Nájdené rozsudky pre výraz: výška výživného

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 26587

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

248 dokumentov
224 dokumentov
3 dokumenty
7 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťomvýška výživného
Právna veta: Podľa zaužívanej súdnej praxe platí, že výživné, ktoré hradí povinný rodič na všetky deti, ku ktorým má vyživovaciu povinnosť, by malo predstavovať 25-30 % jeho čistého príjmu, samozrejme s prihliadnutím na individuálne okolnosti každého konkrétneho prípadu.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24CoP/73/2017 2115224434 28. 06. 2017 JUDr. Andrea Dudášová ECLI:SK:KSTT:2017:2115224434.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Andrea Dudášová a sudkýň: JUDr. Magdaléna Krajčovičová a JUDr. Ľuboslava Vanková, vo veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa: A. V., nar. XX.XX.XXXX, zastúpený k
Kľúčové slová: určenie výživnéhozmena pomerovvýška výživného
Právna veta: V zmysle aj súdom prvej inštancie aplikovaného ustanovenia § 78 Zákona o rodine, dohody i súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery, resp. ak sa podstatne zmenili okolnosti, ktoré sú rozhodujúce pre výšku a trvanie dávok, pričom zmena rozsudku je prípustná od času, keď došlo k zmene pomerov. Hmotnoprávnou podmienkou pre zmenu súdneho rozhodnutia o výživnom je zmena pomerov, ktorá musí byť podstatná, musí sa týkať okolností, ktoré odôvodňujú výšku výživného za podmienky, že sa závažnejším spôsobom prejavia v pomeroch účastníkov v porovnaní s ich pomermi v čase pre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 11CoP/73/2018 2616200433 03. 12. 2019 JUDr. Silvia Hýbelová ECLI:SK:KSTT:2019:2616200433.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Silvie Hýbelovej a členov Mgr. Fedora Benku a Mgr. Kataríny Arnouldovej, v právnej veci starostlivosti súdu o maloletého L. G., nar. XX.X.XXXX, bytom ako matka, zast
Kľúčové slová: výška výživnéhovyživovacia povinnosť
Právna veta: Tak, ako správne konštatoval súd prvej inštancie, otec ako jediný konateľ a spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným má regulovať ekonomické kategórie príjmov a výdavkov spoločnosti tak, aby spoločnosť dosahovala zisk. V tejto súvislosti odvolací súd udáva, že Zákon o rodine je špeciálnym právnym predpisom vo vzťahu k daňovým predpisom, ktoré sú všeobecné, a preto východiskom a usmerňovadlom pre posudzovanie potenciality príjmov povinného rodiča je výlučne Zákon o rodine. Z obsahu spisu je rovnako zrejmé, že otec prerušil živnosť v oblasti, ktorú možno považovať z hľadiska podnikateľsk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 9CoP/41/2017 4416208671 03. 05. 2018 Mgr. Andrea Szombathová-Poláková ECLI:SK:KSNR:2018:4416208671.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Andrey Szombathovej-Polákovej a sudkýň JUDr. Kataríny Marčekovej a JUDr. Denisy Šaligovej, vo veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa: Q. B., nar. XX. XX.
Právna veta: Úprava v § 75 ods. 1 a 2 Zák. o rodine vymedzuje jednak zákonné kritériá rozhodujúce pre určenie výšky výživného, okolnosti umožňujúce pri rozhodovaní vychádzať aj z iných než reálne zistených pomerov a napokon i časovú dimenziu problému rozhodovania o výživnom. U zákonných kritérií platí, že nimi sú na jednej strane odôvodnené potreby oprávneného a na strane druhej schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Pri výživnom patriacom deťom od ich rodičov je oprávneným najmä dieťa (či už maloleté, alebo plnoleté, pokiaľ spĺňa požiadavku neschopnosti samo sa živiť podľa § 62 ods. 1 Zák. o r ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trnava 12C/49/2011 2111206828 12.10.2012 JUDr. Zlatica Javorová ECLI:SK:OSTT:2012:2111206828.10 Rozhodnutie Okresný súd Trnava v konaní pred sudkyňou JUDr. Zlaticou Javorovou v právnej veci žalobkyne: C., rod. H., nar. XX.X.XXXX, bytom V., ul. E., proti žalovanému: R., X., bytom V., ul. V., o určenie otcovstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k malole
Právna veta: Konkrétna výška výživného je ovplyvňovaná faktormi jednak na strane výživou oprávneného, jednak na strane povinného. Na strane oprávneného dieťaťa je potrebné skúmať jeho skutočné odôvodnené potreby s ohľadom na zákonnú mieru povinnosti rodiča, ktorá je daná tým, že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov. Oprávnené potreby pritom nezahŕňajú iba základne nároky dieťaťa, ale sú dané širšie jednak potrebami bytovými, odevnými, zdravotnými, kultúrnymi a závisia predovšetkým od veku, zdravotného stavu, schopností živiť sa sám, schopností starať sa o seba a podobne. Medzi odôv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24CoP/81/2017 2116216690 26. 07. 2017 JUDr. Andrea Dudášová ECLI:SK:KSTT:2017:2116216690.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Andrea Dudášová a sudkýň: JUDr. Magdaléna Krajčovičová a JUDr. Ľuboslava Vanková, vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti: O. F., nar. XX.XX.XXXX a F. F., nar.
Kľúčové slová: výživné na maloleté dieťaurčenie výšky výživného
Právna veta: K námietkam matky dieťaťa, že súd prvej inštancie rozhodol v rozpore s rozhodovacou praxou, keď na základe tejto praxe sa výživné priznáva vo výške 20-30% z čistého príjmu rodiča, odvolací súd udáva, že určenie výšky výživného je individuálne v každom jednom prípade, pričom paušálne určenie výšky výživného percentuálnou sadzbou z preukázaného príjmu rodiča (objektivizácia výživného) Zákon o rodine nepozná. Súd musí každý jeden prípad posudzovať individuálne a dôsledne sa zaoberať podstatnými skutkovými okolnosťami každého prípadu.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 11CoP/22/2019 2116223423 18. 06. 2019 Mgr. Fedor Benka ECLI:SK:KSTT:2019:2116223423.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Fedora Benku a sudkýň JUDr. Silvie Hýbelovej a Mgr. Kataríny Arnouldovej v právnej veci navrhovateľky (v rozsudku označená tiež ako „matka"): Ing. Mgr. U. E. T., rod. T., nar.
Právna veta: Vychádzajúc z výsledkov súdom prvej inštancie vykonaného dokazovania súd prvej inštancie správne skonštatoval, že v danej veci nie sú splnené podmienky pre zníženie výživného otca na maloletého M.. Predovšetkým je potrebné uviesť, že od poslednej úpravy výživného uplynulo časové obdobie piatich rokov, teda už len samotným uplynutím doby došlo objektívne k podstatnej zmene pomerov na strane maloletého, kedy prirodzene vzrástli jeho potreby nielen na bežné životné náklady ale predovšetkým v súvislosti s prípravou na budúce povolanie, teda pochopiteľne vzrástli jeho odôvodnené potreby vo všetkýc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24CoP/44/2019 2318208373 11. 09. 2019 JUDr. Andrea Dudášová ECLI:SK:KSTT:2019:2318208373.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Andrea Dudášová a sudkýň: JUDr. Magdaléna Krajčovičová a JUDr. Ľuboslava Vanková, vo veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa: M. C., nar. XX.XX.XXXX, zastúpený k
Kľúčové slová: určenie výšky výživnéhoprincíp potencionality príjmov
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na ustanovenie § 75 ods. 1 Zákona o rodine, ktoré rozšírilo východisko zisťovania a posudzovania možností, schopností a majetkových pomerov rodičov aj o zisťovanie tzv. potencionality príjmov. Princíp potencionality má prednosť pred princípom fakticity, to znamená, že súd je povinný prihliadať aj k zjavne nevyužitým schopnostiam povinného rodiča. Pre určenie výšky výživného preto nie je smerodajné, aký príjem rodič v skutočnosti dosahuje, alebo či vôbec pracuje, ale to, či je objektívne možné, aby zarobil s ohľadom na svoj vek, zdravotný stav, kvalifikáciu, odbornosť, na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7CoP/76/2018 7817210035 28. 08. 2018 JUDr. Agnesa Hricová ECLI:SK:KSKE:2018:7817210035.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Agnesy Hricovej a členov senátu JUDr. Frederiky Zozuľákovej a JUDr. Imricha Volkaia vo veci starostlivosti súdu o maloletú D. F. nar. XX.XX. XXXX zastúpenú kolíznym
Právna veta: Kritériá pre určenie výšky výživného upravuje najmä ustanovenie § 75 ods. 1 Zákona o rodine. Na strane oprávneného súd skúma jeho skutočné odôvodnené potreby s ohľadom na zákonnú mieru druhu vyživovacej povinnosti (primeranosť, rovnaká životná úroveň alebo nevyhnutnosť). Nejde len o stravovanie, ale aj o bytové, zdravotné, kultúrne potreby, potreby na ošatenie, obutie, ktoré závisia najmä od veku, zdravotného stavu, schopnosti živiť sa sám, schopnosti starať sa o seba a pod. u výživou oprávnenej osoby. Patria sem nielen pravidelné mesačné, ale aj náhodné výdavky. Ďalej je na strane oprávneného ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 11CoP/41/2018 6618201406 20. 09. 2018 JUDr. Jana Halušková ECLI:SK:KSBB:2018:6618201406.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Haluškovej a sudcov JUDr. Renáty Deákovej a JUDr. Jozefa Zlochu, vo veci starostlivosti o maloletú D. Q., nar. XX.XX.XXXX, trvalým pobytom J.
Kľúčové slová: určenie výšky výživného
Právna veta: Určené výživné musí zohľadňovať odôvodnené potreby oprávneného, ako aj schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného (§ 75 ods. 1 Zákona o rodine). Výživné musí byť určené tak, aby bolo spôsobilé pri zohľadnení vyživovacej povinnosti aj zo strany druhého rodiča zabezpečiť všetky pravidelne sa opakujúce, ako aj nepravidelné alebo náhodne sa vyskytujúce oprávnené výdavky dieťaťa. Výška výživného je však determinovaná schopnosťami, možnosťami a majetkovými pomermi povinného rodiča. Inak povedané, ak sú majetkové pomery povinného rodiča nadštandardné, je dôvod uspokojovať všetky bežné, prípadn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 11CoP/63/2016 5416200487 29. 11. 2016 JUDr. Eva Malíková ECLI:SK:KSZA:2016:5416200487.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Malíkovej a členov senátu JUDr. Jany Kotrčovej a JUDr. Jany Urbanovej, vo veci starostlivosti o maloleté dieťa: E. C., nar. XX.XX.XXXX, bytom u o
MENU