Nájdené rozsudky pre výraz: vyživovacia povinnosť otca k maloletej

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 818

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Nemožno akceptovať námietky otca ohľadne tej skutočnosti, že pri ukončení pracovného pomeru v Nemecku zohrala podstatnú úlohu neznalosť nemeckého jazyka, nakoľko bolo povinnosťou otca ako zodpovedného rodiča pristúpiť k podpisu právneho úkonu, ktorý mal pre neho zásadný význam tak, aby jeho akceptovanie vyjadrovalo skutočnú vôľu. Pokiaľ otec takto nekonal, nemožno hodnotiť konanie otca inak ako také, ktoré vykazuje znaky minimálne ľahkovážneho prístupu k právnemu úkonu, ktorý má zásadný význam nielen z hľadiska pracovnoprávneho postavenia otca, ale aj z hľadiska plnenia jeho vyživovacej povinn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 11CoP/4/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5614203690 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 02. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Malíková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2015:5614203690.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu J
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 6CoP/8/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3520202107 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 04. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Stanislava Kollárová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2021:3520202107.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Stan
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 17Co/127/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6315207432 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 11. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zita Nagypálová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2018:6315207432.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 11CoP/97/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2116219878 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 07. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Fedor Benka ECLI: ECLI:SK:KSTT:2017:2116219878.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Fedora Benku a sudký
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 11CoP/56/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2111205209 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 09. 2011 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Fedor Benka ECLI: ECLI:SK:KSTT:2011:2111205209.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Fedora Benku a sudco
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 20CoP/102/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1315222682 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 09. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Hajdínová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2016:1315222682.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. M
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Pri určovaní rozsahu výživného je potrebné vychádzať z toho, aká peňažná suma je potrebná na úhradu odôvodnených potrieb dieťaťa, pričom medzi tieto potreby patria výživa vo vlastnom zmysle slova, hmotné potreby ako je šatstvo, bielizeň, obuv, nájomné za byt a tiež potreby súvisiace s rozširovaním a prehlbovaním vzdelaním dieťaťa, rozvojom jeho záujmov a potrieb, prípravou na budúce povolanie, kultúrne, športové a rekreačné potreby, ako aj potreby súvisiace so zdravotným stavom, t.j. všetky nevyhnutné potreby, ktoré vyžaduje život kultúrneho človeka v súčasnosti. Miera týchto potrieb je odstup ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/209/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7613205158 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 11. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Agnesa Hricová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2014:7613205158.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Agnesy
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: V prípade zmeny zamestnania povinného za zamestnanie finančne menej výhodné (s nižším zárobkom) musí súd skúmať, či k takej zmene došlo z dôležitého dôvodu (napríklad zo zdravotného dôvodu, v dôsledku organizačných zmien a iné). Ak povinný zmenil výhodnejšie zamestnanie bez dôležitého dôvodu, posudzujú sa schopnosti a možnosti povinného podľa príjmu pred zmenou zamestnania. Obdobne sa postupuje v prípade prihliadnutia na majetkové pomery povinného, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu majetkového prospechu (napríklad odmietne dedičstvo, daruje hnuteľné či nehnuteľné veci a podobne), alebo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 9CoP/11/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2106210094 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 08. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Barcajová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2014:2106210094.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Barcajove
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Podľa § 78 Zákona o rodine, dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh. Ak dôjde k zrušeniu alebo zníženiu výživného pre maloleté dieťa za uplynulý čas, spotrebované výživné sa nevracia. Pri zmene pomerov sa vždy prihliadne na vývoj životných nákladov. Pre posúdenie predpokladov k zmene právoplatného rozsudku o výživnom (§ 78 Zákona o rodine) musí byť založený záver, že došlo k zmene pomerov a že v dôsledku toho je potrebné zmeniť i výšku výživného. Môže dôjsť k zmene potrieb ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 8CoP/8/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5113230188 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 02. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. František Potocký ECLI: ECLI:SK:KSZA:2015:5113230188.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu J
MENU