Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
813595
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 48280
USSR: 30515
NSČR: 104520
NSSČR: 56135
USČR: 68941
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 399888
Krajské súdy (ČR): 29913
Posledná aktualizácia
19.10.2017 03:27

Nájdené rozsudky pre výraz: útok na verejného činiteľa


Približný počet výsledkov: 258 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: útok na verejného činiteľa
  • utok nájdené 10842 krát v 4363 dokumentoch
  • na nájdené 13152854 krát v 399611 dokumentoch
  • verejny nájdené 324420 krát v 79839 dokumentoch
  • cinitel nájdené 3262 krát v 1456 dokumentochNezákonné predvádzanie obžalovaného na útvar Policajného zboru za účelom zistenia jeho totožnosti. Zranenia spôsobené policajtovi počas predvádzania ako ,,nutná obrana" obžalovaného (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: V tejto súvislosti krajský súd poukazuje na ustanovenie § 18 ods. 1 a ods. 3 zák. č. 171/1993 Zb. o policajnom zbore. Z týchto ustanovení nepochybne vyplýva, že policajt je oprávnený osobu predviesť na útvar policajného zboru za účelom zistenia jej totožnosti, ak vyzvaná osoba pred tým odmietne preukázať svoju totožnosť. Z ustanovenia § 25 ods. 1 Tr. zák. vyplýva, že čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem chránený týmto zákonom, nie je trestným činom. Na základe dôkaznej situácie možno teda konštatovať, že pokiaľ predvádzanie obžalovaného nebolo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právna veta: Súd prvého stupňa síce správne zistil a dospel k záveru, že prichádza do úvahy uloženie súhrnného testu podľa § 42 ods. 1 Tr.zák., pretože odsudzoval obžalovaného za trestný čin, ktorý spáchal skôr, ako bol vyhlásený odsudzujúci rozsudok Okresného súdu Žilina, sp.zn. 36T/166/2015 zo dňa 17.12.2015 právoplatného v ten istý deň za iný jeho trestný čin. Súčasne však je nutné prisvedčiť odvolaniu prokurátora v tom, že v prejednávanom prípade jednak spáchal obžalovaný prakticky rovnaký prečin útoku na verejného činiteľa, ako bol odsúdený skorším rozsudkom Okresného súdu Žilina. Obidvoch týcht ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nutné prisvedčiť odvolaniu prokurátora v tom, že v prejednávanom prípade jednak spáchal obžalovaný prakticky rovnaký prečin útoku na verejného činiteľa, ako bol odsúdený skorším rozsudkom Okresného súdu Žilina. Obidvoch týchto prečinov sa pritom dopustil v ... dôvodoch odvolania poukázal najmä na to, že obžalovaný sa v priebehu krátkej doby dopustil dvoch prečinov útoku na verejného činiteľa, ktoré naviac spáchal v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia. Súd prvého stupňa nemal priznať obžalovanému poľahčujúcu ...
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
Právna veta: V predmetnom prípade bolo pri ukladaní nepodmienečného trestu odňatia slobody prihliadnuté na ustanovenie § 49 ods. 2 Tr.zák. Podľa tohto ustanovenia Trestného zákona nemožno páchateľovi výkon trestu odňatia slobody podmienečne odložiť, ak odsudzuje páchateľa za úmyselný trestný čin spáchaný v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia. Predmetné podmienečné odsúdenie však súd prvého stupňa vzal do úvahy aj pri zistení priťažujúcej okolnosti podľa § 37 písm. m/ Tr.zák. Senát odvolacieho súdu je toho právneho názoru, že v takomto prípade dochádza k dvojitému pričítaniu v neprospech páchateľa tej is ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... už právoplatne dosúdený trestným rozkazom Okresného súdu Prievidza, sp.zn. 0T/12/2014 - právoplatný dňa 01.02.2014 pre prečin útoku na verejného činiteľa podľa § 323 ods. 1 písm. a/ Tr.zák. k podmienečnému trestu odňatia slobody. Aktuálnej trestnej činnosti sa pritom obžalovaný ...
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
Právna veta: Trestný čin výtržníctva podľa § 364 ods. 1 Tr. zákona spácha ten, kto sa dopustí slovne alebo fyzicky, verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom hrubej neslušnosti alebo výtržnosti najmä tým, že a) napadne iného, b) hanobí štátny symbol, c) hanobí historickú alebo kultúrnu pamiatku, d) hrubým spôsobom ruší priebeh verejného podujatia, najmä nedovoleným použitím pyrotechnického výrobku, násilným poškodením sedadla alebo časti športového zariadenia slúžiacej na oddelenie sektorov, vhodením nebezpečného predmetu na športovisko alebo na iné miesto konania podujatia alebo e) vyvoláva verejné po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... skutok v napadnutom rozsudku nie je celkom správne právne posúdený. Nesprávne je totiž kvalifikovaný aj ako prečin útoku na verejného činiteľa. Prečinu útoku na verejného činiteľa podľa § 323 ods. 1 písm. b) Tr. zákona sa dopustí ten, kto použije násilie ... pri právnej kvalifikácii konania obžalovaného, keď bolo právne posúdené nielen ako prečin výtržníctva, ale aj ako prečin útoku na verejného činiteľa, odvolaciemu súdu neostávalo nič iné, len napadnutý rozsudok v celom rozsahu zrušiť a vo veci sám rozhodnúť ...
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
Právna veta: Podľa § 34 odsek 4 Trestného zákona pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliadne najmä na spôsob spáchania činu a jeho následok, zavinenie, pohnútku, priťažujúce okolnosti, poľahčujúce okolnosti a na osobu páchateľa, jeho pomery a možnosť jeho nápravy. Súd pri ukladaní trestu obžalovanému sa dôsledne riadil vyššie uvedenými ustanoveniami a trest, ktorý obžalovanému uložil, zohľadňuje všetky vyššie uvedené kritériá.

Úryvok z textu:
... Vladimíra Tencera a sudcov JUDr. Janky Klčovej a JUDr. Daniely Šramelovej v trestnej veci proti obžalovanému I. Y., pre zločin útoku na verejného činiteľa podľa § 323 odsek 1 písm.a/, odsek 2 písm.d/ Trestného zákona a iné, o odvolaní okresného prokurátora ako ... výroku o treste a uložil mu trest odňatia slobody na samej dolnej hranici zákonom stanovenej trestnej sadzby pre trestný čin útoku na verejného činiteľa podľa § 323 odsek 1 písm.a/, odsek 2 písm.c/ Trestného zákona a aby do výkonu trestu odňatia ...
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
... /2008, uznaný za vinného zo zločinu vydierania spolupáchateľstvom podľa § 20, § 189 ods. 1 Trestného zákona a zo zločinu útoku na verejného činiteľa podľa § 323 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. c) Trestného zákona, v ktorom zostáva výrok o vine nedotknutý ...
Súvisiace predpisy:
300/2005, 87/1950
... jednočinnom súbehu s prečinom výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a/Tr. zákona, v bode 4/rozsudku: zákonov) prečin útoku na verejného činiteľa podľa § 324 ods. 1 písm. b/Tr. zákona (č. 300/2005 Zb. Za to sa o d s u ...
Súvisiace predpisy:
300/2005, 75/2006, 16/2011
... . Romana Fitta, z prísediacich JUDr. Emiliána Pavlíka a Mgr. Michala Balacenka v trestnej veci proti obv. Z. E., pre prečin útoku na verejného činiteľa podľa § 323 ods. 1 písm. a) Tr. zákona na verejnom zasadnutí konanom dňa 18.04.2012 takto rozhodol: Podľa ... zadržaný a eskortovaný na OO PZ, teda - požil násilie v úmysle pôsobiť na výkon právomoci verejného činiteľa čím spáchal - prečin útoku na verejného činiteľa podľa § 323 ods. 1 písm. a) Tr. zákona Za to sa Odsudzuje Podľa § 323 ods. 1 Tr. zákona ...
... sa v celom rozsahu priznal k spáchaniu skutku uvedeného vo výrokovej časti tohto rozsudku, ktorý bol právne posúdený ako zločin útoku na verejného činiteľa podľa § 323 ods. 1 písm. a/, ods. 2 písm.a / Tr. zákona. Obvinený P.. S. X. na návrh prokurátora ... , teda použil násilie v úmysle pôsobiť na výkon právomoci verejného činiteľa a spôsobil ním ublíženie na zdraví, čím spáchal zločin útoku na verejného činiteľa podľa § 323 ods. 1 písm. a/, ods. 2 písm.a / Tr. zákona, rozhodol: Podľa § 323 ods. 2 Tr ...
Súvisiace predpisy:
87/1950
... , v procesnom postavení svedka, do zápisnice o výsluchu svedka pred vyšetrovateľom PZ, v trestnej veci U. K., stíhaného za prečin útoku na verejného činiteľa podľa § 323 ods. 1 písm. a/ Trestného zákona a prečin výtržníctva podľa § 363 ods. 1 písm. a/ Trestného ...
Súvisiace predpisy:
300/2005, 87/1950
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.