SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1265763
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66546
USSR: 38670
NSČR: 128235
NSSČR: 69727
USČR: 81929
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 429738
Krajské súdy (ČR): 48784
Posledná aktualizácia
23.01.2021 04:55

Nájdené rozsudky pre výraz: vyporiadanie BSM


Približný počet výsledkov: 1345 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: vyporiadanie BSM
  • vyporiadanie nájdené 17970 krát v 5570 dokumentoch
  • bsm nájdené 34277 krát v 5186 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 138 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 266 dokumentov
Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky 1 dokument
Odborné články 3 dokumenty


Kľúčové slová: vyporiadanie BSM, vyporiadanie BSM súdom, disparita pri vysporiadaní

Právna veta: Odvolací súd však zdôrazňuje, že súdna prax odklon o princípu rovnosti podielov tzv. disparitu podielov označuje za postup mimoriadny a výnimočný, a preto je nutné vychádzať z toho, že parita podielov predstavuje východisko a disparita odklon od východiska parity podielov. Na vysvetlenie považuje za potrebné uviesť, že judikatúra výslovne zdôraznila, že hľadiská uvedené v § 149 resp. 150 predstavujú hľadiská rozhodné i pri rozhodovaní o výške podielov a pritom je potrebné poukázať aj na Zákon o rodine. Prípady kedy disparita prichádza do úvahy možno rozdeliť v zásade na tri skupiny a to: ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4Co/268/2016 1613200937 14. 12. 2016 JUDr. Valéria Kleinová ECLI:SK:KSBA:2016:1613200937.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Valérie Kleinovej a členov senátu JUDr. Michaely Frimmelovej a Mgr. Ingrid Pospíšilovej Degmovej v právnej veci žalobkyne: S. Q., nar. XX.XX.XXXX, bytom Š. XX, V., zast. .
Právna veta: Veci v bezpodielovom spoluvlastníctve užívajú obaja manželia spoločne; spoločne uhrádzajú aj náklady vynaložené na veci alebo spojené s ich užívaním a udržiavaním (§ 144 OZ). Právo užívať veci, ktoré sú v bezpodielovom spoluvlastníctve prislúcha obom manželom. Títo sa môžu dohodnúť na určitom spôsobe užívania, pričom ich dohoda nevyžaduje predpísanú formu; môže mať aj konkludentný charakter. Právu užívania vecí, tvoriacich predmet bezpodielového spoluvlastníctva zodpovedá povinnosť manželov hradiť náklady na veci vynaložené alebo spojené s ich užívaním a udržiavaním. Ak ich však uhradil iba je ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 11Co/177/2013 7812213448 14.05.2014 JUDr. Jarmila Čabaiová ECLI:SK:KSKE:2014:7812213448.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jarmily Čabaiovej a sudkýň Mgr. Angeliky Sopoligovej a JUDr. Angely Čechovej vo veci žalobcu G. bytové družstvo M., so sídlom M., H. č. XX, IČO: 31686966, zast. JUDr. Erikou .
Právna veta: Podľa § 146 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak sa z dôvodu fyzického alebo psychického násilia alebo hrozby takéhoto násilia vo vzťahu k manželovi alebo k blízkej osobe, ktorá býva v spoločnom dome alebo byte stalo ďalšie spolužitie neznesiteľným, môže súd na návrh jedného z manželov obmedziť užívacie právo druhého manžela k domu alebo k bytu, patriacemu do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, prípadne z jeho užívania vylúčiť. Účelom úpravy podľa § 146 ods. 2 Občianskeho zákonníka je obmedzenie násilného správania manželov pri nezhodách o právach a povinnostiach, vyplývajúcich z ich bezpodi ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 4Co/615/2013 3112222013 02.10.2014 JUDr. Oľga Lichnerová ECLI:SK:KSTN:2014:3112222013.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Oľgy Lichnerovej a sudkýň JUDr. Alice Beňovej a JUDr. Márie Vrtochovej v právnej veci žalobkyne PhDr. E. O. H.., bytom Q., J. č. XX, zastúpenej Mgr. E. K., advokátom so sídlom v Q., R. .
Kľúčové slová: vyporiadanie BSM, vyporiadanie BSM súdom

Právna veta: Občiansky zákonník nemá výslovné ustanovenie o tom, ako treba vyporiadať pohľadávky a dlhy manželov, ktoré sú spojené s ich bezpodielovým spoluvlastníctvom. Tieto pohľadávky a dlhy nepatria totiž podľa ust. § 143 Občianskeho zákonníka do BSM. Súdna prax zastáva stanovisko, že v rámci komplexného riešenia majetkových vzťahov sa zásadne vyporiadavajú aj ďalšie spoločné majetkové práva a povinnosti, včítane spoločných pohľadávok a dlhov, s primeraným použitím ustanovení§ 149a § 150 OZ. Predpokladom vyporiadania týchto spoločných majetkových práv a povinností je, že vznikli za trvania BSM v ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 5Co/295/2016 5715213437 25. 10. 2016 JUDr. Miroslav Jamrich ECLI:SK:KSZA:2016:5715213437.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Miroslava Jamricha a členov senátu JUDr. Gabriely Veselovej a JUDr. Dagmar Cabadajove, v právnej veci žalobkyne: Prvá stavebná sporitelňa, a.s., so sídlom v .
Právna veta: Vyporiadanie BSM sa vykonáva vždy ako tzv. vyporiadanie v širšom zmysle, to znamená, že treba vysporiadať aj pohľadávky a dlhy manželov vzniknuté za trvania manželstva a bezpodielového spoluvlastníctva. Toto vyporiadanie sa však vykoná iba medzi manželmi a nie vo vzťahu k tretím osobám. Občiansky zákonník nemá výslovné ustanovenie o tom, ako majú byť vyporiadané pohľadávky a dlhy manželov, ktoré sú spojené s ich BSM a vznikli za jeho trvania. Tieto pohľadávky a dlhy totiž podľa § 143 OZ nepatria do BSM, takže sa na ne priamo nevzťahujú ust. § 149 a § 150 OZ, preto treba v zmysle ust. § 8 ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 11CoP/40/2017 2111223491 31. 01. 2018 Mgr. Fedor Benka ECLI:SK:KSTT:2018:2111223491.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Fedora Benku a sudkýň JUDr. Silvie Hýbelovej a Mgr. Kataríny Arnouldovej v právnej veci žalobkyne: H. T., nar. XX.X.XXXX, bytom T. XXXX/XX, F., právne zastúpená JUDr. Máriou Jezerskou, .
Právna veta: Podľa ust. § 78 ods. 1 Zák. o rodine, dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Za zmenu pomerov v zmysle citovaného zákonného ustanovenia pritom treba považovať podstatnú zmenu pomerov, či už na strane detí alebo rodičov. Úlohou súdov pri rozhodovaní o zmene výživného je preto zistiť, či a v akom smere došlo k zmene pomerov od posledného rozhodnutia o výživnom, a v prípade kladného zistenia túto zmenu premietnuť do výšky výživného. Pokiaľ ide o výšku výživného, vychádzajúc z ustanovenia z § 62 ods. 1, 2, 4, 5 a § 75 ods. 1 Zák. o rodine, súd pri určovaní výživné ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 11CoP/169/2014 1213212296 09.12.2014 JUDr. Katarína Štrignerová ECLI:SK:KSBA:2014:1213212296.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Štrignerovej a členov senátu JUDr. Bianky Gelačíkovej a JUDr. Blanky Podmajerskej, vo veci starostlivosti o maloleté deti I. Š. B.. XX.XX.XXXX, O. Š., B.. .
Právna veta: Podľa ust. § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka, ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podi ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3Co/113/2014 8713204125 05.11.2014 JUDr. Eva Šofranková ECLI:SK:KSPO:2014:8713204125.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šofrankovej a členov senátu JUDr. Mariany Muránskej a JUDr. Gabriely Klenkovej, PhD. v právnej veci navrhovateľa: W. E., nar.XX. XX. XXXX, bytom G., E. XXX/X proti odporkyni: .
Právna veta: Podľa judikatúry vloženie investícií do majetku inej osoby predstavuje neoprávnený majetkový prospech – bezdôvodné obohatenie, pričom tento neoprávnený majetkový prospech nespočíva v samotných investíciách do cudzieho majetku, ale v tom, o čo sa tento majetku zhodnotil vloženými investíciami. Súd sa s hodnotou aktív a BSM spočívajúceho v pohľadávke voči tretej osobe nevysporiadal správne a na tom nič nemení ani skutočnosť, že medzi účastníkmi konania nebola výška vložených investícií sporná, pretože suma týchto investícií nepredstavuje výšku samotnej pohľadávky. Výška pohľadávky je totiž daná ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24Co/838/2015 2106222506 29. 06. 2016 JUDr. Andrea Dudášová ECLI:SK:KSTT:2016:2106222506.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Andrea Dudášová a členov senátu: JUDr. Magdaléna Krajčovičová a JUDr. Martin Holič právnej veci navrhovateľky: G. O., nar. XX.XX.XXXX, C. XX, F., zastúpená advokátkou: Mgr. .
Právna veta: 14.Základnou zásadou § 150 O.z. je, že podiely oboch manželov sú rovnaké (princíp parity). 15.Z tejto zásady zákon pripúšťa výnimky, ktoré umožňujú podiely určiť aj iným pomerom (zásada disparity podielov - viď "rozsudok NS ČR 22 Cdo 2914/1999"). Posudzovanie výšky podielu manžela podľa toho, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie majetku získaného za trvania manželstva, sa v súdnom konaní uplatňuje iba výnimočne a to spravidla v tých prípadoch, keď jeden z manželov nepracoval vôbec lebo sa práci vyhýbal, počíňal si nezodpovedne voči rodine, nestaral sa o jej potreby, spôsobil škodu, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... kroky na ochranu svojich práv, aby nedošlo k exekučnému postihnutiu predmetného bytu, ktorý má byť v konaní o vyporiadanie BSM prisúdený žalovanej. Na základe uvedených skutočností mala žalovaná za to, že vzhľadom na dlhodobo negatívny prístup žalobcu k ... mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom tento rozsudok nadobudne právoplatnosť. Žalobca je povinný zaplatiť 70 % súdneho poplatku za vyporiadanie BSM na účet Okresného súdu Košice II. Žalobca je povinný zaplatiť 70 % trov štátu v konaní vzniknutých na účet .
Právna veta: V ust. § 705a Občianskeho zákonníka je upravený jeden z najaktuálnejších problémov obetí domáceho násilia, keď tieto sú nútené opúšťať spoločný byt, aby boli uchránené pred ďalším násilím a jeho hrozbou, ak násilník v spoločnom byte zostane bývať. Právna úprava umožňuje ohrozovanému manželovi domáhať sa ochrany voči násilníkovi. Právo na ochranu života a zdravia, ktoré je násilníkom ohrozované má absolútnu povahu a je teda silnejšie ako vlastnícke právo násilníka, či právo ktoré mu vyplýva z bezpodielového spoluvlastníctva k bytu. Preto užívacie právo násilníka k spoločnému obydliu, ktoré vypl ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rodinnému domu podala na súde žalobkyňa, a preto by malo byť aj v záujme žalovaného, aby bol v konaní o vyporiadanie BSM aktívny a nevyužíval rôzne prostriedky vedúce k predlžovaniu súdneho konania, čo realizoval aj v predmetom konaní. K odvolacej námietke žalovaného .
Právna veta: V zmysle ust. § 143 Občianskeho zákonníka súd môže vyporiadať v konaní o vyporiadanie BSM len majetok, ktorý do BSM patrí. Doterajšia judikatúra súdov Slovenskej republiky dospela k záveru, že vec nadobudnutá za trvania manželstva sa stane predmetom BSM, pokiaľ nie je obstaraná za finančné prostriedky, ktoré sú majetkom len jedného z manželov. V stanovisku R 42/1972 bol vyslovený záver, že pri nadobudnutí vecí z prostriedkov patriacich jednak do BSM, jednak do osobného majetku niektorého z manželov, sa takto nadobudnuté veci stávajú predmetom BSM bez ohľadu na rozsah použitých prostriedkov z ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... bežné potreby žalovaného, ako aj na nákup vecí, ktoré boli predmetom vypriadania. Nesplatené zostatky z týchto záväzkov ale do vyporiadanie BSM zahrnuté neboli. Rovnako podľa názoru súdu záľuby žalovaného, hoci aj finančne náročnejšie, nemôžu byť dôvodom, pre ktorý by sa ... v sume 9.889,39 Eur. V zmysle ust. § 143 Občianskeho zákonníka súd môže vyporiadať v konaní o vyporiadanie BSM len majetok, ktorý do BSM patrí. Doterajšia judikatúra súdov Slovenskej republiky dospela k záveru, že vec nadobudnutá za trvania .
Právna veta: Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, jeho vyporiadanie sa vykoná podľa zásad uvedených v § 150 Obč.zák. (§ 149 ods. 1 Obč.zák.). Cieľom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov je vyporiadanie ich spoločného majetku (vecí), ktoré podľa § 143 Obč.zák. do bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva patrili. Podľa § 149 Obč.zák. existujú tri spôsoby vyporiadania, a to dohodou, súdnym rozhodnutím a uplynutím doby. Zákon preferuje dohodu, pre ktorú, pokiaľ jej predmetom nie sú nehnuteľnosti, nie je stanovená žiadna forma. Dohoda môže byť uzatvorená písomne, ú ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... účastníci, teda i žalobkyňa vyhlásila, že sú majetkovo úplne vyrovnaní, nemajú voči sebe žiadne nároky a ani iné vyporiadanie BSM nežiadajú. O spoločných záväzkoch sa dohodli účastníci ústne, ešte pred spísaním tejto dohody, a tieto spoločné záväzky sa ... aby si zobrala veci detí, i jej osobné veci. Z takéhoto textu nemožno usudzovať, že ide o vážne vyporiadanie BSM. Žalobkyňa bola pod ťarchou tam prítomných rodinných príslušníkov žalovaného i jeho susedov, a tak bola vystavená psychickému donúteniu. Vôľa .
Kľúčové slová: vyporiadanie BSM podľa § 149 OZ, zrušenie spoluvlastníctva

Právna veta: Pri určovaní ceny nehnuteľností sa má síce vychádzať z tzv. všeobecnej (trhovej) ceny (teda nielen skoršej ceny určovanej na základe príslušnej oceňovacej vyhlášky), v prípade oceňovania pre účely vyporiadania BSM je ale rozhodujúcou vždy cena k času zániku BSM (kde oproti skoršej praxi z minulosti, vychádzajúcej z oceňovania podľa oceňovacieho predpisu platného v čase rozhodovania o vyporiadaní, avšak zároveň zo stavu k času zániku BSM, došlo len k nahradeniu jedného spôsobu určenia ceny iným, nie však aj k posunu tzv. právne významného dňa - pretože tým musí vždy ostať deň zániku spoluvl ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 30. júna 2014. Obom účastníkom uložil povinnosť zaplatiť Okresnému súdu Senica do 3 dní po právoplatnosti rozsudku súdny poplatok za vyporiadanie BSM v sume 4.373 eur; vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania a napokon každému z .
Právna veta: Zmluva o úschove je dvojstranný právny úkon, kde jednou zmluvnou stranou je zložiteľ (ten, kto veci odovzdáva do úschovy) a druhou stranou uschovávateľ (ten, kto vec do úschovy preberá). Zmluva o úschove vznikne odovzdaním predmetu úschovy uschovávateľovi. Odovzdanie a prevzatie veci do úschovy sa môže uskutočniť v akejkoľvek forme, t. j. nielen odovzdaním z ruky do ruky. Stačí akýkoľvek právny úkon, hoci aj konkludentný, z ktorého vyplýva, že vec bola odovzdaná do úschovy. Pre túto zmluvu zákon nevyžaduje ani písomnú formu. Zmluvnými stranami zmluvy o úschove sú zložiteľ a uschovávateľ. Uscho ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... obohateniu. Tvrdenie, že k bezdôvodnému obohateniu malo dôjsť pri vyporiadaní BSM, keď odporkyňa nezaplatila navrhovateľke požadovanú sumu, je irelevantné, pretože vyporiadanie BSM je vzťah týkajúci sa výlučne bývalých manželov a tretím osobám z tohto vzťahu nevznikajú žiadne práva. Zároveň vzniesla z opatrnosti .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.