobami nie je záujem maloletého jediným kritériom; druhým podstatným kritériom je to, že úpravu styku maloletého s blízkymi ... § 25 Zákona o rodine zákonodarca v súlade s čl. III. Dohovoru o právach dieťaťa zakotvil možnosť úpravy styku maloletého dieťaťa s blízkymi osobami, ktorými sú aj jeho starí rodičia. Právna úprava tak akceptuje, že dieťa môže mať ku svojim starým .
Právna veta: Kolízny opatrovník uviedol, že v záujme maloletých detí je, aby sa so starými rodičmi stretávali, avšak v kratších časových intervaloch, alebo v čase, kedy styk s maloletými deťmi realizuje matka. 14. Možnosť úpravy styku maloletého dieťaťa aj s blízkymi osobami, zákonodarca zakotvil v súlade s článkom 3 Dohovoru o právach dieťaťa, v ustanovení § 25 ods. 5 Zákona o rodine. Blízkou osobou podľa § 116 Občianskeho zákonníka je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... povinností rodičov, ktoré môže súd vysloviť len z dôvodov uvedených v § 38 Zákona o rodine. Právna úprava styku maloletého dieťaťa s blízkymi osobami plne rešpektuje ako prvoradé hľadisko záujem dieťaťa, akceptuje, že dieťa môže mať ku svojím starým rodičom ... rozhodovaní vychádzal z ust. § 25 ods. 5 Zákona o rodine, ktorý jasne definuje dôvody pre úpravu styku maloletého dieťaťa s blízkymi osobami. Súd prvej inštancie vo veci rozhodol podľa príslušných ustanovení Zákona o rodine, vec v celosti však správne .
Právna veta: Súčasná moderná právna úprava plne rešpektuje záujem dieťaťa ako prvoradé hľadisko a akceptuje, že dieťa si môže vytvárať citové väzby aj ku svojich starým rodičom alebo iným príbuzným a tieto osoby môžu pomáhať pri jeho výchove už odmalička, čo by malo v prvom rade viesť k duševnému a citovému rozvoju dieťaťa. Súd pri takejto úprave styku musí prihliadať na vek, zdravotný stav a pod. tak maloletého dieťaťa ako aj príbuzných. Odvolací súd poukazuje na ust. § 26 Zákona o rodine, podľa ktorého, ak sa zmenia pomery, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností alebo dohodu o výkone rodičovských práv a povinností vrátane úpravy styku maloletého dieťaťa s blízkou osobou, v tomto prípade navrhovateľkou, ako jej starou matkou. Rozsah úpravy styku starej matky s maloletou, ako aj okolnosti, že tento .
... je práve Zákon o rodine, ktorý neupravuje iba styk rodičov s deťmi, ale aj styk s blízki osobami. Úprava styku maloletého dieťaťa s blízkymi osobami zomrelého manžela alebo manžela, ktorý bol vyhlásený za mŕtveho priamo v § 36 ods. 2 Zákona o rodine, ... je práve Zákon o rodine, ktorý neupravuje iba styk rodičov s deťmi, ale aj styk s blízki osobami. Úprava styku maloletého dieťaťa s blízkymi osobami zomrelého manžela alebo manžela, ktorý bol vyhlásený za mŕtveho priamo v § 36 ods. 2 Zákona o rodine, .
... z u j e maloleté dieťa na stretnutie s navrhovateľkou riadne pripraviť a odovzdať jej ho. odôvodnenie: Predmetom konania je úprava styku maloletého dieťaťa s blízkymi osobami. Súd v danej veci rozhodol podľa ustanovenia § 25 ods. 5 Zákona o rodine. Po vyhlásení rozsudku prítomní rodičia maloletého .
... totiž musí skúmať vždy okolnosti každého prípadu a zisťovať, či sú tu kumulatívne splnené zákonné podmienky pre úpravu styku maloletého dieťaťa s blízkymi osobami, ktorými sú jednak pomery v rodine vyžadujúce úpravu styku maloletého dieťaťa s blízkymi osobami a jednak záujem maloletého na takejto úprave, pričom súd musí so zreteľom na vek a rozumovú .
... povinností rodičov, ktoré môže súd vysloviť len z dôvodov uvedených v § 38 Zákona o rodine. Právna úprava styku maloletého dieťaťa s blízkymi osobami plne rešpektuje ako prvoradé hľadisko záujem dieťaťa, akceptuje, že dieťa môže mať ku svojím starým rodičom ... pri rozhodovaní vychádzal z ust. § 25 ods. 5 Zákona o rodine, ktorý jasne definuje dôvody pre úpravu styku maloletého dieťaťa s blízkymi osobami. 9. Možnosť úpravy styku maloletého dieťaťa aj s blízkymi osobami, zákonodarca zakotvil v súlade s článkom .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.