SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1228221
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65523
USSR: 36267
NSČR: 126189
NSSČR: 68273
USČR: 80707
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427298
Krajské súdy (ČR): 46858
Posledná aktualizácia
23.09.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: zapretie otcovstva na návrh dieťaťa


Približný počet výsledkov: 10 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zapretie otcovstva na návrh dieťaťa
  • zapretie nájdené 4301 krát v 1376 dokumentoch
  • otcovstva nájdené 12501 krát v 2539 dokumentoch
  • na nájdené 15717549 krát v 427047 dokumentoch
  • navrh nájdené 2852158 krát v 394616 dokumentoch
  • dieta nájdené 1019778 krát v 67414 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 1 dokument
Ústavný súd Slovenskej republiky 1 dokument


Právna veta: Odvolací súd dodáva, že pre rozhodnutie súdu o pripustení zapretia otcovstva je potrebné skúmať splnenie dvoch podmienok vyplývajúcich z ust. § 96 ods. 1 Zákona o rodine a to, či rodičom dieťaťa uplynula lehota stanovená na zapretie otcovstva a či je to potrebné v záujme dieťaťa. Záujem dieťaťa na zapretí otcovstva je potrebné skúmať, ako skonštatoval správne súd prvého stupňa najmä z hľadiska osobného stavu dieťaťa, to znamená, či existujú skutočnosti vylučujúce otcovstvo muža doposiaľ určeného za otca dieťaťa (napríklad neplodnosť určeného otca alebo iný muž bezpečne preukázal, že je otcom d ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7CoP/158/2012 7211223655 30.10.2012 JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI:SK:KSKE:2012:7211223655.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Frederiky Zozuľákovej a členov senátu JUDr. Agnesy Hricovej a JUDr. Imricha Volkaia v právnej veci navrhovateľa maloletého C. P. nar. XX.XX.XXXX bývajúceho v O. na L. .
Právna veta: Požiadavka včasnej stabilizácie statusu dieťaťa viedla zákonodarcu k ustanoveniu prekluzívnych lehôt v záujme odstránenia účinkov pôsobenia zákonných domnienok, t. j. pre zapretie otcovstva. Márne uplynutie lehoty na zapretie otcovstva môže nastať na základe najrozmanitejších životných situácií. Pochybnosť, že nie je skutočným otcom dieťaťa môže muž získať po uplynutí zapieracej lehoty. Túto vedomosť môže získať náhodou, mohla mu byť z rôznych dôvodov zatajovaná, nemohol ju získať z dôvodov odlúčenia, ale v praxi sa vyskytujú aj situácie, keď o tomto fakte vie, nepodnikne však príslušné právne ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 5Co/86/2011 4309202401 11.01.2012 JUDr. Vladimír Pribula ECLI:SK:KSNR:2012:4309202401.5 Uznesenie Krajský súd v Nitre v právnej veci žalobcu: maloletý L. M., nar. XX.XX.XXXX, bytom L. XX, v konaní zastúpený kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, proti žalovaným: 1) L. M., nar. XX.XX.XXXX, bytom X. M. XX, zastúpený JUDr. Tiborom Sojkom, .
Právna veta: Podľa § 96 ods. 1 Zákona o rodine, ak je to potrebné v záujme dieťaťa a ak uplynula rodičom dieťaťa lehota ustanovená na zapretie otcovstva, môže súd na návrh dieťaťa rozhodnúť o prípustnosti zapretia otcovstva. V tomto konaní musí byť maloleté dieťa zastúpené kolíznym opatrovníkom. Po uplynutí lehoty na zapretie otcovstva je možné podať návrh na zapretie otcovstva za sprísnených podmienok, ako je tomu pred uplynutím zákonnej lehoty. Konaniu o zapretie otcovstva totiž musí predchádzať konanie o prípustnosť zapretia otcovstva, v rámci ktorého súd skúma, či je vôbec v záujme maloletého dieťaťa, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Piešťany 7C/213/2010 2510213133 10.01.2013 JUDr. Lucia Chrapková Ph.D. ECLI:SK:OSPN:2013:2510213133.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Piešťany sudkyňou JUDr. Luciou Chrapkovou, Ph.D. v právnej veci navrhovateľa: mal. H. S., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom: S., N. XXXX/XX, zast. kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch proti .
Právna veta: Podľa ustanovenia § 96 ods. 1 zákona o rodine ak je to potrebné v záujme dieťaťa a ak uplynula rodičom dieťaťa lehota ustanovená na zapretie otcovstva, môže súd na návrh dieťaťa rozhodnúť o prípustnosti zapretia otcovstva. V tomto konaní musí byť maloleté dieťa zastúpené kolíznym opatrovníkom. V ustanovení § 96 ods. 1 zákona o rodine zákonodarca zakotvil časovo neobmedzené právo dieťaťa domáhať sa zapretia otcovstva, avšak pod podmienkou, že je to potrebné v záujme dieťaťa. Plnoleté dieťa bude návrh podávať samo, v prípade maloletého dieťaťa návrh podáva opatrovník. V prípade maloletého dieťať ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 15CoP/37/2012 8511204823 12.09.2012 JUDr. Anna Ilčinová ECLI:SK:KSPO:2012:8511204823.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Ilčinovej a členov senátu JUDr. Evy Šofrankovej a JUDr. Gabriely Klenkovej, PhD. v právnej veci navrhovateľov 1. O. M., nar. X.X.XXXX a 2. mal. Y. M., nar. XX.XX.XXXX, obaja .
Právna veta: Pokiaľ súd v konaní o prípustnosti zapretia otcovstva vysloví, že zapretie otcovstva je v záujme dieťaťa, môže dieťa po právoplatnosti rozhodnutia podať žalobu vo veci zapretia otcovstva. Táto žaloba smeruje proti matrikovému otcovi a matke, pokiaľ sú obaja nažive. Ak nežije jeden z nich, smeruje žaloba proti druhému. Ak však nežije ani jeden z matrikových rodičov dieťaťa, nemožno žalobu podať vôbec. Aj v tomto konaní platí, že aktívne legitimované je len dieťa, ktorému súd povolil podanie žaloby na zapretie otcovstva podľa § 96 ods. 1 Zákona o rodine. Ak je maloleté, musí byť zastúpené kolízn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Nové Zámky 10C/131/2008 4408207509 01.06.2012 Mgr. Marián Hatala ECLI:SK:OSNZ:2012:4408207509.9 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd v Nových Zámkoch samosudcom Mgr. Mariánom Hatalom v právnej veci navrhovateľky: maloletá J. W., nar. XX.X.XXXX, bytom W. XXX, zastúpená kolíznou opatrovníčkou: X.. R. W., nar. X.X.XXXX, bytom V., J. E. XXX, právne zastúpená: JUDr. .
Právna veta: U pomerne nového právneho inštitútu konania o prípustnosť zapretia otcovstva (zavedeného až zákonom č. 36/2005 Z. z. a nepoznaného skorším zákonom č. 94/1963 Zb.) potreba pripustenia zapretia otcovstva aj po uplynutí lehoty na to určenej rodičom v záujme dieťaťa nemá len povahu jednej z hmotnoprávnych podmienok pre vyhovenie návrhu (v tomto prípade pre charakter konania ako sporového „žalobe“, tu por. i ust. § 79 ods. 1 poslednej vety a § 90 O. s. p.), ale zároveň takýto záujem je súd povinný deklarovať aj vo výroku rozsudku. Nakoľko až úspech v konaní podľa § 96 zákona č. 36/2005 Z. z. umožňu ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 10Co/92/2013 2106210504 13.08.2014 Mgr. Dušan Čimo ECLI:SK:KSTT:2014:2106210504.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu Mgr. Dušana Čima a sudcov JUDr. JUDr. Jána Mihala a JUDr. Ivety Jankovičovej v právnej veci žalobcu: maloletý K. U. C., nar. XX. A. XXXX, bytom S., D. XX a zast. opatrovníkom: Úrad práce, sociálnych vecí .
Kľúčové slová: lehota na zapretie otcovstva na návrh dieťaťa

Právna veta: Z ust. § 96 ods. 1 zákona o rodine vyplýva, že ak je to potrebné v záujme dieťaťa a ak uplynula rodičom dieťaťa lehota ustanovená na zapretie otcovstva, môže súd na návrh dieťaťa rozhodnúť o prípustnosti zapretia otcovstva. Rozhodujúcim kritériom pre vyhovenie návrhu dieťaťa na podanie návrhu o prípustnosti zapretia otcovstva je záujem dieťaťa. Súčasne musí byť splnená aj ďalšia podmienka a to uplynutie zákonnej lehoty na zapretie rodičom maloletého dieťaťa.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 7Co/382/2016 4615206971 27. 10. 2016 JUDr. Erika Madarászová ECLI:SK:KSNR:2016:4615206971.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Madarászovej a sudkýň JUDr. Sidónie Sládečkovej a JUDr. Sone Zmekovej, v právnej veci maloletej navrhovateľky: O. I., nar.XX.XX.XXXX, bytom D. L. XXXX/XX, XXX XX Z., občan .
... nové konanie a rozhodnutie alebo zmenil tak, že návrh na pripustenie zapretia otcovstva zamietne. Uviedla, že prvou fázou návrhu na zapretie otcovstva na návrh dieťaťa je konanie o prípustnosti zapretia otcovstva. Aktívne legitimované na podanie návrhu je dieťa, ktoré má záujem na tom, aby otcovstvo .
... . XXXX, bytom V. A., Š. K. XXX/XXX, II/ J. J., Z.. XX. XX. XXXX, bytom E., K. XX, o zapretie otcovstva na návrh dieťaťa, takto rozhodol: Súd p r i p ú š ť a zapretie otcovstva k maloletej J. G., Z.. XX. XX .
... .X.XXXX. Navrhovateľom náhradu trov konania n e p r i z n á v a. odôvodnenie: Predmetom konania je zapretie otcovstva na návrh dieťaťa. Podľa ust. 84 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine, otcovstvo sa určuje na základe domnienok otcovstva ustanovených v .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.