SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1184047
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64678
USSR: 35887
NSČR: 124596
NSSČR: 67392
USČR: 80143
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425465
Krajské súdy (ČR): 43750
Posledná aktualizácia
06.07.2020 22:27

Nájdené rozsudky pre výraz: výpoveď z nájmu nebytových priestorov


Približný počet výsledkov: 89 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: výpoveď z nájmu nebytových priestorov
  • vypoved nájdené 228944 krát v 45843 dokumentoch
  • z nájdené 9751832 krát v 421837 dokumentoch
  • najmu nájdené 45177 krát v 8321 dokumentoch
  • bytovy nájdené 120610 krát v 20752 dokumentoch
  • priestor nájdené 126775 krát v 29974 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 9 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 6 dokumentov


Právna veta: Ustanovenie § 667 Občianskeho zákonníka predpokladá a reguluje dve skutkové podstaty vzniku dvoch nárokov nájomcu v súvislosti s nájomcom vykonanými zmenami na veci. Prvou je nárok nájomcu na úhradu nákladov ním vynaložených na vec, ak sa prenajímateľ zaviazal na úhradu týchto nákladov. Druhou, pre prípad, že nájomca uskutočnil zmeny veci, avšak prenajímateľ sa nezaviazal na úhradu nákladov, je nárok nájomcu za protihodnotu toho, o čo sa zvýšila hodnota veci po skončení nájmu.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 2Cob/213/2011 7109209525 29.03.2012 JUDr. Janka Kočišová ECLI:SK:KSKE:2012:7109209525.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Janky Kočišovej a členov senátu JUDr. Vladimíra Hriba, PhD. a JUDr. Slávky Maruščákovej v právnej veci žalobcu: I.. S. S., nar. XX.XX.XXXX, O. XX, Y., zast. JUDr. Adriana Chymčáková .
Právna veta: Odvolací súd má za to, že v danom prípade je dôvodné odstúpenie žalovanou od zmluvy , pretože prenajatá vec jej bola odovzdaná v stave, ktorá nie je spôsobilá na účel, ktorý bol dohodnutý v zmluve alebo aspoň na obvyklé užívanie (za obvyklé užívanie sa považuje také užívanie prenajatej veci, ktoré je primerané povahe a určeniu veci.) Výsledkami vykonaného dokazovania súdom prvej inštancie bolo potvrdené, že teplota nebytových priestorov v mesiaci január 2015 sa pohybovala od 15,5 °C do 18,5 °C a súd mal tak za preukázané, že žalobca ako prenajímateľ si nesplnil zmluvnú povinnosť udržiavať ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... podmienkach kúrenia. Nakoľko žalobca nezabezpečil zmluvné podmienky pre pracovné prostredie a výkon práce žalovanej, žalovaná k 31.1.2015 dala výpoveď z nájmu nebytového priestoru na ul. Hlavná 146, Prešov. V danom prípade z dokazovania vyplynulo, že žalobca ako prenajímateľ nebytového priestoru znemožňoval žalovanej ako .
... .p. Súd vykonal vo veci dokazovanie oboznámením sa zo zmluvou o nájme nebytových priestorov zo dňa 23.08.2010, faktúrami, výpoveďou z nájmu nebytových priestorov zo dňa 23.05.2011, dohodou o ukončení zmluvy o nájme z nebytových priestorov zo dňa 30.05.2011, príjmovým .
... zo dňa 07.12.2009, nájomnou zmluvou zo dňa 14.03.2005, dodatkom č. 1 zo dňa 30.12.2005, výpoveďou z nájmu nebytových priestorov zo dňa 29.05.2009, Dohodou o odstránení stavby zo dňa 08.10.2010, kúpnou zmluvou zo dňa 08.10 .
... skutkový záver týkajúci sa obsahu uzavretej zmluvy o nájme nebytových priestorov i obsahu realizovanej výpovede z nájmu nebytových priestorov, i skutočností týkajúcich sa nadobudnutia spoluvlastníckeho podielu v predmetných nehnuteľnostiach žalobkyňou v 2. ... skutkový záver týkajúci sa obsahu uzavretej zmluvy o nájme nebytových priestorov i obsahu realizovanej výpovede z nájmu nebytových priestorov, i skutočností týkajúcich sa nadobudnutia spoluvlastníckeho podielu v predmetných nehnuteľnostiach žalobkyňou v 2. .
... . Súd nariadil a vykonal dokazovanie oboznámením listinných dôkazov, a to žaloby, výzvy k úhrade pohľadávky zo dňa 7.5.2009, výpovede z nájmu nebytových priestorov zo dňa 13.3.2009, Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 3123 zo dňa 12.10.2007, Výpočtového listu k .
... zaplatenie nedoplatkov na nájomnom bola nedôvodná a bezpredmetná, a výpoveď z nájmu nebytových priestorov zo dňa 30.10.2012 je neoprávnená a právne irelevantná. V zmysle uvedeného je výpoveď z nájmu nebytových priestorov zo dňa 30.10.2012 v zmysle ustanovenia § ... nedoplatkov na nájomnom bola nedôvodná a bezpredmetná, a výpoveď z nájmu nebytových priestorov zo dňa 30.10.2012 je neoprávnená a právne irelevantná. V zmysle uvedeného je výpoveď z nájmu nebytových priestorov zo dňa 30.10.2012 v zmysle ustanovenia § .
... vypovedal v súlade s čl. VII písm. b/ Zmluvy o nájme nebytového priestoru zo dňa 16.6.1997. Výpoveď z nájmu nebytového priestoru zo dňa 16.2.2001 bola odporkyni doručená dňa 19.2.2001. Podľa dojednaných zmluvných podmienok vznikla odporkyni ako nájomcovi ... vypovedal v súlade s čl. VII písm. b/ Zmluvy o nájme nebytového priestoru zo dňa 16.6.1997. Výpoveď z nájmu nebytového priestoru zo dňa 16.2.2001 bola odporkyni doručená dňa mesto schválilo nájomné za nebytové priestory v Dome služieb Kysucké Nové .
... v rozsahu uvedenom v nájomnej zmluve a výhradne za podmienok uvedených v zmluve. Dňa 15.05.2008 doručil prenajímateľ odporcovi výpoveď z nájmu nebytových priestorov. V zmluve dojednaná výpovedná lehota 3 mesiace uplynula dňa 31.08.2008. Po márnom uplynutí výpovednej lehoty vyzval pôvodný navrhovateľ .
... 3-mesačná výpovedná lehota a nájom sa skončil. Od 30.4.2001 sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Vo výpovedi z nájmu nebytových priestorov zo dňa 9.1.2001, ktorá bola navrhovateľovi doručená dňa 10.1.2001 odporca výslovne vyzval navrhovateľa na vypratanie predmetných .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.