SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1236240
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65568
USSR: 36342
NSČR: 126385
NSSČR: 68366
USČR: 80835
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427478
Krajské súdy (ČR): 46998
Posledná aktualizácia
01.10.2020 23:55

Nájdené rozsudky pre výraz: vyživovacia povinnosť matky voči maloletým deťom


Približný počet výsledkov: 19 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: vyživovacia povinnosť matky voči maloletým deťom
  • vyzivovaci nájdené 293151 krát v 47205 dokumentoch
  • povinnost nájdené 1875015 krát v 283773 dokumentoch
  • matka nájdené 800558 krát v 65891 dokumentoch
  • voci nájdené 503458 krát v 168721 dokumentoch
  • malolety nájdené 1541893 krát v 99145 dokumentoch
  • detom nájdené 90001 krát v 38262 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 2 dokumenty


Právna veta: Záujem maloletého dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri hľadaní konkrétneho najvhodnejšieho usporiadania vzťahov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom a tento záujem vyžaduje, aby sa na jeho výchove podieľali obaja rodičia, ktorí majú v živote maloletého dieťaťa bez pochybností nezastupiteľné postavenie (porov. nález Ústavného súdu Českej republiky vo veci II.ÚS 554/04). V procese socializácie maloletého dieťaťa je v zásade nevyhnutná účasť oboch rodičov. Po rozpade rodiny s maloletými deťmi nielen etika príbuzenských vzťahov, ale aj zákon zaväzuje deti k povinnosti svojich rodičov ctiť a rešp ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 6CoP/26/2014 8112200097 14.10.2014 JUDr. Peter Straka ECLI:SK:KSPO:2014:8112200097.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Straku a sudcov JUDr. Michala Boroňa a JUDr. Antónie Kandravej v právnej veci navrhovateľky N. G., rod. M., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom A. XXX/XX, Z. proti odporcovi A. C., nar. .
... osobnej starostlivosti otca od 27.08.2015 do 16.08.2017 súd prvej inštancie posudzujúc rozsah a spôsob planenia si vyživovacej povinnosti matky voči maloletým deťom dospel k záveru o potrebe určenia povinnosti matke platiť výživné na maloleté deti na čas do rozvodu manželstva k rukám .
... . do 18:30 hod. a preto napadnutý rozsudok v uvedenom rozsahu zmenil. 4.6 Napadnutým rozsudkom upravil súd prvej inštancie vyživovaciu povinnosť matky voči maloletým deťom ako aj zameškané výživné; v tomto smere napadli rozsudok súdu prvej inštancie odvolaním otec aj matka; otec nesúhlasil predovšetkým s .
... o deti riadne nestaral. Pripojenie si teda trestného spisu, či exekučných spisov ohľadne neplnenia si vyživovacej povinnosti matky voči maloletým deťom nebolo pre posúdenie návrhu určujúcim, preto doplnenie dokazovania v tomto smere by bolo nadbytočné, neúčelné ... , preto matka nie je spôsobilá vykonávať osobnú starostlivosť o deti. V dôsledku neplnenia si vyživovacej povinnosti matky voči maloletým deťom začalo 01. 08. 2017 trestné stíhanie matky pre prečin zanedbania povinnej výživy, ktorými skutočnosťami .
... popísané zistenia v preskúmavanej veci preto niet sporu o tom, že vyživovacia povinnosť matky voči maloletým deťom naďalej trvá a že od posledného rozhodovania o výživnom došlo k podstatnej zmene pomerov účastníkov konania, odôvodňujúcej zvýšenie vyživovacej povinnosti matky voči maloletým deťom. Posledná úprava výživného na maloleté deti bola uskutočnená rozsudkom Okresného súdu .
... , že na strane maloletých detí (u mal. U. aj s poukazom na prechod na strednú školu) jestvujú dôvody na zvýšenie vyživovacej povinnosti matky voči maloletým deťom. Na druhej strane sa súd zaoberal zmenou pomerov na strane matky, ktorú matka odôvodňovla zmenou jej zamestnania. Vykonaným dokazovaním bolo .
... Eur/ hod. Matka maloletých detí poberá príspevok za opatrovanie v sume 200,11 Eur mesačne. Súd prvého stupňa teda určil vyživovaciu povinnosť matky voči maloletým deťom v minimálnej zákonnej výške, nakoľko zohľadnil schopnosti, možnosti a majetkové pomery oboch rodičov, ale najmä odôvodnené potreby maloletých detí. Súčasne .
... však zdravotné problémy, pre ktoré užíva a dopláca na väčšie množstvo liekov. Kolízny opatrovník neodporučil zvýšiť vyživovaciu povinnosť matky voči maloletým deťom, najmä s poukazom na správanie otca a znemožňovanie styku s deťmi, čím by sa matka taktiež ... tým, že otec maloletých detí sa návrhom doručeným súdu dňa 27.03.2012 domáhal, aby súd zvýšil vyživovaciu povinnosť matky voči maloletým deťom, pričom vyživovacia povinnosť bola naposledy určená rozsudkom Okresného súdu Galanta sp. zn. 12P/230/2008 zo .
... . Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. odôvodnenie: Otec maloletých detí sa svojim písomne podaným návrhom domáhal zvýšenia vyživovacej povinnosti matky voči maloletým deťom. Rodičia uzatvorili rodičovskú dohodu. Podľa § 157 ods.3 OSP ak je na pojednávaní vyhlásený rozsudok za prítomnosti všetkých účastníkov .
... ako i ďalšími listinnými dôkazmi na vec sa vzťahujúcimi, a zistil nasledovný skutkový stav vo veci: Naposledy bola upravovaná vyživovacia povinnosť matky voči maloletým deťom rozsudkom OS Pezinok v Pezinku č.k. 8C 127/2009 - 41 zo dňa 23.11.2009. Matka na ... ako i ďalšími listinnými dôkazmi na vec sa vzťahujúcimi, a zistil nasledovný skutkový stav vo veci: Naposledy bola upravovaná vyživovacia povinnosť matky voči maloletým deťom rozsudkom OS Pezinok v Pezinku č.k. 8C 127/2009 - 41 zo dňa 23.11.2009. Matka na .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.