Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1067388
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63394
USSR: 34597
NSČR: 120820
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420666
Krajské súdy (ČR): 41557
Posledná aktualizácia
13.12.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: vdovský dôchodok


Približný počet výsledkov: 1290 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: vdovský dôchodok
  • vdovsky nájdené 7152 krát v 1451 dokumentoch
  • dochodok nájdené 235947 krát v 25117 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 300 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 28 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 10 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 3 dokumenty


Právna veta: Podľa § 74 ods. 2 zák. č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (2) Vdova má nárok na výplatu vdovského dôchodku počas jedného roka od smrti manžela. Podľa § 74 ods. 3 zák. č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (3) Po uplynutí obdobia uvedeného v odseku 2 má vdova nárok na výplatu vdovského dôchodku, ak a) sa stará o nezaopatrené dieťa, b) je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70% alebo c) vychovala aspoň tri deti, d) dovŕšila vek 52 rokov a vychovala dve deti, e) dovŕšila dôchodkový vek. Keďže navrhovateľka nesplnila ani jednu z piatich podmienok uvedený ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 44Sd/103/2013 2013200636 03.03.2014 JUDr. Pavol Laczo ECLI:SK:KSTT:2014:2013200636.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v konaní pred samosudcom JUDr. Pavlom Laczom, v právnej veci navrhovateľky: O. L., nar. XX.XX.XXXX, bytom T. XXX, XXX XX T., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie Bratislava, ul. 29. augusta č.8, Bratislava, o .
Právna veta: Podľa § 74 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení vdova má nárok na vdovský dôchodok po manželovi, ktorý a) ku dňu smrti bol poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku alebo mal nárok na predčasný starobný dôchodok, b) ku dňu smrti splnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, alebo c) zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 20Sd/27/2015 6015200157 22.07.2015 JUDr. Jarmila Badíková ECLI:SK:KSBB:2015:6015200157.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici samosudkyňou JUDr. Jarmilou Badíkovou v právnej veci navrhovateľky: V. E., nar. XX. P. XXXX, bytom A. X, XXX XX B. B., proti odporkyni: Sociálnej poisťovni, ústredie, ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava .
Právna veta: Podľa § 48a zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov má vdovec nárok na vdovecký dôchodok, ak sa stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 8Sd/55/2012 1012201834 21.01.2014 JUDr. Peter Pospech ECLI:SK:KSBA:2014:1012201834.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave pred samosudcom JUDr. Petrom Pospechom, v právnej veci navrhovateľa: L. L., M.. XX.X.XXXX, Q. Š. XXX, XXX XX S., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie, Ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava, zast. Mgr. Zuzanou .
Právna veta: Ustanovenie § 260 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. v znení zákona č. 186/2004 Z.z. priamo vylučuje aplikáciu ustanovenia § 74 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z.z. u vdovca, ktorý ovdovel pred 1.januárom 2004. Pokiaľ by mal zákonodarca v úmysle bez ďalšieho umožniť opätovný vznik nároku na vdovecký dôchodok za podmienok ustanovených v § 74 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z.z. u všetkých vdovcov, ktorí ovdoveli pred 1. januárom 2004, potom by prechodné ustanovenie § 293n zákona č. 461/2003 Z.z. vo vzťahu k ustanoveniu § 74 ods. 3 písm. b/ a d/ zákona č. 461/2003 Z.z. nemalo zmysel. Pritom treba uviesť, že vdo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 1Sd/24/2015 8015200325 17. 09. 2015 JUDr. Viera Zoľáková ECLI:SK:KSPO:2015:8015200325.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove samosudkyňou JUDr. Vierou Zoľákovou v právnej veci navrhovateľa H. H., bytom v E. H., L. XX/XX proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie, ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o vdovecký dôchodok dňa 17. septembra 2015 takto .
Právna veta: Z vykonaného dokazovania a ustanovení právnych predpisov je zrejmé, že návrh navrhovateľa je dôvodný. Odporca svojím úmyselným protiprávnym konaním postihovaným Trestným zákonom spôsobil smrť osoby, ktorej manželka má v dôsledku tejto skutočnosti právo na vdovský dôchodok - dávku dôchodkového poistenia. Nebyť smrti manžela nevznikla by navrhovateľovi povinnosť vyplácať jeho manželke vdovský dôchodok. Preto odporca spôsobil navrhovateľovi škodu spočívajúcu v povinnosti výplaty vdovského dôchodku, ktorú je podľa § 238 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpis ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prievidza 17C/52/2012 3811221121 09.07.2012 JUDr. Robert Šorl PhD. ECLI:SK:OSPD:2012:3811221121.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Prievidza samosudcom JUDr. Robertom Šorlom, PhD. v právnej veci navrhovateľa: Sociálna poisťovňa, IČO: 30 807 484 so sídlom 29. augusta 8 a 10, Bratislava - Sociálna poisťovňa, pobočka Lučenec so sídlom Dr. Vodu, 6 Lučenec proti .
Právna veta: Z gramatického výkladu citovaného ust. § 129 ods. 3 zákona č. 328/2002 Z.z. neplynie nad všetku rozumovú pochybnosť, že predmetom transformácie nie sú tie vdovské dôchodky, na výplatu ktorých je príslušná Sociálna poisťovňa, na ktoré nárok vznikol podľa právnych predpisov účinných do 30.06.2002 a nárok trvá k 01.07.2002, ktoré neboli priznané spolu s príplatkom k vdovskému dôchodku. Pokiaľ žalovaný dôvodí potrebu posudzovať podľa ust. § 129 ods. 3 citovaného zákona len tie vdovské dôchodky, ku ktorým bol súčasne priznaný aj prídavok k vdovskému dôchodku a uvedenú potrebu zdôvodňuje pouka ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 29Sa/35/2018 5018200368 16. 04. 2019 JUDr. Jana Vargová ECLI:SK:KSZA:2019:5018200368.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v konaní vedenom pred sudkyňou JUDr. Janou Vargovou, v právnej veci žalobkyne: D. K., nar. XX.XX.XXXX, bytom O., M. č. XXX., proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, so sídlom Bratislava, .
Právna veta: Ako už uviedol Najvyšší súd SR vo svojom rozhodnutí v obdobnej veci (9So/138/2011) z právnych úprav týkajúcich sa sociálneho poistenia alebo zabezpečenia osobitných skupín poistencov jednoznačne vyplýva, že všeobecný systém sociálneho poistenia a osobitný systém sociálneho poistenia (zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zborov) sú založené na základe hodnotenia dôb poistenia (zamestnania) pre dávky dôchodkového poistenia. Kým Zákon o sociálnom poistení upravuje nároky poistencov zo všeobecného systému sociálneho poistenia a jeho cieľom je zabezpečiť, aby doby poistenia boli poistencovi riadne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... výkonu služby). Osobitný systém poistenia (zákon č. 328/2002 Z. z.) neobsahuje úpravu starobných dôchodkov, sirotských a vdovských dôchodkov, ktoré by zohľadňovali dobu ich poistenia v celom rozsahu, a to aj v civilnom zamestnaní, ale obsahuje len úpravu ... výkonu služby). Osobitný systém poistenia (zákon č. 328/2002 Z. z.) neobsahuje úpravu starobných dôchodkov, sirotských a vdovských dôchodkov, ktoré by zohľadňovali dobu ich poistenia v celom rozsahu, a to aj v civilnom zamestnaní, ale obsahuje len úpravu .
Právna veta: Ust. § 274 ods. 1 zákona o sociálnom poistení zakotvuje zásadu zachovania získaných nárokov, rešpektujúc predchádzajúcu právnu úpravu (zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov), podľa ktorej sa nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie zachovávajú do 31. decembra 2023. Z tohto dôvodu pre posúdenie vzniku nároku na starobný dôchodok z titulu výkonu zamestnaní zaradených do zvýhodnenej pracovnej kategórie nie je možné pre navrhovateľa stanoviť iné (menej výhodné) podmienky, ako boli stanovené predchádzajúcou úpravou. Kým zákon o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... (prípadne náhradnú dobu výkonu služby). Osobitný systém poistenia (zák.č. 328/2002 Z.z.) neobsahuje úpravu starobných dôchodkov, sirotských a vdovských dôchodkov, ktoré by zohľadňovali dobu ich poistenia v celom rozsahu, a to aj v civilnom zamestnaní, ale obsahuje len úpravu výsluhových .
Právna veta: Ust. § 274 ods. 1 zákona o sociálnom poistení zakotvuje zásadu zachovania získaných nárokov, rešpektujúc predchádzajúcu právnu úpravu (zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov), podľa ktorej sa nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie zachovávajú do 31. decembra 2023. Z tohto dôvodu pre posúdenie vzniku nároku na starobný dôchodok z titulu výkonu zamestnaní zaradených do zvýhodnenej pracovnej kategórie nie je možné pre navrhovateľa stanoviť iné (menej výhodné) podmienky, ako boli stanovené predchádzajúcou úpravou. Kým zákon o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... (prípadne náhradnú dobu výkonu služby). Osobitný systém poistenia (zák.č. 328/2002 Z.z.) neobsahuje úpravu starobných dôchodkov, sirotských a vdovských dôchodkov, ktoré by zohľadňovali dobu ich poistenia v celom rozsahu, a to aj v civilnom zamestnaní, ale obsahuje len úpravu výsluhových .
Právna veta: Nájomná zmluva sa uzaviera medzi prenajímateľom (t.j. osobou ktorá vec prenajíma, odovzdáva do nájmu), a nájomcom (t.j. osobou ktorá vec najíma), podstata nájomnej zmluvy a z nej vyplývajúceho nájomného pomeru spočíva v tom že prenajímateľ prenecháva vec nájomcovi do dočasného užívania za odplatu, predmetom nájmu môže byť akákoľvek vec ktorá môže byť predmetom právneho vzťahu. Občiansky zákonník nevyžaduje pre nájomnú zmluvu určitú formu - možno ju teda uzavrieť v hocijakej forme. Nájom bytu vzniká nájomnou zmluvou uzavretou medzi prenajímateľom a nájomcom, nájomnou zmluvou prenajímateľ prenec ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... preukázané, že odporkyňa je osobou v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, keď poberá iba vdovský dôchodok vo výške 194,38 eur mesačne od januára 2013, preto súd rozhodol o jej ... byt obýva naďalej spolu so synom D., ktorý je ťažko zdravotne postihnutý. Poberá vdovský dôchodok vo výške 194,38 eur od 14.1.2013. Je evidovaná ako uchádzačka o ... Predmetný byt obýva naďalej spolu so synom D., ktorý je ťažko zdravotne postihnutý. Poberá vdovský dôchodok vo výške 194,38 eur od 14.1.2013. Je evidovaná ako uchádzačka o .
Právna veta: Predkovia a potomkovia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť iba v prípade, ak to nevyhnutne potrebujú. Povinnosť živiť svoje deti majú v prvom rade rodičia. Ich vyživovacia povinnosť predchádza vyživovaciu povinnosť starých rodičov. A len v prípade, ak rodičia nemôžu svoju vyživovaciu povinnosť plniť, prichádza do úvahy prechod tejto povinnosti na starých rodičov dieťaťa. Deti majú právo na takú životnú úroveň, akú majú jeho rodičia. Čo sa týka zákazu styku, ako vyplýva z ustálenej judikatúry súdov SR, jediným kritériom pre vyslovenie zákazu styku rodiča s dieťaťom je aktuálna nevyhnutnosť tak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... táto šanca zmarená. Výsluchom starej matky maloletého Z. T. mal súd preukázané, že táto je starobná dôchodkyňa, poberá starobný a vdovský dôchodok vo výške 454,30 € mesačne, iné príjmy nemá. Býva v spoločnej domácnosti s otcom maloletého a ešte jedným dospelým synom ... traktor a vlečku a za okuliare mal súd preukázané, že táto poberá starobný dôchodok vo výške 346,30 € mesačne a vdovský dôchodok vo výške 108 € mesačne. Platí Rozsudkom tunajšieho súdu č.k. 11P 91/2010 - 26 o určení výživného mal súd .
Právna veta: V zmysle ust.§ § 415 Občianskeho zákonníka každý je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. Poškodený sám zavinil, že sa nachádzal na vozovke v jej strede, nakoľko sa nachádzal v stave ťažkej opilosti, čím porušil ust. § 3 ods.2, písm. a/ zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a ust. § 415 Občianskeho zákonníka a podľa názoru súdu sa tak podieľal na vzniku škody, a to v rozsahu v rozsahu 70%, a to preto, že stav ťažkej opilosti si zavinil svojim nezodpovedným konaním sám a vlastnou vinou sa tak uviedol do takého stavu, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vozidla spôsobil poškodenému zranenia v dôsledku ktorých na mieste nehody podľahol. Navrhovateľ vyplatil manželke poškodeného Z. G. titulom vdovského dôchodku za obdobie od 06.12.2007do 05.12.2009 a titulom sirotského dôchodku za obdobie od 06.12.2007 do ... vozidla spôsobil poškodenému zranenia v dôsledku ktorých na mieste nehody podľahol. Navrhovateľ vyplatil manželke poškodeného Z. G. titulom vdovského dôchodku za obdobie od 06.12.2007do 05.12.2009 a titulom sirotského dôchodku za obdobie od 06.12.2007 do .
Právna veta: V navrhovateľkinom prípade nemôže ísť ani o súbeh dôchodkov, pretože v zmysle ustanovenia § 81 ods. 2 zákona o sociálnom poistení o súbeh dôchodkov ide, ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku. Keďže navrhovateľka po dovŕšení dôchodkového veku 4. novembra 2008 doposiaľ nepodala žiadosť o výplatu starobného dôchodku, ktorá podmieňuje vznik nároku na výplatu starobného dôchodku, nemožno hovoriť o súbehu nárokov na výplatu dôchodkových dávok, pretože navrhovateľka mala nárok len na výplatu predčasného starobného dôchodku, ktorý sa dň ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Pri rovnakej sume dôchodkových dávok sa vypláca v sume jednej polovice vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok. Pri rovnakej sume vdovského dôchodku a sirotského dôchodku alebo vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku sa vypláca ... alebo invalidného dôchodku a podmienky nároku na výplatu vdovského dôchodku alebo vdoveckého dôchodku, alebo sirotského dôchodku alebo ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu vdovského dôchodku a sirotského dôchodku alebo vdoveckého dôchodku a .
Právna veta: Účelom zverenia maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti (§ 45 Zákona o rodine) je nahradiť osobnú starostlivosť rodičov o maloleté dieťa v prípadoch, ak ju rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť. Súd môže maloleté dieťa zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti, ak to vyžaduje záujem maloletého dieťaťa. V záujme maloletého dieťaťa v najširšom slova zmysle je, aby vyrastalo v atmosfére šťastia, lásky, porozumenia, stability, tolerancie a harmónie, aby jeho výchova smerovala k pozitívnemu rozvoju jeho osobnosti, nadania, rozumových a fyzických schopností, mravnému, duchovn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... určení výšky výživného vychádzal zo skutočností, že priemerný mesačný príjem otca je vo výške 1.407,71 eur, otec poberá vdovský dôchodok vo výške 246,10 eur mesačne, čo predstavuje celkový mesačný príjem otca vo súhlasil. U navrhovateľov sú vytvorené vhodné podmienky ... určení výšky výživného vychádzal zo skutočností, že priemerný mesačný príjem otca je vo výške 1.407,71 eur, otec poberá vdovský dôchodok vo výške 246,10 eur mesačne, čo predstavuje celkový mesačný príjem otca vo výške 1.653,81 eur mesačne. .
Právna veta: Podľa § 151p ods. 3 Občianskeho zákonníka ak zmenou pomerov vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného môže súd rozhodnúť, že sa vecné bremeno za primeranú náhradu obmedzuje alebo zrušuje. Ak pre zmenu pomerov nemožno spravodlivo trvať na vecnom plnení, môže súd rozhodnúť aby na miesto vecného plnenia poskytovalo peňažné plnenie. Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva oprávnenie súdu rozhodnutím na návrh vecné bremeno zrušiť za náhradu, ak zmenou pomerov vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného. Doposiaľ určené vecné plnenie sa považuje za ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... so zreteľom, na ktoré by mu bolo možné priznať oslobodenie od súdnych poplatkov. Po zohľadnení pravidelného mesačného príjmu (starobný a vdovský dôchodok) jeho majetkových pomerov, vlastníctva bytu, chalupy, pozemkov, dospel k záveru, a to i po zohľadnení skutočnosti, že ... práva, pričom sa prihliada na výšku súdneho poplatku. Z obsahu spisu vyplýva, že odporca má v súčasnosti starobný a vdovský dôchodok vo výške 544,40 eur, je vlastníkom viacerých nehnuteľností - bytu na B. XX v Z., chalupy v súpisné .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.