SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1182266
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64660
USSR: 35863
NSČR: 124511
NSSČR: 67325
USČR: 80115
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425406
Krajské súdy (ČR): 43748
Posledná aktualizácia
02.07.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov


Približný počet výsledkov: 303 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
  • zakon nájdené 3815855 krát v 366288 dokumentoch
  • o nájdené 12739448 krát v 423318 dokumentoch
  • vlastnictvo nájdené 65968 krát v 21607 dokumentoch
  • byt nájdené 1675770 krát v 335623 dokumentoch
  • a nájdené 20331385 krát v 425325 dokumentoch
  • bytovy nájdené 120479 krát v 20739 dokumentoch
  • priestor nájdené 126660 krát v 29934 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 47 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 41 dokumentov


Právna veta: Zo znenia zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov vyplýva, že vlastník bytu sa môže v určitých prípadoch výslovne v zákone stanovených, voči ostatným vlastníkom, v prípade prehlasovania obrátiť na súd aby o veci, o ktorej sa hlasovalo, rozhodol. Možnosť súdnej ochrany prehlasovaného vlastníka sa teda dáva voči ostatným vlastníkom, ktorý o veci hlasovali a rozhodli inak. Obdobne je tomu aj v prípade nezhôd pri spoluvlastníkoch riešených Občianskym zákonníkom...Pri posudzovaní vecnej legitimácie je nutné brať do úvahy, že vecná legitimácia vychádza z hmotnoprávneho vz ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 9Co/470/2013 1212215683 10.04.2014 JUDr. Roman Huszár ECLI:SK:KSBA:2014:1212215683.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Huszára a členiek senátu JUDr. Zuzany Posluchovej a JUDr. Magdalény Florekovej, v právnej veci navrhovateľa: J. V.L., X.. XX. X. XXXX, V. L. N.. F. C. X, L., proti .
Právna veta: Žalobkyňa však poukázala na zachovanie postavenia prednostného záložného veriteľa, ak výkon záložného práva realizuje záložný veriteľ, ktorý nemá postavenie prednostného záložného veriteľa. Pravdepodobne sa žalobkyňa týmto tvrdením snažila poukázať, že aj v prípade nedoplatkov na platbách spojených s užívaním bytu, zostane aj v prípade, že nadobudne vlastnícke právo k bytu, tento zaťažený záložným právom k zabezpečeniu týchto dlhov. Uvedené však nemá vplyv na nahradenie povinnosti doloženia prílohy v zmysle § 5 ods. 2 zákona č.182/1993 Z.z. Rovnako ani poukaz žalobkyne, že konateľ účastníka v ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 21S/4/2011 5011200049 05.12.2012 JUDr. Veronika Poláčková ECLI:SK:KSZA:2012:5011200049.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Veroniky Poláčkovej a členov senátu JUDr. Eriky Šobichovej a Juraja Krupu, v právnej veci žalobkyne: Mgr. I. U., nar. XX.XX.XXXX, bytom U. XXX, XXX XX C. L., práv. zast.: AK .
Právna veta: Navrhovateľ sa svojim návrhom domáhal určenia neplatnosti hlasovania proti odporcovi, ktorý je právnickou osobou, ktorá spravuje spoločné časti, spoločné zariadenia domu, spoločné nebytové priestory, príslušenstvo a priľahlý pozemok vrátane ich údržby a obnovy a zabezpečuje plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome (§ 7 ods. 1 zák. č. 182/1993 Z.z.). Spoločenstvo môže vykonávať len činnosti vymedzené zákonom (napr. hospodári s úhradami, s fondom prevádzky, údržby a opráv, s majetkom získaným svojou činnosťou; uzatvára zmluvy v rozsahu svojej činnosti; rozhoduje o rozúčtov ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava V 39C/356/2011 1511215162 29.06.2012 JUDr. Daniela Bergerová ECLI:SK:OSBA5:2012:1511215162.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 29 Okresný súd Bratislava V, sudkyňou JUDr. Danielou Bergerovou, v právnej veci navrhovateľa: R. G., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom Z. XXXX/XX, XXX XX Z., proti odporcovi: M. spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, IČO: 31 .
Právna veta: Odporca (spoločenstvo) je právnickou osobou, ktorá spravuje spoločné časti, spoločné zariadenia domu, spoločné nebytové priestory, príslušenstvo a priľahlý pozemok, vrátane ich údržby a obnovy a zabezpečuje plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome. Spoločenstvo môže vykonávať len činnosti vymedzené zákonom, ako napr. hospodáriť s úhradami, s fondom prevádzky a opráv, s majetkom získaným svojou činnosťou, uzatvára zmluvy v rozsahu svojej činnosti, rozhoduje o rozúčtovaní nákladov na správu domu a uhrádza plnenia, o výške preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv a pod ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava II 52C/210/2009 1209218563 09.06.2010 JUDr. Alena Roštárová ECLI:SK:OSBA2:2010:1209218563.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava II v Bratislave, v konaní pred sudkyňou: JUDr. Alenou Roštárovou, v právnej veci navrhovateľov: 1. M.. Z. Z., bytom C. X, K., 2. M.. art. N. O., bytom C. X, K., 3. O.. I. I., bytom C. X, K., 4. T.. Q. O., bytom P. V. .
Právna veta: Čo sa týka ďalšej námietky odporcu ohľadne charakteru loggie, ktorá podľa neho je príslušenstvom bytu a patrí do vlastníctva vlastníkov bytu, súd uvádza, že podľa § 10 ods. 3 Zák. č. 182/1993 Z.z. zákonodarca pripustil extenzívny výklad pojmu spoločné časti domu, keď do jeho obsahu zahrnul aj balkóny a loggie, čím potvrdil záujem celého domu na ich funkčnosti, stabilite a vzhľade. Toto preto potvrdzuje, že loggia tvorí spoločné časti bytového domu a vlastníci bytov a nebytových priestorov predmetného bytového domu v súlade s § 14 ods. 1 cit. zákona boli oprávnení rozhodnúť o rekonštrukcii log ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava III 17C/26/2011 1311202503 10.04.2012 JUDr. Beata Farkašová ECLI:SK:OSBA3:2012:1311202503.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava III v Bratislave v konaní pred sudkyňou JUDr. Beatou Farkašovou v právnej veci navrhovateľa: NOVBYT, s.r.o., IČO : 31 369 332, Hálkova 11, Bratislava, zast. Advokátskou kanceláriou - JUDr. Miloš Barbuš, Štúrova 13, P .
Právna veta: V prejednávanej veci navrhovateľka žiadala, aby súd vydal rozhodnutie, ktorým by uložil odporcom povinnosť strpieť umiestnenie a prevádzkovanie bezpečnostných kamier. Z dôkazov produkovaných navrhovateľkou vyplýva, že predmetné bezpečnostné kamery bez akýchkoľvek pochybností vo svojom zornom poli zaberajú aj spoločné časti predmetného bytového domu (§ 2 ods. 4 zákona č. 182/1993 Z. z.), ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve účastníkov konania a iných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v predmetnom bytovom dome a týmito kamerami sú tak vyhotovované obrazové záznamy spoločných častí pred ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 6C/40/2010 5110205018 29.05.2012 Mgr. Andrej Kekely ECLI:SK:OSZA:2012:5110205018.7 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žilina v konaní pred samosudcom Mgr. Andrejom Kekelym v právnej veci navrhovateľky: U.. A. X., Z.., E.. XX.XX.XXXX, I. Z. XXXX/XX, XXX XX Ž., štátny občan SR, právne zastúpená JUDr. Mario Buksa, právne služby, s. r. o., advokátom so sídlom .
Právna veta: Zmluva o prevode vlastníctva bytu v dome je pomenovaným typom právneho úkonu, pre vznik ktorého zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov okrem všeobecných náležitostí ustanovuje v § 5 ods. 1 písm. a) - h) i osobitné náležitosti, ktoré tento právny úkon musí mať. Vlastníctvo bytu v dome preto nemožno nadobudnúť na základe právneho úkonu, ktorý síce obsahuje podstatné náležitosti niektorej zo zmlúv o prevode nehnuteľností, (ktorej podstatnými náležitosťami sú predmet a cena), ale neobsahuje osobitné náležitosti zmluvy o prevode vlastníctva bytu v dome podľa § 5 ods. 1 ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 5Sp/3/2012 7012200183 16.04.2013 JUDr. Tamara Sklenárová ECLI:SK:KSKE:2013:7012200183.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Tamarou Sklenárovou v právnej veci navrhovateľky X. F. G. H. D. I. K. T. P. H. , bytom H.Á. Č.. XXX/X, X., proti odporkyni: Správe katastra Košice, so sídlom Južná trieda č. 82, Košice, za účasti Š. X., .
Právna veta: Predmetom konania je ochrana vlastníckeho práva podľa ust. § 126 OZ. V súlade s ust. § 126 OZ aktívna legitimácia na podanie žaloby na ochranu vlastníckeho práva patrí vlastníkovi resp. jednému zo spoluvlastníkov. Obdobné právo na ochranu vlastníckeho práva má aj osoba, ktorá má u seba z akéhokoľvek právom aprobovaného dôvodu vec v detencii. Žalobcom je v danej veci Spoločenstvo vlastníkov bytov, t.j. právnická osoba založená podľa zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá vykonáva správu spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, nebytových priestorov, k ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice I 40C/271/2010 7110224830 03.05.2012 JUDr. Sandra Veľká ECLI:SK:OSKE1:2012:7110224830.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice I sudkyňou JUDr. Sandrou Veľkou, v právnej veci žalobcu: Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov J. 17 19 - Košice, J. 19, Košice, IČO: 35 517 832, právne zast. JUDr. Kristínou Piovarčiovou, advokátkou AK, Štúrova .
Právna veta: Súd má v uvedenej veci za to, že nie je možné totiž prenášať zodpovednosť za vady, za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ diela (bytového domu), na prevodcu bytu v tomto bytovom dome, v danom prípade na odporcov. Ak by sme takýto výklad totiž pripustili, došlo by tu k zbaveniu sa zodpovednosti za vady zhotoviteľom bytového domu ( je potrebné si uvedomiť aj to, že vada sa týka spoločnej časti bytového domu t.j. strechy, čiže ide o vadu bytového domu, nie o vadu bytu), a k preneseniu tej istej zodpovednosti na prevádzajúceho bytu v bytovom dome. Bolo by v rozpore s princípmi a zásadami Občianske ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Liptovský Mikuláš 10C/169/2011 5611206355 18.07.2012 JUDr. Eva Uličná ECLI:SK:OSLM:2012:5611206355.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Liptovský Mikuláš v právnej veci žalobkyne U. B., nar. X. XX. XXXX, bytom X. XXXX/X, D. P., proti odporcovi F. T., nar. XX. XX. XXXX, trvale bytom D. Y. Č.. XX. S.. Č.. W. F.E., X. XX, v konaní o zaplatenie 1.019,36 eura s .
Právna veta: Z ust. § 6 ods. 2 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a § 8 ods. 3 vyplýva, že správou domu je okrem iného i zabezpečovanie prevádzky, údržby, opráv a udržiavanie spoločných častí domu či jeho zariadení a samozrejme i zabezpečovanie iných činností, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku. Za tým účelom sú vlastníci jednotlivých bytov či nebytových priestorov v dome povinní poukazovať správcovi v súlade so zmluvou o výkone správy preddavky mesačne vopred do fondu prevádzky, údržby a opráv (§ 10 ods. l zákona č. 183/1993 Z.z.). Súd prvého stupňa však správne poukáza ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 8Cob/45/2012 3511203191 16.04.2013 JUDr. Natália Čekanová ECLI:SK:KSTN:2013:3511203191.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Natálie Čekanovej a členov senátu JUDr. Dariny Legerskej a JUDr. Jozefa Janíka v právnej veci žalobcu: THERMOINVEST SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Považská Bystrica, kpt. Nálepku .
Právna veta: Prevodom alebo prechodom vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome dochádza k právnemu nástupníctvu tzn. singulárnej sukcesii všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o spoločenstve z doterajšieho vlastníka na nového vlastníka. Je však otázne kto zodpovedá za záväzky, ktoré predchádzajúci vlastník nemusí mať voči spoločenstvu vysporiadané ku dňu prevodu alebo prechodu vlastníctva bytu a nebytovému priestoru v dome. Vychádzajúc zo znenia zákona je namieste položiť otázku voči komu sa spoločenstvo môže oprávnene domáhať úhrady týchto záväzkov. V zásade môžu vzniknúť tri altern ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nebytového priestoru v dome. Pri výklade vyššie citovaného ustanovenia odvolací súd vychádzal z vyššie uvedeného komentovaného zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov od autorov: Valachovič/ Grausová/Cirák, C.H.BECK, 2012. V tomto odseku je upravená ... tým je v podstate vytvorená dôležitá zásada, podľa ktorej vznik záväzkov je podľa právneho rámca zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov akcesoricky spojený nie s osobou vlastníka bytu a nebytového priestoru, t.j. s personálnym substrátom .
Právna veta: 26. Správny súd v konaní dospel k záveru, že pre vyvodenie zodpovednosti voči žalobcovi za správny delikt podľa § 24 ods. 1 zákon boli splnené všetky zákonné podmienky. Žalobca porušil ust. § 8a ods. 2 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov tým, že ako správca v termíne do 31. mája nasledujúceho roka nepredložil vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok. S obsahom svojej správy ústne oboznámil vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na ulici Čárskeho 2, 4, 6, 8 v Košiciach (z celkového počtu 72 vlastníkov ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... činnosti zvoleným zástupcom vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Z ust. § 8a ods. 5 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov upravujúceho postavenie zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov nevyplýva, aby správca si túto svoju ... námietku, podľa ktorej aj prípadné porušenie povinnosti správcom v zmysle § 8a ods. 2 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov nie je možné subsumovať porušenie povinností predávajúceho zabezpečiť predaj výrobkov a poskytovanie služieb spôsobom, ktorý .
Právna veta: Vecné bremeno podľa § 23 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je zákonné a je založené podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Vzniká automaticky zo zákona bez ohľadu na vôľu vlastníka pozemku a vlastníka domu, t.j. bez potreby vykonať určitý právny úkon (napr. uzavrieť zmluvu). Vzniká v prípadoch, ak vlastník domu nie je vlastníkom pozemku na ktorom je dom postavený. Ide o vecné bremená, kde vlastníci bytov v dome, nie sú zároveň vlastníkmi pozemku pod bytovým domom, t. j. nepatrí im spoluvlastnícky podiel na pozemku zastavanom byt ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , čo je dom, resp. obytný dom vychádza, resp. je obsiahnutý v § 2 ods. 2 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, pričom charakterom bytového domu je jeho prioritné určenie na bývanie, avšak zákon pripúšťa existenciu, resp. aplikáciu ... dom postavený a na priľahlom pozemku“. Pri legálnej definícii bytového domu podľa § 32 ods. 2 Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov možno za budovy, ktoré nemajú charakter bytového domu označiť len stavebné objekty, ktoré nespĺňajú kritériá vymedzené .
Právna veta: Zo Zákona o vlastníctve bytov vyplýva, že správca musí správu vykonávať len podľa zákona o vlastníctve bytov a podľa zmluvy o výkone správy. Z pojmového vymedzenia správy je zrejmé, že pod správou je potrebné rozumieť činnosť správcu spočívajúcu v obstaraní služieb a tovarov za účelom zabezpečenia činností uvedených v § 6 ods. 2 Zákona o vlastníctve bytov, ako aj všetkých ďalších činností, ktoré sú potrebné na riadny výkon správy. Pri výkone správy je pritom správca povinný konať s odbornou starostlivosťou, to znamená na úrovni osobitnej schopnosti a starostlivosti, ktorú možno rozumne od neho ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... poskytuje spotrebiteľovi služby - správu a údržbu bytového fondu a správcom podľa § 8 ods. 1 Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorý v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti a na základe zmluvy o výkone správy vykonáva správu ... orgán postupoval v danom konaní v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa, ako aj v zmysle Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a na základe príslušných ustanovení rozhodol vo veci uloženia pokuty za porušenie citovaných ustanovení zákona pokutu .
Právna veta: V zmysle §14 zákona vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a na schôdzi vlastníkov hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o všetkých veciach, ktoré sa týkajú správy domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku. Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo v zákonom stanovenej prekluzívnej lehote obrátiť sa na súd, aby vo veci rozhodol. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa zákonom stanovená uznášaniaschopná väčšina nedosiahne, rozhoduje n ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... konštatovaním, že žalovaný presvedčivo preukázal a dokladoval, že hospodári s finančnými prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv v súlade so zákonom o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a v súlade so zmluvou o výkone správy a fond je tvorený všetkými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome .
Právna veta: Nedostatok písomnej formy nájomnej zmluvy nespôsobuje jej neplatnosť rozhodnutie podporne aplikovať aj v tejto prejednávanej veci. Prejavy vôle smerujúce k uzavretiu nájomnej zmluvy musia byť urobené spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosť o tom, čo chceli účastníci konania prejaviť (§ 35 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Záver o uzavretí zmluvy o nájme bytu konkludentným spôsobom preto nevyhnutne predpokladá, že tu bol daný konkludentný prejav vôle smerujúci k uzavretiu zmluvy o nájme bytu ako na strane prenajímateľa, tak aj na strane nájomcu. Ak teda žalovaný od 20.11.2008 do 02.02.2011 pristu ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ako aj na strane povinného. Obmedzenie tzv. prvého prevodu podľa § 16 ods. 1 Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov uvedenou voľnou dispozíciou (prevodom akémukoľvek subjektu) nezvratne zaniká, pretože ďalej neexistuje nájomný vzťah, ktorý ... ako aj na strane povinného. Obmedzenie tzv. prvého prevodu podľa § 16 ods. 1 Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov uvedenou voľnou dispozíciou (prevodom akémukoľvek subjektu) nezvratne zaniká, pretože ďalej neexistuje nájomný vzťah, ktorý .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.