Nájdené rozsudky pre výraz: vyšetrovacia väzba

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
15 dokumentov
4 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Skutočnosť, že otec bol v čase rozhodovania súdu prvej inštancie vo vyšetrovacej väzbe, nemôže znamenať jeho oslobodenie od zákonnej vyživovacej povinnosti a ponechanie výživy maloletých detí len na ich matke. Vyživovacia povinnosť je totiž upravená Zákonom o rodine v ustanovení § 24 ods. 1 a § 62 ods. 1,2 Zákona o rodine, ktoré sú citované v rozsudku súdu prvej inštancie, a výška súdom určeného výživného sa odvíja od schopností, možností a majetkových pomerov rodičov s prihliadnutím na potreby detí ako aj na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o deti osobne stará. Posudzujúc hodnotenie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 12CoP/22/2017 4417209715 23. 01. 2018 JUDr. Soňa Zmeková ECLI:SK:KSNR:2018:4417209715.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Zmekovej a sudkýň JUDr. Sone Vackovej a JUDr. Denisy Šaligovej vo právnej veci navrhovateľky: F. Q., nar. XX.XX.XXXX, bytom XXX XX Y. XXX, a manžela: I. Q., nar. XX
Kľúčové slová: bytové náhrady
Právna veta: „Ak ide o prípady podľa § 705 ods. 1 a 2 druhej vety môže súd, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa, rozhodnúť, že rozvedený manžel má právo len na náhradné ubytovanie alebo na prístrešie. Ak sa rozvedený manžel za trvania manželstva alebo po rozvode manželstva voči druhému manželovi alebo voči blízkej osobe, ktorá s ním býva spoločne v byte, dopúšťal alebo dopúšťa fyzického násilia alebo psychického násilia, súd rozhodne, že bytová náhrada mu nepatrí.“ Zo zásady, v zmysle ktorej rozvedenému manželovi patrí právo na náhradný byt určuje vyššie citované ustanovenie § 712a ods. 8 Ob ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 12Co/18/2017 6715211920 29. 03. 2018 Mgr. Katarína Katková ECLI:SK:KSBB:2018:6715211920.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Kataríny Katkovej a členov senátu JUDr. Ing. Jána Gandžalu, PhD. a Mgr. Janky Benkovičovej, v spore žalobkyne P. O., nar. XX. XX. XXXX, s trvalým p
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava II 27P/283/2011 1211218160 07.11.2011 Daniela Terenová ECLI:SK:OSBA2:2011:1211218160.4 Uznesenie Okresný súd I. U. vo veci starostlivosti o maloletého B. B., E.. XX.X.XXXX, t.č. umiestneného v Krízovom centre A. E., I., D. XX, zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v I., K. X/A, syna G. B., otec neuvedený, za účasti star
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 14Co/499/2016 6114213393 25. 10. 2016 JUDr. Anna Snopčoková ECLI:SK:KSBB:2016:6114213393.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky senátu Anny Snopčokovej a sudcov JUDr. Márie Podhorovej a JUDr. Petra Priehodu, v právnej veci navrhovateľky: C. O., rod. P., nar. XX. XX. XXXX, trvalý pobyt m
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 8SaZ/3/2019 1019200208 20. 03. 2019 JUDr. Blanka Malichová ECLI:SK:KSBA:2019:1019200208.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v konaní pred sudkyňou JUDr. Blankou Malichovou v právnej veci žalobcu: Z. X., nar. XX.XX.XXXX, štátna príslušnosť L. republiky, OP XXXXXXXXX, trvalý pobyt A. námestie XX/X, O., L. republika, t. č. V. a V
MENU