Nájdené rozsudky pre výraz: zaistenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6409

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4053 dokumentov
854 dokumentov
447 dokumentov
19 dokumentov
369 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 39CB/33/2000 19. 09. 2005 JUDr. Monika Valašíková PhD. ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v konaní pred samosudkyňou JUDr. Monikou Valašikovou v právnej veci navrhovateľa: Ing. J. H. - S., IČO: XXXXXXXX,. O. XX,. XXX. XX. B., právne zastúpený: JUDr. M. M., advokát, J. N.. XX,. XXX. XX. B. proti odporcovi: S. E. P. S. a.s., M. X
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2Cob/233/2005 1005895263 03. 04. 2006 JUDr. Zita Ilčíková ECLI:SK:KSBA:2006:1005895263.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zity Ilčíkovej a členiek senátu JUDr. Oľgy Bahníkovej a JUDr. Moniky Holickej v právnej veci žalobcu: P. C., a.s., B., M. XX,. B., IČO: XX. XXX. XXX, zast. JUD
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6Cb/1/2007 7007897600 19. 03. 2008 JUDr. Gabriela Mederová ECLI:SK:KSKE:2008:7007897600.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Gabrielou Mederovou v právnej veci navrhovateľa: JUDr. P. M., D. rad XX,. B., správca konkurznej podstaty úpadcu A. B., a.s. v konkurze, C. X,. N. zastúpeného JUDr. D. D., advokátkou, V. XX,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2S/430/2006 1006202774 10. 12. 2008 JUDr. Viera Šebestová ECLI:SK:KSBA:2008:1006202774.4 Rozhodnutie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Viliama Pohančeníka a členov senátu JUDr. Milana Moravu a JUDr. Mariána Trenčana, v právnej veci žalobcov: 1/ Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, zastúpený JUDr. Jurajom Kuráňom, advo
Meritum Pracovný úraz
Právna veta: Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov. Predpokladom zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze je existencia pracovnoprávneho vzťahu, vznik škody a príčinná súvislosť medzi škodou o okolnosťami uvedených v zákone, pričom ide o objektívnu zodpovednosť zamestnávateľa za škodu, teda bez zreteľa na zavinenie.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava III 45C/62/2007 1107208916 27.05.2010 JUDr. Daniela Linetová ECLI:SK:OSBA3:2010:1107208916.7 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava III v Bratislave, sudkyňou Danielou Linetovou, v právnej veci navrhovateľov: v 1. rade: F.. S. G., G. O. J. U. Č.. XXX, Š. Q. N., zastúpená: JUDr. Bernard Medár, AK Humenné, Dubová 4, v 2. rade: S.. S. G
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7S/30/2009 7009200454 24.11.2010 JUDr. Tamara Sklenárová ECLI:SK:KSKE:2010:7009200454.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte, zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Tamary Sklenárovej a členov senátu JUDr. Judity Jurákovej a JUDr. Jozefa Kuruca, v právnej veci žalobcu A.. H. B. bytom F., proti žalovanej Sociálnej poisťovni, úst
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 61Cbi/114/2001 1001898525 15.12.2010 JUDr. Tatiana Pastieriková ECLI:SK:KSBA:2010:1001898525.9 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v konaní pred samosudkyňou JUDr. Tatianou Pastierikovou v právnej veci navrhovateľa: SCH Stahl Trade, s.r.o., Na Výtoni 9, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 60 932 244, zastúpený: JUDr. Róbert Bo
Právna veta: Právna veta: Ust. § 91 ods. 5 Zákonníka práce zakotvuje, že prestávky na odpočinok a jedenie sa nezapočítavajú do pracovného času. Pracovný čas definuje ust. § 85 ods. 1 Zákonníka práce tak, že ide o časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou. Z uvedeného vyplýva, že počas času na jedenie (vrátane cesty naň) zamestnanec nie je k dispozícii zamestnávateľovi, nevykonáva prácu a neplní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou. V nadväznosti na to sa súdu javí ako logické, že zamestnávateľ počas tohto času (jeden ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Dolný Kubín 6C/3/2009 5409203862 20.12.2010 JUDr. Jana Veselá ECLI:SK:OSDK:2010:5409203862.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Dolný Kubín samosudkyňou JUDr. Janou Veselou v právnej veci navrhovateľa: E. Q., nar. XX.XX.XXXX, bytom P. S., Q. XXXX/XX, zast. JUDr. Tatianou Polkovou, advokátkou so sídlom v Žiline, Na Priekope č. 174/13, proti odporcom: 1
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3Sp/18/2010 8010200705 18.01.2011 Mgr. Magdaléna Želinská ECLI:SK:KSPO:2011:8010200705.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove samosudkyňou Mgr. Magdalénou Želinskou v právnej veci navrhovateľa A. B., narodeného XX. E. XXXX, bytom G., E. S. č. XX/XX, právne zastúpený JUDr. Dušanom Sitarčíkom, advokátom, so sídlom v Humennom, Ul. Staničná
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 11Cbi/59/2004 01. 08. 2011 JUDr. Drahomíra Brixiová ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach sudkyňou T.. R. Q. v právnej veci žalobcov: X/ A. S., nar. XX.X.XXXX, bytom N. XXXX/XX, XXX XX B., X/ L. W., K. XX, XXX XX B., obaja zastúpení T.. F. Q., súdnym exekútorom, B. XX, XXX XX B., X/ T.. F. Q., súdny exekútor, B. XX, XXX XX B., proti ža
MENU