Nájdené rozsudky pre výraz: vyživovacia povinnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 13785

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

140 dokumentov
134 dokumentov
9 dokumentov
12 dokumentov
18 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Topoľčany 5C/430/2013 4613211704 27.01.2014 Mgr. Dagmar Snopeková ECLI:SK:OSTO:2014:4613211704.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Topoľčany samosudkyňou Mgr. Dagmar Snopekovou v právnej veci navrhovateľa: Š. Š., B.. XX.XX.XXXX, X.T. L. X, XXX XX O., adresa na doručovanie: J.É. W., G. XX, občan SR proti odporcovi: Y. Š., B.. XX.XX.XXXX, X. L. X, XXX
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 8Co/135/2017 4416212883 25. 05. 2017 JUDr. Vladimír Novotný ECLI:SK:KSNR:2017:4416212883.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Novotného a sudcov JUDr. Adriany Kálmánovej, PhD. a JUDr. Dany Kálnayovej, v právnej veci žalobcu: Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina, IČO: 31 575
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice okolie 8C/22/2011 7511201036 04.07.2012 Mgr. Angelika Sopoligová ECLI:SK:OSKE3:2012:7511201036.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice - okolie sudkyňou Mgr. Angelikou Sopoligovou v právnej veci navrhovateľky: R.. L. T., U.. XX.XX.XXXX, R. H. Č.. XX, XXX XX okres Košice - okolie, v konaní zastúpenej G.. N. T., R. H. Č.. XX, XXX XX O. L. - O
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23Co/498/2016 2715202905 15. 05. 2017 JUDr. Iveta Jankovičová ECLI:SK:KSTT:2017:2715202905.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Iveta Jankovičová a sudkýň: JUDr. Daša Kontríková a JUDr. Ľubica Bundzelová, v právnej veci žalobcu: Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žil
Právna veta: Podľa § 78 ods. 1 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine (ďalej len „ZR“) dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh. Citované zákonné ustanovenie je prelomom jednej z procesných zásad - prekážky res iudicatae (veci rozhodnutej). Občiansky súdny poriadok v § 159 ods. 3 určuje, že len čo sa o veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednávať znova. Avšak sám počíta s prípadmi, keď nie je objektívne možné túto zásadu dodržať. V ustanovení § 163 O. s. p. výslovne umožňuje zmenu rozsudku, o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 17Co/243/2015 6414209841 10.06.2015 JUDr. Renáta Deáková ECLI:SK:KSBB:2015:6414209841.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Renáty Deákovej a sudcov JUDr. Zity Nagypálovej a Mgr. Dušana Ďuriana v právnej veci navrhovateľa I. C., narodeného XX. XX. XXXX, b
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 9Co/87/2016 2615200137 21. 04. 2016 JUDr. Eva Barcajová ECLI:SK:KSTT:2016:2615200137.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Barcajovej a členov senátu JUDr. Evy Behranovej a Mgr. Renáty Gavalcovej v právnej veci navrhovateľky: Q. G., narodená XX.XX.XXXX, štátna občianka SR, bytom O. XXX/X
Právna veta: Účelom zverenia maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti (§ 45 Zákona o rodine) je nahradiť osobnú starostlivosť rodičov o maloleté dieťa v prípadoch, ak ju rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť. Súd môže maloleté dieťa zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti, ak to vyžaduje záujem maloletého dieťaťa. V záujme maloletého dieťaťa v najširšom slova zmysle je, aby vyrastalo v atmosfére šťastia, lásky, porozumenia, stability, tolerancie a harmónie, aby jeho výchova smerovala k pozitívnemu rozvoju jeho osobnosti, nadania, rozumových a fyzických schopností, mravnému, duchovn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 26CoP/12/2013 2713203581 20.05.2014 Mgr. Jozef Mačej ECLI:SK:KSTT:2014:2713203581.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu Mgr. Jozefa Mačeja a sudcov JUDr. Kataríny Slováčekovej a JUDr. Zlatice Javorovej vo veci starostlivosti o maloletú: C. D., nar. XX. N. XXXX, bytom A., M. XXX a zast. opatrovníkom: Úrad prá
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 19C/155/2011 3111217115 15.05.2012 JUDr. Mária Tóthová ECLI:SK:OSTN:2012:3111217115.6 Rozhodnutie Okresný súd Trenčín sudkyňou JUDr. Máriou Tóthovou v právnej veci navrhovateľky B. B., štátnej občianky Slovenskej republiky, bytom B. nad K., I. XXX/XX proti odporcovi W. B., štátnemu občanovi Slovenskej republiky, bytom F. XXX/XX, B. nad K. o návrhu na rozvod
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24CoP/104/2017 4616202143 06. 09. 2017 JUDr. Magdaléna Krajčovičová ECLI:SK:KSTT:2017:4616202143.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Magdaléna Krajčovičová a sudkýň: JUDr. Andrea Dudášová a JUDr. Ľuboslava Vanková, vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti: W. R., nar. XX.XX.XXXX a L.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24CoP/30/2017 2115201112 05. 04. 2017 JUDr. Andrea Dudášová ECLI:SK:KSTT:2017:2115201112.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Andrea Dudášová a sudkýň: JUDr. Magdaléna Krajčovičová a JUDr. Ľuboslava Vanková, vo veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa: L. C., nar. XX.XX.XXXX, bytom u mat
MENU