SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1160692
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64395
USSR: 35578
NSČR: 123923
NSSČR: 66933
USČR: 79856
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424466
Krajské súdy (ČR): 43643
Posledná aktualizácia
04.06.2020 04:15

Nájdené rozsudky pre výraz: vyživovacia povinnosť vo výške 30 % zo sumy životného minima


Približný počet výsledkov: 111 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: vyživovacia povinnosť vo výške 30 % zo sumy životného minima
  • vyzivovaci nájdené 289703 krát v 46873 dokumentoch
  • povinnost nájdené 1837666 krát v 280893 dokumentoch
  • vo nájdené 4200987 krát v 400812 dokumentoch
  • vyska nájdené 2628095 krát v 298153 dokumentoch
  • 30 nájdené 636560 krát v 201091 dokumentoch
  • zo nájdené 3449754 krát v 378812 dokumentoch
  • sumy nájdené 824423 krát v 181761 dokumentoch
  • zivotny nájdené 166663 krát v 47179 dokumentoch
  • minimum nájdené 54658 krát v 22786 dokumentochPrávna veta: V zmysle ust. § 62 Zákona o rodine plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Dieťa má zo zákona právo na výživu, ide o jeho zákonný nárok. Rodičom je uložená povinnosť plniť ich zákonnú povinnosť. Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov, pričom dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Podľa ods. 3 cit. ustanovenia, každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je však povinný plniť svoju vyživovaciu p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15CoP/34/2014 6314200361 09.07.2014 JUDr. Jaroslav Mikulaj ECLI:SK:KSBB:2014:6314200361.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jaroslava Mikulaja a sudcov JUDr. Jaroslava Galu a JUDr. Klaudie Koskovej, vo veci starostlivosti o maloletú A. D., nar. XX. XX. XXXX, bytom ako matka, zast. .
Právna veta: Z ust. § 62 ods. 3 Zákona o rodine vyplýva okrem iného záver, že aj ten z rodičov, ktorého majetkové pomery neumožňujú platenie žiadneho výživného (napr. z dôvodu, že je nezamestnaný alebo sociálne odkázaný a pod.), musí platiť výživné aspoň zákonom stanovenej minimálnej výške. Zákonodarca pri zavádzaní inštitútu minimálneho výživného do Slovenského rodinného práva uviedol, že cieľom tejto novej úpravy je zmena filozofie určovania výživného na dieťa, ktorá smeruje k tomu, že každá povinná osoba musí vždy aj na úkor svojho minima zabezpečiť výživu dieťaťa. Zakotvil sa minimálny rozsah výživného ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 11CoP/47/2014 2312225779 23.07.2014 Mgr. Fedor Benka ECLI:SK:KSTT:2014:2312225779.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Fedora Benku a sudkýň JUDr. Silvie Hýbelovej a Mgr. Renáty Gavalcovej vo veci starostlivosti o maloletú : G. G., nar. XX.XX.XXXX, bytom u matky, v konaní zastúpenú kolíznym opatrovníkom: .
Právna veta: Nie je možné vyhovieť požiadavke otca pozastaviť platenie výživného do ukončenia trestu odňatia slobody, nakoľko vyživovaciu povinnosť si musí otec plniť, bez ohľadu na to, či je alebo nie je pracovne zaradený. Uvedené vyplýva aj z ust. § 62 ods. 3 Zákona o rodine, podľa ktorého každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť, pričom zákon v tomto ustanovení stanovil iba minimálnu hranicu výživného, ktorú je povinný plniť každý rodič a ktorá je vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 9CoP/112/2014 5713216028 22.01.2015 JUDr. Jana Kotrčová ECLI:SK:KSZA:2015:5713216028.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Kotrčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Turzu, JUDr. Miroslava Jamricha, v právnej veci navrhovateľky X. X., rod. S., nar. XX. X. XXXX, trvale bytom X., N. .
Právna veta: Pokiaľ zákon ustanovuje minimálny rozsah vyživovacej povinnosti, súd nemá možnosť určiť výživné nižšie, než je zákonom určené minimálne výživné, pretože by tak prekročil rozsah svojej právomoci a zbavil rodičov zákonom uloženej povinnosti platiť výživné aspoň v minimálnom rozsahu, a to vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 12CoP/37/2014 6314200739 22.01.2015 JUDr. Ivica Hanusková ECLI:SK:KSBB:2015:6314200739.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ivice Hanuskovej a členov senátu JUDr. Petra Kvietka a Mgr. Kataríny Katkovej, v právnej veci starostlivosti o maloletého F. N., nar. XX. XX. XXXX, bytom ako .
Právna veta: Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že v prípade, ak je to potrebné v záujme mal. dieťaťa súd má možnosť rozhodnúť o uložení niektorého z výchovných opatrení a to bezohľadu na to, či tak predtým urobil alebo neurobil orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (nakoľko úpravu výchovných opatrení obsahuje aj § 12 až 14 zákona č. 305/2005 Zb. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, na základe ktorého aj orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately má možnosť rozhodnúť o uložení výchovného opatrenia ustanoveného zákonom o rodine). Súd tu uvádza, že dôv ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súdu, aby mal. deti R. zveril do náhradnej osobnej starostlivosti starého otca K. I. a zároveň zaviazal rodičov maloletých k vyživovacej povinnosti vo výške 30% zo sumy životného minima na každé neplnoleté nezaopatrené dieťa. Podľa ust. § 45 ods. 1-8 Zákona o rodine, ak to vyžaduje záujem maloletého .
Právna veta: Podľa § 54 ods. 2 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine, súd môže nariadiť ústavnú starostlivosť len vtedy, ak výchova maloletého dieťaťa je vážne ohrozená alebo vážne narušená a iné výchovné opatrenia neviedli k náprave alebo ak rodičia nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa z iných vážnych dôvodov a maloleté dieťa nemožno zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti. Za vážne narušenie výchovy maloletého dieťaťa sa nepovažujú nedostatočné bytové pomery alebo majetkové pomery rodičov maloletého dieťaťa. Z citovaných ustanovení zákona o rodine je evid ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , právoplatným dňa 13.07.2011 dočasne odovzdané do ústavnej starostlivosti Detského domova Tornaľa. Každému z rodičov maloletých detí súd určil vyživovaciu povinnosť vo výške 30% zo sumy životného minima na každé nezaopatrené neplnoleté dieťa zvlášť. Okresný súd považoval návrh za dôvodný. Poukázal na skutočnosť, že matka maloletých detí po .
Právna veta: V zmysle § 45 Zákona o rodine, ak to vyžaduje záujem maloletého dieťaťa, súd môže zveriť maloleté dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti. Osobou, ktorej možno maloleté dieťa takto zveriť, sa môže stať len fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, osobné predpoklady, najmä zdravotné, osobnostné a morálne, a spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že bude náhradnú osobnú starostlivosť vykonávať v záujme maloletého dieťaťa (ods.1). Pri zverení maloletého dieťaťa do náhradnej osobne ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... je poberateľom len vdovského dôchodku a sirotského príspevku, tak v danom prípade súd prvého stupňa správne určil vyživovaciu povinnosť vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa, ktorého výška výživného je v súlade s ust. § 62 ods. 3 ... avšak v danom prípade je potrebné na príspevku, tak v danom prípade súd prvého stupňa správne určil vyživovaciu povinnosť vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa, ktorého výška výživného je v súlade s ust. § 62 ods. .
Právna veta: Keď § 62 ods. 2 Zákona o rodine hovorí o tom, že obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov, potom pri zohľadnení doby, ktorú venuje matka maloletým deťom je vhodné riešiť vyživovaciu povinnosť matky k maloletým deťom len v rozsahu 30 % zo sumy životného minima. Tu sa predpokladá, že obaja rodičia budú naďalej korektní vo vzťahu v uspokojovaní potrieb maloletých detí podľa svojich schopností a možností a že aj matka za ten čas, pokiaľ u nej budú maloleté deti, bude v plnej miere pokrývať potreby maloletých detí na výživu, výchovu a ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prvého stupňa o výroku o výživnom tak, že matka je p o v i n n á plniť si svoju vyživovaciu povinnosť vo výške 30 % zo sumy životného minima na každé z maloletých H. a V., ktoré výživné je p o v i n n á poukazovať k rukám .
Kľúčové slová: záujem maloletého dieťaťa, náhradná osobná starostlivosť

Právna veta: Účelom zverenia maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti (§ 45 Zákona o rodine) je nahradiť osobnú starostlivosť rodičov o maloleté dieťa v prípadoch, ak ju rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť. Súd môže maloleté dieťa zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti, ak to vyžaduje záujem maloletého dieťaťa. V záujme maloletého dieťaťa v najširšom slova zmysle je, aby vyrastalo v atmosfére šťastia, lásky, porozumenia, stability, tolerancie a harmónie, aby jeho výchova smerovala k pozitívnemu rozvoju jeho osobnosti, nadania a rozumových a fyzických schopností, mravnému, duchov ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... matka maloletej je zamestnaná s príjmom vo výške 300 eur mesačne, tak v danom prípade súd prvej inštancie správne určil vyživovaciu povinnosť vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa, ktorého výška výživného je v súlade s ust. § 62 ods. 3 Zákona o rodine. 20 .
... , ďalšie vyživovacie povinnosti nemá. Iný príjem ani majetok vyššej hodnoty nemá. Na základe uvedeného súhlasí, aby bol zaviazaný plnením si vyživovacej povinnosti vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa. Zástupkyňa prokuratúry žiadala návrhu v celom rozsahu vyhovieť. Kolízna opatrovníčka maloletého dieťaťa uviedla, že dva mesiace .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.