Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1068054
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63398
USSR: 34616
NSČR: 120863
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420795
Krajské súdy (ČR): 41572
Posledná aktualizácia
15.12.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: uznesenie valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti


Približný počet výsledkov: 34 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: uznesenie valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti
  • uznesenie nájdené 1527152 krát v 339116 dokumentoch
  • valny nájdené 33014 krát v 7699 dokumentoch
  • zhromazdenie nájdené 37684 krát v 8315 dokumentoch
  • obchodny nájdené 902077 krát v 116963 dokumentoch
  • spolocnostiam nájdené 842201 krát v 104634 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 13 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 10 dokumentov


Právna veta: Podľa § 131 ods. 2 Obchodného zákonníka súd môže na návrh spoločníka určiť neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia, len ak porušenie zákona, spoločenskej zmluvy alebo stanov mohlo obmedziť práva spoločníka, ktorý sa určenia neplatnosti domáha. Z citovaných ustanovení vyplýva, že dovolávať sa neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia možno len v prípade, keď napadnuté uznesenie je v rozpore so zákonom, spoločenskou zmluvou alebo so stanovami. V prípade, že návrh na vyslovenie neplatnosti podáva spoločník, súd môže určiť neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia, len ak porušenie podľa § 131 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2Cob/238/2012 1210211043 01.10.2013 JUDr. Oľga Bahníková ECLI:SK:KSBA:2013:1210211043.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Oľgy Bahníkovej a členiek senátu JUDr. Zity Ilčíkovej a JUDr. Jarmily Glončákovej v právnej veci navrhovateľa: K.. R. L., nar. XX.XX.XXXX, F. XX, XXX XX F., zast. JUDr. .
Právna veta: 6. Podľa § 69b ods. 4 OBZ ak mení právnu formu jednoduchá spoločnosť na akcie, akciová spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným, je štatutárny orgán spoločnosti povinný vypracovať písomnú správu, v ktorej z právneho a ekonomického hľadiska vysvetlí a odôvodní zmenu právnej formy. Správa musí byť poskytnutá spoločníkom na nahliadnutie v sídle spoločnosti najmenej v lehote, ktorú ustanovuje zákon alebo určuje spoločenská zmluva alebo stanovy na zaslanie pozvánky alebo na uverejnenie oznámenia o konaní valného zhromaždenia; ustanovenie § 218c ods. 6 sa použije primerane. Dozorná rad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... z právnych a ekonomických dôvodov, pričom to tak nebolo. Zároveň poukázal na ustálenú judikatúru, podľa ktorej dôvodom na vyslovenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti súdom môže byť aj nedodržanie postupu pre zvolávanie valného zhromaždenia určeného zákonom alebo spoločenskou zmluvou (napr. rozsudok Najvyššieho súdu SR .
Právna veta: Žalobu o neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia je možné uplatniť v prípadoch, kde je prenesená pôsobnosť valného zhromaždenia na iný orgán obchodnej spoločnosti, pokiaľ však pôsobnosť valného zhromaždenia nie je prenesená na iný orgán, ale ide o interné rozhodovanie príslušného orgánu v rámci svojej kompetencie, nie je možné uplatniť inštitút neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia ( § 183 v spojitosti s § 131 Obchodného zákonníka ) .

Úryvok z textu:
... bolo možné posudzovať podľa všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka žalobou podľa § 80 písm.c) O.s.p. Uznesenie valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti je možné súdom preskúmávať len v zmysle úpravy Obchodného zákonníka ( § 131 a § 183 ) v ktorých ... bolo možné posudzovať podľa všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka žalobou podľa § 80 písm.c) O.s.p. Uznesenie valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti je možné súdom preskúmávať len v zmysle úpravy Obchodného zákonníka ( § 131 a § 183 ) v ktorých .
... nebola. Už Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojom rozsudku sp. zn. 3Obo 339/98 judikoval, že dôvodom na vyslovenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti súdom môže byť aj nedodržanie postupu pre zvolávanie valného zhromaždenia určeného zákonom alebo spoločenskou zmluvou. V prejednávanej veci išlo práve .
... lehote do 3 dní od právoplatnosti tohoto rozhodnutia. odôvodnenie: Žalobca sa v žalobnom návrhu domáhal vyslovenia neplatnosti uznesení valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti NUMOREX, s.r.o., IČO: 31 645 623, so sídlom Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, ... Krtíš v konaní o určenie neplatnosti uznesení valného zhromaždenia takto rozhodol: Súd žalobu žalobcu o vyslovenie neplatnosti uznesení valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti NUMOREX, s.r.o., so sídlom Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 31 645 .
... eura po právoplatnosti uznesenia prostredníctvom Daňového úradu W.. odôvodnenie: Žalobou zo dňa 17.04.2012 sa žalobca domáhal určenia neplatnosti uznesení valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti POLIFARBE SK spol. s r.o. zo dňa 15.02.2012. Žalobca dňa 30.04.2012 zaplatil súdny poplatok za .
... . zn. 1 Obdo V 63/2005: „Podľa ustálenej judikatúry jedným z dôvodov na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti súdom môže byť aj nedodržanie postupu na zvolanie valného zhromaždenia určeného zákonom alebo spoločenskou zmluvou.“ Z dokumentu ... § 131 ods.1 Obchodného zákonníka je v plnom rozsahu zachovaná, čiže návrh na určenie neplatnosti uznesení valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti je podaný včas. Súd v predmetnej veci, po splnení zákonných podmienok, konal v zmysle § .
... rozsudku určí neplatnosť uznesenia. Z vyššie uvedeného možno vyvodiť záver, že len vtedy, ak by sa právoplatným rozsudkom určila neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti ADLAB spol. s r.o. konaného dňa 30.04.2010 (ktorého pôsobnosť vykonal jediný spoločník uvedenej obchodnej spoločnosti), zaniklo by .
... . 92,87 Eur za zaplatený súdny poplatok z návrhu. odôvodnenie: Žalobcovia 1, 2 sa v žalobnom návrhu domáhali určenia neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti T. V., ks., Š. C. X,. F., IČO: XX. XXX. XXX. č. XX/XXXX. z toho dôvodu, že je v .
... nasl. OSP, nemožno vylúčiť vznik dvoch obsahovo rozporných rozhodnutí súdov napr. o platnosti či neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti, keď registrový súd by v rámci konania o zhode mohol dospieť k prejudiciálnemu záveru o neplatnosti uznesenia ... sporné. Konanie o zhode nemôže nahrádzať iné právne inštitúty ako je napr. konanie o určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti. Opačný výklad by viedol k obchádzaniu zákona, keď by bolo možné v konaní o zhode .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.