Nájdené rozsudky pre výraz: vyživovacia povinnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 13785

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

140 dokumentov
134 dokumentov
9 dokumentov
12 dokumentov
18 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 5Co/357/2010 30.11.2010 JUDr. Miroslav Jamrich ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Miroslava Jamricha a členov senátu JUDr. Dagmar Cabadajovej a JUDr. Gabriely Veselovej, v právnej veci navrhovateľa: B. V., nar. XX.X.XXXX,. trvale bytom N., M. XX,. proti odporkyni: N. V., nar.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín NM-5C/409/1999 12.01.2007 JUDr. Viera Kumová ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trenčín samosudkyňou JUDr. Vierou Kumovou v právnej veci navrhovateľky Ľ. B., občianky S. R., naposledy bytom H. XXX,. toho času na neznámom mieste, zastúpená v konaní opatrovníčkou Mgr. E. M., vyššou súdnou úradníčkou Okresného súdu Trenčín proti odporcovi Š. B.,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 5Co/31/2011 22.02.2011 JUDr. Miroslav Jamrich ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Miroslava Jamricha a členov senátu JUDr. Dagmar Cabadajovej a JUDr. Gabriely Veselovej, v právnej veci navrhovateľky: L. O., nar. XX.X.XXXX,. bytom R. XXXX/XX,. R. - B. P., právne zastúpenej JUDr
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 12C/35/2002 15.07.2009 JUDr. Judita Knociková ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trenčín samosudkyňou JUDr. Juditou Knocikovou v právnej veci navrhovateľa M. T., M. N. č. X,. T., IČO XXXXXXXX. proti odporkyni J. A., bytom T., Z. XXXX/X. o vypratanie bytu s príslušenstvom takto rozhodol: Odporkyňa j e p o v i n n á vypratať 2-izbový byt číslo X
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava IV 40C/1/2005 21.09.2006 JUDr. Miroslav Rudinský ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava IV, pracovisko Malacky, v právnej veci navrhovateľa: P. F., nar. XX.XX.XXXX,. bytom B., B. XX,. proti odporcovi: P. F., nar. XX.XX.XXXX,. bytom R. XXX/II,. o zvýšenie výživného na plnoleté dieťa, takto rozhodol: Súd návrh z a m i e t a. Žiaden z
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 13C/191/2004 14.02.2007 JUDr., Ing. Miroslav Manďák Uznesenie Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa M. S., bytom N., K. X proti odporcovi P. S., bytom N., K. X,. o zvýšenie výživného, takto rozhodol: Konanie sa z a s t a v u j e. Odporcovi sa náhrada trov konania nepriznáva. odôvodnenie: Navrhovateľ sa podaným návrhom domáhal zvýšenia výživného,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 21C/25/2006 3106203341 30.05.2006 JUDr. Tatiana Porubänová Uznesenie Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľky Ľ. M., bytom K. XXX. proti odporcovi J. M., bytom K. XXX. o určenie výživného na manželku takto rozhodol: Súd schvaľuje zmier účastníkov tohto znenia: "Odporca j e p o v i n n ý platiť navrhovateľke výživné ako manželke v sume 1.500,- Sk
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 27C/143/2005 3105231962 22.09.2006 JUDr., Ing. Miroslav Manďák ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trenčín rozhodol samosudcom Mgr., Ing. Miroslavom Manďákom, v právnej veci navrhovateľa A. W., bytom T., E. X proti odporcovi K. W., bytom T., E. X,. t. č. vo Ú. L., G. XX/XXX,. o určenie výživného rozhodol: Vyživovacia povinnosť odporcu k navrhov
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Levice 11C/209/2005 4305212398 17.10.2006 JUDr. Ľubica Cambelová ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Levice sudkyňou JUDr. Ľubicou Cambelovou v právnej veci žalobkyne: Ing. D. T., nar. XX.X.XXXX,. bytom XXX. XX. L., S. XX,. v konaní zast. JUDr. J. O., advokátkou, so sídlom B. X,. XXX. XX. L., proti žalovanému: Ing. A. T., nar. X.XX.XXXX,. bytom XXX. XX
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 21C/139/2006 3106221174 20.10.2006 JUDr. Tatiana Porubänová ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trenčín samosudkyňou JUDr. Tatianou Porubänovou v právnej veci žalobkyne D. H., bytom T., S. XX,. zastúpenej JUDr. P. S., advokátom v T., B. XX proti žalovaným 1/ Ľ. H., bytom T., S. XX,. 2/ T. H., bytom N. M. N. V., J. X o určenie a zvýšenie výživné
MENU