Nájdené rozsudky pre výraz: zastupovanie v daňovom konaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 101

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

73 dokumentov
11 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Aj pri posudzovaní splnomocnenia pre daňové konanie je potrebné rozlišovať medzi plnomocenstvom udeleným podľa hmotnoprávnych predpisov (plnomocenstvo W.. T. na podanie daňových priznaní) a procesným plnomocenstvom, ktoré sa udeľuje na zastupovanie v daňovom konaní. Plnomocenstvá udelené žalobcom pre Mgr. Františka Poppera zo dňa 19.12.2008 a 21.12.2009 sú práve takýmito plnomocenstvami, ktoré sa vzťahujú na procesné konanie, t.j. na konanie po začatí daňového konania, ktoré začína v zmysle § 20 ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb. dňom, keď sa podanie daňového subjektu doručilo orgánu prísluš ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 23S/89/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6011200968 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Segeč ECLI: ECLI:SK:KSBB:2012:6011200968.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. M
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Ustanovenie § 9 Daňového poriadku je kogentným zákonným ustanovení a nedáva dotknutým subjektom na výber z viacerých možností. Pokiaľ sa v § 9 ods. 3 Daňového poriadku uvádza, že v tej istej veci môže mať daňový subjekt, zákonný zástupca alebo opatrovník len jedného zástupcu, nemožno z toho nijakým výkladom vydedukovať, že daňový subjekt by mohol mať pre jedno daňové konanie v rovnakom čase viacej zástupcov. Hoci nie je vylúčené, aby sa v priebehu konania daňový subjekt dal zastúpiť aj viacerými zástupcami, avšak dikcia § 9 ods. 3 Daňového poriadku neumožňuje zastúpenie viacerými osobami súčas ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2S/185/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1017201341 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 12. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vlastimil Pavlikovský ECLI: ECLI:SK:KSBA:2020:1017201341.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr.
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Nedostatok procesného plnomocenstva je odstrániteľným nedostatkom podmienky konania. Vzhľadom na uvedené je potrebné, aby príslušný konajúci orgán tento nedostatok odstránil. Nevyzvanie účastníka na odstránenie vád plnomocenstva a následné odmietnutie odvolania je odňatím práva na konanie v zmysle čl. 46 Ústavy SR. V zmysle platnej judikatúry (R 12/1985, ZSP 32/2005) ak ten, kto vystupoval ako zástupca účastníka bez predloženia plnej moci, dodatočne v lehote určenej súdom alebo správnym orgánom predloží plnú moc, je tým uvedený nedostatok zhojený a sú schválené aj tie úkony, ktoré boli z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/102/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200832 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 08. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2013:7011200832.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Tamary
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: V prípade, ak chýba splnomocnenie na zastupovanie pred Daňovým úradom, je to dôvodom na zrušenie vydaného rozhodnutia nadriadeným orgánom. Pokiaľ má daňový subjekt splnomocnenca toto sa ihneď nahrá do systému a každý kto chce s daňovým subjektom pracovať sa mu ihneď vysvieti, že má splnomocnenca. Pokiaľ by zo spisu správcu dane sa stratilo písomné splnomocnenie, splnomocnenie Daňový úrad má i napriek k tomu k že ho fakticky nemá k dispozícii lebo je to nahraté v systéme. Pokiaľ by sme nevedeli však písomné splnomocnenie zohnať i napriek tomu, že je nahraté v systéme je to dôvod na vráte ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava III 3T/138/2011 1311010443 18.12.2012 JUDr. Iveta Halvoňová ECLI:SK:OSBA3:2012:1311010443.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava III. samosudkyňou JUDr. Ivetou Halvoňovou v trestnej veci obžalovanej S.K. F. a spol. pre prečin podvodu podľa § 221 odsek 1, odsek 2 Trestného zákona spolupáchateľstvom podľa § 20 Trestného zákona v štád
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Podľa názoru súdu odvolanie proti dodatočnému platobnému výmeru bolo právne perfektné, plnomocenstvo bolo udelené skôr, ako tento úkon právny zástupca vykonal, a pokiaľ ide o vady plnej moci (chýbajúce úradné overenie), keďže sa v danom prípade jedná o plnomocenstvo procesné (nie hmotnoprávne - nejde o daňový úkon), ktorého vady je možné odstrániť v ktoromkoľvek štádiu konania, bolo povinnosťou správcu dane vyzvať žalobkyňu na doplnenie úradného overenia podpisu na plnomocenstve a odstrániť tak nedostatok tohto plnomocenstva. Vzhľadom na vyššie uvedené a nepochybnú skutočnosť, že žalobky ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2S/90/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1011201129 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 11. 2011 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Viliam Pohančeník ECLI: ECLI:SK:KSBA:2011:1011201129.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobkyne: H.. arch. B. P., S. XX, O., zastúpená: JUDr. Ivan Jánoš
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Pre úplnosť Ústavný súd Slovenskej republiky dodal, že hoci špecifiká súdnych či administratívnych konaní, či ich konkrétnych súčastí sa môžu prejaviť aj v obmedzení základných práv a slobôd ich účastníkov, limity takýchto obmedzení aj v takýchto prípadoch predstavuje čl. 13 ods. 4 ústavy, v súlade s ktorým treba pri obmedzovaní základných práv a slobôd dbať na ich podstatu a zmysel. Takéto obmedzenia sa môžu použiť len na ustanovený cieľ. Podľa názoru ústavného súdu však výklad najvyššieho súdu, v súlade s ktorým nie je možné vykonávať žiadne opravy (úpravy), resp. spresnenia splnomocne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Sžf/61/2012 3012200013 26.09.2013 CSc., JUDr. Eva Babiaková ECLI:SK:NSSR:2013:3012200013.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcu: STEELMAX, s.r.o., so sídlom Farská 1739, Beluša,
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pri úkone, ktorý je urobený elektronickými prostriedkami osobou, ktorá je presne identifikovaná a nezameniteľná, i keď na tomto úkone nie je zaručený elektronický podpis neznamená, že nie je zachovaná písomná forma právneho úkonu. Písomná forma právneho úkonu uskutočneného elektronickými prostriedkami, t.j. emailom je zachovaná aj vtedy, ak je uvedená konajúca osoba označená uvedeným mena a priezviska. Práve uvedenie mena a priezviska odosielateľa na emailovej komunikácii sú údaje, ktoré sú schopné jednoznačne identifikovať odosielateľa a teda osobu, ktorá právny úkon uskutočnila. Práve ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 31Cob/136/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2115204214 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 03. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Božena Husárová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2018:2115204214.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Boženy Husárovej
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 23S/99/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6014200691 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 11. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Segeč ECLI: ECLI:SK:KSBB:2014:6014200691.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. M
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 21S/53/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5011200478 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Veronika Poláčková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2012:5011200478.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JU
MENU