SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1187821
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64720
USSR: 35948
NSČR: 124657
NSSČR: 67459
USČR: 80175
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425592
Krajské súdy (ČR): 43784
Posledná aktualizácia
12.07.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: vypovedanie plnej moci


Približný počet výsledkov: 56 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: vypovedanie plnej moci
  • vypovedanie nájdené 1188 krát v 695 dokumentoch
  • plny nájdené 278847 krát v 132852 dokumentoch
  • mocit nájdené 104856 krát v 29965 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 24 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 45 dokumentov


Právna veta: V zmysle § 36 ods. 4 Tr. por. za včasnosť zvolenia obhajcu zodpovedá obvinený; pri zmene obhajcu nie je zvolenie obhajcu dôvodom na zmenu termínu už nariadeného úkonu trestného konania. Z uvedeného potom, a to aj ustálenej súdnej praxe, vyplýva, že je vždy vecou obžalovaného, kedy a koho z osôb oprávnených na poskytovanie právnej pomoci formou obhajoby v trestnom konaní svojou obhajobou poverí, prípadne či vôbec svoje právo využije. Za túto voľbu nesie zodpovednosť sám obžalovaný, a preto súd nie je oprávnený posudzovať „kvalitu" obhajoby, prípadne nečinnosť obhajcu. Rovnako súdu nevyplýva pov ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 4To/48/2014 8713010598 12.03.2015 JUDr. Martina Zeleňáková ECLI:SK:KSPO:2015:8713010598.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martiny Zeleňakovej a sudcov JUDr. Petra Tobiaša a JUDr. Moniky Halkociovej na verejnom zasadnutí konanom dňa 12.03.2015, v trestnej veci obžalovaného A. T. pre zločin vydierania .
Právna veta: V prípade, že by stranou sporu splnomocnený advokát vypovedal plnomocenstvo, pričom strana sporu by chcela byť právne zastúpená, nepochybne by išlo o dôležitý dôvod na odročenie pojednávania, a to aj v súvislosti s udelením plnomocenstva ďalšiemu advokátovi. Ako však už bolo uvedené, plnomocenstvo udelené svojej právnej zástupkyni vypovedal, resp. odvolal sám žalovaný. Súd prvej inštancie preto dospel k správnemu záveru, že pokiaľ sa žalovaný ako strana sporu rozhodol pred pojednávaním vypovedať splnomocnenie udelené advokátke D.. P. a udelil nové splnomocnenie pre advokáta D.. P., nejd ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 43Cob/104/2017 6916210544 19. 10. 2017 JUDr. Eva Kmeťová ECLI:SK:KSBB:2017:6916210544.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Kmeťovej a z členiek senátu JUDr. Drahomíry Dibdiakovej a JUDr. Márie Jamriškovej PhD. v právnej veci žalobcu PONTEX s. r. o. so sídlom .
Právna veta: Podľa čl. 47 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, každý má právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi, inými štátnymi orgánmi alebo verejnej správy od začiatku konania, a to za podmienok ustanovených zákonom. Obsahom práva na právnu pomoc garantovaného citovaným článkom Ústavy Slovenskej republiky je možnosť každého, na základe vlastnej úvahy zvoliť si zástupcu v konaní pred súdom. Súdy rozhodujúce o priznaní náhrady trov konania podľa § 142 ods. 1 O. s. p. sú však povinné vždy skúmať účelnosť vynaložených trov konania uplatnených úspešným účastníkom konania v spore, pričom účelnosť spravidla na ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2Co/278/2013 1108220886 09.04.2014 JUDr. Ayše Pružinec - Erenová ECLI:SK:KSBA:2014:1108220886.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte v zložení: predsedníčka senátu JUDr. Ayše Pružinec Erenová a členovia senátu: JUDr. Mária Hajdínová a JUDr. Ondrej Krajčo v právnej veci navrhovateľa: V. S., nar. XX.X.XXXX, bytom Y. G.. Č.. XX, Ž., .
Právna veta: Bezodplatné zastúpenie je tak výnimočné, že ak by sa na ňom strany sporu dohodli, vedela by túto dohodu žalovaná preukázať, čo však nepreukázala a teda v tomto rozsahu neuniesla dôkazné bremeno. Pokiaľ teda nie je možné preukázať samostatnú dohodu ohľadom odmeny medzi právnym zástupcom a jeho mandantom, automaticky sa použijú ustanovenia § 9 až 14 vyhlášky č. 655/2004 Z.z o tarifnej odmene.

Úryvok z textu:
... 18.2.2013 a k ukončeniu zastupovania v tejto právnej veci došlo odstúpením od zmluvy o poskytovaní právnych služieb a vypovedanie plnej moci až 6.3.2013. Súd preto konal a rozhodol v neprítomnosti žalovaného podľa § 101 ods. 2 veta druhá O ... 18.2.2013 a k ukončeniu zastupovania v tejto právnej veci došlo odstúpením od zmluvy o poskytovaní právnych služieb a vypovedanie plnej moci až 6.3.2013. Súd preto konal a rozhodol v neprítomnosti žalovaného podľa § 101 ods. 2 veta druhá O .
... 19.4.2012 sa opätovne žalovaný nedostavil, svoju neprítomnosť neospravedlnil, dňa 19.4.2012 bolo súdu doručené aj vypovedanie plnej moci právneho zástupcu žalovaného, v ktorom bolo uvedené, že po dohode s klientom dnešným dňom vypovedá plnú moc žalovanému ... 19.4.2012 sa opätovne žalovaný nedostavil, svoju neprítomnosť neospravedlnil, dňa 19.4.2012 bolo súdu doručené aj vypovedanie plnej moci právneho zástupcu žalovaného, v ktorom bolo uvedené, že po dohode s klientom dnešným dňom vypovedá plnú moc žalovanému .
... súvislosti zdôraznila, že súd jej uznesením priznal oslobodenie od súdnych poplatkov, nakoľko to odôvodňovali jej finančné pomery a sociálna situácia. Vypovedanie plnej moci považuje za neplatné a v tejto súvislosti uviedla, že listom zo dňa 16.10.2004 navrhovateľku požiadala o zaslanie návrhu .
... na zastupovanie navrhovateľky v konaniach určil advokátku D.. P. P.. Dňa 16.11.2012 bolo D.. P. P.S. doručené vypovedanie plnej moci navrhovateľkou, udelené dňa 13.6.2012, označené ako odmietnutie zastupovania oprávnenej osoby navrhovateľky v konaní pred Okresným súdom Bratislava I .
... deň pojednávania, doplneným písomne dňa 25.09.2012 oznámil právny zástupca žalovaného, že dňa 20.09.2012 mu bolo doručené vypovedanie plnej moci zo strany štatutárneho zástupcu žalovaného. Uvedené nie je ospravedlniteľným dôvodom neúčasti samotného žalovaného na nariadenom pojednávaní. Súd vo veci nariadil .
... takéhoto účastníka, prihliadne na obsah spisu a doposiaľ vykonané dôkazy. Za takýto dôležitý dôvod okresný súd nepovažoval vypovedanie plnej moci splnomocneným zástupcom žalovaného 23.9.2011 (piatok), keď termín pojednávania bol nariadený na 26.9.2011 ( ... takéhoto účastníka, prihliadne na obsah spisu a doposiaľ vykonané dôkazy. Za takýto dôležitý dôvod okresný súd nepovažoval vypovedanie plnej moci splnomocneným zástupcom žalovaného 23.9.2011 (piatok), keď termín pojednávania bol nariadený na 26.9.2011 ( .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.