Nájdené rozsudky pre výraz: určenie sumy úrazovej renty

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

11 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Z právnej úpravy jednotlivých dávok sociálneho poistenia a ich prípadného súbehu pri vyplácaní vyplýva tak, ako to správne okresný súd v odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že úrazová dávka je nadstavbovou dávkou k invalidnému dôchodku. Podmienky vzniku invalidity a zákonné predpoklady priznania invalidného dôchodku upravuje § 70 a nasl. Zákona o sociálnom poistení. Invalidný dôchodok sa viaže na pokles zárobkovej schopnosti o najmenej 40%, príčinou ktorej je dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, kým v prípade úrazovej renty ide o následok pracovného úrazu, resp. choroby z povolania. P ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 43Cob/12/2017 6916200497 23. 03. 2017 JUDr. Drahomíra Dibdiaková ECLI:SK:KSBB:2017:6916200497.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Drahomíry Dibdiakovej, členiek senátu JUDr. Evy Kmeťovej a JUDr. Márie Jamriškovej, PhD. v právnej veci žalobcu Sociálna poi
Právna veta: Súd prvej inštancie pri určení výšky pozostalostnej úrazovej renty vychádzal z ustanovenia § 89 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, ktoré ustanovenie sa týka výpočtu úrazovej renty. Nebral do úvahy ustanovenie § 93 ods. 1 tohto zákona, ktoré výslovne upravuje, že mesačná suma pozostalostnej úrazovej renty sa určí vo výške výživného alebo príspevku na výživu, ktoré bol poškodený povinný platiť ku dňu svojej smrti. Nie je teda postačujúce určiť iba sumu úrazovej renty podľa § 89 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, ktoré má význam iba pre zistenie maximálnej možnej výšky pozostalostnej úrazovej r ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 25Co/170/2019 4411212709 08. 07. 2020 JUDr. Mária Malíková ECLI:SK:KSNR:2020:4411212709.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Malíkovej a členiek senátu JUDr. Lýdie Gálisovej a JUDr. Sone Vackovej v právnej veci žalobcov: X/H. R., nar. XX. XX. XXXX, bytom J., P. 73/15 a 2/C. R., nar. XX.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 10So/1/2014 7013200404 21.01.2015 JUDr. Zuzana Ďurišová ECLI:SK:NSSR:2015:7013200404.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Petra Paludu v právnej veci navrhovateľky N. N., nar. XX.XX.XXXX, bytom Z., zastúpenej advokátom JUDr.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 14Sa/8/2020 3020200348 08. 02. 2021 JUDr Eva Vékonyová ECLI:SK:KSTN:2021:3020200348.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v konaní pred sudcom JUDr. Evou Vékonyovou v právnej veci žalobcu R. B., nar. XX.XX.XXXX, bytom B. č. XXX proti žalovanému Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne, so sídlom Bratislava, ul. 29. augusta č. 8-10, o p
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 5Sp/1/2014 8014200001 12. 08. 2015 JUDr. Ľuboslava Mruškovičová ECLI:SK:KSPO:2015:8014200001.2 Rozhodnutie Krajský súd v Prešove samosudkyňou JUDr. Ľuboslavou Mruškovičovou, v právnej veci navrhovateľky T. V., bytom A., A. XXX/XX, zastúpenej spoločnosťou POTOMA & Co., s.r.o., so sídlom Dunajská 8, Bratislava, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie, Ul
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 25C/48/2006 1106216796 28.04.2009 JUDr. Zuzana Kučerová ECLI:SK:OSBA1:2009:1106216796.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 25C/48/2006-111 1106216796 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava I v konaní vedenom pred sudkyňou JUDr. Zuzanou Kučerovou, vo veci navrhovateľky: J. M., nar. XX.XX.XXXX,. R. XXXX/XXX,. P. B., zastúpená spln
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 1Sp/13/2015 7015200312 22. 05. 2015 JUDr. Milan Konček ECLI:SK:KSKE:2015:7015200312.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach predsedom senátu JUDr. Milanom Končekom ako samosudcom v právnej veci navrhovateľa Z. U., T. XXX, A., práv. zast. JUDr. Jozef Koľ, advokát, Hutnícka 1, Košice proti odporkyni Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 6Sa/2/2017 8017200088 06. 09. 2017 JUDr. Eva Sláviková ECLI:SK:KSPO:2017:8017200088.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove sudkyňou JUDr. Evou Slávikovou v právnej veci žalobkyne W. Y., trvale bytom F., Popradská X, proti žalovanému Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne, so sídlom v Bratislave, ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 27Sa/10/2019 1019200225 19. 05. 2020 JUDr. Alena Antalová ECLI:SK:KSBB:2020:1019200225.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v konaní pred sudkyňou JUDr. Alenou Antalovou v právnej veci žalobcu: T. Q., nar. XX.XX.XXXX, bytom P. XXX/XX, XXX XX F. B. proti žalovanému: Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne, Ul. 29. augu
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3Sp/11/2013 8013200308 14.05.2013 Mgr. Magdaléna Želinská ECLI:SK:KSPO:2013:8013200308.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove samosudkyňou Mgr. Magdalénou Želinskou v právnej veci navrhovateľa W. Z., nar. XX.V. XXXX, bytom B. - M., U. O. č. XXXX/XX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o výšk
MENU