Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1094590
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63961
USSR: 34978
NSČR: 122299
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422435
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
24.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: zásada trikrát a dosť


Približný počet výsledkov: 10 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zásada trikrát a dosť
  • zasada nájdené 174417 krát v 66417 dokumentoch
  • trikrat nájdené 3355 krát v 2451 dokumentoch
  • a nájdené 19927332 krát v 422429 dokumentoch
  • dost nájdené 4105 krát v 2910 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 17 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 19 dokumentov


Právna veta: Ustanovenie § 47 odsek 2 Trestného zákona upravuje osobitný režim ukladania trestov páchateľom v ňom vymedzených trestných činov, recidivujúcim spôsobom uvedeným v tomto zákonnom ustanovení. Citované ustanovenie je osobitným ustanovením (lex specialis) vo vzťahu k iným ustanoveniam Trestného zákona obsiahnutým či už v jeho všeobecnej alebo osobitnej časti, t.j. aplikačne majúcim pred nimi prednosť pri ukladaní trestu. Teda ak sú splnené podmienky na uloženie trestu uvedené v § 47 odsek 2 Trestného zákona, páchateľovi sa trest ukladá podľa tohto zákonného ustanovenia, bez ohľadu na to, že súčas ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 1Tos/136/2014 4414010467 08.12.2014 JUDr. Stanislav Libant ECLI:SK:KSNR:2014:4414010467.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Stanislava Libanta a sudcov JUDr. Štefana Hrvolu a JUDr. Petra Kaňu v trestnej veci odsúdeného E. Z., o sťažnosti odsúdeného proti uzneseniu Okresného súdu Nové Zámky zo dňa 06.11. .
Právna veta: V nadväznosti na výrok o vine, ktorým krajský súd uznal obžalovaného G. G. vinným zo zločinu lúpeže podľa § 188 ods. 1 Tr. zákona s poukazom na § 47 ods. 2 Tr. zák. usúdil, že je potrebné trest ukladať podľa zásady „trikrát a dosť“ a trestná sadzba je trest odňatia slobody na doživotie alebo na 25 rokov. V zmysle zásady „trikrát a dosť“ sa uplatňuje obligatórne ukladanie trestu odňatia slobody na doživotie pri súčasnom splnení zákonom ustanovených podmienok. Tieto podmienky spočívajú predovšetkým v tom, že súd odsudzuje páchateľa za niektorý z trestných činov taxatívne uvádzaných v ods. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . 2 Tr. zák. usúdil, že je potrebné trest ukladať podľa zásady „trikrát a dosť“ a trestná sadzba je trest odňatia slobody na doživotie alebo na 25 rokov. V zmysle zásady „trikrát a dosť“ sa uplatňuje obligatórne ukladanie trestu odňatia slobody na doživotie pri súčasnom splnení ... v § 47 Tr. zák. po nadobudnutí účinnosti zákona č. 300/2005 tj. po 01.01.2006. Teda použitie zásady „trikrát a dosť“ oprávňuje potrestať páchateľa, ak spáchal ďalší (tretí) trestný čin po nadobudnutí účinnosti zákona č. 300/2005 Z.z. .
Právna veta: Trestný čin lúpeže je spáchaný násilím, ak páchateľ na jeho spáchanie použije fyzické násilie proti telesnej integrite inej osoby alebo ak je spáchaný i na osobe, ktorú páchateľ uviedol do stavu bezbrannosti ľsťou alebo, ak páchateľ použil násilie proti veci iného. Z tohto hľadiska spravidla ide o prekonanie alebo zamedzenie kladenému, alebo očakávanému odporu. Násilie musí byť prostriedkom nátlaku na vôľu napadnutého a je prostriedkom na zmocnenie sa cudzej veci, to znamená, že musí predchádzať zmocneniu sa veci. Ak páchateľ použije násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia po tom, č ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . U. nemôže súhlasiť. Dodal, že okresný súd pri ukladaní trestu správne použil ust. § 47 ods. 2 Tr. zák. (tzv. zásadu trikrát a dosť), pretože obžalovaný D. U. bol v minulosti opakovane právoplatne odsúdený za závažné trestné činy, ktoré sú explicitne uvedené v § ... Revúca pod sp.zn. 1T/31/2014, bude musieť Okresný súd v ust. § 47 ods. 2 Tr. zák. (tzv. zásadu trikrát a dosť), pretože obžalovaný D. U. bol v minulosti opakovane právoplatne odsúdený za závažné trestné činy, ktoré sú explicitne uvedené v § .
... nutné aplikovať ust. § 47 ods. X Tr. zák. v znení M.. č. XXX/XXXX Z.z. upravujúce tzv. zásadu „ trikrát a dosť“. W. zákon je pre obžalovaného nepochybne priaznivejší, lebo vylučuje uloženie trestu odňatia slobody na doživotie za tento trestný čin, pričom ... nutné aplikovať ust. § 47 ods. X Tr. zák. v znení M.. č. XXX/XXXX Z.z. upravujúce tzv. zásadu „ trikrát a dosť“. W. zákon je pre obžalovaného nepochybne priaznivejší, lebo vylučuje uloženie trestu odňatia slobody na doživotie za tento trestný čin, pričom .
... 19.01.2012 zrušený v celom rozsahu z dôvodu, že prvostupňový súd uplatnil pri ukladaní trestu voči obžalovanému W. E. zásadu trikrát a dosť a uložil mu trest odňatia slobody v trvaní 25 rokov nepodmienečne, so zaradením do Ústavu so stredným stupňom stráženia, pričom .
... , avšak v dôsledku uplatnenia všeobecných zásad ukladania trestov mu bude uložený rovnako prísny, nezriedka prísnejší trest, dokonca v prípade uplatnenia zásady trikrát a dosť mu môže byť uložený trest doživotný. Takýto výklad nepovažuje odvolací súd za ústavne súladný a prikláňa sa k výkladu, podľa .
... uložiť trest odňatia slobody pod dvadsať rokov. /§ 47 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona/. Uvedená zásada „trikrát a dosť“ predstavuje jednu z foriem prísnejšieho postihu recidivistov, teda osôb opakovane páchajúcich trestnú činnosť. Je založená na pravidle, ... uvedených v citovanom zákonnom ustanovení uložiť aj trest odňatia slobody na 25 rokov resp. na 20 rokov. Zásada „trikrát a dosť“ je založená na predpoklade, že pri opakovanej recidíve je prevýchovný účinok trestu minimálny. Dôkazom tohto predpokladu je .
... ustanovenia tohto zákona sú pre páchateľa nepriaznivejšie oproti predchádzajúcemu zákonu, ako je to pri § 47 ods. 2 Tr. zák. - zásada trikrát a dosť, § 34 ods. 8 Tr. zák.- zákaz podmienečného prepustenia pri doživotnom treste, § 61 ods. 1, ods. 5 Tr. zák .
... pre určenie trestnej sadzby a uloženie trestu za prejednávaný trestný čin je ustanovenie § 47 ods.2 Tr.zák. (tzv. zásada trikrát a dosť), pre aplikáciu ktorého boli splnené zákonné podmienky s poukazom na vyššie uvedené prechádzajúce odsúdenia obžalovaného Y. N.. Podľa tohto ustanovenia .
... priebehu celého trestného konania, vrátane konania pred okresnom súde, nemal vedomosť o tom, že pri ukladaní trestu môže byť uplatnená zásada „trikrát a dosť“ vyjadrená v § 47 ods. 2 Tr. zák. V okolnostiach danej veci je zrejmé, že skutok tak ako bol ... na to, že neboli splnené zákonné podmienky pre uloženie trestu podľa § 47 ods. 2 Tr. zák., ktoré upravuje tzv. zásadu „trikrát a dosť“. Zdôraznil, že v teraz prejednávanej veci je súdený za zločin obmedzovania osobnej slobody podľa § 183 ods. 1, ods. 2 .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.