SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1187734
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64720
USSR: 35948
NSČR: 124657
NSSČR: 67459
USČR: 80175
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425592
Krajské súdy (ČR): 43784
Posledná aktualizácia
11.07.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: vymeriavací základ


Približný počet výsledkov: 2293 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: vymeriavací základ
  • vymeriavaci nájdené 12700 krát v 2311 dokumentoch
  • zaklad nájdené 1440736 krát v 323859 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 578 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 62 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 89 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Kľúčové slová: dávkové konanie sa začína, vymeriavací základ

Právna veta: Na to, aby osobe popri ustálení jej právneho statusu SZČO aj vzniklo povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie, je však potrebné tiež to, aby takáto osoba jednak dosahovala príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) a súčasne aby tieto príjmy boli vyššie ako zákonom stanovená hranica na príslušný kalendárny rok (mechanizmus jej výpočtu vyplýva z § 21 ods. 1 v spojení s § 138 ods. 9 zákona o sociálnom poistení v znení účinnom do 31.12.2010). V tejto súvi ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 28Sa/19/2017 3017200360 28. 02. 2018 JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. ECLI:SK:KSTN:2018:3017200360.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne, sudcom JUDr. D. R., U.., v právnej veci žalobkyne: L.. L. L., bytom L. č. XXX/ XXX, XXX XX U. Q., právne zastúpená: L.. F. B., advokát so sídlom P. č. XX/XX, XXX XX U. Q., proti žalovanému: Sociálna poisťovňa, .
Právna veta: Súd pri výpočte výšky náhrady škody vychádzal z ustanovenia § 54 ods. 2 písm. b/ a § 55 Zák. o sociálnom poistení. Podľa prv uvedeného ustanovenia rozhodujúcim obdobím na zistenie denného vymeriavacieho základu ak poistencovi vzniklo nemocenské poistenie v kalendárnom roku, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikla dočasná PN. V danej veci, t.j. obdobie od 17.9. do 30.11.2007 ( v decembri vznikla PN ) denný vymeriavací základ na určenie výšky nemocenskej dávky j ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prievidza 9C/187/2009 3809212537 04.01.2011 JUDr. Lýdia Mendelová ECLI:SK:OSPD:2011:3809212537.7 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Prievidza samosudcom JUDr. Lýdiou Mendelovou právnej veci navrhovateľa M. N., T.. XX.X.XXXX, H. I. XX/X, C. proti odporcovi Mareš s.r.o. so sídlom podnikania Bottova 7, Bojnice, IČO: 36 331 431 o zaplatenie mzdy, náhrady mzdy, .
Právna veta: V súvislosti s námietkou navrhovateľa je potrebné uviesť, že určenie vymeriavacieho základu od 1.1.2004 sa pri samostatne zárobkovo činnej osobe určuje zo základu dane ale nie je to základ dane. V ust. § 138 zákona o sociálnom poistení je definovaný vymeriavací základ, pričom osobný vymeriavací základ je úhrn vymeriavacích základov za kalendárny rok, z ktorých sa zaplatilo poistné na dôchodkové poistenie (§ 61 zákona o sociálnom poistení). V tejto súvislosti je potrebné konštatovať, že výpisy z priznania daní z príjmov fyzických osôb predložené navrhovateľom nie sú rozhodujúcim dokladom preuka ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 43Sd/65/2013 2013200405 11.02.2014 JUDr. Ľubomír Bundzel ECLI:SK:KSTT:2014:2013200405.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v konaní pred sudcom JUDr. Ľubomírom Bundzelom v právnej veci navrhovateľa: D. J., nar. XX.X.XXXX, bytom U. B. XXX/XX, C. proti odporkyni Sociálna poisťovňa - ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie .
Právna veta: Pri stanovení výšky poistného uvedený zákon vychádza z vymeriavacieho základu zamestnávateľa dosiahnutého v rozhodujúcom období, ktorým je kalendárny mesiac, za ktorý platí poistné. Zamestnávateľ platí poistné buď na základe ním podaného mesačného výkazu poistného, alebo na základe predpísania poistného Sociálnou poisťovňou. Úpadcovi ako zamestnávateľovi teda síce vzniká povinnosť platiť poistné vznikom poistenia, ale jeho výška mu je známa až na základe vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období, pričom poistné sa platí za kalendárny mesiac pozadu. Povinnosť zamestnávateľa plat ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 38Cbi/84/2010 3110227185 26.02.2014 JUDr. Alena Bieliková ECLI:SK:OSTN:2014:3110227185.9 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trenčín samosudkyňou JUDr. Alenou Bielikovou v právnej veci žalobcu Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska ul. č. 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 proti žalovanému JUDr. Jozefovi Sediakovi, Hviezdoslavova 3, .
Právna veta: Na základe zistených skutočností súd dospel k záveru (je nesporné, že žalobkyňa nemala celé rozhodujúce obdobie, t.j. celý kalendárny rok 2010 prerušené povinné nemocenské poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky), že na výpočet pravdepodobného denného vymeriavacieho základu nie je možné aplikovať druhú vetu § 57 ods. 2 zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, teda nie je možné sumu pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určovať ako 1/30 vymeriavacieho základu, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskyt ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 20S/19/2011 2011200420 20.12.2011 JUDr. Ľubomír Bundzel ECLI:SK:KSTT:2011:2011200420.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubomíra Bundzela a členov senátu JUDr. Kataríny Benczovej a JUDr. Róberta Foltána v právnej veci žalobkyne E. J., nar. X.X.XXXX, bytom P., D. XX, zastúpenej advokátom JUDr. Jozefom .
Právna veta: Podľa § 108 ods. 2 ZoSP denný vymeriavací základ na určenie sumy dávky v nezamestnanosti je podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistenie v nezamestnanosti dosiahnutých v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia. Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie dvoch rokov predchádzajúcich dňu, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti. Z rozhodujúceho obdobia na zistenie denného vymeriavacieho základu sa vylučujú obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti podľa § 140. Pois ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 26S/18/2011 4011200736 19.07.2012 JUDr. Pavol Pilek ECLI:SK:KSNR:2012:4011200736.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Pileka a členov JUDr. Romana Greguša a Mgr. Erika Németha v právnej veci žalobkyne: G. T., nar. 04.XX.XXXX, bytom J. XX, Nitra, proti žalovanému: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom .
Právna veta: Denný vymeriavací základ na určenie sumy úrazových dávok sa vypočíta ako podiel súčtu vymeriavacích základov zamestnanca, ktorý dosiahol u zamestnávateľa zodpovedného za škodu pri pracovnom úraze a chorobe z povolania dosiahnutých v rozhodujúcom období a počtu kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia a zaokrúhľuje sa na štyri desatinné miesta nahor. Rozhodujúce obdobie na určenie denného vymeriavacieho základu zamestnanca, ktorý utrpel pracovný úraz alebo sa u neho zistila choroba z povolania v období kratšom ako 90 dní od vzniku nemocenského poistenia, je obdobie od vzniku nemocenského poisteni ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 4Sp/6/2012 7012200552 25.06.2012 JUDr. Jozef Kuruc ECLI:SK:KSKE:2012:7012200552.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach samosudcom JUDr. Jozefom Kurucom v právnej veci navrhovateľa U.. R. A. P. O. X. G. , H. W. Č..XX, X., proti odporkyni Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29.augusta č.8, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia odporkyne č. 8202-3/ .
Právna veta: Z ust. § 448 OZ jednoznačne vyplýva, že fyzická osoba, voči ktorej mal zomrelý v čase svojho úmrtia vyživovaciu povinnosť, má nárok len na pozostalostnú úrazovú rentu. Ak Občiansky zákonník v citovanom ustanovení striktne upravuje len nárok na pozostalostnú úrazovú rentu, nemožno s poukazom na ust. § 448 OZ širokým výkladom uvedeného ustanovenia analogicky priznať nárok na jednorazové odškodnenie. Uvedená právna úprava je striktná a jednoznačná a nemožno ju vykladať tak široko, aby bola odôvodnená úvaha súdu o tom, že podľa uvedeného ustanovenia analogicky prislúcha pozostalým aj nárok na jedn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... alebo choroby z povolania, majú nárok na jednorazové odškodnenie. Suma jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky je 730-násobok denného vymeriavacieho základu, najviac 1.000.000,- Sk. Súd pri rozhodnutí vo veci samej vychádzal z právneho názoru krajského súdu. Pre ... 1/ sumu jednorazového odškodnenia vo výške 8 913,40 € (268 525,- Sk), kde znalkyňa vychádzala z denného vymeriavacieho základu vo výške 367,8419 Sk, ktorý povýšila o 730-násobok. Túto sumu súd zaviazal odporcu zaplatiť od 11.03. .
Právna veta: Vychádzajúc z gramatického výkladu § 293bl ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z., krajský súd konštatuje, že zákonodarca toto ustanovenie formuloval tak, že Sociálna poisťovňa nebola oprávnená predpísať penále za oneskorenú úhradu poistného za obdobie od januára 2009 do decembra 2009, ktoré sa viaže na dlžné poistné a príspevky pred 01.01.2010, ktoré boli zaplatené najneskôr do 30.04.2010. V § 293bl ods. 1 zákonodarca viaže nepredpísanie penále na dlžné poistné a príspevky za obdobie pred 01.01.2010. Podľa názoru krajského súdu, výklad uvedeného ustanovenia treba chápať tak, že povinnosť nepredpísať ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... poistenie v nezamestnanosti. Podľa § 139 ods. 3 zákona rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu zamestnávateľa je kalendárny mesiac, za ktorý platí poistné. V konaní nebolo sporné, že pred 01.01.2010 vznikla ... obdobie nie je vyššie ako 3,32 eura. Podľa § 139 ods. 1 zákona rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu zamestnanca je kalendárny mesiac, za ktorý platí poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na .
Právna veta: Podmienka prevzatia dieťaťa do starostlivosti a následného poskytovania starostlivosti tomuto dieťaťu ustanovená v § 49 ods. 1 zákona v znení neskorších predpisov je splnená vtedy, ak otec dieťaťa fakticky (nielen formálne) prevezme dieťa do svojej starostlivosti. Spravidla ide o situáciu, kedy otec dieťaťa prerušuje svoju pracovnú činnosť, aby sa mohol o dieťa starať. Tiež môže ísť o situáciu, že otec dieťaťa aj po prevzatí dieťaťa do starostlivosti vykonáva inú pracovnú činnosť, avšak v menšom rozsahu z hľadiska pracovného času ako pracovnú činnosť v pracovnom pomere, z ktorého si upla ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dávku počas trvania nemocenského poistenia alebo po jeho zániku v ochrannej lehote a b) nemá príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ podľa § 138 ods. 1, okrem príjmu, ktorý sa poskytuje z iného dôvodu, než za vykonanú prácu, za obdobie trvania .
Právna veta: Len na základe obsahu pracovnej zmluvy prijať jednoznačný záver o tom, že poistenec nemôže poskytovať starostlivosť dieťaťu z dôvodu výkonu zamestnania, je možné len v prípadoch, ak z obsahu pracovnej zmluvy bez akýchkoľvek pochybností vyplýva, že poistenec v postavení zamestnanca dohodnutú pracovnú náplň alebo predmet jeho pracovnej činnosti nemôže vykonávať v domácom prostredí, s možnosťou jej organizovania po dohode so zamestnávateľom tak, aby bolo možné poskytnúť potrebnú starostlivosť dieťaťu. Existujú povolania, pri ktorých uvedený spôsob výkonu pracovnej činnosti zo samej ich pods ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... za súčasného výkonu inej zárobkovej činnosti s počtom odpracovaných 40 hodín týždenne a dosahovanie obdobného, porovnateľného vymeriavacieho základu na platenie poistného ako žalobca dosahoval pred formálnym prevzatím dieťaťa do jeho starostlivosti. 13. V nadväznosti ... účely priznania materského nesmie v priebehu poskytovania starostlivosti o dieťa dosahovať príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ z toho pracovného vzťahu, z ktorého si uplatnil nárok na materské. To však nevylučuje možnosť dosahovať .
Právna veta: Podľa § 141 ods. 2 Zákona za zamestnanca však odvádza poistné zamestnávateľ, ktorý aj vykonáva zo mzdy zamestnanca zákonom predpísané zrážky na jednotlivé zákonom stanovené druhy poistenia, ak je ich zamestnanec povinný platiť. Odvolací súd potom vyvodil, že povinnosť zamestnávateľa platiť poistné a stanoviť jeho výšku a odviesť poistné za zamestnanca je povinnosťou, ktorá sa viaže nielen na existenciu vzniku a zániku samotného pracovného pomeru, ale na okolnosti podmieňujúce vznik nároku na mzdu, jej výšku a osobný status zamestnanca, ako platiteľa poistného. Poistné je zamestnávateľ povinný ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vyplatený príjem. Poistné, ktoré platí a odvádza zamestnávateľ je splatné v deň určený na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím základom zamestnanca. Ak je výplata týchto príjmov pre jednotlivé organizačné útvary zamestnávateľa rozložená na rôzne dni, poistné je splatné ... zákonom. Poistné, ktoré platí a odvádza zamestnávateľ je splatné v deň určený na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím základom zamestnanca. Podľa § 142 ods. 1 poistné sa platí na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici za kalendárny .
Právna veta: V zmysle ust. § 445 Občianskeho zákonníka má poškodený nárok na stratu na zárobku, ku ktorej došlo pri škode na zdraví a táto sa uhrádza peňažným dôchodkom, pričom sa vychádza z priemerného zárobku poškodeného, ktorý pred poškodením dosahoval. Uvedené zákonné ustanovenie je všeobecným ustanovením k § 446 a § 447, ktoré upravujú stratu na zárobku počas trvania práceneschopnosti (§ 446) a po skončení práceneschopnosti (§ 447). V zmysle ust. § 446 Občianskeho zákonníka náhrada za stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti poškodeného sa posúdi a suma tejto náhrady sa určí rovnako ako úrazový ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , suma úrazovej dávky uvedenej v odseku 1 sa určí z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Pravdepodobný denný vymeriavací základ je jedna tridsatina vymeriavacieho základu, z ktorého sa platilo alebo by sa platilo poistné na úrazové poistenie za ... nemocenského poistenia. Úrazový príplatok sa poskytuje za dni a vypočítava sa z denného vymeriavacieho základu, ktorý predstavuje podiel súčtu vymeriavacích základov dosiahnutých v rozhodnom období a počtu kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia, ak zákon o .
Právna veta: So vznikom povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia zákon č. 461/2003 Z.z. spája aj odvodovú povinnosť samostatne zárobkovo činnej osoby. Dodatočné daňové priznanie je zákonom upravený legálny prostriedok nápravy daňového priznania, ktorý je daňový subjekt oprávnený využiť ak zistí, že daň uvedená v daňovom priznaní má byť nižšia, alebo daňové priznanie neobsahuje správne údaje, pričom zákonodarca stanovil lehotu pre uplatnenie tejto zákonnej možnosti. Dodatočné daňové priznanie nahrádza pôvodné podané daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie. Z ust. § 21 ods ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... povinný platiť poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie v príslušnej percentuálnej sadzbe z určeného vymeriavacieho základu. Súčasné vykonávanie činnosti zamestnanca nemá vplyv na platenie poistného do rezervného fondu solidarity, pretože zamestnanci ... zistení a následne nesprávne právne posúdil vec. Nevychádzal pri predpise poistného na predmetné obdobia zo správneho vymeriavacieho základu. Vzhľadom na uvedené žiadal predmetné rozhodnutia zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie, zároveň si .
Právna veta: Pokiaľ ide o otázku bytovej náhrady, v zmysle príslušných zákonných ustanovení Občianskeho zákonníka, pre tento konkrétny prípad účastníkov v zásade platí, že druhý rozvedený manžel má právo na náhradný byt, a len v prípade ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa môže súd rozhodnúť, že má právo len na náhradné ubytovanie alebo na prístrešie, resp. že mu bytová náhrada nepatrí vôbec ak by bolo preukázané, že voči druhému manželovi alebo voči blízkej osobe, ktorá s nim býva spoločne v byte sa dopúšťal fyzického alebo psychického násilia. Pokiaľ ide o dôvody hodné osobitného zreteľa z komentá ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Zvolen zo dňa l.3.2013 súd zistil, že odporca má nárok na dávku v nezamestnanosti vo výške 50 % denného vymeriavacieho základu 23,73 € od l.2.2013 na obdobie 6 mesiacov. Z rozhodnutia o pridelení družstevného bytu zo dňa 3l.1 .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.