Nájdené rozsudky pre výraz: výživné na každé

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 180

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

9 dokumentov
3 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Styk rodiča s maloletými deťmi sa uskutočňuje predovšetkým v záujme dieťaťa a jeho účelom je najvhodnejším spôsobom a čo v najväčšej miere zmenšovať nepriaznivé dôsledky narušených vzťahov medzi rodičmi, ktoré často majú mimoriadne nepriaznivý dopad na celkový psychický stav dieťaťa a jeho citovú výchovu. Styk rodiča s maloletým dieťaťom má zaistiť v čo najväčšej miere vytváranie a udržiavanie rodičovského vzťahu a upevňovanie citového puta k obom rodičom, aby dieťa pokiaľ možno v minimálnej miere pociťovalo výchovu v neúplnej rodine. K splneniu tohto cieľa by mali obaja rodičia prispievať a s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 11CoP/81/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2311203099 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 11. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Fedor Benka ECLI: ECLI:SK:KSTT:2014:2311203099.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Fedora Benku a sudký
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Pri uplatnení princípu potencionality príjmov osoby povinnej platiť výživné oprávnenej osobe súd neprihliada len na skutočné (faktické) príjmy povinného, ktoré dosahuje v čase vyhlásenia rozsudku, ale vychádza z jeho potencionálnych príjmov, to znamená príjmov, ktoré povinný (potencionálne) mohol mať vzhľadom na svoj vek, zdravotný stav, schopnosti, stupeň dosiahnutého vzdelania a jeho zamerania, prax, jazykové znalosti, dopyt na trhu práce. Tento princíp sa uplatňuje aj vtedy, keď povinný svojím konaním berie na seba neprimerané majetkové riziká zahŕňajúce aj takú činnosť, ktorá ohrozuje dos ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 4CoP/76/2022 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8121208153 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 01. 2023 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ingrid Kalináková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2023:8121208153.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senát
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: 16. Súdne rozhodnutia o výživnom na plnoleté dieťa možno zmeniť alebo zrušiť len na návrh a súčasne len vtedy, ak sa zmenili pomery, t.j. okolnosti rozhodujúce pre výšku a ďalšie trvanie vyživovacej povinnosti. V zmysle zákona o rodine pre zákonný vznik vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je relevantnou objektívna právna skutočnosť narodenia dieťaťa a jej zánik zákon spája s nadobudnutím schopnosti dieťaťa samostatne sa živiť. Schopnosťou dieťaťa samostatne sa živiť treba podľa právnej teórie i ustálenej súdnej praxe rozumieť schopnosť samostatne, z vlastných zdrojov uspokojovať všetky ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 6CoP/30/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3117218704 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 09. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ing. Miroslav Manďák ECLI: ECLI:SK:KSTN:2018:3117218704.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte, zloženom z predsedu senátu JUDr. Ing. M
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Pokiaľ ide o náhradnú osobnú starostlivosť, odvolací súd v zhode so závermi súdu prvej inštancie a vyššie citovanými ustanoveniami Zákona o rodine konštatuje, že náhradnou starostlivosťou je dočasné zverenie maloletého dieťa do starostlivosti inej osoby ako rodiča. Zákonným predpokladom pre náhradnú osobnú starostlivosť je zistenie, že rodičia starostlivosť o maloleté dieťa nezabezpečujú alebo ju nemôže zabezpečiť. Charakteristickým znakom náhradnej starostlivosti je jej dočasnosť, čo okrem iného vyplýva z ustanovenia § 45 ods.9 Zákona o rodine (súd v súčinnosti s orgánom sociálnoprávnej ochra ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 11CoP/66/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6221200659 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 01. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Zlocha ECLI: ECLI:SK:KSBB:2022:6221200659.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zlož
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 25Co/193/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1215216954 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 11. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Malíková ECLI: ECLI:SK:KSNR:2017:1215216954.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Malí
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/339/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210222959 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210222959.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dian
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Lučenec 3T/171/2015 6615010563 02. 02. 2016 JUDr. Ladislav Lóška ECLI:SK:OSLC:2016:6615010563.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Lučenec na hlavnom pojednávaní konanom dňa 02. februára 2016 samosudcom JUDr. Ladislavom Lóškom takto rozhodol: Obžalovaná O. B., D. (. uznáva sa K. nar. XX.XX.XXXX v B., trvale bývajúca v B., J. T. XX/XX, prechodne býva
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 17CoP/93/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3814202280 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 01. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Emília Zimová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2015:3814202280.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Emílie Zi
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 18CoP/12/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8111225779 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Kupková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2012:8111225779.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Kupko
MENU