Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1034903
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62723
USSR: 34293
NSČR: 119100
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 418579
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
19.09.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: vypratanie nehnuteľnosti


Približný počet výsledkov: 1064 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: vypratanie nehnuteľnosti
  • vypratanie nájdené 6967 krát v 2614 dokumentoch
  • hnutelnost nájdené 346281 krát v 37332 dokumentochPrávna veta: Podľa právnej teórie určovacia žaloba (kladná i záporná) nie je prekážkou litispendencie pre žalobu na plnenie, hoci v oboch prípadoch ide o rovnaké subjektívne právo. To znamená, že ak by konanie o určovacej žalobe začalo skôr, ako konanie o vypratanie, určovacia žaloba by nebola prekážkou litispendencie pre neskôr podanú žalobu o plnenie (o vypratanie). Na druhej strane, konanie o žalobe na plnenie, v danom prípade konanie o vypratanie, zakladá prekážku litispendencie pre určovaciu žalobu (kladnú či zápornú), pokiaľ ide o rovnaké subjektívne právo, nakoľko v rámci neho sa rieši prejudiciálna ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 14Co/140/2013 1212200880 31.05.2013 JUDr. Edita Szabová ECLI:SK:KSBA:2013:1212200880.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: SLOVAKIA TABAK, a.s., so sídlom Dulovo nám. 5/A, Bratislava, IČO: XX XXX XXX, zast. spoločnosťou AK Greško, Hulín a partneri, s.r.o., so sídlom Velehradská 33, Bratislava, IČO: XX XXX XXX, proti odporcom v 1. rade: N. .
Právna veta: Podľa § 126 ods. 1 Občianskeho zákonníka vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje; najmä sa môže domáhať vydania veci od toho, kto mu ju neprávom zadržuje. Citované ustanovenie upravuje nárok vlastníka na súdnu ochranu, keď žaloba na vydanie veci, resp. na vypratanie nehnuteľnosti predpokladá, že iná osoba neoprávnene, t.j. bez právneho dôvodu, zadržiava vec patriacu vlastníkovi a súčasne mu ju odmieta vydať. Aktívna legitimácia patrí vlastníkovi. Nie je rozhodujúce, či ide o výlučného vlastníka, bezpodielového spoluvlastníka alebo podielovéh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 9Co/305/2012 1211211030 20.03.2014 JUDr. Roman Huszár ECLI:SK:KSBA:2014:1211211030.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Huszára a členiek senátu JUDr. Magdalény Florekovej a JUDr. Zuzany Posluchovej v právnej veci navrhovateľov: X./. W.. G. I., J. C., K. Č.. XX, X./. I. I., O.. I., J. C., K. .
Právna veta: Podľa § 458 ods. 1 Občianskeho zákonníka musí sa vydať všetko, čo sa nadobudlo bezdôvodným obohatením. Ak to nie je dobre možné, najmä preto, že obohatenie spočívalo vo výkonoch, musí sa poskytnúť peňažná náhrada. Účelom tejto právnej úpravy je predovšetkým zabrániť vzniku bezdôvodného obohatenia na úkor iného. Ak však už bezdôvodné obohatenie vzniklo, právna úprava zabezpečuje povinnosť jeho vydania. V zmysle prvého odseku tohto ustanovenia, povinným zodpovednostným subjektom na vydanie bezdôvodného obohatenia je ten, kto sa bezdôvodne obohatil. Oprávneným subjektom t.j. v prospech ktorého sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24Co/78/2010 2010899783 20.06.2012 JUDr. Ľubica Spálová ECLI:SK:KSTT:2012:2010899783.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Ľubica Spálová a členov senátu: JUDr. Magdaléna Krajčovičová a JUDr. Petra Príbelská, PhD., v právnej veci navrhovateľa: N. C., nar. XX.X.XXXX, bytom B. XX, I., zastúpeného .
Právna veta: Podľa § 711 ods. 6 Občianskeho zákonníka, neplatnosť výpovede môže nájomca uplatniť na súde do troch mesiacov odo dňa doručenia výpovede. Účinky výpovede nastanú až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým sa zamietne návrh na určenie neplatnosti výpovede nájmu bytu. Podstata právnej úpravy uvedenej v ustanovení § 711 ods. 6 Občianskeho zákonníka spočíva v tom, že ak nájomca, ktorému prenajímateľ dal výpoveď z nájmu bytu, chce zániku nájmu zabrániť, nemá inú možnosť, než v zákonom stanovenej trojmesačnej lehote odo dňa doručenia výpovede podať návrh na súd o neplatnosť výpovede, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 11C/49/2011 1111210600 25.02.2013 JUDr. Branislav Král ECLI:SK:OSBA1:2013:1111210600.3 Rozhodnutie Okresný súd Bratislava I v Bratislave, v konaní pred samosudcom JUDr. Branislavom Králom v právnej veci navrhovateľky: P. S., bytom Š. XX, Bratislava, občan SR, zastúpená JUDr. Ivan Jánošík, advokát, Klincová 37, Bratislava, P.O.BOX 2 Bratislava 15, 810 05, proti .
Právna veta: Ak ustanovenie § 671 ods. 1 O. z. povinnosť nájomcu na platenie nájomného vymedzuje tak, že nájomným sa tu rozumie primárne oboma stranami nájomného vzťahu dohodnuté a do zmluvy zanesené nájomné, treba z toho logicky vyvodiť aj praktickú nemožnosť pripustiť, aby si nájomca určoval svojvoľne výšku nájomného (i tak, že prenajímateľovi bude platiť len časť dohodnutého nájomného). Aj neplatenie celého nájomného podľa zmluvy preto treba považovať za naplnenie výpovedného dôvodu, spočívajúceho v meškaní s platením nájomného. Pretože potom dôkaznému konaniu je vlastný princíp možnosti preukazovania l ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 10Co/175/2011 2209214487 06.11.2012 Mgr. Dušan Čimo ECLI:SK:KSTT:2012:2209214487.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu Mgr. Dušana Čima a sudcov JUDr. Kataríny Slováčekovej a JUDr. Jána Mihala v právnej veci žalobcu: X. Z., nar. X. E. XXXX, bytom P. W., S. X. XXXX/XX, podnikajúci pod obchodným menom „Juraj Hrobárek - .
Právna veta: V zmysle § 4 Zákona č. 189/1992 Z.z. v prípade skončenia nájmu na dobu určitú v zásade nájomca nemá nárok na bytovú náhradu okrem prípadu, že predmetom nájmu je služobný byt a nájomca pred jeho užívaním ukončil užívanie iného bytu. V tomto smere odvolací súd vyslovil právny názor, že citované zákonné ustanovenie explicitne nešpecifikuje kvalitu pôvodného bytu a ani povahu právneho vzťahu. Textuálny výklad podporuje akýkoľvek pôvodný byt a akékoľvek užívanie pôvodného bytu. Dôležité je, aby sa pôvodný vzťah dal podradiť pod obsah práva užívať byt vrátane výpožičky alebo len odvodneného práva bý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 6Co/213/2013 8709205681 09.09.2014 JUDr. Peter Straka ECLI:SK:KSPO:2014:8709205681.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Straku a sudcov JUDr. Michala Boroňa a JUDr. Antónie Kandravej v právnej veci žalobcu Slovenská republika Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Vazovova 2, Bratislava, IČO: .
Právna veta: V ustanovení § 714 O. z. ide o normatívnu úpravu tzv. práva na bývanie, spočívajúceho v zaistení bytovej náhrady pri zániku nájmu družstevného bytu aj v prípade dohody o prevode členských práv a povinností na inú osobu podľa § 229 ods. 1 v spojení s § 230 Ob. z., pričom toto ustanovenie má všeobecnú platnosť, pokiaľ si účastníci konkrétneho občianskoprávneho vzťahu vzájomné práva a povinnosti neupravia dohodou inak, a to v zmysle zásady uvedenej v ust. § 2 ods. 3 O. z., ktoré zakotvuje v tuzemskom súkromnom práve princíp autonómie vôle. Tento záver však platí dotiaľ, pokiaľ to zákon výslovne n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 10Co/14/2014 2508211358 04.02.2015 Mgr. Dušan Čimo ECLI:SK:KSTT:2015:2508211358.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu Mgr. Dušana Čima a sudcov JUDr. Jána Mihala a JUDr. Zlatice Javorovej v právnej veci žalobcu: S. G., nar. XX. J. XXXX, bytom G., H. XX, zast. splnomocnenkyňou: Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o., Trnava, .
Právna veta: Pre posúdenie dovoleného účelu užívania stavby je rozhodujúci obsah stavebného povolenia, stavbu je možné užívať len k účelu, ktorý je vymedzený v kolaudačnom rozhodnutí. Ak nie je určitý konkrétny priestor skolaudovaný ako byt, nemôže byť vzhľadom na definíciu pojmu bytu určený ako byt, iba ak by došlo k čiastočnej alebo úplnej zmene užívania stavby, čo v prejednávanej veci vykonaným dokazovaním preukázané nebolo. Nie je pritom rozhodujúce k akým účelom (v tejto veci k účelu bývania), alebo akým spôsobom je v skutočnosti konkrétny byt alebo nebytový priestor užívaný. Ani Občiansky zákonník, a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 6Co/202/2012 8707207233 20.11.2012 JUDr. Peter Straka ECLI:SK:KSPO:2012:8707207233.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcov: 1./ X. O., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, V., 2./ Z. O., nar. XX.X.XXXX bytom K. XXXX/XX, V., obaja právne zastúpení JUDr. Františkom Komkom, advokátom, so sídlom Hlavná 27, Prešov, proti žalovaným: 1./ B. S., nar. X.XX.XXXX, .
Právna veta: V ustanovení odseku 2 § 676 OZ sa ráta s obnovením nájomnej zmluvy po uplynutí doby, na ktorú bol nájom dojednaný. Nejde o obnovenie nájomnej zmluvy vzájomnou dohodou zmluvných strán, ktorá je možná podľa odseku 1, ale o obnovu na základe konkludentných činov uvedených v zákone. Ide o dva konkludentné činy, z ktorých jeden je pozitívny, spočíva teda v určitom správaní nájomcu, a druhý je negatívny, ktorý spočíva v nečinnosti, resp. v opomenutí úkonu zo strany prenajímateľa. Prvou podmienkou obnovenia nájomnej zmluvy je, že nájomca užíva vec aj po skončení nájmu. To znamená, že nájomca nevrát ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nájomnej zmluvy závisí od skutočnosti, či prenajímateľ v tridsaťdňovej lehote podá na súde návrh na vydanie veci alebo na vypratanie nehnuteľnosti, nájomná zmluva sa obnovuje vždy od začiatku, t.j. od nasledujúceho dňa po uplynutí pôvodnej doby nájmu, ak ... veci, alebo nie. Druhou podmienkou je, že prenajímateľ nepodá proti tomu návrh na vydanie veci alebo návrh na vypratanie nehnuteľnosti na súde do 30 dní. Nestačí teda, že prenajímateľ mimosúdne vyzval nájomcu na vydanie alebo vypratanie veci, ale .
Právna veta: Podľa § 710 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak bol nájom bytu dohodnutý na určitý čas, zanikne tiež uplynutím tohto času. Novelou (zákonom č. 261/2001 Z. z.) účinnou od 01.09.2001, bolo znenie § 710 ods. 2 Občianskeho zákonníka doplnené tak, že na prípady zániku nájmu bytu dohodnutého na určitý čas sa nevzťahuje ustanovenie § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka (zaradený medzi všeobecné ustanovenia nájomnej zmluvy), ktorý za určitých tam uvedených okolností umožňuje " obnovu " nájmu. Nájom bytu sa teda neobnoví, ak ho po uplynutí nájmu nájomca užíva, a prenajímateľ proti tomu nepodá návrh na vyprat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... uplynutím doby nájmu a ak nájomca užíva byt aj po skončení doby nájmu, prenajímateľ môže podať návrh na vypratanie nehnuteľnosti (bytu). Zánik nájomného pomeru uplynutím dojednanej doby nájmu platí za podmienky, že sa prenajímateľ nedohodol s nájomcom inak ... Občianskeho zákonníka, ak nájomca užíva veci aj po skončení nájmu a prenajímateľ proti tomu nepodá návrh vydanie veci alebo vypratanie nehnuteľnosti na súde do 30 dní, obnovuje sa nájomná zmluva za tých istých podmienok, za kých bola dojednaná pôvodne .
Právna veta: 13.2 Podstata pasívnej solidarity spočíva v tom, že viac dlžníkov má splniť dlh tomu istému veriteľovi tak, že veriteľ je oprávnený požadovať splnenie od ktoréhokoľvek z nich bez zreteľa na ich vzájomný vnútorný podiel na dlhu. Všetci dlžníci sú tu teda povinní poskytnúť jedno a to isté plnenie a veriteľ môže vyžadovať od ktoréhokoľvek z nich až do prevzatia celého plnenia. Pasívna solidarita vychádza zo zásady, že ak celý dlh splnil len jeden zo spoludlžníkov, povinnosť ostatných dlžníkov zanikne (platí tu zásada "jeden za všetkých a všetci za jedného"). Účelom pasívnej solidarity je zab ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... užívanie nehnuteľnosti žalovanými. Z tohto dôvodu judikatúra vyvodila, že žalobca je v konaní o vydanie veci príp. vypratanie nehnuteľnosti povinný preukázať, že žalovaní pred podaním žaloby veci skutočne užívali (nadobudli držbu veci), nie však existenciu užívania ... aj osoba, ktorá je oprávnená mať vec u seba ako oprávnený užívateľ. Žaloba o vydanie veci - vypratanie nehnuteľnosti je žalobou z lepšieho práva a žalobcovi stačí preukázať oprávnenú držbu alebo oprávnené užívanie veci. Na žalovanom potom .
Právna veta: Odvolací súd si dovoľuje poukázať bližšie na toto právo, ktorého základy sú dané už Rímskym právom. Z rímskoprávnych prameňov je možné vymedziť aj obsah vlastníckych oprávnení, teda obsah vlastníkovho pôsobenia na vec. Oprávnenia vlastníka vyjadrujú výrazy ako užívať (uti), ťažiť plody, požívať (frui), držať (possidere) a nakladať s vecou (disponére). Podľa Rímskeho práva vlastník mohol vlastnenú vec užívať priamo sám alebo prostredníctvom druhých a vždy podľa svojej vôle. Mohol svoju vec aj zničiť alebo celkom spotrebovať. Nemohol ju však zlomyseľne zneužiť na škodu druhých. Vlastník mohol p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... : 30 798 841, zastúpeného JUDr. Alenou Marcíkovou, vedúcou Kancelárie Centra právnej pomoci v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Kukučínova 24, o vypratanie nehnuteľnosti, na odvolanie odporcu proti rozsudku Okresného súdu Žiar nad Hronom zo dňa 11.01.2012, č.k. 5C/279/2010 .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.