Nájdené rozsudky pre výraz: zapretie otcovstva na návrh dieťaťa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 96 ods. 1 Zákona o rodine, ak je to potrebné v záujme dieťaťa a ak uplynula rodičom dieťaťa lehota ustanovená na zapretie otcovstva, môže súd na návrh dieťaťa rozhodnúť o prípustnosti zapretia otcovstva. V tomto konaní musí byť maloleté dieťa zastúpené kolíznym opatrovníkom. Po uplynutí lehoty na zapretie otcovstva je možné podať návrh na zapretie otcovstva za sprísnených podmienok, ako je tomu pred uplynutím zákonnej lehoty. Konaniu o zapretie otcovstva totiž musí predchádzať konanie o prípustnosť zapretia otcovstva, v rámci ktorého súd skúma, či je vôbec v záujme maloletého dieťaťa, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Piešťany 7C/213/2010 2510213133 10.01.2013 JUDr. Lucia Chrapková Ph.D. ECLI:SK:OSPN:2013:2510213133.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Piešťany sudkyňou JUDr. Luciou Chrapkovou, Ph.D. v právnej veci navrhovateľa: mal. H. S., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom: S., N. XXXX/XX, zast. kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch
Právna veta: Podľa ustanovenia § 96 ods. 1 zákona o rodine ak je to potrebné v záujme dieťaťa a ak uplynula rodičom dieťaťa lehota ustanovená na zapretie otcovstva, môže súd na návrh dieťaťa rozhodnúť o prípustnosti zapretia otcovstva. V tomto konaní musí byť maloleté dieťa zastúpené kolíznym opatrovníkom. V ustanovení § 96 ods. 1 zákona o rodine zákonodarca zakotvil časovo neobmedzené právo dieťaťa domáhať sa zapretia otcovstva, avšak pod podmienkou, že je to potrebné v záujme dieťaťa. Plnoleté dieťa bude návrh podávať samo, v prípade maloletého dieťaťa návrh podáva opatrovník. V prípade maloletého dieťať ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 15CoP/37/2012 8511204823 12.09.2012 JUDr. Anna Ilčinová ECLI:SK:KSPO:2012:8511204823.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Ilčinovej a členov senátu JUDr. Evy Šofrankovej a JUDr. Gabriely Klenkovej, PhD. v právnej veci navrhovateľov 1. O. M., nar. X.X.XXXX a 2. mal. Y. M., nar. XX.XX.X
Právna veta: Pokiaľ súd v konaní o prípustnosti zapretia otcovstva vysloví, že zapretie otcovstva je v záujme dieťaťa, môže dieťa po právoplatnosti rozhodnutia podať žalobu vo veci zapretia otcovstva. Táto žaloba smeruje proti matrikovému otcovi a matke, pokiaľ sú obaja nažive. Ak nežije jeden z nich, smeruje žaloba proti druhému. Ak však nežije ani jeden z matrikových rodičov dieťaťa, nemožno žalobu podať vôbec. Aj v tomto konaní platí, že aktívne legitimované je len dieťa, ktorému súd povolil podanie žaloby na zapretie otcovstva podľa § 96 ods. 1 Zákona o rodine. Ak je maloleté, musí byť zastúpené kolízn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Nové Zámky 10C/131/2008 4408207509 01.06.2012 Mgr. Marián Hatala ECLI:SK:OSNZ:2012:4408207509.9 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd v Nových Zámkoch samosudcom Mgr. Mariánom Hatalom v právnej veci navrhovateľky: maloletá J. W., nar. XX.X.XXXX, bytom W. XXX, zastúpená kolíznou opatrovníčkou: X.. R. W., nar. X.X.XXXX, bytom V., J. E. XXX, právne zastúpen
Kľúčové slová: lehota na zapretie otcovstva na návrh dieťaťa
Právna veta: Z ust. § 96 ods. 1 zákona o rodine vyplýva, že ak je to potrebné v záujme dieťaťa a ak uplynula rodičom dieťaťa lehota ustanovená na zapretie otcovstva, môže súd na návrh dieťaťa rozhodnúť o prípustnosti zapretia otcovstva. Rozhodujúcim kritériom pre vyhovenie návrhu dieťaťa na podanie návrhu o prípustnosti zapretia otcovstva je záujem dieťaťa. Súčasne musí byť splnená aj ďalšia podmienka a to uplynutie zákonnej lehoty na zapretie rodičom maloletého dieťaťa.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 7Co/382/2016 4615206971 27. 10. 2016 JUDr. Erika Madarászová ECLI:SK:KSNR:2016:4615206971.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Madarászovej a sudkýň JUDr. Sidónie Sládečkovej a JUDr. Sone Zmekovej, v právnej veci maloletej navrhovateľky: O. I., nar.XX.XX.XXXX, bytom D. L. XXXX/XX, XXX
Právna veta: U pomerne nového právneho inštitútu konania o prípustnosť zapretia otcovstva (zavedeného až zákonom č. 36/2005 Z. z. a nepoznaného skorším zákonom č. 94/1963 Zb.) potreba pripustenia zapretia otcovstva aj po uplynutí lehoty na to určenej rodičom v záujme dieťaťa nemá len povahu jednej z hmotnoprávnych podmienok pre vyhovenie návrhu (v tomto prípade pre charakter konania ako sporového „žalobe“, tu por. i ust. § 79 ods. 1 poslednej vety a § 90 O. s. p.), ale zároveň takýto záujem je súd povinný deklarovať aj vo výroku rozsudku. Nakoľko až úspech v konaní podľa § 96 zákona č. 36/2005 Z. z. umožňu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 10Co/92/2013 2106210504 13.08.2014 Mgr. Dušan Čimo ECLI:SK:KSTT:2014:2106210504.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu Mgr. Dušana Čima a sudcov JUDr. JUDr. Jána Mihala a JUDr. Ivety Jankovičovej v právnej veci žalobcu: maloletý K. U. C., nar. XX. A. XXXX, bytom S., D. XX a zast. opatrovníkom: Úrad práce, soc
Právna veta: Požiadavka včasnej stabilizácie statusu dieťaťa viedla zákonodarcu k ustanoveniu prekluzívnych lehôt v záujme odstránenia účinkov pôsobenia zákonných domnienok, t. j. pre zapretie otcovstva. Márne uplynutie lehoty na zapretie otcovstva môže nastať na základe najrozmanitejších životných situácií. Pochybnosť, že nie je skutočným otcom dieťaťa môže muž získať po uplynutí zapieracej lehoty. Túto vedomosť môže získať náhodou, mohla mu byť z rôznych dôvodov zatajovaná, nemohol ju získať z dôvodov odlúčenia, ale v praxi sa vyskytujú aj situácie, keď o tomto fakte vie, nepodnikne však príslušné právne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 5Co/86/2011 4309202401 11.01.2012 JUDr. Vladimír Pribula ECLI:SK:KSNR:2012:4309202401.5 Uznesenie Krajský súd v Nitre v právnej veci žalobcu: maloletý L. M., nar. XX.XX.XXXX, bytom L. XX, v konaní zastúpený kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, proti žalovaným: 1) L. M., nar. XX.XX.XXXX, bytom X. M. XX, zastúpený JUDr. Tiborom S
Právna veta: 14. Zaprieť otcovstvo môže aj dieťa, pokiaľ súd rozhodne o prípustnosti zapretia otcovstva. Ide o významný zásah do osobného stavu otca, matky aj dieťaťa. Základnými hmotnoprávnymi podmienkami sú záujem dieťaťa na zapretí otcovstva a uplynutie lehoty na zapretie otcovstva podľa ust. § 86, 89 alebo § 93 Zákona o rodine rodičom dieťaťa. Zapretie podľa tohto ustanovenia sa člení na dve fázy. Prvá fáza sa nazýva konanie o prípustnosti zapretia otcovstva. Aktívne legitimované na podanie návrhu je dieťa, ktoré má záujem na tom, aby otcovstvo jeho matrikového otca bolo zapreté. Žiadne procesné ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 11CoP/398/2019 1218208073 28. 04. 2020 Mgr. Alena Čakváriová ECLI:SK:KSBA:2020:1218208073.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Aleny Čakváriovej a členiek senátu JUDr. Bianky Gelačíkovej a Mgr. Patrície Železníkovej, vo veci navrhovateľa: Q. W., nar. XX.XX.XXXX, bytom B. XXXX/XX, XXX
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13Co/8/2015 6613211696 29. 12. 2015 JUDr. Danica Kočičková ECLI:SK:KSBB:2015:6613211696.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací, v právnej veci navrhovateľa I. W., nar. XX. XX. XXXX, bytom E. II/XX, XXX XX G., zast. JUDr. Ing. Mikulášom Práznovskym, CSc., Bočná 26, 940 71 Nové Zámky, proti odporkyni W. Z., nar. XX. XX. XXXX, byto
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7CoP/391/2011 7711210480 22.03.2012 JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI:SK:KSKE:2012:7711210480.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Frederiky Zozuľákovej a členov senátu JUDr. Agnesy Hricovej a JUDr. Juraja Tymka v právnej veci navrhovateľky maloletej Y. R. nar. X.X.XXXX bývajúcej v H. X. B
MENU