Nájdené rozsudky pre výraz: určenie otcovstva rozhodnutím súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 84 Zákona o rodine otcovstvo sa určuje na základe domnienok otcovstva ustanovených v tomto zákone súhlasným vyhlásením rodičov, alebo rozhodnutím súdu. Podľa § 94 ods. 1 Zákona o rodine ak nedošlo k určeniu otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov, môže dieťa, matka, alebo muž, ktorý tvrdí, že je otcom navrhnúť, aby otcovstvo určil súd. Podľa § 94 ods. 2 Zákona o rodine za otca sa považuje muž, ktorý s matkou dieťaťa súložil v čase od ktorého neprešlo od narodenia dieťaťa menej ako 180 a viac ako 300 dní, ak jeho otcovstvo nevylučujú závažné okolnosti. Zistenie otcovstva podľa § 94 Zákon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Komárno 12P/331/2011 4211219056 21.02.2013 JUDr. Adriana Konkolovská ECLI:SK:OSKN:2013:4211219056.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Komárno v právnej veci navrhovateľa : maloletý F. F., nar. XX.X.XXXX z matky: H. F., nar. XX.X.XXXX, obaja bytom B. X. S. XXX v konaní mal. dieťa zast. kolíznym opatrovníkom Úradom práce, soc. vecí a rodiny v Komárne p
Právna veta: Na doplnenie, či skôr poopravenie argumentácie pojatej do odôvodnenia napadnutého rozsudku sa však javí potrebné poznamenať, že zapretie otcovstva na základe žaloby toho, komu svedčí domnienka otcovstva, je podľa aktuálnej úpravy rodinného práva Slovenskej republiky možným len v prípade tzv. prvej domnienky otcovstva (podľa ktorej sa za otca považuje manžel matky, tu por. i § 85 ods. 1 a 2 Zák. o rodine), resp. v prípade tej druhej (považujúcej za otca osobu, ktorej otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov, tu por. tiež §§ 90 - 92 Zák. o rodine), naopak je však vylúčené v prípade tre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 10Co/346/2010 2610201346 10.01.2012 Mgr. Dušan Čimo ECLI:SK:KSTT:2012:2610201346.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu Mgr. Dušana Čima a sudcov JUDr. Kataríny Slováčekovej a Mgr. Jozefa Mačeja v právnej veci navrhovateľa: E. L., nar. XX. X. XXXX, bytom Z., G. XX, proti odporkyni: M. Z., nar. XX. J. XXXX, tr
Právna veta: Citované ustanovenie Zákona o rodine určuje otcovstvo k dieťaťu pomocou tzv. vyvrátiteľnej domnienky, predpokladom ktorej je existencia súlože medzi matkou dieťaťa a odporcom a jej vykonaním v čase medzi stoosemdesiatym a trojstým dňom pred narodením dieťaťa. Pre domnienku otcovstva je príznačné, že platí dovtedy, kým nie sú preukázané také závažné skutočnosti, ktoré označeného muža z otcovstva vylučujú. U nich sú predmetom dokazovania len tie skutočnosti, ktoré tvoria predpoklad na ich použitie. V prípade domnienky otcovstva podľa ust. § 94 ods. 2 Zákona o rodine to znamená, že je potrebné n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 4C/54/2011 5111206361 25.07.2012 JUDr. Iveta Sýkorová ECLI:SK:OSZA:2012:5111206361.4 Rozhodnutie Okresný súd Žilina v konaní pred samosudkyňou JUDr. Ivetou Sýkorovou, v právnej veci navrhovateľa: G. V., nar. XX.XX.XXXX, zast. opatrovníkom Úradom práce, sociálnych veci a rodiny Žilina a matkou maloletého: H. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom A., Z. XXX/XX, proti odp
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 19CoP/81/2012 3712204338 13.09.2012 JUDr. Beáta Čupková ECLI:SK:KSTN:2012:3712204338.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Beáty Čupkovej a sudkýň JUDr. Aleny Záhumenskej a JUDr. Viery Škultétyovej v právnej veci navrhovateľa C. G., bytom J., D. XX, okres J. J., toho času v Z. X. proti od
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 3Co/426/2013 1300899495 26. 06. 2014 JUDr. Alena Svetlovská ECLI:SK:KSBA:2014:1300899495.1 Rozhodnutie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Svetlovskej a členov senátu JUDr. Romana Bolebrucha a JUDr. Beáty Jurgošovej v právnej veci navrhovateľky: Eva Mučková, bytom F. XX, P., proti odporcovi: Róbert Paull, bytom Q.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 7CoP/55/2013 4412223181 06. 03. 2014 JUDr. Sidónia Sládečková ECLI:SK:KSNR:2014:4412223181.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sidónie Sládečkovej a členiek senátu JUDr. Sone Zmekovej a JUDr. Eriky Madarászovej v právnej veci navrhovateľa: R. W., nar. XX.XX.XXXX, bytom C. č. XXX, zastúpený J
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 11CoP/46/2021 1219202776 29. 04. 2021 JUDr. Blanka Podmajerská ECLI:SK:KSBA:2021:1219202776.2 Uznesenie Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Blanky Podmajerskej a členiek senátu Mgr. Patrície Železníkovej a Mgr. Aleny Čakváriovej, v konaní o návrhu navrhovateľa : U. C., nar. X.X.XXXX, bytom J. O. 4, M., zastúpeného: LÖW
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 4CoP/55/2019 3118204774 16. 01. 2020 JUDr. Iveta Anderlová ECLI:SK:KSTN:2020:3118204774.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ivety Anderlovej a sudcov JUDr. Alice Beňovej a JUDr. Jozefa Šuleka v právnej veci navrhovateľky M. J., nar. XX.X.XXXX, bytom M. E., proti odporcovi 1/ T. G., nar.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 17CoP/51/2018 6917211385 12. 12. 2018 JUDr. Zita Nagypálová ECLI:SK:KSBB:2018:6917211385.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zity Nagypálovej a sudcov Mgr. Dušana Ďuriana a JUDr. Ľubomíra Šablu, ako členov senátu, v právnej veci navrhovateľky I. T., nar.
MENU