SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1259943
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66492
USSR: 38638
NSČR: 128128
NSSČR: 69651
USČR: 81929
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 429623
Krajské súdy (ČR): 48646
Posledná aktualizácia
16.01.2021 06:07

Nájdené rozsudky pre výraz: zásah do vlastníckeho práva


Približný počet výsledkov: 726 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zásah do vlastníckeho práva
  • zasah nájdené 72749 krát v 22708 dokumentoch
  • do nájdené 3862688 krát v 407379 dokumentoch
  • vlastnicka nájdené 148421 krát v 30416 dokumentoch
  • pravat nájdené 930115 krát v 204687 dokumentochPrávna veta: V ust. § 146 ods. 2 Občianskeho zákonníka je upravený osobitný dôvod pre obmedzenie užívacieho práva druhého manžela k domu alebo bytu, ktorý tvorí predmet BSM. Týmto zákonom aprobovaným dôvodom je: a) existencia fyzického alebo psychického násilia, alebo samotná hrozba takéhoto násilia, b) neznesiteľnosť ďalšieho spolužitia manželov v spoločnom dome alebo byte. Účelom uvedenej právnej úpravy, je prispieť k obmedzovaniu násilného správania manželov pri riešení nezhôd o právach a povinnostiach vyplývajúcich z BSM, a je občianskoprávnou sankciou v prípadoch, keď toto ustanovenie nebude mať dosta ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 6Co/582/2014 3113203874 28.04.2015 JUDr. Stanislava Marková ECLI:SK:KSTN:2015:3113203874.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Ľubice Bajzovej a členiek JUDr. Stanislavy Markovej a Mgr. Martiny Trnavskej v právnej veci navrhovateľky: Ing. Y. K., rodená X., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom v C., Ul. M. č. XXXX/ .
Kľúčové slová: zásah do vlastníckeho práva, svojpomoc

Právna veta: Každému vlastníkovi právny poriadok Slovenskej republiky priznáva právo domáhať sa súdnej ochrany proti tomu, kto neoprávnene zasahuje do jeho vlastníckeho práva. V danom prípade, pokiaľ právni predchodcovia navrhovateľa bez právneho dôvodu umiestnili stavbu predmetnej hospodárskej budovy čiastočne aj na pozemku odporcu, tento bol oprávnený sa domáhať súdnej ochrany svojho vlastníckeho práva postupom podľa § 135c Občianskeho zákonníka a nie protiprávnym konaním zasiahnuť do vlastníctva stavby navrhovateľa jej čiastočným odstránením. Odvolací súd sa v plnom rozsahu stotožňuje so závermi súdu pr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 2Co/65/2016 8713201302 11. 10. 2017 JUDr. Mariana Muránska ECLI:SK:KSPO:2017:8713201302.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Mariany Muránskej a sudcov JUDr. Zlaty Simkovej a Mgr. Miloša Koleka v právnej veci žalobcu: D.. F. Q., bytom X., G. O. XXX/ XX, štátne občianstvo Slovenská republika, práv. .
Právna veta: Pri rozhodovaní o nariadení predbežného opatrenia je súd viazaný návrhom účastníka, pričom by však mal starostlivo zvážiť najmä rozsah navrhovaných obmedzení. Povinnosť zdržať sa disponovania s vecami alebo právami uloží vždy len takým spôsobom, aby neprimerane nenarušil hospodárske funkcie účastníka, voči ktorému predbežné opatrenie smeruje. Nariadenie predbežného opatrenia je spravidla spojené so zásahom do vlastníckeho práva, pričom podľa článku 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky je možné vlastnícke právo obmedziť iba v nevyhnutnej miere. Nariadenie predbežného opatrenia môže byť aj z ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 12Co/126/2013 6913202644 16.07.2013 JUDr. Ján Gandžala, PhD. ECLI:SK:KSBB:2013:6913202644.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v právnej veci navrhovateľky N. E., nar. XX. XX. XXXX, bytom P. č. XXX/XX, XXX XX P. A., zastúpenej splnomocneným zástupcom L. E., nar. XX. XX. XXXX, bytom P. č. XXX/XX, XXX XX P. A., proti odporcovi Okresné .
Právna veta: Zásah do práv účastníka predbežného opatrenia musí byť primeraný osvedčeniu porušenia práv navrhovateľa predbežného opatrenia a odvolací súd nepovažuje absolútny zásah do vlastníckych práv žalovaného k jeho nehnuteľnému majetku za kvalitatívne primeraný a prijateľný. Naviac absolútnym zákazom nakladania s nehnuteľným majetkom, teda aj zákazom jeho užívania samotnému odporcovi, je rozsah nariadeného predbežného opatrenia zjavne neprimeraný akémukoľvek porušeniu práva žalobcu a súčasne porušuje právo žalovaného na podnikanie. Zásah súdu do práva odporcu ako podnikateľa v oblasti stavebníctva, k ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1Cob/153/2013 1313201275 10.05.2013 JUDr. Danica Michalková ECLI:SK:KSBA:2013:1313201275.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: KB Stavmonta Lučenec, s. r. o., Športová 38, 985 59 Vidiná, IČO: 44 109 237, zast. JUDr. Danielom Přibylom, advokátom, Ul. Dr. Vodu č. 18, 984 01 Lučenec, proti žalovanému: BH Site Management, s. r. o., Považská 23, .
Právna veta: Ustanovenie § 417 ods. 2 OZ je prostriedkom poskytnutia ochrany ohrozenému proti hroziacemu rušivému zásahu proti škode, a to škode vážnej, ktorá ešte len hrozí. Predpokladom aplikácie tohto ustanovenia nie je vznik škody, ako majetkovej ujmy a nie je ani nutné, aby hrozilo nebezpečenstvo bezprostredného vzniku škody, stačí, že sa zatiaľ jedná len o ohrozenie. Pokiaľ sa skutočne jedná o ohrozenie vážne, v ktorého dôsledku vznikne škoda v budúcnosti, je treba posúdiť, či vykonanie požadovaných konkrétnych opatrení je z hľadiska § 417 ods. 2 OZ vhodným a primeraným k odvráteniu hroziacej škody. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 9Co/229/2013 5612213632 20.06.2013 JUDr. Jana Kotrčová ECLI:SK:KSZA:2013:5612213632.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Kotrčovej a členov senátu JUDr. Jána Burika, JUDr. Ladislava Mejstríka, v právnej veci navrhovateliek v rade 1/ S. H., nar. XX. X. XXXX, bytom T. Y. XXXX/X, Z .
Právna veta: Vzhľadom na všeobecný príklon k stále sa zužujúcemu výkladu § 248 O.s.p. je nutné tento názor prehodnotiť a prihliadnuť na hybridnú povahu daňovej exekučnej výzvy. Daňová exekučná výzva opúšťa charakter procesného rozhodnutia, a to vzhľadom na jej následky v hmotnoprávnej rovine. Teda, nielenže zakladá určitý vzťah medzi povinným a správcom dane, ale fakticky mení aj rozsah práv povinného k určitým zložkám jeho majetku, jeho vlastníctva. Daňovou exekučnou výzvou sa totiž, bez ohľadu na reakciu povinného subjektu ukladá tiež zákaz nakladania s majetkom, na ktorý chce správca dane uplatniť ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6S/132/2012 7012200602 04.04.2013 JUDr. Milan Konček ECLI:SK:KSKE:2013:7012200602.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Končeka a členov senátu JUDr. Evy Baranovej a JUDr. Valérie Mihalčínovej, v právnej veci žalobcu: ROYAL TOKAJ SK s.r.o., 076 82 Malá Tŕňa 181, IČO: 36603112, právne zastúpený .
Právna veta: Inštitút ochrany pokojného - faktického stavu - § 5 Občianskeho zákonníka je príkladom zverenia právomoci rozhodovať vo veciach občianskoprávnych správnym orgánom - obciam. Obciam rozhodujúcim podľa § 5 Občianskeho zákonníka neprináleží vydávať rozhodnutia, ktoré nemajú predbežnú povahu, obec svojím rozhodnutím nevytvára právny stav (non vicit ius inter partes), ale jej rozhodnutie smeruje k ochrane naposledy existujúceho pokojného - faktického stavu. Úlohou obce je urýchlené poskytnutie ochrany pred zrejmým zásahom do posledného faktického stavu a zabezpečiť poriadok a kľud. Ochrana poskytova ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 29Sp/33/2014 5014200639 12.09.2014 JUDr. Erika Šobichová ECLI:SK:KSZA:2014:5014200639.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v konaní pred samosudkyňou JUDr. Erikou Šobichovou, v právnej veci navrhovateľa: F. O., nar. XX.XX.XXXX, bytom C. č. XXX, XXX XX N., proti odporcovi: Mesto Bytča, Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča, za účasti .
Právna veta: Podľa § 126 ods. 1 Občianskeho zákonníka vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje; najmä sa môže domáhať vydania veci od toho, kto mu ju neprávom zadržuje. Citované ustanovenie upravuje nárok vlastníka na súdnu ochranu, keď žaloba na vydanie veci, resp. na vypratanie nehnuteľnosti predpokladá, že iná osoba neoprávnene, t.j. bez právneho dôvodu, zadržiava vec patriacu vlastníkovi a súčasne mu ju odmieta vydať. Aktívna legitimácia patrí vlastníkovi. Nie je rozhodujúce, či ide o výlučného vlastníka, bezpodielového spoluvlastníka alebo podielovéh ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 9Co/305/2012 1211211030 20.03.2014 JUDr. Roman Huszár ECLI:SK:KSBA:2014:1211211030.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Huszára a členiek senátu JUDr. Magdalény Florekovej a JUDr. Zuzany Posluchovej v právnej veci navrhovateľov: X./. W.. G. I., J. C., K. Č.. XX, X./. I. I., O.. I., J. C., K. .
Právna veta: Posúdenie možnosti navrhovanej zmeny pôvodného územného rozhodnutia (podmienok umiestnenia stavby) a rozhodnutie o nej a tiež posúdenie a rozhodnutie o prípadných námietkach ostatných účastníkov konania je vo výlučnej kompetencii a právomoci príslušného stavebného úradu a jemu nadriadenému (odvolaciemu) orgánu. V prípade námietok účastníkov územno-technického a stavebno-technického charakteru stavebný úrad odkáže účastníkov na iný príslušný orgán verejnej správy.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava IV 9C/148/2005 1405206279 11.11.2008 JUDr. Tatiana Poláková ECLI:SK:OSBA4:2008:1405206279.8 Uznesenie Okresný súd Bratislava IV v právnej veci navrhovateľov: I. Ing. M. O., bytom Z. XX,. B., II. A. O., bytom Z. XX,. B., obaja zastúpení JUDr. B. M., advokátkou A. K. M. & P., s.r.o. so sídlom Š. XX,. B. proti odporcom: I. Ing. R. M., bytom M. XX,. B., II. Ing. R. M., .
Právna veta: Ustanovenie § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka predstavuje zákonné obmedzenie vlastníckeho práva alebo práv, ktoré sa priamo odvíjajú od vlastníctva. Súbor týchto pravidiel správania sa v teórii i praxi označuje ako tzv. susedské práva. Obmedzenie práv vlastníkov je vzájomné a zároveň prospešné viacerým vlastníkom. Aj ostatní vlastníci sa musia podriadiť tomuto ustanoveniu tak, aby pri výkone práv vlastníkov nebol ktorýkoľvek z vlastníkov ohrozený konaním, ktoré je v tomto predpise zakázané. Vlastník veci sa musí zdržať len takého konania alebo nekonania, ktorým by nad mieru primeranú pomerom ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 5Co/328/2018 5717211506 30. 04. 2019 JUDr. Miroslav Jamrich ECLI:SK:KSZA:2019:5717211506.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Miroslava Jamricha a členov senátu JUDr. Gabriely Veselovej a JUDr. Dagmar Cabadajovej, v právnej veci žalobcu: S. H., nar. XX.XX.XXXX, bytom ul. I. XXB, XXX XX S .
Právna veta: Podľa § 711 ods. 6 Občianskeho zákonníka, neplatnosť výpovede môže nájomca uplatniť na súde do troch mesiacov odo dňa doručenia výpovede. Účinky výpovede nastanú až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým sa zamietne návrh na určenie neplatnosti výpovede nájmu bytu. Podstata právnej úpravy uvedenej v ustanovení § 711 ods. 6 Občianskeho zákonníka spočíva v tom, že ak nájomca, ktorému prenajímateľ dal výpoveď z nájmu bytu, chce zániku nájmu zabrániť, nemá inú možnosť, než v zákonom stanovenej trojmesačnej lehote odo dňa doručenia výpovede podať návrh na súd o neplatnosť výpovede, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... užíval (užíva ho až dodnes), dochádza tu z jeho strany k užívaniu bytu bez právneho dôvodu a tým k neoprávnenému zásahu do vlastníckeho práva navrhovateľky. Žaloba na vydanie veci predpokladá, že iná osoba neoprávnene, t.j. bez právneho dôvodu, zadržiava vec patriacu vlastníkovi a .
Právna veta: Podľa § 5 Občianskeho zákonníka ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde. Inštitút ochrany pokojného - faktického stavu - § 5 Občianskeho zákonníka je príkladom zverenia právomoci rozhodovať vo veciach občianskoprávnych správnym orgánom - obciam. Obciam rozhodujúcim podľa § 5 Občianskeho zákonníka neprináleží vydávať rozhodnutia, ktoré nemajú predbežnú povahu, obec svojim rozhodnutím nevytvára právny stav (non dicit ius int ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... takmer celej prednej steny hospodárskej budovy. Účastník konania požadoval, aby Mesto Bytča vydalo procesné rozhodnutie, ktorým predbežne zakáže zásah do vlastníckeho práva - poškodzovanie nehnuteľnosti a jej demolácie zo strany susedy Z. Z., bytom D. XXX. Navrhovateľka sa ku konaniu ... D.. Účastník konania uviedol, že trvá na podanom návrhu, nakoľko v máji roku 2012 došlo k prvému hrubému zásahu do vlastníckeho práva a k poškodeniu nehnuteľnosti hospodárskej budovy tým, že Ing. A. S. (dcéra Z. Z.) ako nová .
Právna veta: 52. Ústavný súd SR viackrát vyslovil, že podmienky verejného záujmu možno pokladať za splnené len vtedy, ak verejný záujem je nadradený a objektivizovaný voči záujmom vlastníka, a ak účel zamýšľaný obmedzením práva vlastniť majetok nemožno dosiahnuť prostriedkami, ktoré zasahujú miernejšie do ústavou chráneného vlastníckeho práva. 53. Verejný záujem, ktorý je predmetom posudzovania v rámci vyvlastňovacieho konania je predmetom správnej úvahy. 54. Podmienka nevyhnutnej miery implikuje požiadavku nevyhnutnosti a požiadavku miery. Splnenie tejto podmienky závisí od súbežného splnenia oboch ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v záujme Slovenskej republiky pokračovať v dobývaní výhradného ložiska algonitu V.. Zdôrazňoval význam inštitútu vyvlastnenia, zásah do vlastníckeho práva prostredníctvom vyvlastnenia, dôsledky vyvlastnenia, keď dochádza k strate vlastníctva, preto mali byť dodržané všetky ... dochádza navždy (§ 15 zákona o vyvlastnení), v čom vidí správny súd určitú neproporcialitu medzi zásahom do vlastníckeho práva žalobcu pre účel, pre aký bolo vyvlastňované. Vykonávanie banskej činnosti je podnikaním, činnosťou vytvárajúcou .
Právna veta: Už zo znenia prvej vety § 12 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z. z. vyplýva, že dražobník má povinnosť zaistiť ocenenie predmetu dražby podľa všeobecnej hodnoty v mieste a čase konania dražby. Povinnosťou dražobníka teda nie je zabezpečiť akékoľvek ocenenie, ale práve také ocenenie, ktoré bude vychádzať z uvedenej všeobecnej hodnoty. Dražobník teda nesplní svoju povinnosť len tým, že predmet dražby ocení, ale až tým, že toto ocenenie bude urobené takto predpísaným spôsobom. Prvá veta však zároveň nevyžaduje od dražobníka, aby k oceneniu prizval znalca, z čoho je zrejmé, že ocenenie môže vykonať aj sá ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prvej inštancie predovšetkým namietol, že podľa judikatúry Ústavného súdu SR by mala existovať proporcia medzi intenzitou zásahu do vlastníckeho práva záložcu a cenou predmetu vlastníctva pri výkone dobrovoľnej dražby. Pritom práve rozdiel ceny určenej dražobníkom ... zák. č. 527/2002 Z. z., neuvážil však, že nízko určenou všeobecnou hodnotou dochádza k hrubému zásahu do vlastníckeho práva žalobcu. Naopak, citované ustanovenie sa malo vykladať podľa uvedenej judikatúry ústavného súdu. Nesúhlasil ani s názorom, .
Právna veta: Vecné bremeno spočívajúce v práve cesty podľa § 151o ods. 3 OZ môže súd zriadiť len v tom prípade, pokiaľ ním bude skutočne zabezpečený prístup vlastníka stavby k tejto stavbe z verejného priestranstva. Zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve cesty podľa § 151o ods. 3 OZ je významným zásahom do vlastníckeho práva k pozemku. Opodstatnenosť takéhoto zásahu tak môže byť daná len v tom prípade, ak sa aj skutočne naplní jeho účel, teda vtedy, ak zriadené vecné bremeno skutočne stavbu žalobcu sprístupní. Je vylúčené, aby bolo vecné bremeno spočívajúce v práve cesty podľa § 151o ods. 3 OZ zri ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pozemky, cez ktoré by musel vlastník stavby prechádzať, no nemohol by pre absenciu právneho titulu k takémuto prechodu. Zásah do vlastníckeho práva vlastníka pozemku by bol v takom prípade bezúčelný, a teda neopodstatnený. 7. Uvedená situácia nastala aj v posudzovanom ... z verejného priestranstva. Zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve cesty podľa § 151o ods. 3 OZ je významným zásahom do vlastníckeho práva k pozemku. Opodstatnenosť takéhoto zásahu tak môže byť daná len v tom prípade, ak sa aj skutočne .
Právna veta: Účelom úpravy podľa § 146 ods. 2 Občianskeho zákonníka je obmedzenie násilného správania manželov pri nezhodách o právach a povinnostiach, vyplývajúcich z ich bezpodielového spoluvlastníctva, pričom obmedzenie, resp. vylúčenie užívacieho práva prichádza do úvahy len vtedy, ak vo vzťahu k manželovi alebo k blízkej osobe, ktorá býva v spoločnej domácnosti dochádza k fyzickému alebo psychickému násiliu, resp. k hrozbe takýmto násilím. Násilie nemusí vykazovať znaky trestného činu, postačí, ak pôjde o priestupok proti občianskemu spolužitiu. Predpokladom pre použitie vyššie uvedenej občianskoprávn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... z užívania domu alebo bytu úplne vylúči. Právo v takomto prípade chráni slabšiu stranu a aj za cenu zásahu do vlastníckeho práva. Ide o pomerne veľký zásah do práv spoluvlastníka, avšak ešte väčšmi ako vlastníctvo treba chrániť vyššie uvedenej občianskoprávnej ... z užívania domu alebo bytu úplne vylúči. Právo v takomto prípade chráni slabšiu stranu a aj za cenu zásahu do vlastníckeho práva. Ide o pomerne veľký zásah do práv spoluvlastníka, avšak ešte väčšmi ako vlastníctvo treba chrániť zdravie a život .
Právna veta: 99. Vymedzením pozemku pohrebiska v územnom pláne, tak že hranica pohrebiska by sa nachádza vo vzdialenosti bližšej ako 50 m od hranice pozemkov žalobcu má za následok obmedzenie vlastníckeho práva žalobcu. Obmedzenie spočíva v tom, že mu je bránené, aby na pozemkoch realizoval výstavbu a využíval ich spôsobom, ktorý pôvodne zamýšľal (výstavbu rodinných domov, čo bolo v súlade s prijatým územným plánom). Už samotné vymedzenie verejnoprospešnej stavby v územnom pláne a s ňou spojené zákonné ochranného pásma zasahujúce na pozemky žalobcu predstavuje značné obmedzenie jeho vlastníckeho p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... využitie sa javí len ako hypotetické, obmedzením sa tiež znížila hodnota nehnuteľnosti. Vzhľadom na uvedené považoval súd obmedzenie za podstatný zásah do vlastníckeho práva žalobcu, pričom vzhľadom na záväznosť územného plánu toto obmedzenie posudzoval ako trvalé. Nie je možné spravodlivo požadovať, aby žalobca strpel .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.