SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1158225
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64390
USSR: 35554
NSČR: 123857
NSSČR: 66880
USČR: 79814
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424448
Krajské súdy (ČR): 43641
Posledná aktualizácia
01.06.2020 01:27

Nájdené rozsudky pre výraz: zamestnanec nie je povinný platiť poistné


Približný počet výsledkov: 12 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zamestnanec nie je povinný platiť poistné
  • zamestnanec nájdené 145865 krát v 42492 dokumentoch
  • nie nájdené 1670387 krát v 313600 dokumentoch
  • je nájdené 7439861 krát v 411131 dokumentoch
  • povinny nájdené 1939282 krát v 308001 dokumentoch
  • platit nájdené 536814 krát v 189030 dokumentoch
  • poistny nájdené 315490 krát v 20378 dokumentochPrávna veta: Navrhovateľka bola samostatne zárobkovo činnou osobou, avšak bez povinnosti platiť poistné. Nebola teda povinne dôchodkovo poistená a spolu s podaním opravného prostriedku nepredložila žiadne listinné dôkazy, ktoré by preukazovali, že platila poistné ako dobrovoľne dôchodkovo poistená. Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v ustanovení § 60 ods. 1 upravuje, že obdobie dôchodkového poistenia je obdobie povinného dôchodkového poistenia, obdobie dobrovoľného dôchodkového poistenia, ak za tieto obdobia okrem období uvedených v § 140 bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie podľa tohto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3Sd/11/2012 8012200120 10.04.2012 Mgr. Magdaléna Želinská ECLI:SK:KSPO:2012:8012200120.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove samosudkyňou Mgr. Magdalénou Želinskou v právnej veci navrhovateľky Q. M., bytom M. č. XX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o výšku invalidného dôchodku takto rozhodol: .
Právna veta: Podľa § 108 ods. 2 ZoSP denný vymeriavací základ na určenie sumy dávky v nezamestnanosti je podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistenie v nezamestnanosti dosiahnutých v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia. Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie dvoch rokov predchádzajúcich dňu, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti. Z rozhodujúceho obdobia na zistenie denného vymeriavacieho základu sa vylučujú obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti podľa § 140. Pois ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 26S/18/2011 4011200736 19.07.2012 JUDr. Pavol Pilek ECLI:SK:KSNR:2012:4011200736.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Pileka a členov JUDr. Romana Greguša a Mgr. Erika Németha v právnej veci žalobkyne: G. T., nar. 04.XX.XXXX, bytom J. XX, Nitra, proti žalovanému: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom .
Právna veta: Na základe zistených skutočností súd dospel k záveru (je nesporné, že žalobkyňa nemala celé rozhodujúce obdobie, t.j. celý kalendárny rok 2010 prerušené povinné nemocenské poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky), že na výpočet pravdepodobného denného vymeriavacieho základu nie je možné aplikovať druhú vetu § 57 ods. 2 zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, teda nie je možné sumu pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určovať ako 1/30 vymeriavacieho základu, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskyt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozhodnutia a postupu. Podľa § 140 ods. 2 zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 555/2007 Z.z. zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti okrem iného ani v období, počas ktorého .
... 8,80 eur mesačne, na 607,30 eur mesačne. Podľa § 140 ods. 2 zákona č. 555/2007 Z. z., zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti ani v období, počas ktorého je uznaný .
... . Zo žalovanou citovaných ustanovení § 140 ods. 1 písm. a/ a ods. 2 Zákona o sociálnom poistení vyplýva, že zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie v období, počas ktorého sa mu poskytuje materské a v období, počas ktorého je uznaný za dočasne ... že podľa § 140 ods. 1 písm. a/ a ods. 2 zákona v znení zákona č. 555/2007 Z. z. zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie v období, počas ktorého sa mu poskytuje materské a v období, počas ktorého je uznaný za dočasne .
... nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie. V zmysle § 140 zákona účinného ku dňu vzniku nároku na dávku zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie v období, počas ktorého je uznaný za dočasne práceneschopného. Z „evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia“ je zrejmé, že .
... poistenia získaného po vzniku nároku na starobný dôchodok nezapočítavajú obdobia uvedené v § 140 ods. 1 až 4, t. j. zamestnanec nie je povinný platiť poistné na dôchodkové poistenie, počas ktorého je uznaný dočasne práceneschopného. Z tohto dôvodu navrhovateľke nebolo po vzniku nároku na starobný dôchodok .
... navrhla žalobu ako nedôvodnú zamietnuť. Uviedla, že podľa ustanovenia § 140 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona zamestnanec nie je povinný platiť' poistné na nemocenské poistenie v období, počas ktorého sa mu poskytuje materské a v období, počas ktorého je uznaný za dočasne ... . Podľa § 140 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona v znení zákona č. 555/2007 Z. z. zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie v období, počas ktorého sa mu poskytuje materské a v období, počas ktorého je uznaný za dočasne .
... dňa potreby tohto ošetrovania alebo potreby tejto starostlivosti. c) zrušené od 1.1.2008. (2) Zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti ani v období, ... poistné na poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu solidarity v období, počas ktorého jeho zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti. Podľa § 144 .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.