Nájdené rozsudky pre výraz: vyvlastnenie nehnuteľnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 43

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

14 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V súvislosti so žalobným dôvodom smerujúcim k procesnej vade majúcej za následok nezákonnosť rozhodnutia spočívajúcej v nedostatočnom oboznámení žalobcu s vyjadrením Ing. Karola Jančoka týkajúcim sa zistených rozdielov medzi jeho znaleckými závermi a závermi Ing. Emila Oettera, správny súd poznamenáva, že hoci reálne k oboznámeniu so závermi znalca Ing. Karola Jančoka nedošlo, vzhľadom na obsah jeho vyjadrenia, ktorý sám osebe nepriniesol očakávané vyjasnenie skúmaných rozdielov znaleckých záverov, by správny súd nemohol konštatovať, že došlo k podstatnému porušeniu ustanovení o konaní p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 6S/49/2018 8018200356 25. 04. 2019 JUDr. Marian Hoffmann, PhD. ECLI:SK:KSPO:2019:8018200356.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mariana Hoffmanna, PhD. a sudkýň JUDr. Moniky Tobiašovej a JUDr. Kataríny Morozovej Nemcovej, v právnej veci žalobcu Rímskokatolícka farnosť sv. Martina, Lemešany 80
Právna veta: Odvolací súd dodáva, že zákon zabezpečuje ochranu vlastníckeho práva, ktorého obsahom je oprávnenie vlastníka predmet vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním pomocou vlastníckych žalôb. Vlastnícke žaloby uvedené v ustanovení § 126 Občianskeho zákonníka sú hmotnoprávnym inštitútom, na základe ktorého sa realizuje subjektívny nárok vlastníka veci na ochranu. Žaloba na vydanie veci (vindikačná) má miesto tam, kde k porušeniu vlastníckeho práva dochádza neoprávneným zadržiavaním veci. Zmyslom tejto žaloby je dosiahnuť faktický výkon vlastníckeho práva k vlastnej ve ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 9Co/52/2014 4603899991 03.04.2014 JUDr. Katarína Marčeková ECLI:SK:KSNR:2014:4603899991.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Marčekovej a členiek senátu Mgr. Ingrid Vallovej a Mgr. Andrey Szombathovej-Polákovej, v právnej veci navrhovateľa: Mesto Topoľčany so sídlom Topoľčany, Nám. M
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 29Sp/20/2013 5013200346 10.05.2013 JUDr. Erika Šobichová ECLI:SK:KSZA:2013:5013200346.1 Uznesenie Krajský súd v Žiline v právnej veci navrhovateľa: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, so sídlom Nám. SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica, Odštepný závod Námestovo, ul. Miestneho priemyslu 569, Námestovo, IČO: 36 038 351, proti odporcovi: Obvodný pozemkový úra
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7Sp/5/2012 7012200293 22. 01. 2016 JUDr. Pavol Naď ECLI:SK:KSKE:2016:7012200293.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach, samosudca JUDr. Pavol Naď v právnej veci navrhovateliek: 1) Y. V., U.. XX.X.XXXX, R. L. XX, 2) K. N., U.. XX.X.XXXX, R. M. XX a 3) B.. K. N., U.. X.X.XXXX, R. L. XXX, právne zastúpených JUDr. Gabrielom Gulbišom so sí
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 19Sp/45/2011 4011200937 03.02.2012 JUDr. Viola Takáčová PhD. ECLI:SK:KSNR:2012:4011200937.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v právnej veci navrhovateľa: Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava, proti odporcovi: Obvodný pozemkový úrad v Nitre, Štefánikova trieda 88, Nitra, za účasti: C. K., A. 1, Z., zastúpená P. B., Z. XX, O
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Malacky 6C/292/2013 1613209248 22.08.2013 JUDr. Katarína Ondrejáková ECLI:SK:OSMA:2013:1613209248.2 Uznesenie Okresný súd Malacky, v právnej veci navrhovateľa H. proti odporcom 1.) U., 2.) R. 3.) E., 4.) Y., 5.) T. 6.) L. o určenie vlastníckeho práva, o návrhu navrhovateľa na nariadenie predbežného opatrenia rozhodol: Súd návrh navrhovateľa na nariadenie predbežné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 8Co/191/2016 8315210192 26. 09. 2017 JUDr. Martin Fiľakovský ECLI:SK:KSPO:2017:8315210192.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Fiľakovského a sudcov JUDr. Branislava Brezu a JUDr. Anny Kovaľovej v spore žalobcu Q. Q., nar. XX.XX.XXXX, bytom W. č. XX, právne zastúpený JUDr. Jánom Sopiak
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 19Sp/91/2012 4012200674 20.08.2012 JUDr. Viola Takáčová PhD. ECLI:SK:KSNR:2012:4012200674.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v právnej veci navrhovateľky: V. F., L. X, U., proti odporcovi: Obvodný pozemkový úrad v Nitre, Štefánikova trieda 88, Nitra, za účasti: Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava, o odvolaní navrhovateľa
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 19Sp/49/2015 4015200675 25. 08. 2015 JUDr. Viola Takáčová PhD. ECLI:SK:KSNR:2015:4015200675.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v právnej veci navrhovateľky: Y. H., G. X, D., proti odporcovi: Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor, Štefánikova trieda 69, Nitra, za účasti: Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava, o odvolan
MENU