Nájdené rozsudky pre výraz: určenie rozdielu dane z pridanej hodnoty

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 70

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

21 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Splnenie daňovej povinnosti z uskutočnených zdaniteľných obchodov nenapĺňa zákonnú podmienku pre odpočítanie DPH z nakúpeného tovaru, pretože právo na vrátenie dane zo štátneho rozpočtu odberateľovi nemôže vzniknúť skôr, ako vznikne povinnosť odvodu dane do štátneho rozpočtu dodávateľom. Faktúra vystavená dodávateľom je použiteľná na účely uznania odpočítania DPH len vtedy, ak je nepochybné, že v nej uvedené údaje sú vierohodné, a vystavila ich oprávnená osoba. Predpokladom vzniku práva na odpočítanie dane odberateľom je skutočnosť, že dodávateľ reálne dodal tovar a splnil si svoju daňovú povi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 14S/147/2013 2013200795 22.05.2014 JUDr. Katarína Benczová ECLI:SK:KSTT:2014:2013200795.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Kataríny Benczovej a členov senátu JUDr. Pavla Lacza a JUDr. Ľubomíra Bundzela v právnej veci žalobcu: Jozef Albert, so sídlom Orechová 596/12, 919 27 Brestovany, IČO: 35
Právna veta: V prejednávanej veci niet pochýb, že žalobca v daňovom konaní prezentoval obchodné transakcie do iného členského štátu, t. j. že malo ísť o intrakomunitárne dodávky, avšak v tomto smere súd zdôrazňuje, že tieto musia byť spojené s prepravou, ktorá musí byť zrealizovaná. Preprava tovaru bola zrealizovaná, hoci na jednej strane žalobca tvrdí, že išlo o jeden tovar, ktorý bol prepravovaný v rámci intrakomunitárnych dodávok a žalovaný tvrdí, že išlo o iný tovar a teda že išlo o dva rozdielne druhy tovaru . Z ust. § 43 zákona o DPH vyplýva, že ak sa jedná o prepravu tovaru pri oslobodení od DP ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 20S/73/2016 2016200422 25. 10. 2017 JUDr. Róbert Foltán ECLI:SK:KSTT:2017:2016200422.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Róberta Foltána a sudcov JUDr. Ľubomíra Bundzela a JUDr. Ľuboslavy Vankovej v právnej veci žalobcu JK Gabčíkovo, s.r.o., so sídlom Patašská 586, Gabčíkovo, IČO: 35 844 761,
Právna veta: V tejto súvislosti opätovne krajský súd poukazuje na rozsudok Európskeho Súdneho dvora č.C-409/2004, ktorý obsahuje právny rozbor k článku 28a ods. 3 prvý pododsek a článok 28c A písm. a) prvý pododsek šiestej Smernice Rady 77/388/EHS zo dňa 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu - spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 2000/65/ES zo dňa 17.10.2000, ktoré sa majú vykladať v tom zmysle, že nadobudnutie tovaru v rámci spoločenstva a k uplatneniu oslobodenia dodávky v rá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 14S/46/2016 2016200416 26. 10. 2017 JUDr. Pavol Laczo ECLI:SK:KSTT:2017:2016200416.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Lacza a členov senátu JUDr. Ľubomíra Bundzela a JUDr. Bibiány Ťažiarovej v právnej veci žalobcu: JK Gabčíkovo, s.r.o., so sídlom Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo, IČO: 35
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 24S/6/2018 6018200015 29. 11. 2018 JUDr. Jana Novotná ECLI:SK:KSBB:2018:6018200015.6 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici ako správny súd v právnej veci žalobcu PEROSA & KODEXI, s. r. o., Vajanského 93/5068, 984 01 Lučenec, IČO: 36049549, zastúpeného advokátskou kanceláriou Brázdil & Brázdilová advokátska kancelária s. r. o., so sídlom Trhová 99
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 24S/5/2018 6018200014 29. 11. 2018 JUDr. Jana Novotná ECLI:SK:KSBB:2019:6018200014.6 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici ako správny súd v právnej veci žalobcu PEROSA & KODEXI, s. r. o., Vajanského 93/5068, 984 01 Lučenec, IČO: 36049549, zastúpeného advokátskou kanceláriou Brázdil & Brázdilová advokátska kancelária s. r. o., so sídlom Trhová 99
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 23S/9/2018 6018200020 29. 11. 2018 JUDr. Jana Novotná ECLI:SK:KSBB:2018:6018200020.6 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici ako správny súd v právnej veci žalobcu PEROSA & KODEXI, s. r. o., Vajanského 93/5068, 984 01 Lučenec, IČO: 36049549, zastúpeného advokátskou kanceláriou Brázdil & Brázdilová advokátska kancelária s. r. o., so sídlom Trhová 99
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 24S/8/2018 6018200017 29. 11. 2018 JUDr. Jana Novotná ECLI:SK:KSBB:2018:6018200017.6 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici ako správny súd v právnej veci žalobcu PEROSA & KODEXI, s. r. o., Vajanského 93/5068, 984 01 Lučenec, IČO: 36049549, zastúpeného advokátskou kanceláriou Brázdil & Brázdilová advokátska kancelária s. r. o., so sídlom Trhová 99
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7S/1/2014 7014200008 15. 10. 2014 JUDr. Judita Juráková ECLI:SK:KSKE:2014:7014200008.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Judity Jurákovej, členov JUDr. Tamary Sklenárovej a JUDr. Juraja Tymka, v právnej veci žalobcu: JUDr. Ján Pirč, správca konkurznej podstaty PROFITUBE, spol. s r.o., v
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 15S/9/2017 4017200274 17. 04. 2018 JUDr. Pavel Lukáč ECLI:SK:KSNR:2018:4017200274.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Lukáča a členov senátu JUDr. Jána Bzdúška a JUDr. Martiny Balegovej, v právnej veci žalobcu: F. Q., nar. XX.XX.XXXX, bytom S. H. V. XXXX/XX, XXX XX Z. I., zastúpený: Advoká
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 15S/15/2015 4015200499 23. 02. 2016 JUDr. Ján Bzdúšek ECLI:SK:KSNR:2016:4015200499.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jána Bzdúška a členov senátu JUDr. Pavla Lukáča a JUDr. Martiny Balegovej, v právnej veci žalobcu: AJCOR RECYCLING, spol. s.r.o., Novozámocká cesta 2/3862, 945 01 Komárno, IČO:
MENU