Nájdené rozsudky pre výraz: ústna dohoda o vykonaní diela

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V zmysle § 642 ods. l) OZ je objednávateľ oprávnený kedykoľvek v priebehu vykonávania diela od zmluvy odstúpiť a to z akéhokoľvek dôvodu a to aj bez uvedenia dôvodu. Zrušením zmluvy pred dokončením objednaného diela, zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú zo zmluvy. Keďže zmluva o dielo medzi účastníkmi nebola uzatvorená v písomnej forme, nie je potrebné ani, aby odstúpenie od zmluvy bolo vykonané v písomnej forme. Odstúpiť od zmluvy možno aj ústne.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Čadca 5C/99/2004 5304899975 22.09.2011 Mgr. Andrea Kubjatková ECLI:SK:OSCA:2011:5304899975.16 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd v Č a d c i samosudkyňou Mgr. Andreou Kubjatkovou vo veci navrhovateľa S. W. - P. B. M. B., IČO: XX 840 893, zast. JUDr. A. Kupšom, AK Čadca proti odporcom 1) L.D. L., B.P. M. B. č. XX a 2) D. L., bytom B. M. B. č. XX, zast.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 12Co/11/2021 8216200330 13. 05. 2021 JUDr. Karol Krochta ECLI:SK:KSPO:2021:8216200330.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Karola Krochtu a členov senátu JUDr. Gabriely Világiovej a JUDr. Zlaty Simkovej v spore žalobcu: obchodná spoločnosť S. O.., so sídlom N. XXX,XXX XX W., R.: XX XXX XXX, pr
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 3Co/322/2018 1715205710 25. 06. 2020 JUDr. Roman Bolebruch ECLI:SK:KSBA:2020:1715205710.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Bolebrucha a sudcov Mgr. Patricie Skotnickej a JUDr. Alexandry Hanusovej v spore žalobcu: C. U., J. U. Č.. XXX, zastúpeného Karin Szutányiovou, Kostolná 68
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 8Co/255/2016 1513234234 19. 12. 2017 JUDr. Jana Vlčková ECLI:SK:KSBA:2017:1513234234.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Vlčkovej a členov senátu JUDr. Ondreja Krajča a JUDr. Moniky Holickej v spore žalobcu: MaM-stav s.r.o., IČO: 45 527 741, so sídlom Oravská Jasenica 71, zast
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2Cob/144/2016 1110236384 07. 03. 2017 JUDr. Ľubica Břoušková ECLI:SK:KSBA:2017:1110236384.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ľubice Břouškovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Kriškovej a JUDr. Tatiany Pastierikovej v právnej veci žalobcu PERUN EU, spol. s r.o., so sídlom Budovateľská 15, 038 53 Turany, IČO: 3
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 4Cob/85/2015 7907204272 22. 09. 2015 JUDr. Zdenka Kohútová ECLI:SK:KSKE:2015:7907204272.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu N.. F. Y. a členov senátu I.. I. R. a N.. M. M. v právnej veci žalobcu: I. I. - Y. - V., súkromná firma stavebno-inštalačných prác, T. M. XX, V.: XX XXX XXX, zastúpený N
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 8S/39/2016 7016200697 30. 11. 2017 JUDr. Jozef Kuruc ECLI:SK:KSKE:2017:7016200697.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Kuruca, členov senátu JUDr. Dany Bystrianskej a JUDr. Pavla Tkáča, v právnej veci žalobcu DMC Slovakia, s. r. o., Kmeťova 26, Košice, zastúpeného advokátskou kanceláriou AZARIOVÁ
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 8Co/81/2018 4313211242 06. 02. 2020 JUDr. Jarmila Pogranová ECLI:SK:KSNR:2020:4313211242.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jarmily Pogranovej a sudcov JUDr. Vladimíra Novotného a JUDr. Adriany Kálmánovej, PhD. v právnej veci žalobcu: Lea Consulting s. r. o. so sídlom J. Hollého 11, Levice,
MENU