Nájdené rozsudky pre výraz: zákaz styku s dieťaťom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 20

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Z ust. § 36 ods. 2 Zákona o rodine vyplýva, že ak manželstvo, z ktorého pochádzajú maloleté deti, zaniklo smrťou, a ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, a ak to vyžadujú pomery v rodine, môže súd na návrh upraviť styk maloletého dieťaťa s blízkymi osobami zomrelého manžela, pričom sa primerane použije ust. § 25. Podmienky pre úpravu styku maloletého dieťaťa s blízkymi osobami zomrelého manžela, ktoré musia byť kumulatívne splnené, sú zánik manželstva, z ktorého pochádzajú maloleté deti, smrťou, návrh na začatie konania o úpravu styku, záujem maloletého dieťaťa a pomery v rodine vyžad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 19CoP/112/2011 3711206957 19.01.2012 JUDr. Beáta Čupková ECLI:SK:KSTN:2012:3711206957.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Beáty Čupkovej a sudkýň JUDr. Viery Škultétyovej a JUDr. Aleny Záhumenskej vo veci starostlivosti súdu o maloletú M. O., nar. XX.XX.XXXX, bytom P. V., E. XXXX/XXX, zastúpen
Právna veta: Z hľadiska dieťaťa ide o právo a nie povinnosť sa s rodičom, ktorému nie je zverené do osobnej starostlivosti, stýkať. Vo všetkých veciach týkajúcich sa maloletých detí a teda pri rozhodovaní vo veciach starostlivosti súdu o maloleté deti je prioritný záujem dieťaťa, na ktorý musí súd pri svojom rozhodovaní vždy prihliadať. Záujmom dieťaťa je predovšetkým jeho zdravý psychický a fyzický vývoj a teda zabezpečenie jeho riadnej výchovy. Záujem dieťaťa však nie je možné stotožňovať so subjektívnymi predstavami rodičov o realizácii svojho výchovného pôsobenia. Momentálnu snahu otca o reparáciu vzťa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7CoP/190/2014 7211220774 27.11.2014 JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI:SK:KSKE:2014:7211220774.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Frederiky Zozuľákovej a členov senátu JUDr. Agnesy Hricovej a JUDr. Andrey Mazákovej vo veci starostlivosti súdu o maloletú B. E. nar. XX.X.XXXX bývajúcu v T.
Právna veta: K právnej stránke veci pri rozhodovaní o styku platí, že (v súvislosti s rozvodom manželstva rodičov maloletého dieťaťa) má prednosť dohoda rodičov o styku uzavretá ešte pred rozhodnutím o rozvode s odkladacou podmienkou vydania rozhodnutia, ktorým sa manželstvo rozvádza (ktorá sa pri jej uzavretí stáva súčasťou tzv. rozvodového rozsudku bez toho, aby ju súd musel osobitným spôsobom aprobovať, tu por. § 25 ods. 1 Zák. o rodine) a nedostatok takejto dohody je zásadne dôvodom autoritatívneho rozhodnutia súdu o príslušnej otázke s jedinou výnimkou predstavovanou prípadom, v ktorom sú rodičia scho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 10Co/193/2012 2110208284 04.09.2013 Mgr. Dušan Čimo ECLI:SK:KSTT:2013:2110208284.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu Mgr. Dušana Čima a sudcov JUDr. Kataríny Slováčekovej a JUDr. Jána Mihala v právnej veci navrhovateľky: Mgr. Mgr. T. H., N.., nar. XX. F. XXXX, trvale bytom T., J. XXXX/X, t. č. D., W. Z. XX
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prievidza 5P/16/2013 3813202939 10.03.2014 JUDr. Klaudia Šišková ECLI:SK:OSPD:2014:3813202939.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Prievidza sudkyňou JUDr. Klaudiou Šiškovou vo veci starostlivosti o malol. J. K., nar. XX.X.XXXX, zastúpenú Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi ako kolíznym opatrovníkom, dieťa rodičov: matka Y.T. B., nar. X
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 19CoP/88/2011 3811210266 08.12.2011 JUDr. Beáta Čupková ECLI:SK:KSTN:2011:3811210266.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Beáty Čupkovej a sudkýň JUDr. Viery Škultétyovej a JUDr. Aleny Záhumenskej vo veci starostlivosti súdu o maloletú Z. G., nar. XX.XX.XXXX, zastúpenú opatrovníkom Q. A., Z. S.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice II 41P/36/2014 7214206763 02.05.2014 JUDr. Beáta Oreničová ECLI:SK:OSKE2:2014:7214206763.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice II sudkyňou JUDr. Beátou Oreničovou v právnej veci maloletého Q. E., F.. XX.X.XXXX, bytom u matky, zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, Košice, d
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 19CoP/95/2012 3112216285 06.09.2012 JUDr. Beáta Čupková ECLI:SK:KSTN:2012:3112216285.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne vo veci starostlivosti súdu o mal. H. F., nar. XX.XX.XXXX, zastúpený kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny V., dieťa rodičov H. F., bytom V., H. XXXX/XX a E. F., bytom V. V., C. XXXX/XX, o návrhu matky na nariadenie
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Zvolen 5T/158/2011 6711010861 28.05.2012 JUDr. Beáta Gešvantnerová ECLI:SK:OSZV:2012:6711010861.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Samosudca Okresného súdu Zvolen JUDr. Beata Gešvantnerová na hlavnom pojednávaní konanom dňa 28.5.2012 v trestnej veci obžalovaného H. S. stíhaného za prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2 písm. b/ Tr. Zákona s p
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 8CoP/25/2017 4415209811 07. 09. 2017 JUDr. Vladimír Novotný ECLI:SK:KSNR:2017:4415209811.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Novotného a sudcov JUDr. Adriany Kálmánovej, PhD. a JUDr. Jarmily Pogranovej, vo veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa: X. N., nar. XX.XX.XXXX, bytom u matk
MENU