SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1231628
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65531
USSR: 36330
NSČR: 126280
NSSČR: 68326
USČR: 80787
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427415
Krajské súdy (ČR): 46936
Posledná aktualizácia
27.09.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: určenie obsahu zmluvy súdom


Približný počet výsledkov: 11 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: určenie obsahu zmluvy súdom
  • urcenie nájdené 415823 krát v 142848 dokumentoch
  • obsah nájdené 464254 krát v 144097 dokumentoch
  • zmluva nájdené 2919940 krát v 152945 dokumentoch
  • sud nájdené 5006251 krát v 415603 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 2 dokumenty


Právna veta: K majetkovým právam výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov, ktorých uplatňovanie a ochrana je zverená navrhovateľovi, patrí právo udeliť súhlas na použitie umeleckého výkonu a zvukového záznamu a právo na primeranú odmenu za ich použitie. Používateľ predmetov ochrany je oprávnený na ich použitie buď na základe zmluvy (zmluvná licencia) alebo splnomocnenia zákona (zákonná licencia). Použitie predmetov ochrany bez súhlasu alebo bez úhrady dohodnutej odmeny, predstavuje výrazný zásah a porušenie majetkových práv, v danom prípade výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov, ktor ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava II 58C/5/2013 1213200156 22.02.2013 JUDr. Blanka Malichová ECLI:SK:OSBA2:2013:1213200156.2 Uznesenie Okresný súd Bratislava II v právnej veci navrhovateľa: SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo- obrazových záznamov, IČO: 17 310 598, so sídlom Jakubovo námestie č. 14, Bratislava, proti odporcovi: Rádio VIVA, a.s., IČO: 17 336 .
Právna veta: Súd prvej inštancie vec prejednal a rozhodol v neprítomnosti žalobcu podľa § 101 ods. 2 O.s.p. z dôvodu, že svoju neúčasť neospravedlnil. Z citovaného ustanovenia zákona vyplýva, že súd mohol uskutočniť pojednávanie v neprítomnosti účastníka konania iba vtedy, ak účastník konania bol na pojednávanie riadne predvolaný, nepožiadal o odročenie pojednávania alebo dôvod, pre ktorý požiadal o odročenie pojednávania, nebol dôležitý. Súd mohol vo veci pojednávať a na pojednávaní vec rozhodnúť v neprítomnosti účastníka konania len za splnenia uvedených predpokladov. Právo účastníka, aby jeho ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ak by žalobca preukázal, že nedošlo k dohode so žalovaným po tom, ako sa o takúto dohodu aspoň pokúsil. Určenie obsahu zmluvy súdom je právny nástroj, ktorého využitie prichádza do úvahy až potom, ako zlyhali rokovania o uzavretí hromadnej licenčnej zmluvy. Ďalej ... iba k výkladu ustanovenia, ku ktorému sa viaže. V danej veci je preto potrebné vykladať dikciu citovaného zákona o určení obsahu zmluvy súdom tak, že sa jej možno domáhať žalobou o nahradenie prejavu vôle uzavrieť zmluvu v zmysle § 161 ods. 3 .
... žiadať zaviazanú stranu, aby zmluvu s ním uzavrel - sám však nemal povinnosť zmluvu uzavrieť. Aktívne legitimovanou na podanie žaloby o určenie obsahu zmluvy súdom bol v tomto prípade len navrhovateľ - oprávnená strana, z hľadiska obsahu podstatný obsah zmluvy vymedzuje § 289 ods. 1 Obchodného .
... , Bratislava, IČO: 44 951 299, proti odporcovi: POPCAR+, s.r.o., Ivánska cesta 16, Bratislava, IČO: 43 766 471, o určenie obsahu zmluvy súdom, takto rozhodol: Súd konanie z a s t a v u j e. Žiaden z účastníkov n e m á .
... tým, že nepozná podmienky, za ktorých môže byť uzatvorená hromadná licenčná zmluva, a preto sa podanou žalobou domáha určenia obsahu zmluvy súdom tak, aby táto obsahovala také podmienky, resp. rovnaké podmienky, aké sú obsahom iných hromadných licenčných zmlúv, a ... preukázal, že nedošlo k dohode s odporcom po tom, čo sa navrhovateľ o takúto dohodu aspoň pokúsil. Určenie obsahu zmluvy súdom je právny nástroj, ktorého využitie prichádza do úvahy až po tom, ako zlyhali rokovania o uzavretí hromadnej licenčnej .
... však nemá povinnosť zmluvu uzavrieť. Zo zmluvy zaviazaná strana v takom prípade nie je aktívne legitimovaná na podanie žaloby o určenie obsahu zmluvy súdom. Tento výklad zmluvy podľa názoru súdu prvého stupňa vyplýval z gramatického znenia prvej vety čl. III bod 1 zmluvy, na .
... zmysle ust. § 161 ods. 3 OSP o nahradení prejavu vôle uzavrieť zmluvu s určitým konkrétnym obsahom a nie o určení obsahu zmluvy súdom, pretože by to bolo v rozpore so zásadou zmluvnej autonómie ako základnej zásady súkromného práva. Súd môže určiť obsah zmluvy .
... zmluvy. Chýbajú podstatné náležitosti tzv. realizačnej zmluvy, ktorá by sa mala v budúcnosti v dohodnutej lehote uzavrieť, čo bráni možnému určeniu obsahu zmluvy súdom na návrh oprávnenej osoby. Okresný súd dospel k záveru, že Zmluva o budúcej zmluve uzavretá dňa 30.06.2005 medzi .
... argumentoval, že nepozná podmienky, za ktorých môže byť uzatvorená hromadná licenčná zmluva, a preto sa podanou žalobou domáha určenia obsahu zmluvy súdom tak, aby táto obsahovala také podmienky, resp. rovnaké podmienky, aké sú obsahom iných hromadných licenčných zmlúv, a ... preukázal, že nedošlo k dohode so žalovaným po tom, čo sa žalobca o takúto dohodu aspoň pokúsil. Určenie obsahu zmluvy súdom je právny nástroj, ktorého využitie prichádza do úvahy až po tom, ako zlyhali rokovania o uzavretí hromadnej .
... argumentoval, že nepozná podmienky, za ktorých môže byť uzatvorená hromadná licenčná zmluva, a preto sa podanou žalobou domáha určenia obsahu zmluvy súdom tak, aby táto obsahovala také podmienky, resp. rovnaké podmienky, aké sú obsahom iných hromadných licenčných zmlúv, a ... preukázal, že nedošlo k dohode so žalovaným po tom, čo sa žalobca o takúto dohodu aspoň pokúsil. Určenie obsahu zmluvy súdom je právny nástroj, ktorého využitie prichádza do úvahy až po tom, ako zlyhali rokovania o uzavretí hromadnej .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.