Nájdené rozsudky pre výraz: vážny rozvrat vzťahov medzi manželmi

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 321

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

63 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: vážny rozvrat vzťahov medzi manželmi rozvod manželstva
Právna veta: Objektívny a kvalifikovaný rozvrat vzťahov medzi manželmi je daný intenzitou rozvratu, tiež jeho dĺžkou, ktoré sú zahrnuté do požiadavky vážnosti a trvalosti rozvratu. Rozvod má byť takým opatrením, ktoré má umožniť rozchod manželov len vtedy, ak iné riešenie už nezostáva.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 8CoP/1/2014 7213205217 30.06.2014 JUDr. Diana Solčányová ECLI:SK:KSKE:2014:7213205217.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Diany Solčányovej a členiek senátu JUDr. Marianny Hraboveckej a JUDr. Ludviky Bodnárovej v právnej veci navrhovateľky S. N. F.. W. D.. XX.X.XXXX N. D. W. X.. Č..X S.
Právna veta: Rozvrat vzťahov medzi manželmi nastáva prevažne vtedy, ak sa manželia nespravujú (prípadne nemôžu spravovať) vo vzájomnom správaní pravidlami, ktoré vyplývajú z čl. I a VI Základných zásad a z ustanovenia § 18 až 21 Zákona o rodine (teraz § 18 až § 20 Zákona o rodine). Zrušenie manželstva rozvodom neodôvodňuje pochopiteľne, akýkoľvek, ale len kvalifikovaný rozvrat vzťahov medzi manželmi. Záver o vážnosti rozvratu vzťahov medzi manželmi je teda odôvodnený vtedy, ak sa rozvrat vzťahov medzi manželmi javí ako neodčiniteľný, nenapraviteľný stav, vzhľadom na výsledok dialektického zhodnote ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 9CoP/49/2019 4218202308 12. 12. 2019 JUDr. Katarína Marčeková ECLI:SK:KSNR:2019:4218202308.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Marčekovej a členiek senátu Mgr. Ingrid Radošickej Vallovej a Mgr. Andrey Szombathovej-Polákovej, v právnej veci manželky: L. N., nar. XX. XX. XXXX, bytom D
Právna veta: Podľa § 22 Zákona o rodine k zrušeniu manželstva rozvodom možno pristúpiť len v odôvodnených prípadoch. V zmysle § 23 ods. 1, 2 veta prvá, ods. 3 Zákona o rodine súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi a pri rozhodovaní o rozvode na ne prihliada. Súd pri posudzovaní miery rozvratu medzi manželmi prihliada na porušenie povinnosti ma ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 19Co/742/2013 3213201901 03.04.2014 JUDr. Beáta Čupková ECLI:SK:KSTN:2014:3213201901.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Beáty Čupkovej a sudkýň JUDr. Viery Škultétyovej a JUDr. Aleny Záhumenskej v právnej veci navrhovateľky S. U., trvale bytom N. XX, F. R., prechodne bytom S. XXXX/XX, Q. prot
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 a 2 ZR súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia (1). Súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi, a pri rozhodovaní o rozvode na neprihliada (2 veta prvá).. Vo vyššie citovanom ustanovení je uvedená všeobecná hmotnoprávna podmienka na rozvod manželstva, ktorou je existencia vážneho narušenia a trvalého rozvratu vzťahov medzi manželmi spôsobujúca nemožnosť pln ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 26CoP/23/2019 2318200927 30. 10. 2019 Mgr. Jozef Mačej ECLI:SK:KSTT:2019:2318200927.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Jozefa Mačeja a členov senátu Mgr. Fedora Benku a Mgr. Kataríny Arnouldovej v právnej veci navrhovateľky: Y. U., nar. X. U. XXXX, trvale bytom Q. X. XXX/XX, L., zast. splnomoc
Právna veta: Nezhody, ktoré vzniknú v manželstve, môžu zapríčiniť rozvrat vzájomných vzťahov medzi manželmi a ich vážne narušenie. Prechodný a krátkodobý nesúlad medzi manželmi nemôže byť dôvodom na rozvod manželstva. Vážnosť rozvratu vzťahov medzi manželmi v zmysle § 23 Zákona o rodine je daná jeho intenzitou (hĺbkou) a trvaním. Intenzita rozvratu vzťahov medzi manželmi je závislá od toho, do akej miery sa nezhody manželov týkajú podstatných veci manželského spolužitia, t. j. akým spôsobom a v akom rozsahu manželia porušujú vo vzájomnom správaní sa pravidlá, ktoré vyplývajú z čl. 1 a 4 Základných zásad a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 9CoP/1/2016 2615204330 01. 03. 2016 JUDr. Eva Barcajová ECLI:SK:KSTT:2016:2615204330.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Barcajovej a členov senátu JUDr. Evy Behranovej a Mgr. Fedora Benku v právnej veci navrhovateľa: W. R., narodený XX.XX.XXXX, bytom V. č. XXX, proti odporkyni: Bc. E.
Právna veta: Podľa § 148 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len ,,OZ“): ,,Zánikom manželstva zanikne i bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.“ V zmysle zákonného ustanovenia § 148 ods. 1 OZ teda i zánik manželstva právoplatným rozhodnutím súdu o rozvode manželstva (§ 23 zákona o rodine) znamená ex lege zánik bezpodielového spoluvlastníctva týchto manželov. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov však môže zaniknúť aj rozhodnutím súdu už za trvania manželstva, napríklad z dôvodu upraveného ust. § 148a ods. 2 OZ. Podľa § 148a ods. 2 OZ: ,,Súd na návrh zruší bezpodielové ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 11CoP/603/2012 1412206514 04.02.2013 JUDr. Bianka Gelačíková ECLI:SK:KSBA:2013:1412206514.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: D.. C. D., V.., E. XX, XXX XX R., proti odporkyni: B.. U. D., V.., E. XX, XXX XX R., v konaní o rozvod manželstva, o odvolaní odporkyne proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava IV, č.k. 15P 108/2012-
Právna veta: 6. Podľa § 22 Zákona o rodine k zrušeniu manželstva rozvodom možno pristúpiť len v odôvodnených prípadoch. 7. V zmysle § 23 ods. 1, 2, 3 Zákona o rodine súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi a pri rozhodovaní o rozvode na ne prihliada. Súd pri rozhodovaní o rozvode vždy prihliadne na záujem maloletých detí. Súd pri posudzov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 19Co/96/2017 3816202826 21. 09. 2017 JUDr. Viera Škultétyová ECLI:SK:KSTN:2017:3816202826.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Škultétyovej a sudcov JUDr. Beáty Čupkovej a JUDr. Radoslava Svitanu, PhD. v konaní o rozvod manželstva navrhovateľa - manžela S., zastúpeného D. a manželk
Právna veta: Kvalifikovanosť rozvratu medzi manželmi je pritom daná nielen jeho intenzitou a dĺžkou, ale aj skutočnosťou, že v dôsledku tohto rozvratu manželia spolu nežijú. Skutočnosť, či manželia spolu žijú alebo nie, nie je viazaná na existenciu spoločného bydliska ( keď môžu síce spoločne bývať v jednom byte, ale nežijú spolu), ale na otázku ich osobného ( vrátane intímneho ), ale i majetkového spoločenstva, t.j. spoločného zdieľania radostí a problémov, spoločného trávenia voľného času, osobnej starostlivosti o druhého manžela, spoločného nakladania s finančnými prostriedkami a pod..

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 11CoP/589/2013 1212215914 24.06.2014 JUDr. Katarína Štrignerová ECLI:SK:KSBA:2014:1212215914.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Štrignerovej a členov senátu JUDr. Bianky Gelačíkovej a JUDr. Blanky Podmajerskej, v právnej veci navrhovateľky: D.. I. J., bytom D., W. X, zast
Právna veta: Pri posudzovaní podmienok pre prípadný rozvod manželstva podľa Zákona o rodine súd berie do úvahy najmä vzájomný vzťah medzi manželmi a doterajšie spolužitie, jeho dĺžku, ako aj mieru vzájomnej odkázanosti a možnosti poskytnúť si osobnú, mravnú a materiálnu pomoc. Intenzitu narušenia a rozvratu treba skúmať aj z hľadiska, či manželstvo môže plniť svoj spoločenský účel. Tým sa zdôrazňuje objektivita hodnotenia dôsledkov narušenia vzťahov medzi manželmi a vážneho rozvratu manželstva. V každom prípade je potrebné skúmať, aký vplyv majú tieto okolnosti na možnosť plnenia spoločenského účelu manže ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 25CoP/41/2014 4613206753 08.10.2014 JUDr. Dušan Harbuta ECLI:SK:KSNR:2014:4613206753.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Dušana Harbutu a členov senátu JUDr. Ingrid Doležajovej a JUDr. Márie Malíkovej, v právnej veci navrhovateľky: T.. B. C., bytom I. Z. XXX, zastúpenej Advokátskym združením Du
MENU